Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   22.10.2019 Webinar: Setting Up a Cannabis Lab
  22.10.2019 - 25.10.2019 Gaudeamus Brno
  23.10.2019 Webinar: Lab and Instrument Monitoring
  8.11.2019 - 9.11.2019 Dny otevřených dveří Ústavu chemických procesů AV ČR
  11.11.2019 - 12.11.2019 KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA
Reklama

   
  LABbase – LIMS Standard

  Firma Blomersystem GmbH nabízí software LABbase®, které je ideálním pomocníkem při laboratorní automatizaci prostřednictvím standardu LIMS. Pomocí množství customizací, nastavení, vícejazyčného rozhraní a dalších pokročilých vlastností dokáže vyhovět potřebám každého zákazníka. Stáhněte si brožuru, kde získáte podrobné informace.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 18.10.2019

  LIMS, laboratorní automatizace   ID:23

      
  Kroucením ochladíme

  Kroucení vláken různých materiálů díky změnám struktury uvolňuje tepelnou energii, takže se ohřívají. Po uvolnění napětí napřimující se zkroucený předmět teplo pohlcuje, dochází tudíž k ochlazení. Torzní chlazení (torsional refrigeration) pozorujeme u vláken z různých materiálů, např. u přírodního kaučuku, drátu ze slitiny niklu s titanem nebo poylethylenového vlasce. Možná půjde využít ke konstrukci ledniček, klimatizací nebo dalších chladicích zařízení, které by podle odhadů mohly mít o 20% vyšší účinnost než současné aparáty založené na expanzi plynů.

  Datum: 17.10.2019

  torzní chlazení   ID:32

      
  Neplýtvejme potenciálem žen. Konference v Senátu se snažila sladit rodičovství a vědu.

  Jak řešit složitou situaci matek a otců, kteří musí skloubit náročnou vědeckou práci a péči o potomky? A co mohou učinit stát a výzkumné organizace pro zlepšení této situace? To bylo ústředním tématem konference Rodičovství, péče a vědecká profese: současnost a budoucnost, která se konala 10. října 2019 v Senátu Parlamentu ČR.

  Datum: 16.10.2019

  věda a rodičovství, ženy   ID:64

      
  Reverzibilní superlepidlo

  Lepíme-li pomocí sloučenin na bázi kyanoakrylátu (superlepidlo), slepené oddělíme jedině za cenu poškození. Pevnost spoje přesahuje 1.000 N/cm2. Slepení vzniká díky polymeraci. Spoje založené na fyzikálních principech, např. inspirované povrchem tlapek gekonů, můžeme mnohokrát bez problémů spojit a oddělit, ale nejsou zdaleka tak pevné. Obecně se reverzibilní slepení vyznačuje výrazně nižší pevností.
  Zajímavé řešení přináší nový hydrogel, který po vyschnutí dosahuje pevnosti slepeného spoje 892 N/cm2. Opětovné navlhčení vede k rozdělení spoje bez poškození.

  Datum: 15.10.2019

  superlepidlo   ID:70

   


  Reklama

   
  Kompaktní systém pro iontovou chromatografii

  Firmy Thermo Scientific™ Dionex™ Integrion™ HPIC™ uvádí novou platformu pro HPIC.
  Vlastnosti kompaktního systému byly dříve dostupné jen pro high-end chromatografy. V současnosti uváděný systém je uzpůsoben pro běžné použití tak, aby byla zachována uživatelská přívětivost a systém byl přitom konfigurovatelný modulárně s mnoha upgadovatelnými vlastnostmi. Můžete jej tak používat již dnes, ale i zítra.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti nového HPIC systému.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 14.10.2019

  iontová chromatografie, HPIC   ID:45

      
  Test na drogy pouhým otiskem prstu

  Firma Intelligent Fingerprinting se snaží uvést do běžného provozu zkoumací přístroj, který byl již otestován pilotně. Podstata je v analýze mikroskopického množství potu, který za sebou zanechá normální otisk prstu. Podařilo se testovat přítomnost amfetaminů, THC, kokainu a opiátů.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti problematiky Intelligent Fingerprinting.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 11.10.2019

  testování drog z otisku prstu, forenzní analytika   ID:45

      
  Anglické biolaboratoře zkoušejí hlasového pomocníka myNEB™

  Představte si, že jste uprostřed práce, máte nasazeny ochranné rukavice a potřebujete získat nějakou informaci o zkoumané látce. Právě pro tuto situaci by měl sloužit nový systém myNEB™, který je ovládaný hlasem. Po vyslovení dotazu poskytne příslušnou odpověď. Nový systém je vyvinutý firmou New England Biolabs (NEB®).
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti myNEB™.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 10.10.2019

  hlasový pomocník v laboratoři, informační technologie   ID:78

      
  Titrace s elektronickou byretou

  Firma Hirschmann přichází e elektronickou byretou solarus® Burette, která by měla být levnější než klasický titrátor a lepší než skleněná byreta. Zajímavé je, že je napájena světlem - nepotřebuje baterie.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti byrety solarus® Burette.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 9.10.2019

  titrace   ID:45

   


  Reklama

   
  Co čeká evropský výzkum pod vedením nové komisařky?

  Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen pověřila agendou výzkumu a vývoje Mariyu Gabriel z Bulharska. Potenciální nová komisařka již prošla slyšením před Evropským parlamentem. Co plánuje Gabriel pro evropskou vědu?

  Datum: 8.10.2019

  věda a výzkum   ID:60

      
  Nový optický mikroskop mesoSPIM

  MesoSPIM mikroskop, což je zkratka z mesoscale selective plane-illumination microscopes, je vylepšený light sheet mikroskop. Light sheet mikroskopie je metoda, při které preparát osvětlujeme světelný paprskem roztaženým cylindrickými čočkami do plochy kolmo ke směru pohledu v místě nejostřejšího zobrazení. Preparát můžeme postupně snímat po vrstvách a vytvořit prostorový obraz. Vylepšená optická technologie a zpracování dat v mesoSPIMu umožňuje vytvoření rozsáhlého zobrazení v reálném čase.

  Datum: 7.10.2019

  optická mikroskopie   ID:79

      
  Nové špičkové přístroje (U)HPLC

  Firma Shimadzu přichází s novou řadou Nexera určenou pro UHPLC (Ultra High-Performance Liquid Chromatographs).
  Její základní novinkou je minimalizace ruční práce a snaha o dosažení co nejvyšší využitelnosti přístroje. Pomocí programovacích rozhraní (displej, smartphone či LIMS) lze mnoho jednotlivých kroků plánovat dopředu a mít tak přístroj připravený, vyčištěný a předkalibrovaný v momentu doručení vzorku. V Shimadzu to nazývají Analytical Intelligence.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti série Nexera.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 4.10.2019

  UHPLC, chromatografie   ID:57

      
  Proč u veřejnosti klesá důvěra ve vědu?

  Dnešní společnost prodělává rychlé změny ve způsobu získávání, předávání a posuzování informací. Týká se to i sdělování informací vědeckých směrem k veřejnosti (popularizace vědy). Podle nedávných studií dochází, bohužel, ke ztrátě důvěry ve vědu – opravdu zjevné je to v komplikovaných, ale důležitých a veřejností bedlivě sledovaných problematikách, jako je klimatická změna nebo energetická koncepce (ke kterým má potřebu a odvahu se vyjadřovat kdekdo).

  Datum: 3.10.2019

  věda a výzkum   ID:58

   


  Reklama

   
  Mikrospektrometr

  Spektrometr vpravdě miniaturních rozměrů lze připravit z tyčinky proměnlivého složení o délce 50 až 100 mikrometrů. Jeden konec je z čistého sulfidu kademnatého CdS. Síry postupně ubývá a selenu přibývá, až opačný konec tvoří čistý selenid kademnatý CdSe. Absorpce viditelného světla se s rozdílným složením mění, takže v jednom úseku prochází záření jen určité vlnové délky. Dopadající bílé světlo rozloží na spektrum od fialové po červenou.

  Datum: 2.10.2019

  mikrospektrometr   ID:79

      
  Standard pro Lab Charge Measurement: Mütek PCD-05 Particle Charge Detector

  Přístroj Mütek™ PCD-05 Particle Charge Detector měří koloidní substance ve vodných roztocích pomocí nábojové titrace.
  Nábojové úrovně významně určují výkonnost chemických aditiv v chemických operacích. Může jít o zpracování odpadní vody, povrchové technologie, potravinářství, keramiku, barvy, plniva, kosmetiku či textilní průmysl.
  Výše uvedený přístroj je standardem pro detekci anionických nábojových aditiv.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Mütek™ PCD-05 Particle Charge Detector.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 1.10.2019

  nábojová titrace   ID:118

      
  Postupná syntéza krystalických 2D polymerů

  Vědci z Center for Advancing Electronics Dresden (CFAED) v TU Dresden uspěli při přípravě plošných 2D polymerů o tloušťce jen několika molekul či atomů. Nové materiály, které jsou poprvé vytvořeny takto vyvinutým procesem, nabízejí velice slibné aplikace například při výrobě elektronických součástí.

  Datum: 30.9.2019

  2D polymery. chemické syntézy   ID:105

      
  Palivové články s katalyzátorem platina-grafen vykazují výjimečné vlastnosti

  Tenké filmy z platiny navázané na grafen mohou umožnit palivovým článkům dosud nedosažitelnou efektivitu, nízkou cenu a stabilitu. Vědci zkoumali různé varianty a ideální se ukazují dvě vrstvy atomů platiny na jednoatomové grafenové podložce.

  Datum: 27.9.2019

  katalyzátor platina-grafen, palivový článek   ID:99

   


  Reklama

   
  Řízení teploty v moderních laboratořích

  Firma Julabo uvádí nový systém PRESTO® pro řízení teploty v termostatech, který by měl být ideální ve všech moderních laboratořích. V současnosti uvádí vzduchem chlazené systémy A30 a A40 a vodou chlazené W40.
  Přístroje pokrývají teplotní rozsah -40 až +250 °C s 1,2 kW chladicím výkonem a 2,8 kW ohřívacím výkonem. Tato zařízení by tedy měla být schopna rychle stabilizovat teplotu u exotermních i endotermních reakcích. Přístroje jsou schopny plné funkce až do okolní teploty +40 °C.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 26.9.2019

  termostaty   ID:109

      
  V USA by měly skončit testy na laboratorních zvířatech do roku 2035

  US Environmental Protection Agency vydala prohlášení, že testy na laboratorních zvířatech (in vivo) by měly být nahrazeny do roku 2035 pouze testy založenými na počítačových simulacích dopadů zkoušených látek na živý organismus (testy in vitro). Počítačové modelování bude do roku 2035 údajně na tak vysoké úrovni, že testy na zvířatech již nebudou potřebné.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 25.9.2019

  USA, konec testů na laboratorních zvířatech díky velkému pokroku v počítačovém modelování do roku 2035   ID:103

      
  V IBM postavili nejvýkonnější kvantový počítač s 53 qubity

  Nový kvantový zázrak IBM má na výpočty 53 qubitů. Pro zákazníky bude k dispozici od letošního října. S takovou mašinou se řeší extrémně komplexní problémy, jako například kvantové simulace molekulárních systémů.

  Datum: 24.9.2019

  IBM, kvantový superpočítač, 53 qubitů   ID:89

      
  MOF-303 saje vodu

  Nový koordinační polymer MOF-303 umožňuje vysávat vodu ze vzduchu v aridních oblastech ve velkém. Koordinační polymery neboli metal-organic frameworks, zkráceně MOF, jak se i v češtině nejčastěji nazývají, jsou komplexní struktury z kovových kationtů propojených vícevaznými organickými můstky. K získání vody stačí nasycený polymer ohřát, což v poušti nepředstavuje problém, a uvolněnou páru zkondenzovat.

  Datum: 23.9.2019

  MOF, získání vody ze vzduchu   ID:101

   


  Reklama

   
  Principal Investigator semináře propojují výzkumné týmy se studenty

  Každý pátek po celý semestr hostí brněnský kampus semináře, které mají bořit bariéry mezi laboratořemi i mezi vědci a studenty. Provázat výzkumné skupiny mezi sebou, ale především se studenty, je hlavní smysl PrincipaI Investigator seminářů (PI Seminars), které pořádá CEITEC Masarykovy univerzity. Zájemci si mohou každý pátek poslechnout, na čem pracují vědci z CEITEC, Lékařské či Přírodovědecké fakulty MU a také z FNUSA-ICRC.

  Datum: 20.9.2019

  Brno, semináře pro studenty na propojení s laboratořemi   ID:84

      
  Umělá inteligence zrychluje simulace fotochemických reakcí

  Předpovídání chemických reakcí aktivovaných světlem je velice složitý proces. Při simulacích je nutno vzít v úvahu mechanické i kvantově chemické vlivy, což lze simulovat s pomocí počítače jen pro velice krátké časové intervaly řádu pikosekund (10-12 s). Simulace pro další vývoj reakce je výpočetně nereálná, protože by trvala několik let. Vědci proto zkusili použít umělou inteligenci.

  Datum: 19.9.2019

  AI, umělá inteligence, simulace fotochemických reakcí   ID:93

      
  Mozek na steroidech

  Biochemické prostředky zlepšující výkon některé z kognitivních funkcí mozku (paměť, pozornost, rychlost zpracování informace, emocionální regulace, kreativita, motivace atp.) zvané nootropika jsou tak tématem častých debat mezi studenty a zaměstnanci v intelektuálně náročnějších oborech a také čile obchodovaným zbožím.

  Datum: 18.9.2019

  nootropika, doping pro mozek   ID:116

      
  Maximální zjednodušení Complex Elemental Analýz s použitím X-ray Fluorescence

  Firma Malvern Panalytical připravila nový přístroj pro zjednodušení analýz prvků s pomocí X-ray. Jde o kompaktní zařízení, které pojme více vzorků, minimalizuje čas na přípravu a poskytuje spolehlivé výsledky i při nízkých detektčních limitech.
  Jde o přístroj Epsilon 4. Využívá metodu X-Ray Fluorescence (XRF). Dokáže určit prvky od C do Am a útočí tím na dosavadní metody spoléhající na ICP (Inductively Coupled Plasma) a AAS (Atomic Absorption Spectroscopy). Vzorek může být pevný, tekutý či práškovitý a analýza je nedestruktivní. Epsilon 4 je ideální pro analýzy neznámých vzorků.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 17.9.2019

  XRF elemental analyzátor   ID:76

   


  Reklama

   
  Rakovinu prozradí modrá moč

  Pomocí zlatých nanočástic lze zjistit rakovinu tlustého střeva jednoduchým testem moči.
  Šéfka výzkumu profesorka Molly M. Stevens z Imperial College London soudí, že „díky barevné chemické reakci lze tento test použít bez nasazení drahých laboratorních přístrojů vyžadujících kvalifikovanou obsluhu. Jednoduchý odečet lze provést fotoaparátem smartphonu a odeslat vzdálenému poskytovali zdravotní péče pro zajištění léčby.“

  Datum: 16.9.2019

  rakovina tlustého střeva, zlaté nanočástice v moči, test smartphonem   ID:90

      
  Zlevnění produkce vodíku při elektrolýze

  Elektrolýza vody k produkci vodíku jako paliva pro úschovu energie přitahuje stále větší pozornost. Vodík totiž následně může být použit v palivových článcích k uvolnění energie. Problémem elektrolýzy však je, že elektrody musí být chemicky stabilní, což v praxi vyžaduje použití drahých vzácných kovů (např. platiny). Vědci se snaží vytvořit alternativy k drahé platině výzkumem tzv. topologických materiálů.

  Datum: 13.9.2019

  elektrolýza, toloplogické materiály pro katalýzu   ID:111

      
  CFA AutoAnalyzer poslední generace - kompaktní a ekonomický

  Firma SEAL Analytical přichází s novým CFA analyzátorem AutoAnalyzer 1. Je kompaktní a ekononomicky výhodný. V rámci fotometrické analýzy dokáže určovat kyanidy, fenoly, N a P sloučeniny ve vodě či půdních vzorcích.
  Výhody AutoAnalyzer 1 oproti jiným CFA zařízením:
  - standardní LED fotometr
  - integrovaná destilace a UV digesce
  - soulad s normami ISO, DIN, EPA a AOAC
  - malé rozměry
  - výhodná cena
  (článek je v angličtině)

  Datum: 12.9.2019

  CFA analyzátor, znečištění ve vodě či půdních vzorcích   ID:99

      
  ONG, PONG a SPONG

  Membránu, která velmi účinně oddělí oxid uhličitý od dusíku, lze připravit z grafenu, monoatomické vrstvy uhlíku. Z proudící směsi těchto plynů nepropustí 96% dusíku. Z grafenu nejprve připravíme ONG, z něj PONG a nakonec SPONG.

  Datum: 11.9.2019

  selektivně propustná membrána   ID:134

   


  Reklama

   
  Umělá inteligence se učí vytvářet složitá organická léčiva

  Umělá intelice po dostatečném učení získala schopnost přepovídat výsledky velice komplikovaných organických reakcí s přesností 90%, čímž předstihla i ty nejlepší chemiky. Toto je velíká výzva a možná průlomová cesta při výrobě nových léčiv či materiálů, kdy člověk již nedokáže analyzovat množství dat, která byla publikována při jiných experimentech.

  Datum: 10.9.2019

  AI, umělá inteligence, syntéza organických materiálů   ID:139

      
  Do jaké míry přichází Česko o výsledky výzkumu?

  V posledních letech se Česko stává díky kvalitní infrastruktuře a lidskému kapitálu atraktivní zemí pro nadnárodní a zahraniční firmy, které zde budují své výzkumné kapacity. Vedle pozitivního efektu rostoucích výdajů na VaV, vyšší zaměstnanosti v progresivním odvětví s vysokou přidanou hodnotou však dochází též k vyvádění výsledků výzkumu do mateřských zemí zahraničních firem.

  Datum: 9.9.2019

  únik duševního vlastnictví z ČR   ID:130

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2017   2018   2019  

   

Doporučujeme články:
  Postupná syntéza krystalických 2D polymerů
  Palivové články s katalyzátorem platina-grafen vykazují výjimečné vlastnosti
  Umělá inteligence zrychluje simulace fotochemických reakcí
  Zlevnění produkce vodíku při elektrolýze
  Umělá inteligence se učí vytvářet složitá organická léčiva
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Vybrané modely analytických laboratorních vah Ohaus Adventurer AX nyní v nabídce se slevou 25 %. Platí do 19. 12. 2019


 
Společnost Renishaw uvádí na trh novou sondu RFP fringe probe určenou pro použití s pětiosým měřicím systémem REVO pro souřadnicové měřicí stroje (CMM).


 
KOUŘIL dávkovací čerpadla na LABOREXPO 2019


 
Nová rada UHPLC Nexera LC-40. Táto séria ponúka priekopnícke technológie z hľadiska inteligencie, výkonu i dizajnu.


 
TZ - Technologie Renishaw dokáže identifikovat mikroplasty v životním prostředí


 
Mimořádná sleva 25 % na třepačky značky Ohaus


 
Nový vyrovnávací laserový systém XK10 společnosti Renishaw, určený k použití během sestavování a seřizování obráběcích strojů, nahrazuje potřebu ustavovacích artefaktů.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama