Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Pro laboratoř        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   21.9.2023 Pozvánka na virtuální konferenci “NIS 2 v praxi”
  22.9.2023 Coordination Self-Assembly: From Origins to the Latest Advances
  26.9.2023 - 28.9.2023 Powtech 2023
  26.9.2023 - 28.9.2023 Ilmac 2023
  10.10.2023 8. ročník Týdne inovací ČR
Reklama

   
  Inovace společnosti Agilent opět oceněny několika cenami vědců

  Společnost Agilent Technologies Inc,oznámila získání tří ocenění Scientists Choice Awards 2023: Nejlepší nový spektroskopický produkt roku 2022, Video roku v oblasti analytické vědy, Zákaznický servis roku v oblasti analytické vědy a Platinovou pečeť kvality za celé analytické systémy HPLC. Tyto ceny Scientists Choice Awards, vyhlášené 6. června 2023 na veletrhu ASMS, oceňují nejinovativnější a nejefektivnější technologie analytické vědy, řešení a zaměření na zákazníky.

  Cenu za nejlepší nový spektroskopický produkt roku 2022 získal systém Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS System. Systém 6475 je citlivý, robustní a všestranný trojitý kvadrupólový hmotnostní spektrometr zahrnující několik technologických výhod včetně přehřátého iontového zdroje Agilent Jet Stream (AJS), zakřivené a zúžené kolizní cely, vyhřívaných hyperbolických kvadrupólů a systému vysokoenergetických dynod ± 20 kV.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 22.9.2023

  LC/MS, hmotová spektrometrie   ID:55

      
  Společnost Thermo Fisher Scientific oznamuje uvedení řešení EXENT® s certifikací IVDR na trh

  Proměna léčby monoklonálních gamapatií s cílem řešit neuspokojené klinické potřeby prostřednictvím inovativního řešení hmotnostní spektrometrie.

  Společnost Thermo Fisher Scientific, světový lídr v oblasti vědeckého servisu, oznámila komerční uvedení řešení EXENT® Solution poté, co získala certifikaci IVDR*. Řešení EXENT je plně integrovaný a automatizovaný systém hmotnostní spektrometrie, který je navržen tak, aby změnil diagnostiku a hodnocení pacientů s monoklonálními gamapatiemi, včetně mnohočetného myelomu, který je podle Světové zdravotnické organizace v roce 2020 druhou nejrozšířenější rakovinou krve na světě[1]. Řešení EXENT je nyní komerčně dostupné v následujících zemích: Belgie, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Španělsko a Spojené království.

  Řešení EXENT Solution umožňuje klinickým laboratořím měřit, kvantifikovat a sledovat specifické endogenní M-proteiny a exogenní terapeutické monoklonální protilátky se zvýšenou analytickou citlivostí a specifičností v séru. Řešení EXENT se snadno zavádí do rutinního laboratorního provozu a obsahuje tři integrované moduly: EXENT-iP®500, automatický přístroj pro přípravu vzorků; EXENT-iX®500, hmotnostní spektrometr s laserovou desorpcí s asistencí matrice - Time of Flight (MALDI-ToF MS); a EXENT-iQ®, inteligentní a intuitivní software pro pracovní postup včetně přehledu dat. Analyzátor je kombinován s imunoanalýzou EXENT® Immunoglobulin Isotypes (GAM), vysoce citlivou a specifickou imunoanalýzou pro měření a kvantifikaci IgG, IgA a IgM.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 21.9.2023

  hmotnostní spektrometrie, gamapatie   ID:84

      
  Neutronový „fotoaparát“ zachytí chaos ve struktuře materiálu

  Nová technologie zobrazování atomární struktury materiálu vsPDF (variable shutter atomic pair distribution function) je jako fotoaparát s expozicí jedné biliontiny sekundy. S její pomocí bychom mohli lépe pochopit fungování komplexních materiálů s užitečnými vlastnostmi a dále je vylepšit.

  Kvalitní digitální fotoaparát zvládne expozici kolem 1/250 sekundy. Pokud ale chcete „vyfotit“ aktivitu atomů, potřebujete ještě mnohem rychlejší závěrku. Simon Kimber z Université Bourgogne Franche-Comté a jeho kolegové nedávno vyvinuli postup, který mohou pořídit snímky s expozicí jedné biliontiny sekundy. Díky tomu mohli zachytit specifické pohyby atomů v materiálu (dynamic disorder).

  Datum: 20.9.2023

  neutronová fotografie   ID:77

      
  Bezpečné a přesné stanovení sirovodíku a sulfidu v kapalinách, pevných látkách a plynech

  Analytické systémy ECH řady Sulfimax GX pracují s vysokou propustností vzorků a nízkou spotřebou činidel. Obvykle se měří původní vzorek. Účinná extrakce plynů zajišťuje vysokou přesnost v rozsahu ppm a pod prahovou hodnotou zápachu. Přístroje se snadno ovládají a snadno kalibrují.

  Přístroj Sulfimax GX pro kapaliny a plyny je k dispozici v laboratorní verzi a v přenosné kompaktní verzi. Laboratorní verzi lze automatizovat pomocí autosampleru pro kapaliny.

  Rozšiřte verzi Sulfimax GX Lab nebo Go o headspace modul pro měření pevných a pastovitých vzorků a také odpadních vod s částicemi kalu. Sulfimax GX online GAS se signálním výstupem pro řídicí systémy kontinuálně měří obsah H2S v plynné fázi. Kroky nasávání a oplachování vzorku probíhají automaticky.

  Sulfimax GX online WATER zjišťuje skutečný obsah H2S přímo v kapalné fázi, a to i v silně bazických vzorcích. Systém přenáší naměřené hodnoty do řídicích systémů a čištění odpadních vod lze regulovat podle potřeby. Přístroj je k dispozici také v krytu vyhovujícím směrnici ATEX.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 19.9.2023

  analýza sirovodíku a sulfidů   ID:76

   


  Reklama

   
  Nová rozsáhlá studie rizika nízkých dávek radiace

  Současný přístup ALARA předpokládá lineární závislost rizika rakoviny na obdržené dávce v oblasti jejich velmi nízkých hodnot. Dlouhodobě se diskutuje, zda je v oblasti nízkých dávek riziko rakoviny oproti lineárnímu modelu větší nebo menší. Odpověď dává nedávno dokončená komplexní studie tohoto problému s využitím rozsáhlé databáze pracovníků v jaderné oblasti v USA, Francii a Velké Británii v letech 1944 až 2016.

  Datum: 18.9.2023

  zdravotní následky nízkých dávek radiace   ID:108

      
  Vlastnosti pracovního postupu extrakce v pevné fázi (SPE)

  Metoda SPE obvykle zahrnuje čtyři kroky. Záměrem je zjednodušit složité matrice vzorků, přečistit analyty, které jsou předmětem zájmu, frakcionovat složitou směs aktivních sloučenin nebo koncentrovat jakékoli stopové množství analytů. Ačkoli se mohou použít různé strategie a schémata extrakce v závislosti na přesném použití procesu SPE, hlavní kroky jsou následující:
  - Kondicionování - cílem tohoto kroku je navlhčit a aktivovat sorbent, aby se zajistily dobré podmínky pro zadržení cílové sloučeniny.
  - Zatížení - Vzorky se navážejí na pevný sorbent, aby se zachovaly požadované analyty.
  - Promývání - Po zadržení analytů se sorbent promývá, aby se odstranily zbývající interference.
  - Eluce - Posledním krokem je eluce vzorku ze sorbentu pomocí elučního rozpouštědla se silnější afinitou k cílové sloučenině než sorbent.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 15.9.2023

  SPE, Gilson, automatizace   ID:70

      
  Inteligence CounterCloud vede informační protiúder

  Jestli byly dezinformace problém, tak teď s nástupem umělých inteligencí přeřazujeme na vyšší rychlostní stupeň. Experiment CounterCloud potvrdil, že dnešní inteligence mohou s vynaložením minimálních nákladů generovat masivní (dez)informační obsah, ať už pro temnou stranu anebo pro dobrou věc.

  Datum: 14.9.2023

  umělá inteligence, AI, dezinformace   ID:60

      
  Vše, co potřebujete vědět o sítové analýze - whitepaper

  Sítová analýza je jednou z nejběžnějších aplikací laboratorního vážení. Tento digitální průvodce obsahuje vše, co potřebujete vědět o sítové analýze. Snadno stravitelným způsobem - stručně a výstižně - vysvětluje význam sítové analýzy pro stanovení distribuce velikosti částic. Představuje případy použití v různých průmyslových odvětvích a ukazuje jejich hodnotu pro jednotlivé segmenty. Porovnává také různé metody analýzy velikosti částic, vysvětluje a vizualizuje pracovní postup sítové analýzy, zabývá se problémy a sdílí osvědčené postupy, včetně sedmi tipů a triků pro správnou sítovou analýzu.

  Pomocí přístupu štíhlé laboratoře můžete odhalit další příležitosti ke zlepšení. Například implementace softwaru, jako je LabX, může zvýšit výkonnost, eliminovat chyby a snížit náklady na vzorek. Software LabX pro vážení v kombinaci s přesnou váhou XPR nebo XSR je investice, která se může rychle vrátit.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 13.9.2023

  sieve analysis, whitepaper   ID:54

   


  Reklama

   
  Digitální morfologie: Co pokrok znamená pro moderní laboratoře a proč je nutné pokračovat v inovacích.

  Čeho laboratoře dosáhly v oblasti digitální morfologie?

  Digitální morfologické analyzátory byly přijaty v mnoha částech světa jako jeden z prostředků ke zlepšení efektivity laboratoře a kvality hlášení ve screeningových programech. Tato zařízení pomohla automatizovat části screeningového procesu, analyzovat velké množství krevních nátěrů a pomoci tak identifikovat abnormality.

  Technologie rozhodně nenahradila úlohu hematologů. Lidská interakce hraje ve screeningových programech stále velmi podstatnou roli, hematologové zasahují, když jsou případy označeny, a validují významné vzorky v průběžném procesu, aby pomohli zajistit přesnost a spolehlivost.

  Moderní digitální morfologické analyzátory umožnily odborníkům v laboratoři prohlížet, ověřovat a podávat zprávy ze snímků na obrazovce, což jim umožňuje snadněji najít buňky a problematické oblasti, než kdyby se dívali přes mikroskop.

  Vyvolávání snímků na obrazovce ve srovnání s hledáním buněk na sklíčku pod mikroskopem představuje pro vytížené laboratorní týmy také velkou výhodu z hlediska potřebného času i úsilí.

  Dostupnost digitálních snímků buněk na obrazovce usnadnila vnitrolaboratorní a někdy i mezilaboratorní konsensus a harmonizaci, přičemž snímky jsou snadno dostupné a lze v nich vyhledávat pro týmy, které jsou na místě, i pro ty, které pracují na dálku.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 12.9.2023

  digitální morfologie   ID:58

      
  ÄKTA pure micro - umožňuje dávkovat malé objemy vzorků

  Díky průtokové dráze s nízkým objemem zdržení je systém ÄKTA pure micro řešením pro malé objemy vzorků a mikropreparativní kolony. V kombinaci se sběračem frakcí F9-T vám systém pomůže purifikovat proteiny při malých objemech vzorků - například při přípravě na kryoEM experimenty. Pokud již máte ve své laboratoři systém ÄKTA pure 25 M, můžete pomocí sady Micro přestavět průtokovou cestu na purifikaci v mikroměřítku. ÄKTA pure micro es je vybavena speciálními hardwarovými komponentami pro optimalizaci gradientového výkonu (0,6 ml směšovací komora), minimalizaci ředění vzorku (sada hadiček a mikroinjekční ventil) a pro udržení špičkových objemů od UV až po frakcionační zkumavku (UV mikroprůtočná cela, mikrokonduktometr, mikrovýstupní ventil a F9-T vybavená volitelnou mikrotryskou pro velikost kapky cca 8 µl). Plně optimalizovaný systém ÄKTA pure je schopen udržet výkonnost dosaženou kolonou Superdex increase 3,2/30 nebo Capto HiRes 5/50, jak ukazují chromatogramy.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 11.9.2023

  chromatografie, malé objemy vzorků   ID:97

      
  Vodíkové palivové články vylepšují výrobu léků

  Farmaceutický průmysl spotřebuje spoustu energie a vytváří množství problematického odpadu. Zajímavým řešením by mohlo být nahrazení zinku jako zdroje elektronů vodíkem. Důmyslná adaptace technologie vodíkových palivových článků otevírá cestu vodíkové výrobě léčiv.

  Chemický průmysl je obrovský žrout energie. Proto se v poslední době objevují snahy o dekarbonizaci tohoto tradičně vůči prostředí nepříliš nakloněného průmyslu. Tým americké University of Wisconsin–Madison (UW-Madison) přichází s novou metodou výroby farmaceutických látek, která důmyslně využívá technologii vodíkových palivových článků.

  Datum: 8.9.2023

  farmaceutický průmysl, vodík, palivové články   ID:66

      
  Jak se vám líbí Classic? Zamilujte si PIPETMAN®. Více než 40% sleva při nákupu online.

  Časově omezená nabídka: 40% sleva na PIPETMAN
  Již více než 60 let je pro společnost Gilson při výrobě pipet prioritou přesnost, preciznost a spolehlivost. Naše pipety jsou celosvětově známé jako standard v pipetování a staly se ikonickým nástrojem v laboratořích. Žádná z nich není lepší než legendární pipeta PIPETMAN Classic, která již po desetiletí slouží jako spolehlivý společník vědců po celém světě. S technologickým pokrokem se však musí vyvíjet i naše vědecké nástroje. Proto jsme se začátkem tohoto roku rozloučili s ikonickým přístrojem PIPETMAN Classic a přivítali jeho nástupce, přístroj PIPETMAN.

  PIPETMAN: Stejný jako Classic, ale lepší a jednodušší na používání.
  S uvedením modelu PIPETMAN jsme spojili tradici s jednoduchostí a začlenili do něj všechny funkce a hodnoty, díky nimž byl model Classic tak oblíbený, ale s menšími silami. Zachovává si stejně vysoké standardy, spolehlivost a výkon jako model Classic, včetně jeho konstrukce a odolnosti. Není třeba měnit způsob pipetování ani styl pipetování. Díky menší potřebné síle však pipeta PIPETMAN nabízí snadnější manipulaci, čímž zlepšuje a optimalizuje vaše zkušenosti s pipetováním. Pokud jste si oblíbili pipetu PIPETMAN Classic, budete milovat i pipetu PIPETMAN.

  PIPETMAN také nabízí různé modely přizpůsobené potřebám různých uživatelů a aplikací, včetně několika vícekanálových modelů, zatímco PIPETMAN Classic byl k dispozici pouze jako jednokanálový model.

  Stejně jako všechny pipety Gilson je i pipeta PIPETMAN díky vysoce odolným materiálům mimořádně odolná a konstruovaná tak, aby dlouho vydržela. Dodává se také s tříletou zárukou výrobce. Kvalita a řemeslné zpracování všech našich přístrojů, na které se naši zákazníci spolehli, obstojí ve zkoušce času. Poskytují ekonomické a udržitelné řešení pro mnoho let spolehlivého pipetování.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 7.9.2023

  pipetování   ID:102

   


  Reklama

   
  Jak čistit analyzátor vlhkosti? - whitepaper

  Čistý halogenový analyzátor vlhkosti je prvním krokem k bezpečnému a přesnému měření vlhkosti. Čištění zvyšuje bezpečnost uživatelů a snižuje riziko křížové kontaminace a je nejdůležitějším úkonem k prodloužení životnosti přístroje.

  Pokud víte, jak to udělat správným způsobem, může být čištění rychlé a snadné. Stáhněte si příručku zdarma a získejte více informací k následujícím otázkám: Proč je čištění důležité? Jaké čisticí prostředky se mají používat? Jaká je správná frekvence čištění?

  Na závěr získáte tipy a triky, jak čistit halogenový analyzátor vlhkosti.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 6.9.2023

  analyzátor vlhkosti - čištění   ID:92

      
  Fotomechanické krystaly přeměňují světelnou energii na mechanickou práci

  Američtí materiáloví vědci vyvinuli nový typ fotomechanického materiálu, který tvoří fotomechanické mikrokrystaly v polymeru, jehož struktura se podobá mořské houbě. Je to slibná alternativa k tradičnímu elektrickému pohonu, která by mohla nalézt uplatnění v rozmanitých robotech, dronech nebo třeba biomedicínských aplikacích.

  Datum: 5.9.2023

  fotomechanický materiál   ID:70

      
  Zlepšení udržitelnosti laboratoře pomocí ekologických rozpouštědel

  Přechod na ekologická rozpouštědla

  Organická rozpouštědla, jako je hexan, se běžně používají v různých chemických procesech, jako jsou separace a extrakce, ale jsou poměrně škodlivá pro životní prostředí. Klíčovým cílem laboratorního průmyslu je proto omezit jejich používání ve prospěch ekologických alternativ rozpouštědel.

  Hexan je široce používán pro extrakci ropných kontaminantů z vody a půdy za účelem analýzy a pro extrakci jedlých olejů ze semen a zeleniny, protože jeho účinnost v těchto experimentech se tradičně nemohla vyrovnat alternativám. Systémy superkritického CO2 však nyní umožňují dosáhnout srovnatelných výsledků bez použití tak škodlivé chemikálie.

  Nadkritický kapalný CO2 je například nehořlavý, netoxický, neškodí životnímu prostředí, snadno se připravuje a nepřispívá ke globálnímu oteplování, protože veškerý CO2 z procesu se recykluje zpět do systému. Extrakce superkritickou kapalinou (SFE) je oblastí rostoucího zájmu a CO2 je nejčastěji používanou superkritickou kapalinou v postupech SFE jako náhrada za tradiční použití hexanu.

  SFE se provádí čerpáním nadkritického CO2 přes pevné lože substrátu, kde CO2 proudí substrátem a rozpouští rozpustné složky, dokud nejsou vyčerpány. Naplněné rozpouštědlo pak prochází separátorem, kde se rozpustné složky vysrážejí nastavením teploty a tlaku, než se CO2 zkondenzuje a recirkuluje.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 4.9.2023

  SFE, hexan, CO2, ekologická rozpouštědla   ID:66

      
  Věda kolem světa: Pokles výdajů na vědu v Austrálii a Indie na Měsíci

  Otázka prodloužení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Spojenými státy a Čínou, vrácení řeči paralyzované ženě i obavy izraelských vědců o postavení Izraele coby lídra v oblasti vědy a techniky. Portál Vědavýzkum.cz nabízí další pravidelné shrnutí toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí ve světě výzkumu, vývoje a inovací událo za právě uplynulý měsíc srpen.

  Datum: 1.9.2023

  věda a výzkum   ID:66

   


  Reklama

   
  Nanomateriály: 3D tisk skla bez sintrování

  Nový proces vyvinutý na Technologickém institutu v Karlsruhe (KIT) umožňuje tisknout struktury z křemenného skla v nanometrovém měřítku přímo na polovodičové čipy. Jako výchozí materiál pro 3D tisk oxidu křemičitého se používá hybridní organicko-anorganická polymerní pryskyřice. Protože proces funguje bez spékání, jsou potřebné teploty výrazně nižší. Současně zvýšené rozlišení umožňuje nanofotoniku ve viditelném světle. Výzkumníci o tom informují v časopise Science.

  Tisk struktur křemenného skla v mikro- a nanometrovém měřítku z čistého oxidu křemičitého otevírá mnoho nových aplikací v optice, fotonice a polovodičových technologiích. Dosavadní postupy byly založeny na konvenčním spékání. Teploty potřebné pro slinování nanočástic oxidu křemičitého jsou vyšší než 1100 °C, což je příliš vysoká teplota pro přímé nanášení na polovodičové čipy. Tým vedený Dr. Jensem Bauerem z Institutu nanotechnologií KIT (INT) nyní vyvinul nový proces výroby transparentního křemenného skla s vysokým rozlišením a vynikajícími mechanickými vlastnostmi při mnohem nižších teplotách.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 3.7.2023

  nanomateriály, 3D tisk skla   ID:222

      
  Extra tichý recirkulační chladicí agregát pro profesionální aplikace

  ULK jsou novou generací cirkulačních chladičů společnosti FRYKA-Kältetechnik. Při jejich vývoji byl kladen zvláštní důraz na energetickou účinnost a snadnou obsluhu. Speciálně tichý ventilátor s technologií EC upravuje své otáčky na požadovanou hodnotu, což znamená, že můžete těžit ze snížené spotřeby energie a tiššího provozu. Také ostatní komponenty, jako je například čerpadlo, byly vybrány s ohledem na tichý provoz.

  Díky integrovanému trychtýři na horní straně přístroje, samosvorné hadicové spojce s rychlospojkou a vypouštěcímu kohoutu jsou úkony plnění, vyprazdňování a výměny hadic jednoduché, čisté a pohodlné. Z hlediska uživatelské přívětivosti se oběhový chladič vyznačuje také dobrou přístupností a intuitivně ovládaným dotykovým ovladačem. Vysoce kvalitní skleněná obrazovka ovladače se snadno čistí a je dobře čitelná. Ukazatele průtoku a digitální ukazatel stavu naplnění jsou integrovány do ovladače. Chybová hlášení se zobrazují v prostém textu.

  Díky ochraně proti zamrznutí a tepelnému přetížení a regulaci průtoku s ochranou proti chodu na sucho (odpojení čerpadla při nedostatku vody) se zařízení těší vysoké provozní spolehlivosti, čímž chrání vaše aplikace a oběhový chladič. Optický a akustický alarm vás upozorní na překročení minimální nebo maximální povolené teploty.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 30.6.2023

  chladicí aparát   ID:203

      
  Flexibilní LC platforma pro purifikaci účinných látek a dalších cenných látek

  Usnadňuje čištění přírodních a farmaceutických účinných látek nebo jiných látek.

  Čistota cenných látek, jako jsou účinné farmaceutické látky, biomolekuly nebo jemné chemikálie, určuje jejich použitelnost. Kapalinová chromatografie (LC) se prosadila jako výkonná a šetrná separační metoda pro purifikaci. Vícesložkové šarže nebo vzorky s mnoha frakcemi však často vyžadují zásah uživatele, což může být časově náročné, přinášet nečistoty a snižovat reprodukovatelnost.

  Purifikátor AZURA společnosti KNAUER je mimořádně flexibilní LC platforma pro purifikační úlohy ve výzkumné laboratoři a pro výrobu čistých látek až do několika gramů. Systém Liquid Handler posouvá tento modulární LC systém na novou úroveň. Vícekrokové postupy lze plně automatizovat - bez rizika kontaminace. To je umožněno přesným vstřikováním vzorků s "nízkými ztrátami" a volnou využitelností pracovního prostoru pro vzorky a odebrané frakce v nádobách různých velikostí. Kapacita až 1440 vzorků na 96 mikrotitračních destičkách umožňuje vysokou propustnost jako vzorkovač nebo frakcionátor. Vyzkoušejte novou svobodu pro svou LC purifikaci.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 29.6.2023

  LC chromatografie, purifikace   ID:166

      
  Stolní mraznička pro laboratoř

  Mraznička FRYKA ULT s malou plochou od -85 °C do -10 °C
  S chladicím boxem FRYKA získáte zařízení, které lze použít pro chlazení, skladování a zmrazování v celé laboratorní a průmyslové oblasti.

  Je navržen jako tichá stolní jednotka, je vhodný pro instalaci přímo na pracovní stůl uživatele a umožňuje decentralizované skladování chlazeného zboží. Odpadají tak cesty k externímu mrazicímu zařízení a chlazení chlazeného zboží během přepravy.

  Zavedený chladicí box je k dispozici s barevným dotykovým displejem a pokročilým řídicím systémem nebo se standardním ovladačem.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 28.6.2023

  stolní mraznička   ID:193

   


  Reklama

   
  Zpětné získávání všech surovin z baterií

  Jaké problémy nový startup Cylib řeší? Jaká je jeho velká vize?

  Cylib je posledním chybějícím kouskem skládačky přechodu na energetiku. Díky našemu procesu lze z baterií po skončení jejich životnosti získat všechny suroviny. Kromě běžných kovů lze naším procesem získat například i lithium a grafit. Specializujeme se na automobilové baterie, ale můžeme recyklovat i baterie z letectví, od poskytovatelů mikromobility, z lodí nebo z elektrického nářadí. Tento proces se vyznačuje tím, že je mimořádně šetrný ke zdrojům. Například lithium a grafit získáváme v procesu založeném na vodě.

  Naší vizí je vytvořit skutečné oběhové hospodářství. To může snížit závislost Evropy na dovozu surovin a urychlit přechod k energetice.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 27.6.2023

  recyklace baterií   ID:180

      
  Nový infračervený mikroskop maximalizuje automatizaci a zlepšuje analýzu mikrovzorků

  Společnost Shimadzu Scientific Instruments představuje infračervený mikroskop AIMsight s funkcemi automatické analýzy a vylepšenou širokoúhlou kamerou, který umožňuje uživatelům všech úrovní zkušeností rychle a efektivně identifikovat, pozorovat, měřit a analyzovat mikrovzorky.

  Uživatelsky přívětivý infračervený mikroskop AIMsight identifikuje cíl měření jednoduchým kliknutím na obrázek v ovládacím softwaru AMsolution a nastaví optimální polohu měření během pouhé jedné sekundy.

  Infračervený mikroskop AIMsight je vybaven patentovanou širokoúhlou kamerou Shimadzu a infračerveným mikroskopickým objektivem. Širokoúhlá kamera dokáže pozorovat velké plochy až do velikosti 10 × 13 mm a funkce 330násobného digitálního zoomu umožňuje pozorovat plochy o velikosti 30 × 40 µm.

  Přístroj navíc poskytuje nejvyšší citlivost ve své třídě s odstupem signálu od šumu (S/N) 30 000:1. Operátoři mohou rychle získávat vysoce citlivá data mikroměřicích cílů o velikosti až 10 µm. Systém obsahuje také funkci pro měření průměru částic mikroplastů.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 26.6.2023

  mikroskopie infračervená   ID:172

      
  Trojský kůň polymerů pro ekologii

  Je těžké si představit náš každodenní život bez plastů vyrobených z polyolefinů. Praktické metody recyklace polyolefinů bohužel chybí. V časopise Angewandte Chemie nyní výzkumný tým představil nový přístup k výrobě nových polyolefinů, které lze chemicky dekonstruovat a znovu polymerovat bez ztráty kvality. Tajemstvím metody jsou maskované dvojné vazby zavedené do polymerního řetězce pomocí tzv. funkční skupiny "trojského koně" v polymerním řetězci.

  Datum: 23.6.2023

  recyklace polymerů   ID:198

      
  Cenově dostupný, vysoce výkonný průtokový fotoreaktor

  Borealis™ od společnosti Uniqsis přináší průtokovou fotochemii v rámci rozpočtu téměř každé laboratoře. Borealis™ nastavuje nové měřítko pro bezpečnou průtokovou fotochemickou syntézu s vysokou výtěžností.

  Lampy LED (dostupné v řadě pevných vlnových délek - 370, 410, 440, 460 a 520 nm), vybavené bezpečnostním blokováním, které zabraňuje náhodnému vystavení světlu vysoké intenzity, jsou napájeny programovatelným zdrojem, který automaticky detekuje vlnovou délku modulu Borealis™ LED a podle toho upravuje výstupní charakteristiky. LED diody jsou vybaveny teplotním čidlem a bezpečnostní pojistkou, které je chrání před přehřátím. Pro použití při nízkých teplotách je k dispozici vstup pro proplachování inertním plynem.

  Nastavení průtokového fotoreaktoru Borealis™ - cívkový reaktor se vloží do reaktorového modulu Cold Coil™ a upne se na místo pomocí vnějšího nastavovacího prvku. Poté se do cívkového reaktoru vloží jednotka LED lampy Borealis™ a připojí se k programovatelnému zdroji napájení.

  Teplota cívkového reaktoru se řídí připojením modulu Cold Coil buď k přívodu studené vody (pro reakce blízké pokojové teplotě), nebo nejlépe k vysoce přesnému termoregulačnímu systému.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 22.6.2023

  fotoreaktor   ID:154

   


  Reklama

   
  Fyzici uspořádali doposud nejmasivnější EPR experiment

  Einstein, Podolsky a Rosen v roce 1935 vymysleli EPR paradox, který měl položit na lopatky Kodaňskou interpretaci kvantové mechaniky. Dopadlo to ale úplně stejně jako se Schrödingerovou kočkou. Kvantová mechanika ustála veškeré útoky a nedávno získala skalp doposud nejrozsáhlejšího EPR experimentu se 2 oblaky Bose-Einsteinova kondenzátu po 700 atomech.

  Datum: 21.6.2023

  kvantová mechanika   ID:165

      
  Lidé a umělá inteligence společně postavili robota

  Evropští inženýři odhodili ostych a přizvali velký jazykový model ChatGPT-3 k vývoji nového robota, který je šikovným pomocníkem při sklizni rajčat. Inteligence zajistila nápad a koncept robota, lidé praktickou realizaci a ladění detailů. Vývoj nových designů už asi nikdy nebude stejný.

  Datum: 20.6.2023

  konstrukce robota, umělá inteligence   ID:215

      
  Návrh rozpočtu na vědu 2024: Hazard s budoucností ČR

  Tímto výrokem okomentovala rozpočet navržený ministerstvem financí Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), na mediálním setkání, které se konalo 13. června v Poslanecké sněmovně a zúčastnil se ho – mimo jiných – také Jiří Homola, místopředseda RVVI.

  Datum: 19.6.2023

  věda a výzkum   ID:169

      
  Automatizovaný recapper s prodlouženou výškou pro větší rozměry nádobek

  Společnost Micronic uvádí na trh nový přírůstek do své rozsáhlé řady zařízení pro automatické rekapování, který urychluje pracovní postupy při skladování vzorků: zařízení Screw Cap Recapper CS700 s prodlouženou výškou.

  Díky prodloužené výšce modelu CS700 mají nyní výzkumní pracovníci možnost automaticky uzavírat, odkapávat a rekapitulovat zkumavky ve formátu 96 jamek až do objemu 2,00 ml. Přístroj Micronic Screw Cap Recapper, navržený pro zvýšení efektivity, lze používat jako samostatný přístroj nebo jej lze jednoduše integrovat do plně automatizovaného laboratorního prostředí. Šroubovací uzávěr je tak ideální pro vysoce výkonné pracovní postupy a pro odlehčení výzkumných pracovníků od opakované manuální práce.

  Přístroj CS700 dokáže během 30 sekund a jedním úkonem rekapitulovat celý stojan zkumavek pro uchovávání vzorků. Připojení k síti Ethernet navíc vytváří mnoho možností pro různé komunikační protokoly. Protože je rekapátor vybaven také rozhraním (API), lze zařízení integrovat do větších robotických systémů, jako jsou například manipulátory s kapalinami. Volitelný senzor ověřuje, zda byla odstraněna všechna víčka, aby bylo možné zařízení efektivně využít v automatizačním procesu.

  Zařízení CS700 se snadno instaluje a obsluhuje a odšroubovává uzávěry ze zkumavek na vzorky ve formátu 96, 48 nebo 24 jamek. Uzávěr je kompatibilní se šroubovacími uzávěry Micronic, zkumavkami se šroubovacími uzávěry a laboratorním nádobím jiných značek. Prostřednictvím grafického rozhraní s dotykovou obrazovkou může obsluha vybírat různé zkumavky k uzávěru, odvíčkování nebo rekapování, aniž by musela používat různé adaptéry pro různé velikosti zkumavek. Volitelný senzor detekce zkumavek maximalizuje spolehlivost rekaperátoru. Šroubovací uzávěr Recapper používá přesně stanovenou hodnotu krouticího momentu pro optimální kvalitu utěsnění, čímž minimalizuje odpařování a maximalizuje integritu cenných vzorků uložených v různých velikostech zkumavek.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 16.6.2023

  práce se zkumavkami   ID:190

   


  Reklama

   
  Benchling vytváří open source knihovnu převodníků dat laboratorních přístrojů

  Benchling spolupracuje s Allotrope, podporuje průmyslové standardy a zpřístupňuje vědecké komunitě knihovnu průmyslových konvertorů dat s otevřeným zdrojovým kódem.

  Společnost Benchling, R&D Cloud pohánějící biotechnologický průmysl, zahájila na konferenci Bio-IT World iniciativu na standardizaci konverze přístrojových dat ve vědecké komunitě. Úsilí společnosti je dvojí: Benchling přispívá k průmyslovým standardům jako aktivní člen sítě partnerů Allotrope Foundation (APN) a zároveň vytváří knihovnu open source konvertorů, které formátují data generovaná přístroji podle standardu Allotrope Simple Model (ASM), aby pomohl organizacím tyto standardy zavést do praxe. Díky zpřístupnění těchto konvertorů v rámci otevřeného zdrojového kódu budou moci společnosti všech velikostí snadno standardizovat a propojovat data z přístrojů v rámci svých laboratoří i napříč nimi, což v konečném důsledku povede k většímu přijetí dat, která lze nalézt, zpřístupnit, interoperabilně a opakovaně použít (FAIR), v průmyslu.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 15.6.2023

  laboratorní data open source   ID:190

      
  Nový vícelitrový generátor vodíku od společnosti VICI DBS

  Výroba až 18 l/min vodíku.
  Spolehlivost a stálá vysoká produktivita jsou požadavky na dnešní i budoucí generátory plynu. Tato velkoobjemová modelová řada představuje nejnovější generátory vodíku od společnosti VICI DBS, které pokrývají celou řadu aplikací s vysokou čistotou vodíku 99,9995 %. V nabídce jsou čtyři varianty s průtoky 4,5 l, 9 l, 13,5 l a 18 l. Osvědčená technologie PEM (ProtonExchangeMembrane) s titanovými články zaručuje maximální životnost při minimální údržbě. Modulární konstrukce rovněž umožňuje modulární použití: pokud dojde k poruše jedné ze 4 buněk, ostatní mohou pokračovat ve výrobě. Jednotka je mobilní a má malé rozměry. Uvedení do provozu je jednoduché, a proto šetří náklady. Intuitivní řídicí systém se ovládá prostřednictvím 7" dotykové obrazovky. Bezpečnost je vždy v centru pozornosti! Proto má samotný vícelitrový generátor pouze malý zásobník vodíku a automatický systém vypnutí, který reaguje v případě vnitřního i vnějšího úniku vodíku, přetlaku a příliš nízké hladiny vody.
  (detaily jsou v angličtině)

  Datum: 14.6.2023

  generátor vodíku   ID:205

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2021   2022   2023  

   

Doporučujeme články:
  Bezkontaktní sonografie?
  Nová rozsáhlá studie rizika nízkých dávek radiace
  Trojský kůň polymerů pro ekologii
  Ohebné krystalické struktury představují cestu k solidní energetické budoucnosti
  Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice?
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Biogen: Odběr vzorků a jejich transport v pokojové teplotě


 
Nukleární medicína. MGP: v současné době jsme certifikovanými distributory radiofarmak v České republice a na Slovensku firem AAA, Eckert and Ziegler, GE Healthcare a Izotop.


 
DRIVE AFM – špička mezi High-End AFM


 
Přehled přístrojů pro nanovlákna a netkané textilie


 
Novinky Nicolet CZ


 
Novinky BIOTRADE


 
Novinky v e-shopu Verkon, 5/2022

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama