Věda a výzkum       Vesmír       Osel       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Pro laboratoř        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   19.5.2024 - 21.5.2024 CzechFoodChem
  20.5.2024 - 21.5.2024 SEMINÁŘ SE ZAHRANIČNÍMI ODBORNÍKY
  30.5.2024 - 1.6.2024 Veletrh vědy
  5.6.2024 - 6.6.2024 Laborexpo 2024
  10.6.2024 - 14.6.2024 ACHEMA 2024
Reklama

 
3D tištěná struktura z titanu je superpevná

3D tisk se opět překonal. Nový metamateriál z titanové slitiny je o 50 procent pevnější než nejpevnější soudobá slitina o podobné hustotě v leteckých a kosmických technologiích WE54. Tento metamateriál v sobě spojuje výjimečnou pevnost a odolnost vůči korozi i vysokým teplotám s biokompatibilitou. Možnosti uplatnění mohou být nepřeberné.

Datum: 6.3.2024

metamateriál 3D tiskem z titanu   ID:221

  
Pravá faleš, nebo falešná pravda

Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto nástroje, které nám pomáhají rozhodovat se, kam energii vrhnout, aby přinesla co největší užitek – v medicíně například určují koho léčit a jak. Tyto systémy ale mají určitý podíl falešných výsledků, jejichž znalost je zásadní pro rozhodování o osudu jednotlivých pacientů.

Datum: 5.3.2024

statistické vyhodnocování měření   ID:417

  
Světlem spouštěná chemie v jediné molekule

Ovládat světlem chemickou strukturu látky v atomárním měřítku se zdálo dosud nemožné. Nyní vědci vyvinuli techniku vhodnou k řízení fotochemických reakcí na úrovni jednotlivých molekul. Mezinárodní tým výzkumníků, na jehož práci se podílel Tomáš Neuman z Fyzikálního ústavu AV ČR, představil v časopise Nature Nanotechnology metodu ovládání molekulární dynamiky, která otevírá potenciálně novou kapitolu výzkumu v oblasti fotochemie.

Datum: 4.3.2024

fotochemie   ID:239

  
Čínští fyzici zpomalili světlo více než 10 000krát

Za normálních okolností letí světlo stále stejnou rychlostí, čili rychlostí světla. Když chcete světlo pořádně přibrzdit, vyžaduje to nějaký velmi speciální materiál. Nový metapovrch z nesmírně tenkých vrstev křemíku dokáže zpomalit světlo více než 10 000krát. Taková technologie by mohla nalézt široké uplatnění, od optické komunikace po kvantové počítače.

Datum: 1.3.2024

zpomalení světla   ID:206

 


Reklama

 
Tři různé metody stanovení difúzního koeficientu v bateriových elektrodách - whitepaper

Srovnání EIS, GITT, PITT: Která metoda je pro mě nejvhodnější?

Nejdůležitější elektrochemickou reakcí v interkalační elektrodě, například v Li-ion baterii, je interkalační reakce. Difuzní koeficienty interkalovaných druhů jsou klíčovými parametry, které určují vlastnosti bateriového článku. Čím větší je hodnota difuzního koeficientu, tím rychlejší nebo snazší je vkládání/vypouštění vložených druhů a konečně tím lepší je výkon baterie.
Chronoamperometrie a chronopotenciometrie jsou tradiční techniky pro měření difuzního koeficientu v případě semi-infinitní lineární difúze. Pro případ konečné difúze je k dispozici několik technik a analýz, například Levichova analýza a fitování EIS pomocí Winfova prvku. Impedanční analýzu lze také provést na komerčních li-ion bateriích a získat tak informace o difuzním koeficientu vnesených druhů.
V tomto článku jsou představeny tři metody, EIS, GITT a PITT, jsou provedeny výsledky a analýzy a jsou vysvětlena omezení metod.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 29.2.2024

stanovení difůzního koeficientu na elektrodách   ID:246

  
První aktivní odlučovač oleje a vody: bezpečný, čistý, modulární

Inovativní odlučovač oleje a vody přináší revoluci v čištění kondenzátu ve stanicích stlačeného vzduchu

S odlučovačem oleje a vody QWIK-PURE je kondenzát obsahující olej aktivně protlačován přes filtry lehkým proudem stlačeného vzduchu. Patrony jsou trvale naplněny kondenzátem, což zabraňuje tvorbě suchých mezních vrstev a organických kultur. Inteligentní řídicí jednotka zobrazuje zbývající kapacitu kazet a také informace o stavu, kdy je třeba provést servis. Provozní stav a případná alarmová hlášení lze vyvolat také prostřednictvím sběrnice Modbus, což umožňuje integraci systému podporujícího IIOT do nadřazených monitorovacích a řídicích systémů. V případě výpadku napájení se režim nouzového zabezpečení přepne na konvenční gravitační separaci. Výměna kazet je ergonomická, hygienická a bez použití nástrojů. Zaměstnanci ani pracovní prostředí nepřicházejí do styku s kontaminovaným obsahem. QWIK-PURE se skládá ze základní jednotky a variabilního počtu filtračních kazet. Pokud se změní množství kondenzátu, modulární konstrukce umožňuje snadné přidání nebo odebrání základních desek a kazet. Systém je certifikován německým institutem DIBt.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 28.2.2024

odlučovač oleje a vody   ID:215

  
Teorie a praxe titrací - praktický průvodce - whitepaper

Seznámení se základy, metodami a oblastmi použití titrace

Titrace je jednou z nejstarších metod stanovení obsahu v chemii. Na jedné straně lze titraci provést velmi snadno a rychle. Na druhé straně poskytuje titrace velmi přesný výsledek měření již po několika minutách - za optimálních podmínek. Relativní směrodatná odchylka menší než jedno procento je normální. Ne bezdůvodně vyžaduje řada norem jako metodu titraci.

Příručka k titraci: Praktický průvodce titrací, pokud se chcete dozvědět, jaký je rozdíl mezi automatickou a manuální titrací a jaké jsou výhody obou metod, pokud potřebujete pomoci zjistit, která metoda je vhodná pro vaši konkrétní aplikaci, nebo pokud hledáte tipy, jak zvýšit přesnost měření objemu.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 27.2.2024

titrace whitepaper   ID:256

  
Rychlejší, přesnější, prostě lepší - nový Ramanův spektrometr PAT

Nejmodernější Ramanův proces pro chemické a farmaceutické aplikace

Uživatelé systému Process Guardian (PGr) těží z jeho vynikající výtěžnosti signálu. PGr je mnohonásobně rychlejší než běžné Ramanovy spektrometry. Výsledky poskytuje během několika sekund tam, kde to jiným trvá minuty. Díky tomu jsou dříve neproveditelné aplikace s Ramanovou spektroskopií realizovatelné. To platí zejména pro časově kritické purifikační procesy, například v oblasti biofarmacie DSP.

PGr je důsledně navržen jako spektrometr PAT a lze jej ovládat přímo na přístroji i vzdáleně online. Vybavení procesního spektrometru je na špičkové úrovni: Komunikace OPC, až osminásobný multiplex, vhodnost pro zónu 0 ATEX, různé predikční motory (PEAXACT, SOLO, SIMCA, CAMO), protokoly pro dodržování farmaceutických předpisů, robustní duplexní optické vlákno s integrovanou ochranou proti přerušení.

Výjimečná je také rozmanitost sond: bezkontaktní sondy s vyměnitelnými ohnisky, ponorné sondy různých rozměrů a materiálů, autoklávovatelné průtokové cely. Pro systémy Sartorius Ambr a BioSTAT jsou k dispozici speciální sondy.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 26.2.2024

Ramanův PAT spektrometr   ID:174

 


Reklama

 
Studuj na Matfyzu

MATFYZ říká:
Podílejte se na pokroku v nejmodernějších teoretických a experimentálních odvětvích! Děláme všechno pro to, aby se vám u nás dobře studovalo.

Možná už znáte naše akce pro středoškoláky – FYKOS, Kroužek Fyziky nebo Interaktivní fyzikální laboratoř a Fyzweb. Úspěšným řešitelům semináře mohou být navíc prominuty odborné přijímací zkoušky.

Své budoucí spolužáky a učitele můžete poznat na našich táborech – Letní a zimní škole matematiky a fyziky a Letním soustředění mladých matematiků a fyziků. Nabízíme také přednášky pro školy a témata SOČ.

K úspěšnému startu na Matfyzu musíte být dobří v matematice. Své matematické dovednosti si můžete zlepšit v přípravném kurzu.

Datum: 23.2.2024

studium na Matfyzu   ID:185

  
Pavel Kordík: Stát jako investor do akademických AI startupů? Jsme na to připraveni?

Toho, že je Česká republika poměrně úspěšná v budování technologických firem s globálním produktem, už si každý asi všiml. O nějakém miliardovém „exitu” nebo dalším investičním kole si přečteme téměř každý měsíc. Zdá se tedy logické podpořit začínající technologické firmy z našich daní a investovat tak do budoucí prosperity v této oblasti.

Datum: 22.2.2024

AI, investice do startupů v ČR   ID:201

  
Fungují chemické laboratoře řízené umělou inteligencí? Nové metriky slibují odpovědi

V oborech chemie a materiálové vědy roste zájem o "samořídící laboratoře", které využívají umělou inteligenci a automatizované systémy k urychlení výzkumu a objevování. Výzkumníci nyní navrhují soubor definic a metrik výkonnosti, které umožní výzkumníkům, neodborníkům i budoucím uživatelům lépe pochopit jak to, co tyto nové technologie dělají, tak to, jak si jednotlivé technologie vedou ve srovnání s jinými samořídícími laboratořemi. Jejich zjištění byla nedávno publikována v časopise Nature Communications.

Samořídící laboratoře jsou obrovským příslibem pro urychlení objevování nových molekul, materiálů a výrobních procesů, přičemž jejich aplikace sahají od elektronických zařízení až po léčiva. I když jsou tyto technologie stále poměrně nové, ukázalo se, že některé z nich zkracují dobu potřebnou k identifikaci nových materiálů z měsíců nebo let na dny.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 21.2.2024

laboratoře s umělou inteligencí AI   ID:211

  
UV citlivý model minispektrometru řady micro

Nový UV spektrometr

C16767MA rozděluje UV světlo v rozsahu 190 až 440 nm na více vlnových délek a následně současně měří intenzitu světla v každé vlnové délce. Jako jeden z příkladů použití lze uvést, že C16767MA lze namontovat do kompaktních monitorů kvality vody. Instalace těchto monitorů v řekách, jezerech nebo oceánech umožňuje kontrolovat a analyzovat obsah více typů znečišťujících látek ve vodě pomocí absorpční spektrofotometrie . pomáhá také při navrhování a výrobě levných monitorů kvality vody, které lze snadno instalovat ve velkém počtu na mnoha testovacích místech pro sledování kvality vody, čímž se zvyšuje přesnost hodnocení kvality vody v rozsáhlých oblastech.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 20.2.2024

UV mikro spektrometr   ID:171

 


Reklama

 
Optimalizace regulace teploty pro konkrétní experiment pomocí automatického ladění - whitepaper

Rychlý ohřev s redukovaným překmitem/odchytem reakční teploty díky automatickému ladění.

Teplota procesu má významný vliv na jeho rychlost. V chemické syntéze, ale především ve výzkumu katalýzy je proto zásadně důležité, aby bylo možné co nejpřesněji určit teplotní profil procesu. Pokud mají probíhat reakce s plyny, obvykle se provádějí v tlakovém reaktoru. Teplotní profil takového reaktoru je obtížně kontrolovatelný, a proto klade zvýšené nároky na řídicí systém. Požadavky však lze splnit pomocí PID regulace a optimalizovaných řídicích parametrů. Je vysvětlen princip a výhody PID regulace a optimalizace parametrů PID pomocí automatického ladění.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 19.2.2024

termostaty   ID:200

  
NASTARTUJTE SVOJI KARIÉRU NA PRESTIŽNÍ SVĚTOVÉ UNIVERZITĚ

Nadace Experientia spouští už 12. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. Podmínkou je věk do 35 let a co nejzajímavější projekt z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Kontaktujte už nyní své vysněné zahraniční pracoviště, pošlete do soutěže svůj projekt a zařaďte se mezi velice úspěšné stipendisty a stipendistky, kteří bádají po celém světě a publikují v nejlepších odborných časopisech včetně Nature. Deadline podání přihlášek je 15. března 2024. Více informací najdete na https://www.experientia.cz/pro-zadatele/zahranicni-staze/

Datum: 16.2.2024

věda a výzkum, biochemie   ID:198

  
První 96jamková destička na rostlinné bázi pro udržitelnost v laboratořích

96jamkové destičky společnosti Green Elephant Biotech vyrobené z plastů na rostlinné bázi představují udržitelnou alternativu jednoho z nejčastěji používaných jednorázových produktů v laboratořích. Životní cyklus této 96jamkové desky produkuje o polovinu méně emisí CO2 než běžné desky, čehož bylo dosaženo použitím plastu vyrobeného z kukuřičného škrobu.

Společnost Green Elephant Biotech GmbH, první společnost na světě, která vyvíjí, vyrábí a prodává spotřební materiál pro laboratoře z plastů na rostlinné bázi, oznamuje komerční uvedení první 96jamkové desky Green Elephant na rostlinné bázi svého druhu. Pracovníci laboratoří mohou poprvé provádět výzkum, diagnostiku a analýzu udržitelnějším způsobem, aniž by byla ohrožena kvalita, a to vše při dodržení bezpečnostních norem a norem čistoty. Deska je navržena tak, aby nahradila jednorázové plastové desky na bázi fosilních paliv.

Výrobky na jedno použití mají stále větší význam pro laboratoře, kde je standardizace důležitá pro snadné používání a kontrolu nákladů. Udržitelnost je však stále větším problémem, protože laboratoře každoročně přispívají 5,5 milionu tun plastového odpadu.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 15.2.2024

destička na rostlinné bázi   ID:187

  
Inovativní nový SmartLid™ - chytřejší způsob rychlé extrakce virové DNA/RNA

Společnost Alpha Laboratories (Eastleigh, Velká Británie) díky novému exkluzivnímu partnerství s firmou ProtonDx (Londýn, Velká Británie) hrdě oznamuje uvedení systému SmartLid™, revolučního magnetického klíče a víčka, který zefektivňuje proces extrakce nukleových kyselin.

Toto převratné řešení je navrženo pro rychlou a účinnou extrakci virové DNA/RNA a zjednodušuje tři klíčové kroky extrakce vzorku - lyzi, promývání a eliminaci - a nabízí tak inteligentnější způsob manipulace s nukleovými kyselinami v aplikacích molekulární biologie. Díky svým inovativním funkcím nastavuje SmartLid nové měřítko v této oblasti a nabízí vědcům a výzkumníkům chytřejší, rychlejší a ekologicky šetrnější řešení pro extrakci nukleových kyselin.

Výhoda SmartLid přináší vysoké výtěžky ultračisté DNA/RNA pro citlivé následné zpracování a stanovuje nový standard rychlosti v účinnosti extrakce nukleových kyselin. Díky superparamagnetickým kuličkám, které jsou špičkou na trhu, poskytuje ultra rychlé extrakce a vytváří eluovanou DNA/RNA až z 12 vzorků za méně než 10 minut.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 14.2.2024

extrakce DNA/RNA   ID:228

 


Reklama

 
Lauda představuje první mobilní mrazicí box na baterie s velmi nízkou teplotou

Safe storage and transport down to -86 °C
The constant temperature equipment manufacturer LAUDA is launching a new product on the market to start the new year: the Mobifreeze M 270, the first mobile battery-powered ultra low-temperature chest freezer. Valuable samples or APIs can be safely stored and transported from -86 °C to -50 °C with high temperature resistance – without dry ice. Natural refrigerants are used to provide active temperature control instead.

Bezpečné skladování A přeprava cenných vzorků
Mobilní mrazicí box s aktivním řízením teploty a ultranízkou teplotou s důmyslnou izolační technologií má výdrž baterie čtyři hodiny, a proto umožňuje spolehlivě udržovat chladicí řetězec ve vnitropodnikové logistice a při mezipodnikové přepravě v silniční logistice. Choulostivé a teplotně citlivé látky, jako jsou léčivé přípravky pro genovou terapii, monoklonální protilátky nebo vakcíny, které vyžadují skladování za validovaných podmínek, lze nyní přepravovat za stejných podmínek. Chlazení je volně nastavitelné v rozmezí -86 °C až -50 °C. Pokud dojde k překročení nastavených limitů, je na to upozorněno akustickým a vizuálním signálem. Integrovaný záznamník dat uchovává údaje o teplotě a alarmu. Kromě toho lze nainstalovat monitorovací systém podle přání zákazníka. Směrnice pro správnou distribuční praxi (GDP) pro farmaceutické výrobky tak mohou být dodržovány v plném rozsahu. Kromě toho lze systém Mobifreeze používat jako hybridní systém s flexibilním přepínáním mezi provozem na baterie a ze sítě, stacionárním použitím pro skladování nebo mobilním použitím pro přepravu. Odpadají tak přenosové procesy, které představují riziko poškození a kontaminace vzorků, což znamená, že celková logistika je šetrnější k výrobkům.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 13.2.2024

mobilní mrazicí box na baterie   ID:199

  
20 let s grafenem

Střízlivý pohled na tematiku grafenu ke kulatému výročí prvních význačných publikací

Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho skutečné počátky, jaké byly slibované aplikace grafenu a co byl jen marketing, jaké jsou jeho skutečné aplikace a jakým směrem se ubírá dnešní výzkum?

Datum: 12.2.2024

grafen   ID:238

  
TOP 10 vědeckých objevů za leden: Přísnější zákony proti zbraním a potratové restrikce v USA

Mohou automatické pokladny snížit loajalitu zákazníků? A konopí zlepšit spánek? Eduard Petiška přináší již tradiční přehled TOP 10 nejsdílenějších vědeckých článků na sociálních sítích, tentokrát za měsíc leden.

Datum: 9.2.2024

věda a výzkum   ID:222

  
analytica 2024: průvodce laboratoří 4.0

Milník na cestě k Laboratoři 4.0 byl dosažen včas před veletrhem analytica 2024. Díky standardu Laboratory & Analytical Device Standard, zkráceně LADS, je nyní k dispozici komunikační standard, který propojuje softwarové systémy a analytická a laboratorní zařízení od různých dodavatelů." Digitální transformace laboratorního světa nezadržitelně postupuje. Komunikace mezi zařízeními nezávislá na dodavateli nyní tento vývoj výrazně urychlí," říká Susanne Grödl, zástupkyně ředitele veletrhu analytica ve společnosti Messe München. "S veletrhem analytica vás zveme k nahlédnutí do síťové laboratoře budoucnosti."

Například speciální výstava analytica Digital Transformation v hale B2 ukazuje, jak lze díky bezproblémové komunikaci zařízení dosáhnout plně automatizovaných laboratorních procesů od přípravy vzorků až po jejich analýzu a vyhodnocení. Veškeré podrobnosti o standardu LADS budou k dispozici také na stánku oborového sdružení SPECTARIS, které sehrálo klíčovou roli při vývoji komunikačního standardu plug-and-play.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 8.2.2024

LADS, veletrh analytica   ID:218

 


Reklama

 
Mikrodestičky s UV propustností pro kontrolu čistoty DNA

Testovací destičky Ultra Optically Clear od společnosti Azenta Life Sciences poskytují vysokou optickou propustnost v UV vlnovém pásmu, takže jsou ideální pro laboratoře, které provádějí měření čistoty DNA při 260/280 nm. Vysoká propustnost těchto destiček v UV vlnovém pásmu je odvozena od ultračistého cyklického olefinového kopolymeru (COC), který poskytuje vynikající výsledky díky velmi nízké absorbanci pozadí a nízké autofluorescenci.

Díky použití patentované techniky laserového svařování, která umožňuje připevnit tenkou 70um základnu COC k neprůhlednému rámu, zajišťuje neuvěřitelná optická čistota těchto desek v kombinaci s nízkou úrovní šumu pozadí vynikající přenos signálů v nízkých vlnových délkách UV záření ve srovnání se standardními opticky čirými základnami ze skla nebo polystyrenu. Bezkonkurenční optický výkon, který poskytují destičky Azenta Ultra Optically Clear, umožňuje provádět měření čistoty DNA v jamce destičky, aniž by bylo nutné odebírat vzorek, čímž se snižují ztráty vzorku a zlepšuje se výkonnost automatizovaných pracovních postupů.

Testovací destičky Azenta Ultra Optically Clear vyrobené z COC jsou nejen robustnější než křemenné testovací destičky, ale nabízejí také vynikající chemickou odolnost vůči široké škále rozpouštědel včetně DMSO, ketonů a alkoholů, o nichž je známo, že degradují standardní polystyrenové destičky.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 7.2.2024

mikrodestičky propustné pro UV   ID:191

  
První 3D tištěná lidská mozková tkáň roste jako živá

Američtí tkáňoví inženýři vyvinuli nový postup 3D tisku mozkové tkáně, kterým lze vytvořit živou, rostoucí a funkční tkáň s propojenými neurony. Je to skvělý a dostupný model pro studium vývoje mozku i mnoha různých neurologických a psychiatrických poruch, nemluvě o testování léků.

Datum: 6.2.2024

3D tištěná mozková tkáň   ID:216

  
Vědci se zabývají obtížně recyklovatelnými termosetovými polymery

Tým britských vědců se přiblížil k tomu, aby se několik různých typů plastů dalo mnohem snadněji recyklovat, a to pomocí metody, kterou lze použít na celou řadu obtížně recyklovatelných polymerů, včetně gumy, gelů a lepidel.

Termoplasty a termosety jsou dva typy plastů, které se oba skládají z dlouhých řetězců molekul zvaných polymery, ale při zahřívání se chovají odlišně.

Termoplasty lze zahřát na vysokou teplotu, nalít do formy a poté ochladit, aby vznikl požadovaný tvar. Při recyklaci je lze následně roztavit a přetvořit do jiných tvarů, avšak při natažení nebo namáhání se mohou zlomit.

Naproti tomu polymerní řetězce v termosetových plastech jsou zesíťovány a vytvářejí síť, díky níž jsou neuvěřitelně pevné a pružné. Často se používají v kompozitních materiálech, barvách, nátěrech, gumách a gelech. Bohužel však příčné vazby znamenají, že tyto materiály při zahřátí spíše hoří, než tají, což značně ztěžuje jejich rozklad a recyklaci.

Výzkumníci z University of Bath a University of Surrey nyní vyvinuli způsob, jak do termosetových polymerů zavést rozložitelné vazby, aby byly snadněji recyklovatelné.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 5.2.2024

recyklovatelné termosety   ID:213

  
Snovací bradavka na čipu vyrábí perfektní pavoučí vlákno

Učit věčně hladové pavouky snášenlivosti by byla sisyfovská práce. Chovat ve velkém se nedají a nezlepší se to. Tým japonského institutu RIKEN nabízí jako alternativu mikrokapalinovou snovací bradavku, která jednoduchým způsobem zpracuje umělé pavoučí hedvábí tak, že je jako živé. Na obzoru je revoluce v textilním průmyslu i v medicíně.

Datum: 2.2.2024

umělé hedvábí jako pavoučí vlákno   ID:260

 


Reklama

 
Společnost HORIBA Medical uvádí na trh novou generaci plně automatizovaného modulárního hematologického řešení HELO

HORIBA Evolutive Laboratory Organisation (HELO) 2.0 obsahuje pokročilé hematologické technologie, které nabízejí flexibilní, vysoce výkonné a kvalitní analytické výkony.

Společnost HORIBA Medical uvedla na trh novou vysoce výkonnou automatizovanou hematologickou platformu HELO 2.0, která je schválena CE-IVDR. Po úspěchu předchozího modelu HELO společnosti HORIBA Medical byla tato nová generace špičkové hematologické řady navržena po konzultaci se zákazníky tak, aby dále zlepšila a pokryla všechny potřeby vysoce výkonné plně automatizované hematologie. HELO 2.0 nabízí vysoce flexibilní a efektivní modulární hematologické řešení, které je plně škálovatelné s mnoha možnými konfiguracemi pro střední až velké laboratoře.

Vyspělé technologie společnosti HORIBA Medical zabudované v hematologických analyzátorech Yumizen H2500 a Yumizen H1500 této platformy zajišťují vysokou kvalitu analytických výkonů. Patří mezi ně 360stupňové míchání vzorků bez nutnosti předmíchání. Kromě toho HELO 2.0 umožňuje správu dat, zkumavek, odpadu, krevních nátěrů a digitalizaci, řeší všechny potřeby před, po a po analýze a zároveň optimalizuje dobu obratu (TAT), podlahovou plochu a skladování činidel. HELO 2.0 zahrnuje asistenční program společnosti HORIBA Medical pro akreditaci, který byl vyvinut v souladu s certifikací ISO-15189.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 1.2.2024

hematologický analyzátor   ID:177

  
Transformace testování tuberkulózy pomocí řídicích pipet společnosti INTEGRA Biosciences

Z akademické sféry do průmyslu: řešení pracovních postupů diagnostiky tuberkulózy pomocí systému PIPETBOY pro.
Společnost Antrum Biotech, která se zabývá inovacemi v oblasti zdravotní péče a vyvíjí rychlé diagnostické nástroje pro nemoci, jako je tuberkulóza (TBC), integrovala do svých laboratoří serologické pipetovací kontroléry od společnosti INTEGRA Biosciences. Pomůcky pro pipetování se staly neocenitelným přínosem v pracovních postupech společnosti při manipulaci s kapalinami a zefektivnily komercializaci řady inovativních zdravotnických produktů, které budou mít trvalý dopad na způsob, jakým diagnostikujeme a kontrolujeme nemoci.

Společnost Antrum Biotech, která sídlí v nemocnici Groote Schuur v Kapském Městě v Jihoafrické republice, je malý začínající podnik zaměřený na převedení vědeckého výzkumu do diagnostických testů v místě péče. Organizace se specializuje na respirační a infekční onemocnění a nedávno vyvinula test IRISA-TB™ - nový diagnostický test pro detekci mimoplicní tuberkulózy (EPTB) - jako reakci na nedostatky v současných testovacích metodách.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 31.1.2024

pipetování, tuberkulóza   ID:222

  
Podivuhodné RNA obelisky představují novou úroveň organismů

Jestli přemýšlíte o tom, co všechno v nás žije, můžete si přidat další položku, tentokrát opravdu vydatnou. Lovci sekvencí vystopovali obelisky, kruhové sekvence RNA, které žijí v bakteriích lidských střev a lidských úst. Zatím nevíme, jak příjemní spolubydlící to jsou. Nepochybně mají nějaké své sobecké zájmy, které se, doufejme, příliš nekříží s našimi.

Datum: 30.1.2024

nové RNA živé organismy   ID:215

  
Josef Jiřičný: Opravit geny umíme. Já bych si ale nerad zahrával s přírodou.

V osmnácti emigroval do Anglie, vystudoval chemii v Birminghamu, doktorát získal v Londýně. Ač původně chemik, postupně se začal věnovat výzkumu nádorové biologie a molekulární biologii DNA. Objevil proteiny, které zabraňují nástupu dědičně podmíněné rakoviny tlustého střeva.

Datum: 29.1.2024

věda a výzkum, molekulární biologie   ID:196

 


Reklama

 
Baterie příští generace by mohly být organické, bez kobaltu a s dlouhou životností

V souvislosti s přechodem na "zelenější" zdroje energie prudce roste poptávka po dobíjecích lithium-iontových bateriích. Jejich katody však obvykle obsahují kobalt - kov, jehož těžba má vysoké ekologické a společenské náklady. Vědci nyní v časopise ACS Central Science uvádějí, že vyhodnotili katodový materiál na bázi uhlíku, který by mohl nahradit kobalt a další vzácné a toxické kovy, aniž by to bylo na úkor výkonu lithium-iontových baterií.

Lithium-iontové baterie dnes pohánějí vše od mobilních telefonů přes notebooky až po elektromobily. Jedním z omezujících faktorů pro realizaci celosvětového přechodu na energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů - zejména pro přechod od automobilů poháněných benzinem k elektromobilům - je nedostatek a obtížnost těžby kovů, jako je kobalt, nikl a hořčík, které se používají při výrobě katod dobíjecích baterií. Předchozí výzkumníci vyvinuli katody z hojnějších a levnějších materiálů obsahujících uhlík, včetně organosirných a karbonylových sloučenin, ale tyto prototypy se nemohly vyrovnat energetickému výkonu a stabilitě tradičních lithium-iontových baterií.

Mircea Dincă a jeho kolegové proto chtěli zjistit, zda by jiné katodové materiály na bázi uhlíku mohly být úspěšnější. Možná našli vhodného kandidáta v bis-tetraaminobenzochinonu (TAQ). Molekuly TAQ tvoří vrstevnaté pevnolátkové struktury, které mohou potenciálně konkurovat tradičním katodám na bázi kobaltu.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 26.1.2024

baterie   ID:225

  
Reaktorový systém pro chemickou syntézu

Ideální pro organické a vodné syntézy

EasySyn s dvoustěnnými reaktorovými nádobami o objemu od 500 ml do 5000 ml je středně velký a velmi flexibilní systém pro rozšiřování. Zajišťuje bezpečné a reprodukovatelné chemické reakce.

V mnoha aplikacích jsou kontrolovatelné a reprodukovatelné reakční podmínky nezbytné pro dosažení spolehlivých a srovnatelných výsledků. Systém EasySyn tyto podmínky zaručuje díky použití vysoce kvalitních materiálů v kombinaci s technicky vyspělým příslušenstvím. Reaktorové systémy jsou tak vhodné například pro výzkum a vývoj, chemický průmysl nebo materiálový výzkum.

EasySyn je jediný reaktorový systém, pro který lze získat všechny doplňující komponenty z jediného zdroje: Míchadla, termostaty, vakuové pumpy a regulátory, senzory a automatizační software. Vše od společnosti IKA a vše je vzájemně dokonale sladěno.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 25.1.2024

systém pro chemickou syntézu   ID:190

  
Roboti Figure 01 nastupují jako zaměstnanci továrny BMW v Jižní Karolíně

BMW Spartanburg už je rájem robotů. Teď to ještě vylepší první známí robotičtí zaměstnanci na světě, kteří nejsou jen tak v nějakém testovacím provozu, ale natvrdo nastupují do práce. Figure se ukázali jako bleskově rychlí vývojáři univerzálních humanoidních robotů. Revoluce právě začala.

Datum: 24.1.2024

robotizace   ID:207

  
Chcete získat stáž ve špičkovém výzkumu? Přihlaste se do programu MERIT

SIC otevírá příležitost pro české i zahraniční výzkumníky, kteří dosáhli titulu Ph. D. a mají za sebou dvouletou zkušenost na zahraničních vědeckých pracovištích. Dne 15. 1. 2024 spouští druhou výzvu mezinárodního programu MERIT.

Chcete rozvinout svůj talent ve výzkumu, který má aplikaci v průmyslu a konkrétní přínos pro život? Přihlaste se do MERITu, získejte stáž ve špičkové výzkumné organizaci ve Středočeském kraji a zrealizujte v ní inovativní projekt.

Svůj inovativní projekt můžete uskutečnit ve strategických oblastech jako jsou biotechnologie a biomedicína, energetika, digitalizace (AI) nebo kosmické a laserové technologie. Vybrat si můžete z více než třiceti témat a devatenácti renomovaných výzkumných organizací jako je BIOCEV, UCEEB, CIICR, Astronomický ústav AV ČR, laserové centrum HiLASE a ELI Beamlines, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT nebo třeba Centrum výzkumu Řež. Přihlásit se můžete do 15. 4. 2024.

Datum: 23.1.2024

věda a výzkum   ID:187

 


Reklama

 
Společnosti ENPICOM a Carterra zdokonalují screening protilátek integrací biofyzikální charakterizace a sekvenační analýzy repertoáru

Díky tomu, že vynikající informace o epitopu, vazebné afinitě a kinetice společnosti Carterra jsou zobrazeny ve stejném pohledu jako informace o sekvenci, umožňuje platforma IGX rychlejší a lepší rozhodování při objevování léčiv.

Společnost Carterra Inc., světový lídr v oblasti objevování a vývoje vysokokapacitních protilátek bez použití značek, a společnost ENPICOM B.V., poskytovatel inovativních bioinformatických softwarových řešení, dnes oznámily spolupráci, jejímž cílem je zefektivnit analýzu rychle rostoucího počtu sekvenčních dat a dat ze screeningu protilátek generovaných v laboratoři. Spolupráce se zaměří na urychlení identifikace kandidátů na protilátky klinické kvality s lepšími vlastnostmi.

Vysoce výkonná biosenzorová technologie HT-SPR (Surface Plasmon Resonance) společnosti Carterra umožňuje podrobný screening a charakterizaci tisíců protilátek v jednom kroku, což umožňuje až stonásobnou výkonnost tradičních platforem za 10 % času při použití pouze 1 % vzorku, který vyžadují jiné systémy. Systémy Carterra LSA a LSAXT mají bezkonkurenční screeningové schopnosti, díky nimž se staly základní technologií pro farmaceutické společnosti, biotechnologické firmy, CRO, vládní agentury a akademickou sféru. Systém LSA se mimo jiné podílel na 90denním objevu a vývoji prvního léčiva COVID-19 na světě, bamlanivimabu, společností Eli Lilly a AbCellera.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 22.1.2024

screening protilátek   ID:246

  
Nová řada vah ADVENTURER Semi-Micro. Vaše víceúčelové laboratorní váhy, na které se můžete obrátit

Inovace, ne komplikace. Váhy Adventurer Semi-Micro mají práci v laboratoři skutečně zmáknutou.

Společnost OHAUS Corporation, přední světový výrobce vah, laboratorního vybavení a analytických přístrojů, oznámila uvedení nové řady vah ADVENTURER Semi-Micro, které poskytují další funkce, vylepšené vykazování dat a vyšší spolehlivost.

Váhy Adventurer Semi-Micro jsou poháněny operačním systémem Adventurer AX, který poskytuje nové možnosti, více funkcí a vyšší přesnost. Jednou z nejdůležitějších funkcí je přidání tříúrovňové správy uživatelů, která je zásadní ve vysoce regulovaných odvětvích, jako je farmaceutický průmysl a další trhy vyžadující přísnou sledovatelnost. Adventurer Semi-Micro také obsahuje specializované režimy vážení, vylepšenou stabilizaci, více možností připojení (včetně připojení USB) a režim AutoCal - "automatický výpočet" - který zvyšuje spolehlivost.

Váhy Adventurer Semi-Micro jsou navrženy tak, aby vydržely každodenní používání, mají velkou vážicí plochu a prostorově úspornou konstrukci s průvlakem, díky níž jsou ideální pro použití v laboratořích, učebnách a průmyslovém prostředí.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 19.1.2024

laboratorní váhy   ID:162

  
Studium přírodních věd v Praze - Nový bakalářský studijní program na Univerzitě Karlově

Objevte integrovanou vědu na Univerzitě Karlově: Vycházejte z kombinace oborů s flexibilitou a globálním rozhledem
Přírodovědný bakalářský program Univerzity Karlovy inovativně kombinuje biologii, chemii, fyziku a matematiku v prvních dvou letech studia. Studenti získávají mezioborové dovednosti a odkládají rozhodnutí o specializaci do posledního ročníku, přičemž si vytvářejí individuální studijní plány vedoucí k cílenému magisterskému studiu. Program je inspirován úspěšnými modely, výuka v angličtině klade důraz na samostatnost a internacionalizaci.

Datum: 18.1.2024

studium kombinovaných vědních oborů na Univerzitě Karlově   ID:187

  
Systém OAD-TOF, první kvadrupólový hmotnostní spektrometr s časem průletu na světě vybavený technologií iontové disociace

Společnost Shimadzu Corporation uvedla na trh systém OAD-TOF. Tento kvadrupólový hmotnostní spektrometr s dobou letu (Time Of Flight) je první na světě, který umožňuje podrobnou strukturní analýzu lipidů a dalších přírodních sloučenin.

Disociace navázaná na kyslík (OAD), iontová disociační technologie vyvinutá společností Shimadzu, umožňuje odhadnout polohu dvojných vazeb mezi atomy uhlíku, což je tradičně obtížný úkol. Technologie OAD byla vyvinuta v laboratoři Koichi Tanaka Mass Spectrometry Research Laboratory, jejímž generálním ředitelem je náš výkonný výzkumný pracovník Koichi Tanaka.

Při vyhodnocování a vyhledávání sloučenin je poloha, kde jsou atomy uhlíku pevně spojeny (dvojné vazby mezi atomy uhlíku), důležitým faktorem při určování vlastností sloučeniny. Například lipidy existují v řadě forem, například omega-3, o níž se předpokládá, že snižuje riziko arteriosklerózy. Funkce lipidů se liší v závislosti na přítomnosti dvojných vazeb mezi atomy uhlíku a jejich poloze. Výzkum a vývoj v oblasti léčiv a potravinářských výrobků vyžaduje objasnění struktur včetně polohy vazeb mezi atomy uhlíku, což bylo obtížné určit běžnými metodami.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 17.1.2024

hmotová spektrometrie   ID:175

 


Reklama

 
Čtečka Rack založená na kameře čte a dekóduje 2D kódy Data-Matrix vysokou rychlostí.

Společnost Micronic uvádí na trh svou první vysokorychlostní čtečku stojanů s kamerou pro rychlé a přesné čtení stojanů: Micronic Rack Reader DR900, doplněnou o intuitivní software Micronic Code Reader.

Vysokorychlostní čtečka DR900, optimalizovaná pro rychlou a přesnou identifikaci vzorků, dokáže přečíst a dekódovat celý stojan s 2D kódy Data-Matrix za pouhé 3 sekundy. Nová čtečka DR900 je kompatibilní s většinou značek zkumavek s 2D kódy Data-Matrix, ať už jsou ve formátu 139, 96, 48 nebo 24 jamek. Díky svým malým rozměrům na stole je DR900 efektivní a prostorově úspornou možností pro organizaci laboratorních zásob vzorků.

Zařízení DR900 se dodává s vestavěným kabelem USB, který umožňuje připojení zařízení k počítači nebo notebooku. Uživatel tak může ihned odečítat stojany. Výstup v podobě souboru CSV navíc umožňuje uživatelům hladce integrovat software pro čtení kódů Micronic do systému pro správu laboratorních informací (LIMS) a zlepšit proces ukládání a vyhledávání vzorků v každé výzkumné laboratoři. Na čtečku stojanů je poskytována pětiletá záruka, která pomáhá minimalizovat náklady na její vlastnictví.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 16.1.2024

barcode čtečka pro zkumavky   ID:188

  
Akt o umělé inteligenci: dohoda přinesla odstupňovaný systém regulací a smíšené reakce

8. prosince 2023 – po několikaměsíčních intenzivních jednáních – došlo v rámci trialogu mezi poslanci Evropského parlamentu, členskými státy a Komisí k dohodě o souboru pravidel pro řízení rizik, jež mohou být potenciálně spojovány s umělou inteligencí. Ten již dříve vstoupil ve známost jako Akt o AI. Rodí se tak komplexní právní rámec pro regulaci systémů AI v celé EU.

Datum: 15.1.2024

umělá inteligence, regulace   ID:208

  
Nový materiál umožňuje vyrábět lepší baterie a palivové články na bázi vodíku

Vědci pod vedením Genkiho Kobajašiho z japonského Klastru pro průkopnický výzkum RIKEN vyvinuli pevný elektrolyt pro transport hydridových iontů (H-) při pokojové teplotě. Tento průlom znamená, že výhody pevnolátkových baterií a palivových článků na bázi vodíku jsou v praxi na dosah, včetně vyšší bezpečnosti, účinnosti a hustoty energie, které jsou nezbytné pro pokrok směrem k praktickému energetickému hospodářství založenému na vodíku. studie byla publikována ve vědeckém časopise Advanced Energy Materials.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 12.1.2024

vodíkové palivové články   ID:269

  
Proměna plastového odpadu v chemický poklad

Jednorázové plasty jsou velkým problémem pro životní prostředí, ale nyní by se použité plastové tašky z obchodu s potravinami mohly místo do odpadu využít k reakci, která může detoxikovat nebezpečné chemické látky.

Tým vedený výzkumníky z Ústavu pro navrhování a objevování chemických reakcí (WPI-ICReDD) na univerzitě v Hokkaidu vyvinul metodu, která k iniciaci radikálových řetězových reakcí využívá běžné plastové materiály namísto potenciálně výbušných sloučenin. Tento přístup výrazně zvyšuje bezpečnost procesu a zároveň poskytuje způsob, jak znovu využít běžné plasty, jako je polyethylen a polyvinylacetát. Tyto výsledky byly zveřejněny v časopise Journal of the American Chemical Society.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 11.1.2024

recyklace plastů   ID:200

 


Reklama

 
Na cestě k energeticky úsporným počítačům podobným mozku

Každý dotaz ve vyhledávači, každý text generovaný umělou inteligencí a vývoj, jako je autonomní řízení: V době umělé inteligence a velkých dat spotřebovávají počítače a datová centra velké množství energie. Naproti tomu lidský mozek je energeticky mnohem úspornější. Za účelem vývoje výkonnějších a energeticky úspornějších počítačů inspirovaných mozkem nyní výzkumný tým z oboru materiálových věd a elektrotechniky na Kielské univerzitě (CAU) identifikoval základní požadavky na vhodný hardware. Vědci vyvinuli materiály, které se dynamicky chovají podobně jako biologické nervové systémy. Jejich výsledky byly publikovány v časopise Materials Today a mohly by vést k novému typu zpracování informací v elektronických systémech.

Dynamické zpracování informací namísto sériového.
"Počítače zpracovávají informace sériově, zatímco náš mozek zpracovává informace n paralelně a dynamicky. To je mnohem rychlejší a spotřebovává to méně energie, například při rozpoznávání vzorů," říká Prof. Dr. Hermann Kohlstedt, profesor nanoelektroniky a mluvčí Kolaborativního výzkumného centra 1461 "Neurotronika" na Kielské univerzitě. Výzkumníci chtějí využívat přírodu jako zdroj inspirace pro nové elektronické komponenty a počítačové architektury. Na rozdíl od běžných počítačových čipů, tranzistorů a procesorů mají zpracovávat signály podobně jako neustále se měnící síť neuronů a synapsí v našem mozku.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 10.1.2024

umělá inteligence, počítačová architektura   ID:213

  
Jiří Hlavenka: Češi jsou dobří tvůrci produktů. Obchod ale dělat neumí

Když někdo na Západě přijde se startupovým nápadem, obvykle přemýšlí hlavně o trhu, obchodu, marketingu. Investor a podnikatel Jiří Hlavenka řekl v rozhovoru pro Export.cz, že Češi jsou spíše velmi dobří tvůrci produktů, možná v něčem lepší než Silicon Valley.

Datum: 9.1.2024

uplatnění startupů na trhu   ID:199

  
Snadná analýza vína - whitepaper

Titrační aplikace pro víno připravené k použití.

Senzorické vlastnosti vína jsou ovlivněny mnoha faktory; jak vnitřními, jako je kvalita hroznů, tak vnějšími, jako je zrání v sudech. Jsou mimo jiné ovlivňovány kyselostí, pH, redukujícími cukry, chloridy a oxidem siřičitým. Tyto parametry ovlivňují proces kvašení a vývoj chuti a vůně. Hrají také roli při udržování zdravého mikrobiálního prostředí vína a potlačují nežádoucí mikroorganismy.

Například správně použitý oxid siřičitý působí nejen jako antimikrobiální činidlo, které ničí bakterie, jež mohou způsobit nežádoucí druhotné kvašení, ale působí také jako antioxidant a zachovává barvu vína. Naopak přílišné množství oxidu siřičitého zanechává ve víně nepříjemné aroma. Podobně i další parametry, jako je pH a kyselost, jsou důležité pro udržení rovnováhy chutí, chuti v ústech a kyselosti.
(detaily jsou v angličtině)

Datum: 8.1.2024

titrační analýzy v potravinářství, víno, whitepaper   ID:205

  
Ve třetí výzvě Technologické inkubace je největší zájem o sektor Tech4Life

V pondělí 18. prosince uzavřela agentura CzechInvest příjem žádostí do třetí výzvy projektu Technologická inkubace. Celkem jich bylo podáno 169. V pořadí druhá letošní výzva se poprvé otevřela všem oblastem inovací, a tak na podporu mohly dosáhnout i projekty zaměřené na biotechnologie, pokročilé materiály, zdravotnictví nebo bezpečnostní řešení. CzechInvest má připraveno pro tuto výzvu 124 milionů korun.

Datum: 5.1.2024

věda a výzkum, startupy   ID:206

 


Reklama

 
Materiálová magie: Špetka grafenu razantně zvýší vodivost mědi

Grafen je jako kámen mudrců dneška. Přidáte ho k nějakému normálnímu materiálu a dočkáte se vylepšení klíčové vlastnosti. Přimíchání grafenu do mědi udělá elektrický vodič s nižším teplotním součinitelem elektrického odporu. Možnosti uplatnění jsou nedozírné, měděné vodiče se používají prakticky všude.

O grafenu, tedy 2D formě uhlíku s téměř magickými vlastnostmi, jsme už toho slyšeli hodně. Některé aplikace vznikly, řada nadějí se (zatím) nenaplnila. V poslední době se stále častěji objevují aplikace, v nichž grafen funguje jako vzácná přísada, takový kámen mudrců jednadvacátého století. Do běžného materiálu, jako je třeba beton, se přimíchá nevelké množství grafenu. Vlastnosti materiálu se pak změní, jako kouzlem. Například beton se stane mnohem pevnějším.

Datum: 4.1.2024

grafen, elektrická vodivost mědi   ID:224

  
Kdo jsou nejvýznamnější osobnosti světové vědy za rok 2023?

Jaderná fyzička, ministryně i vědec, který odhalil podvody u svého kolegy – časopis Nature vydal svůj pravidelný žebříček Nature 10. A letos přidal ještě něco navíc. Kdo jsou podle prestižního vědeckého časopisu nejdůležitější osobnosti, které letos formovaly svět vědy?

Datum: 3.1.2024

věda a výzkum   ID:234

 


 

Novější Novější články

 

Archiv článků:   2022   2023   2024  

 

Doporučujeme články:
  Zeptej se vědce! pomáhá překonat bariéru nesmělým vědcům
  Nové způsoby jemného vyladění elektrochemie
  Patent Index 2023: Česku narostl počet evropských patentů, daří se mu v přístrojové technice a chemii
  Společnost PEAK Scientific uvádí na trh energeticky nejúčinnější laboratorní generátor dusíku
  Veřejné uvedení ChatGPT a dalších AI chatbotů způsobilo revoluci v řadě oborů
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
2 Theta: Naše vlajkové lodě Izotachoforéza, kapilární elektroforéza


 
Biogen: Odběr vzorků a jejich transport v pokojové teplotě


 
Nukleární medicína. MGP: v současné době jsme certifikovanými distributory radiofarmak v České republice a na Slovensku firem AAA, Eckert and Ziegler, GE Healthcare a Izotop.


 
DRIVE AFM – špička mezi High-End AFM


 
Přehled přístrojů pro nanovlákna a netkané textilie


 
Novinky Nicolet CZ


 
Novinky BIOTRADE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama