Věda       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Fyzikální ústav AVČR TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení        Laboratorní přístroje 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy        O nás        E-obchody 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168, www.volny.cz/ats-cz, Předváděcí přístroje z...
Kalendář : 28.9.17: Webinar: Advances in Microplate Technology: Trends and Innovations, webinář
Reklama
ReklamaReklamaReklama


   
  Klimatizace bez elektřiny

  Vědci ze Stanford University vyvinuli zcena nový koncept chlazení (klimatizace), který nevyžaduje přísun elektrické energie. Chlazení je založeno na přirozeném vyzařování tepla do atmosféry.

  Datum: 22.9.2017

  klimatizace, tepelné vyzařování, ochlazování

      
  Virus uhání virovodem

  Virus klíšťové meningoencefalitidy (tick-borne encephalitis virus), zánětlivého onemocnění centrální nervové soustavy, využívá dendritů nervových buněk (neuronů) jako rozvodného potrubí. Z neuronu vybíhá mnoho dendritů do všech směrů. Slouží ke sběru informací a jejich přenosu do centra buňky. Flaviviry využívají existujících transportních mechanismů buňky v opačném směru, aby svou ribonukleovou kyselinu RNA dostali z jejího nitra do konců dendritů. K syntéze bílkovin viru a jeho vzniku dojde až tam.

  Datum: 21.9.2017

  encefalitida, virus, nervy, mozek, neurony

      
  Na úsvitu DNA robotů?

  Vědci vyzkoušeli v praxi koncept něčeho, co se dá nazvat DNA robotem - DNA molekuly, která provádí zadanou činnost. V testovaném případě šlo o třídění směsi dvou různých DNA na jednotlivé složky.

  Datum: 20.9.2017

  DNA molekula, robot, jednošroubovice, třídění

      
  Téma měsíce: Uhlí

  Nebe se zatáhlo mohutným mrakem. Místo životodárného deště ale začal padat popel. Dusil vše živé a brzy na zemi vytvořil půlmetrové závěje, které ten unikátní svět zcela pohřbily. To, co bylo pro tehdejší život katastrofou je pro nás vyloženým požehnáním.

  Datum: 18.9.2017

  uhlí, ekologie, energie

   


  Reklama

   
  Výzkumné a inovativní firmy jsou kvůli finanční správě v daňové pasti

  V Hospodářských novinách vyšel rozsáhlý článek podrobně mapující problémy firem, zabývajících se výzkumem, vývojem a inovacemi. Stát i díky přispění AVO umožňuje odečítat z daní náklady na výzkum od roku 2005. Cílem je zvýšit konkurenceschopnost podniků. Jenže tento cíl finanční správu nezajímá, soustřeďuje se na výběr daní.

  Datum: 15.9.2017

  výzkum, daňová problematika

      
  Potenciostat a elektrometr pro výzkum bateriových článků

  Gamry Interface 5000 je speciální kompaktní potenciostat a galvanostat a ZRA (zero-resistance-ammeter) pro měření vlastností bateriových článků (half-cells, whole-cells, palivové články). Dokáže řídit nabíjecí-vybíjecí cykly s nastavitelnou frekvencí, proudem a impedancí. Pracuje v rozsahu ± 5A, ± 6V a 10 µHz až 1 MHz.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Gamry Interface 5000.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 14.9.2017

  galvanostat, potenciostat, baterie, half-cell, fuel cell

      
  Větrné elektrárny včera, dnes a zítra

  Větrné turbíny se staly zdrojem elektřiny s nejrychlejším růstem instalovaného výkonu i produkce elektřiny. Podívejme se, jaká je současnost i budoucnost využití větrné energie a její potenciál ve světě i v Česku.

  Datum: 13.9.2017

  větrné elektrárny, obnovitelné zdroje energie

      
  Měření koncentrací pro prakticky všechny veličiny

  DULCOTEST® sensory od firmy ProMinent představují přesné a spolehlivé sondy pro měření snad všech možných veličin, které je potřeba sledovat. Lze je snadno integrovat s měřicími přístroji ProMinent a měřicími pumpami. Vhodné pro měření v laboratoři i v průmyslu.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 12.9.2017

  měření koncentrací, senzory

   


  Reklama

   
  Rychlé 3D skenování zakroucených nanostruktur

  Vědci v Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) vyvinuli zajímavou metodu, jak s pomocí Transmisní Elektronové Mikroskopie (TEM) získat velmi rychle 3D obraz nanostruktur u nichž se dá předpokládat zakroucený tvar.

  Datum: 9.9.2017

  STEM, 3D zobrazování nanostruktur, elektronová mikroskopie

      
  Eclipse DUALTEC - nová dimenze v Flow-FFF

  Firma Wyatt přichází se systémem Eclipse DUALTEC, který přináší high-end separační technologii (FFF - Field Flow Fractionation). Kombinuje AF4 a Hollow Fiber Separation. Je výborný na separaci makromolekul - proteinů, nanočástic apod.
  Eclipse DUALTEC nabízí jak AF4, tak i HF5 separační metody řízené jedním přístrojem.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 8.9.2017

  FFF, AF4, HF5, separace makromolekul

      
  Rychlé tomografické zobrazování pro analýzu průmyslových procesů

  V Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) byl rozvinut kolaborativní projekt TOMOCON (European Doctoral Training Network „Smart Tomographic Sensors for Advanced Industrial Process Control“ (TOMOCON)). Cílem tohoto projektu je prozkoumat možnosti vysokorychlostní tomografie pro analýzu určitých průmyslových procesů.

  Datum: 7.9.2017

  HZDR, TOMOCON, real time tomografie pro průmyslové procesy

      
  Bezolejové vývěvy pro GC-MS

  Zdroj vakua pro hmotovou spektroskopii je jedním z jejích klíčových prvků. Většina vývěv je těsněna olejem, což vede k mnoha problémům jednak z hlediska údržby vývěv, ale také z hlediska znečištění vytvořeného vakua molekulami oleje. Řešením jsou bezolejové pumpy řady IDP-3 od Agilent Technologies.

  Datum: 6.9.2017

  bezolejové vývěvy, vakuum, GC-MS

   


  Reklama

   
  Konsensus klimatologů na špatném základě?

  Většina klimatologů zastává názor, že lidmi produkovaný oxid uhličitý má na klima velký vliv a že jeho masivní produkce už začala Zemi nebezpečně oteplovat. Ti, co jsou jiného názoru, jsou v těžké defenzivě. Možná právě jako reakce na nejnovější počin australského výzkumnického dua na jejich podporu, začal sociálními sítěmi kolovat vtip: "Co vznikne, když se spojí bioložka s matematikem? "No přece noční můra klimaalarmistů".

  Datum: 5.9.2017

  klimatologie, oteplování země, skleníkový plyn

      
  Technologie pro velkovýrobu biodegradabilních plastických hmot

  Vědci z University of Nebraska vyvinuli jednoduchý proces, který by mohl znamenat pokrok ve výrobě biodegradabilních plastických hmot, užitečný zvláště v textilním průmyslu. Podle průzkumů, cca 90% plastických hmot se nerecykluje. To je smutná realita. Biodegradabilní hmoty by mohly být řešením v určitých oblastech, kde plasty nejsou vystaveny extrémním podmínkám - potravinářství a textilní průmysl.

  Datum: 3.9.2017

  biodegradabilní plastické hmoty, kukuřičný škrob

      
  Spintronika v grafenu zcela jinou cestou

  Vědci z Chalmers University of Technology vyvinuli prototyp zajímavého elementu, který může sloužit jako přepínač spinů elektronů funkčně podobný tranzistoru či přímo jako úložiště magnetické informace v grafenu. Tato oblast použití se nazývá spintronika.

  Datum: 1.9.2017

  spintronika, grafen

      
  Tak prázdniny nám již končí...

  Doufáme, že jste si prázdniny jaksepatří užili a vracíte se do svých laboratoří plni nového elánu a energie. Budeme tu s Vámi!

  Datum: 28.8.2017

  hezké září

   


  Reklama

   
  Kompaktní procesní Ramanovy spektrometry

  Firma Soliton Laser und Messtechnik GmbH přichází se sadou levných procesních Ramanových analyzátorů.
  Ramanova spektrometrie dnes již opouští oblast náročných vědeckých přístrojů a dostává se i do oblasti levných procesních analyzátorů tak, aby bylo možné online sledovat průběh procesu a provádět chemickou analýzu.
  Ve většině aplikací totiž není zapotřebí širokých vlnových rozsahů excitačního záření, stačí jen specifická vlnová délka a postačuje i jen střední rozlišení výstupu. Důležitá je nízká cena, přenositelnost a snadná obsluha.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů ProRaman-L.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 4.7.2017

  Ramanovy spektrometry

      
  Ekonomové předpokládají 20% návratnost investic do VaV

  Nová studie Science Business ukazuje velmi silný dopad vládních investic do výzkumu a vývoje. Podle jejich ekonomů se roční návratnost pohybuje okolo 20%. Záleží ovšem na typu programu a oblasti VaV.

  Datum: 3.7.2017

  věda a výzkum, investice

      
  Superlasery pro talenty

  Dvanáct talentovaných studentů středních škol se dostanou tam, kam nikdo jiný na světě. Poznají, k čemu čeští vědci využívají nejvýkonnější lasery světa. Organizátoři, jimiž jsou laserová centra ELI Beamlines a HiLASE a vědecko-populární časopis Vesmír slibují finalistům zážitek na celý život a nejtalentovanějším i nabídku další spolupráce.

  Datum: 30.6.2017

  superlasery

      
  Samouspořádávající se 3D struktury

  Po 3D tisku přicházejí vědci s další novinkou, která naň logicky navazuje. Pracují na postupech, při kterých objekty vzniknou samovolným uspořádáním molekul. Chemici z nizozemské Delftské univerzity využívají reakci mezi deriváty benzaldehydu a hydrazonu v kyselém prostředí.

  Datum: 29.6.2017

  samouspořádávání molekul pro 3D tisk

   


  Reklama

   
  Lepší zacílení programů na podporu VaV

  Článek dr. Srholce usiluje o lepší zacílení programů na podporu VaV, které bude podloženo nejen dobrým úmyslem, ale i fakty a seriózními rozbory.

  Datum: 28.6.2017

  programy na podporu VaV

      
  3D laserový tisk pro výrobu grafenové pěny

  Mezinárodní tým vědců použil laserové sintrování (spékání z práškových částic) na 3D tisk objektů z grafenové pěny. Velikost objektu dosahovala až 1 cm.

  Datum: 27.6.2017

  grafenová pěna

      
  Dynacalibrator 150 pro standardizaci vaší GC

  Firma VICI přichází s přístrojem Dynacalibrator 150 jako kompaktním kalibrátorem pro GC (plynovou chromatografii).
  Přístroj generuje přesné koncentrace plynu pro kalibraci GC v teplotním rozsahu +5°C nad okolní teplotou do 110°C s přesností ±0.01°C, což splňuje NIST standardy.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Dynacalibrator 150.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 26.6.2017

  GC, plynová chromatografie

      
  Nová forma uhlíku je tvrdá jako kámen a elastická jako guma

  Uhlík je prvkem nepřeberných možností. Jeho nová forma nabízí unikátní kombinaci vlastností a široké možnosti využití.

  Datum: 21.6.2017

  nová forma uhlíku

   


  Reklama

   
  Nejdůležitější kámen

  Uhlí je důležitá surovina. Skrývá se v něm energie, jež lidstvu pomohla k nebývalému rozvoji civilizace, ale rovněž překvapivě podrobné informace o světě, který zanikl dávno před tím, než po Zemi začal chodit první člověk. Uhlí je ale fascinující i z mnoha dalších důvodů.

  Datum: 20.6.2017

  uhlí, uhlík

      
  Nové zbraně na rakovinu či slábnoucí zrak. Tak bádají čeští miliardáři.

  Jak to vypadá, když za laboratořemi stojí Petr Kellner, Andrej Babiš nebo Karel Komárek? Koho trápí astma, a proto financuje výzkum chlamydií? Podívejte se v pořadu Dobrý byznys na serveru Seznam.cz.

  Datum: 20.6.2017

  Seznam, reportáž o výzkumu

      
  SIL - Safety Integrity Level

  SIL je definována jako relativní úroveň redukce rizika z hledika bezpečnosti či rizika. SIL je měřítko funkčnosti pro další pojem: SIF - Safety Instrumented Function. Popíšeme si stručně, co znamená.

  Datum: 19.6.2017

  SIL - Safety Integrity Level

      
  Skutečná umělá kůže

  Společnost PolarityTE Inc. ze Salt Lake City dokončila preklinické testy svého produktu, kůže vypěstované z kmenových buněk, která obsahuje vlasové folikuly i póry. Největší problém představovalo zvládnutí asymetrického množení a růstu buněk, protože kůže je plochá vrstevnatá struktura. Během hojení narostou na správných místech všechny tři vrstvy kůže: pokožka (epidermis), škára (dermis) i podkožní vazivo (hypodermis).

  Datum: 15.6.2017

  umělá kůže

   


  Reklama

   
  Plynový detektor se selftestem

  Firma Compur Monitors uvádí na trh nový plynový detektor Statox 560 se selftestem. Pro SIL 2 (SIL = Safety Integrity Level) je zapotřebí pdf (probability of a failure on demand) o velikosti 10-2 až 10-3. To však nezaručuje stoprocentní jistotu.
  Statox 560 v nastavitelných intervalech elektrochemicky uvolňuje malé množství detekovaného plynu a zkoumá funkčnost detektoru. Celý proces trvá 2 minuty a následně se detektor opět přepíná do měřicího režimu. V případě poruchy detektor hlásí závadu funkce. Toto zajišťuje opravdu 100% bezpečnost detekce toxických plynů.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Statox 560.

  Datum: 14.6.2017

  detekce toxických plynů

      
  Hysterie okolo seznamu výzkumných organizací

  Prezident AVO Libor Kraus se na blogu vyjadřuje ke stoupající hysterii vzhledem k tvorbě nového „závazného“ seznamu výzkumných organizací, který připravuje MŠMT ČR.

  Datum: 13.6.2017

  výzkum a vývoj

      
  Karbidy křemíku pro prevenci katastrof v petrolejářském průmyslu

  Výzkumníci z Griffith University vyvinuli nové senzory pro detekci úniků uhlovodíků v petrolejářském průmyslu, které bez detekce znamenají katastrofu. Úniky produktů (ropy, benzínů, plynu aj.) jsou časté díky stárnutí vybavení (ocelové trubky, nádrže, reaktory) v petrolejářském průmyslu.

  Datum: 12.6.2017

  detekce úniku uhlovodíků

      
  Automatizujte otevírání, plnění, zavírání a štítkování lahviček

  Firma HTIX přichází s krásným řešením pro automatizaci rutinních laboratorních prací - X-TubeProcessor.
  Tento přístroj je modulární a dokáže lahvičky automaticky otevírat, plnit, zavírat a označovat štítkem. Skládá se ze základní jednotky, ke které lze pak připojit různá rozšíření (třeba právě pro štítkování).
  Hlavní vlastnosti: lahvičky mohou být naskládané či jen nasypané do zásobníku, plnění může být prováděno automatickou pipetací včetně ochrany HEPA filtrem, štítkování umožňuje i tisk čárového kódu.
  Přístroj může pracovat samostatně nebo s komunikací přes rozhraní LIMS.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje X-TubeProcessor.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 9.6.2017

  automatizace práce s lahvičkami

   


  Reklama

   
  Vymačkání každé kapky vody z odpadní solanky

  Vědci z University of California, Riverside vyvinuli nový systém pro odsolování vody, který dokáže recyklovat prakticky 100% čisté vody. Toto je významné především pro suché (aridní) oblasti, kde je vody nedostatek. Současně také šetří životní prostředí, protože se nevytváří odpadní tekutá solanka jako u klasických systémů odsolování.

  Datum: 8.6.2017

  odsolování vody

      
  Světově nejmenší termostaty

  Firma Huber přináší nové modely chladicích termostatů Ministats. Jsou nejmenší na světě! Je s nimi možno chladit např. fotometry, refraktometry, viskozimetry a další podobná zařízení přímo na místě.
  Ministats jsou dodávány ve 3 modelech, které mohou být ve vzduchem či vodou chlazené verzi. Pracovní teplota záleží na modelu, ale pohybuje se od -45°C do +200°C. Chladicí kapacita je 600 W.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů Ministats.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 7.6.2017

  termostaty, chlazení

      
  Grafen a quantum dots spolu s CMOS technologií vidí i neviditelné

  Vědci vyvinuli levnou technologii, která kombinuje CMOS kameru s grafenem obsahujícím quantum dots. Takováto kamera či senzor je citlivá ke všem vlnovým oblastem světla - ultrafialové, viditelné i infračervené. Nabízí se spousta zajímavých aplikací.

  Datum: 6.6.2017

  grafen, kamery pro noční vidění

      
  Vědci poprvé změřili vodíkové můstky v jediné molekule

  Mikroskop atomárních sil umožnil švýcarskému týmu detekovat atomy vodíku a vodíkové můstky v cyklické organické molekule.

  Datum: 5.6.2017

  mikroskopie atomárních sil

   


  Reklama

   
  Nová řada pipet RAININ

  Firma METTLER TOLEDO přichází s řadou pipet Rainin. Jde o ergonomické pipety snad pro všechny možné oblasti použití. Splňují zásady GPP (Good Pipetting Practice). Jde o pipety manuální či elektronické, samokalibrující či usnadňující inventarizaci pipet.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti pipet Rainin.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 4.6.2017

  pipety

      
  3D tištěné vaječníky daly vznik zdravým potomkům

  Na poli léčby neplodnosti v poslední době zaznamenaly hodně úspěchů transplantace. Implantovaly se už vaječníky i děloha, ale neobešlo se to bez ochotných dárkyň, případně čekání na vhodnou mrtvolu. Perspektivnějším se nyní jeví přístup, kdy chyby matky přírody napravujeme pěstováním kompatibilních tkání a orgánů. Je k tomu potřeba jen vhodně „znásilnit“ buňky, často i samotných pacientek.

  Datum: 31.5.2017

  uměle vypěstovaný vaječník

      
  E-infrastruktura CESNET neslouží pouze Akademii věd ČR

  Nadstandardní vysokorychlostní přístup do Internetu, bezpečné prostředí pro ukládání dat či náročné výpočty a celou řadu dalších pokročilých služeb. To vše nabízí národní e-infrastruktura CESNET.

  Datum: 30.5.2017

  CESNET

      
  Ultrarychlý laditelný metamateriálový polovodič

  Mezinárodní tým vědců vytvořil ultrarychlý metamateriál, jehož polovodičové vlastnosti lze nastavovat pomocí krátkých laserových pulzů. Je založen na bázi nanočástic galium asrsenidu. Otevírá nové možnosti v ultrarychlém přenosu dat.

  Datum: 29.5.2017

  laditelný metamateriál, fotonika

   


  Reklama

   
  Kompaktní hmotový spektrometr přímo do laboratoře

  Firma Advion přichází s novým modelem hmotového spektrometru, který nazývá CMS (compact mass spectrometer). Je založen na single-quadrupole technologii, ale je malý a kompaktní ve strovnání s tradičními hmotovými spektrometry. Díky tomu jej lze umístit přímo do laboratoře a operativně měřit například meziprodukty chemických procesů v jejich průběhu. Přináší tak high-resolution MS-systems do míst, kde je jich nejvíce zapotřebí.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 25.5.2017

  hmotová spektrometrie

      
  První pokusy na pacientech a cena pokroku

  Přímo na palubě lodi, na nemocných námořnících s kurdějemi, začal 20. května 1747 první plánovaný a promyšlený „klinický“ pokus. O 200 let později, na pacientech s tuberkulózou, vrcholí první randomizovaná kontrolovaná studie. Kam posouvají klinické pokusy medicínu?

  Datum: 24.5.2017

  klinické testy - historie

      
  Česká věda přijde o evropské miliardy, měly by je nahradit soukromé finance

  Česká věda se musí začít připravovat na dobu, kdy ji přestane podporovat Evropská unie. Jednou z cest je lepší spolupráce se soukromým sektorem. Článek je z webu České televize.

  Datum: 23.5.2017

  peníze na výzkum

      
  Pozitivní ohlas na výstavu LABVOLUTION v Hannoveru

  Výstava LABVOLUTION, která se konala 16-18.5.2017 v Hannoveru, přinesl pozitivní ohlasy a plánuje se její další rozvoj v novém konceptu do budoucnosti. Výstavy se účastnilo mnoho špičkových firem z oblasti laboratorního vybavení a každá zde měla svůj koutek, kde mohla komunikovat se svými návštěvníky. Největším tématem výstavy, která se konala po 3 dny bylo téma "SmartLab" - chytrá laboratoř budoucnosti, která se zaměřuje především na automatizaci, modularizaci a vzájemnou konektivitu jednotlivých systémů.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 22.5.2017

  výstava LABVOLUTION

   


  Reklama

   
  Nový standard pro měření v oblasti X-rays

  Vědci z National Institute of Standards and Technology (NIST) vyvinuli po 20-ti letém úsilí nový standard pro měření v oblasti X-rays (Rentgenovo záření) s použitím mědi jako zdroje standardizovaného záření. Standard může sloužit ve všech oblastech průmyslu a výzkumu a umožní přesnou definici naměřených výsledků.

  Datum: 19.5.2017

  standard pro měření v oblasti X-rays

      
  Patentovaná láhev pro kyseliny se zvýšenou bezpečností

  Merck Millipore vyvinul nový typ láhve pro kyseliny, která významně snižuje rizika při jejich používání. Jde především o odolnost vůči rozbití. Podstatou je to, že klasická skleněná nádoba je pokryta vrstvou polyetylénu (PE), který zabraňuje rozbití. Nazývá se to Safebreak.
  Láhve jsou vybaveny klasickým uzávěrem S40, který je absolutně vzduchotěsný.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti nové Safebreak láhve.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 18.5.2017

  nerozbitné Safebreak láhve pro kyseliny

      
  Zázrak jménem MOF: Zařízení na solární pohon vyždímá vodu ze vzduchu

  Nový vynález šikovných inženýrů z MIT s pomocí Slunce během 12 hodin vytěží ze suchého vzduchu litry vody. S touhle věcičkou už (skoro) nikdy nezemřete žízní!

  Datum: 17.5.2017

  extrakce vody ze vzduchu

      
  Bezpečná alternativa k výrobě dusíku pro vaši LC/MS

  Nový přístroj od firmy VICI je Mistral EVO, který slouží k jednoduché produkci čistého dusíku. Čistota je okolo 99% a tlak do 8 barů (0,8 MPa). Přístroj separuje dusík ze vzducho kombinací různých technik a technologií: kombinací kompresorů, filtrací a Carbon Molecular Sieve (CMS). Filtry dokáží odstranit nečistoty až do velikosti 0,01 mikronů.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Mistral EVO.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 16.5.2017

  generátor dusíku

   


  Reklama

   
  Komentář AVO ke statistice nepřímé podpory v roce 2015

  Počet firem, které nepřímou podporu využívají, roste stejně tak roste i počet problémů, se kterými se při jejím uplatňování podnikatelské subjekty, ale i finanční správa potýkají. Z tohoto pohledu AVO předkládá svůj komentář k uveřejněním statistickým výsledkům s přihlédnutím k aktuálnímu stavu v praxi.

  Datum: 15.5.2017

  odečitatelné položky na vědu a výzkum

      
  UV/VIS až Mid-IR kompletní sada referenčních materiálů pro spektrofotometry

  Starna je firma, která je již 50 let na špici výroby referenčních materiálů pro spektrofotometry - Certified Reference Materials (CRMs). Nabízí nyní světově nejkompletnější sadu materiálů pokrývajících celý rozsah od Far-UV do Mid-IR.
  Materiály jsou vyráběny za přísně kontrolovaných podmínek a Starna spolupracuje s mnoha národními metrologickými instituty a výrobci přístrojů.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti nově dodávané sady referenčních materiálů.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 12.5.2017

  referenční materiály pro spektrofotometrii

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2015   2016   2017  

   

Hledání:
 
(fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

Aktuální akce   (více v kalendáři akcí):
 • 20.9.2017 - 21.9.2017 LABOREXPO
   
 • 26.9.2017 - 28.9.2017 Powtech 2017
   
 • 28.9.2017 Webinar: Advances in Microplate Technology: Trends and Innovations
   
 • 4.10.2017 Webinar: Understanding Liquid Handling in the Lab: Selecting the Right Tools to Improve Laboratory Producitivity
   
 • 26.10.2017 Webinar: Advances in Cell Culture
   

Kontakty:

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama
O nás       Napište nám