Scienceworld       VEDA.CZ       AVO       SCIRESCO       Akademon.cz       Chemagazín       BusinessInfo       Osel       Fyzikální ústav AVČR       Vesmír TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení        Laboratorní přístroje 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy        O nás        E-obchody 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168, www.volny.cz/ats-cz,, předváděcí přístroje z...
Kalendář : 30.9.16: Noc vědců 2016, V Holešovičkách 2, Praha 8, Noc vědců nabídne příznivcům vědy a...
Reklama

Akci, na kterou chcete upozornit, můžete zadat (nebo upravit) on-line pomocí formuláře akcí.
  ...výstava, veletrh       ...konference       ...seminář, kurz aj. vzdělávání       ...ostatní

datumakcemísto konání
  září         2016
  27.9.2016Webinar: Life Science Tools & Techniques
An understanding of life comes not from a single discipline, but from an amalgamation of several. Life sciences encompass biochemistry, genomics, cell biology, developmental biology, and neurology to name but a few. Join the editors of Lab Manager as we welcome experts from the life science disciplines to discuss some of the latest tools and technologies in a live, interactive discussion.

As an attendee, you will learn more about:

The latest in life science tools and technologies
Methods to increase your lab’s efficiency
New and novel applications for the life science lab

Companies participating in the webinar:

Abbott Informatics
Agilent Technologies
Bližší informace najdete na: www.labmanager.com/webinars/2016/06/webinar-life-science-tools-techniques
webinar
  27.9.2016Overview of solid-state laser materials at cryogenic temperatures
Development of diode-pumped solid-state lasers with high energy/high average power with good beam quality are of increasing interest for various scientific and technological applications such as laser driven inertial fusion, pump source for optical parametric chirped-pulse amplification (OPCPA), laser shock peening to harden the metals, laser induced damage threshold measurement etc. To develop such systems, Yb–doped laser materials are used due to the simplest energy level structure and easy availability of diode lasers as pump sources, and are cooled down to cryogenic temperatures. The cryogenic cooling not only enhances the thermo-optic properties of the material but also the spectroscopic properties of the laser material leading to direct benefits of overall laser system performance. Understanding these properties under cryogenic temperature is inevitable because these factors will help in the determination of crucial design parameters such as maximum extracted energy, small signal gain, exact pump wavelength, absorption band width, etc. This talk is mainly devoted in understanding the thermal and spectroscopic properties of various Yb-doped laser materials at cryogenic temperatures based on literatures. In addition, cryogenic spectroscopic and laser results obtained at the HiLASE facility will be presented in detail.
Bližší informace najdete na: www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-diodove-cerpanych-laseru/overview-of-solid-state-laser-materials-at-cryogenic-temp
Dolní Břežany - Seminar room
  29.9.2016Webinar: Overcome Your Fears in Public Speaking
This webinar will help technical managers and scientists to effectively overcome anxiety, fear, and stress associated with public speaking.
Public speaking challenges us whether presenting in a small team environment or to a large audience at a large, national meeting. This webinar will help technical managers and scientists to effectively overcome anxiety, fear, and stress associated with public speaking. Techniques discussed will include structuring practice sessions, focusing on the audience, and optimizing mind and body to mitigate stress associated with any public speaking assignment.

Key Learning Objectives:

Realize what forms fear can take and why
Recognize symptoms of stress and then develop a plan to alleviate them
Prepare the mind and body to reduce stress
Develop and implement structured practice sessions to reduce anxiety and worry
Bližší informace najdete na: www.labmanager.com/webinars/2016/08/webinar-overcome-your-fears-in-public-speaking
webinar
  30.9.2016Noc vědců 2016
Noc vědců nabídne příznivcům vědy a techniky v roce 2016 téma bezpečnosti. Na Matfyzu si budeme povídat o různých významných vědeckých objevech a současném výzkumu spojeným s tímto tématem. V programu nebude chybět například ani zábavná fyzikální show, při které se budete moct účastnit zajímavých pokusů, a další aktivity.
Bližší informace najdete na: https://ovvp.mff.cuni.cz/wiki/dny/start#noc_vedcu_2016
V Holešovičkách 2, Praha 8
  říjen       2016
  6.10.2016 - 15.12.2016Chvála vln
6. 10. Maxwellovy elektromagnetické vlny

(dr. T. Ledvinka)

Jsou zásadní pro studium světa a umožňují činnost mnoha přístrojů, které denně používáme. Ale jak se na ně přišlo a co jsou zač? Právě tomu je věnována úvodní přednáška. Dozvíme se též o prvních rádiových přenosech, radiolokátoru, mikrovlnce a naslouchání elektromagnetickým vlnám z vesmíru.

20. 10. Světelné vlny

(prof. P. Malý)

Vlny světla mají výjimečné postavení, protože umožňují zrakové vnímání. Optika patří k nejstarším vědám, ale stále se rozvíjí a hraje významnou roli v základním výzkumu i v současné společnosti (spektroskopie, lasery, optická komunikace po internetu, DVD, LED, holografie, optické paměti atd.).

3. 11. Vlny v okolí Země

(dr. J. Chum)

V přednášce se stručně seznámíme s vlastnostmi a projevy elektromagnetických vln v plazmovém (ionizovaném) okolí Země a s jejich využitím pro studium horní atmosféry a ionosféry. Uvidíme, že variabilita zemského okolí je často vlnového původu a že může mít svůj zdroj na Slunci i na Zemi.

17. 11. přednáška se nekoná - státní svátek

1. 12. Vlny uvnitř Země

(prof. O. Čadek)

Elastické vlny vznikající při zemětřeseních nezpůsobují jenom zkázu, ale umožňují efektivně studovat zemské nitro "tomografickou" metodou. Díky seismickým vlnám dnes známe vnitřní strukturu a složení Země i to, jak se v minulosti vyvíjel zemský povrch nebo za jakých podmínek vznikl Měsíc.

15. 12. Einsteinovy gravitační vlny

(prof. J. Podolský)

Tak jako Maxwell ze své nové teorie odvodil existenci elektromagnetických vln, tak i Einstein ze své obecné teorie relativity hned odvodil existenci gravitačních vln. Letos, právě 100 let po Einsteinově předpovědi, byly tyto vlny poprvé detekovány. Přiblížíme jejich historii, současnost i budoucnost.
Bližší informace najdete na: utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
  6.10.2016 - 8.10.2016Pragodent
24. ročník stomatologického veletrhu PRAGODENT se uskuteční v termínu 6.-8.10.2016 na Výstavišti Praha v Holešovicích. Veletrhu se každoročně účastní naprostá většina českých firem z oboru a prostřednictvím svých českých zastoupení také světová špička.

Vystavující firmy představí kompletní nabídku dentálního trhu pro stomatologické ordinace a laboratoře, softwarové vybavení, nástroje pro prevenci, hygienu a bezpečnost práce, farmaceutické výrobky a odborné publikace pro zubní lékaře. Nebude chybět řada novinek, které si určitě najdou své místo ve stomatologických ordinacích nebo laboratořích.
Bližší informace najdete na: www.pragodent.eu/
Výstaviště Praha v Holešovicích
  13.10.2016 - 8.12.2016Přednášky pro středoškoláky
Přednášky ZS 2016
13. října: Newtonovy srážky

V základním popisu klasické mechaniky hmotných bodů si ukážeme, jak efektivně popisovat srážky dvou a více částic. Ukážeme si, jak se srážkami souvisí tzv. účinný průřez a shrneme si typy úloh, v nichž se běžně používá. V přednášce se zmíníme, jak takový průřez využít např. v mnohočásticových systémech.

(Jimmmy)
27. říjen: Zákony zachovaní

V této přednášce se budeme zabývat použitím různých zákonů zachování. Jak zachování hybnosti, momentu hybnosti a energie souvisí s Keplerovými zákony, dále jak souvisí zachování náboje s Kirchhoffovými zákony a jaká je souvislost s tekoucí vodou. Jak se dá poznat, zdali nějaký zákon zachování v dané situaci platí nebo neplatí. V závěru si možná ukážeme, jaké je matematické pozadí zákonů zachování.

(Lukáš Ledvina)
10. listopad: Mechanické oscilátory

V úvodu přednášky si vysvětlíme, jak vypadá pohyb harmonického oscilátoru a jaké rovnice tento pohyb popisují. Představíme si několik jednoduchých i složitějších oscilujícich mechanických soustav, které popíšeme pomocí sil, ale i pomocí energií. Ukážeme si tak dva různé přístupy, kterými umíme vyřešit téměř každý oscilující systém.

(Patrik Švančara)
24. listopad: Obyčejné diferenciální rovnice

Na přednášce se podíváme na některé jednoduché jevy popsané diferenciálními rovnicemi (např. kmity lineárního harmonického oscilátoru, pokles hustoty a tlaku atmosféry se vzrůstající nadmořskou výškou...) - ukážeme si, jak diferenciální rovnice sestavit a základní metody jejich řešení. Nakonec si ukážeme, co dělat, když jsme schopni rovnici sestavit, ale nedokážeme ji vyřešit - tedy numerické řešení. Názorně si ukážeme, jak můžeme rovnice vyřešit třeba v Excelu, nebo nějakém programovacím jazyku.

(Tomáš Bárta)
8. prosince: Nebeská mechanika

Nebeská mechanika je jednou z nejstarších oblastí fyziky. Zabývá se pohybem vesmírných těles. Na přednášce se seznámíme s Newtonovým zákonem gravitace a Keplerovými zákony. Představíme si problém dvou těles a pokusíme se vyřešit Keplerovu úlohu bez použití vysokoškolské fyziky. Nakonec pomocí tohoto řešení dokážeme Keplerovy zákony.

(Viktor)
Bližší informace najdete na: www.http://fykos.cz/akce/prednasky
V Holešovičkách 2, Praha 8
  13.10.2016Webinar: BSCs – Innovations in Worker Safety and Material Protection
The past few years have seen dramatic changes in the design and efficiencies of biological safety cabinets (BSCs). For many researchers, BSCs are used extensively and for prolonged periods of time; for this reason manufacturers have invested considerable effort in improving the ergonomic aspects of the workspace. Further, today’s modern BSC offers a higher level of protection to both worker and sample, consumes a fraction of the energy of previous generations of equipment, and lasts up to ten percent longer under similar conditions. Join the discussion as Lab Manager’s panel of design experts talk about innovation in BSC design, ergonomics, and efficiency in this interactive webinar presentation.

As an attendee, you will learn more about:

Factors to consider when selecting a BSC, and how to determine which is best for you
How to customize your cabinet for specialized applications
Tips for use and maintenance of your BSC
New developments and improvements in worker safety and material protection

Presenting Companies:

Labconco
The Baker Company
Bližší informace najdete na: www.labmanager.com/webinars/2016/10/webinar-BSCs
webinar
  20.10.2016Konference Smart Life
V rámci Dne Technologické agentury ČR 2016 si Vás dovolujeme pozvat na mezinárodní konferenci Smart Life, která se uskuteční dne 20. 10. 2016 od 9:00 hodin v prostorách Národní technické knihovny.

Konference Smart Life představí nové digitální trendy a technologie, které ovlivňují nebo v blízké budoucnosti budou ovlivňovat naše životy. Bude se hovořit o tom, co smart technologie nabízejí a jak mohou usnadnit život celé společnosti a naopak, čeho bychom se měli vyvarovat.

Na konferenci vystoupí tuzemští i zahraniční odborníci a opinion leadři z celé škály oblastí spadajících pod Smart Life od Smart Factory, přes Smart Goverment, Smart Society až po Smart Cities. Těšit se můžete na Andrewa W. Wyckoffa z OECD, Ralfa B. Wehrspohna z Fraunhofer institutu, vystoupí také Tomáš Sedláček z ČSOB a Vanda Wolfová z Google. V panelové diskuzi budou hovořit Martin Hausenblas, Tomáš Marada, Petr Rokůsek, Miroslav Svítek, Zdeněk Sýkora a Roman Týc.
Bližší informace najdete na: https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/817-pozvanka-na-konferenci-smart-life.html
Národní technická knihova a Nová budova Národního muzea Praha
  25.10.2016Webinar: Clinical Chemistry Tools & Technologies
During the past few decades, the technical equipment used in the clinical laboratory has been revolutionized with many technologies previously limited to the analytical lab, such as mass spectrometry, gas chromatography, and HPLC now finding homes in the clinical environment. These advances, coupled with automation, informatics, and advanced protein and peptide analyses, for instance, electrophoresis, blotting techniques, and PCR-related techniques make clinical chemistry laboratories among the most advanced. The editors of Lab Manager have gathered a group of leading industry specialists to discuss some of the newest technologies available to the clinical researcher. Join the discussion, ask questions, and learn more in this interactive webinar presentation.

As an attendee you, will learn more about:

New and novel technologies for the clinical lab
Techniques to obtain quality and consistent results
How to manage and accommodate the high workload typically associated with clinical labs

Companies participating in the live webinar:

MilliporeSigma
Bližší informace najdete na: www.labmanager.com/webinars/2016/10/webinar-clinical-chemistry-technology
webinar
  listopad 2016
  1.11.2016 - 13.11.201616. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR
Různé akce pořádané AV ČR.
Bližší informace najdete na: www.tydenvedy.cz/index.html
různě v ČR
  25.11.2016Náboj Junior
Soutěž

Náboj Junior je mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává.

Účast v soutěži je bezplatná.
Soutěžní úlohy

Obtížnost úloh je volena tak, aby se mohli zúčastnit i studenti, kteří se soutěžemi nemají mnoho zkušeností, a přitom si přišli na své i úspěšní řešitelé matematických a fyzikálních olympiád. Úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, ba naopak úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Snažíme se, aby příklady byly netradiční a aby pomáhaly rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku a fyziku. Obtížnost příkladů postupně vzrůstá.
Soutežní místa

Náboj Junior probíhá současně na mnoha místech po celé České a Slovenské republice. V jednotlivých místech se klání vyhodnocuje zvlášť; v celkovém závěrečném pořadí pak mohou studenti srovnat své výsledky i s ostatními týmy ve své zemi i v mezinárodním žebříčku.

V roce 2014 se soutěžilo na těchto místech: Praha, Brno, České Budějovice, Česká Lípa, Hradec Králové, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Třebíč a Bratislava, Banská Bystrica, Brezno, Hlohovec, Košice, Lučenec, Námestovo, Nitra, Poprad, Partizánske, Púchov, Šurany, Trstená a Žilina.
Ceny

Nejlepší týmy jsou každoročně odměněny diplomy a věcnými cenami.
Bližší informace najdete na: https://junior.naboj.org/about.php
Náboj Junior probíhá současně na mnoha místech po celé České a Slovenské republice.
  30.11.2016Fyziklání online
Jak

Fyziklání online je tříhodinová týmová hra probíhající přes Internet.

Soutěžit můžou 1–5členné týmy v několika kategoriích.

Můžete se těšit obdobu klasického Fyziklání a Hurry-up sérii.

Proč

Hraje se o prestiž i hmotné ceny, oceněno bude prvních pět týmů v každé z kategorií A, B, C a jeden tým v kategorii open, který je z ČR nebo SR.

Příklady knih a příklady her.

Účast je zcela zdarma.
Bližší informace najdete na: online.fyziklani.cz/cs/
Fyzikálním korespondenčním seminářem MFF UK
  prosinec 2016
  12.12.2016 - 16.12.2016Mezinárodní Masarykova konference
Akademické sdružení Magnanimitas Vás zve na Mezinárodní Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, která přináší jak studentům doktorských studijních programů tak i ostatním zájemcům a pracovníkům prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.
Best Paper Award
Nejlepší příspěvek v každé z organizovaných sekcí bude programovým výborem oceněn věcnými cenami. Anglicky psané příspěvky budou dále předány redakční radě časopisu AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, vybrané příspěvky zde budou dále publikovány.
Conference indexed in Scopus
Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky je předložen k indexaci databází Scopus.
Bližší informace najdete na: www.masarykovakonference.cz/podrobnejsi-info
elektronická konference - http://mmk.sciemcee.com
  leden       2017
  únor         2017
  16.2.2017Jeden den s fyzikou
Jde o den plný fyzikálních přednášek, exkurzí a experimentů – prostě neobvyklé setkání s fyzikou v budovách MFF UK na Karlově a v Troji. JDF nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty MFF UK. Tradiční akce pořádaná pro středoškoláky, jejich pedagogy a pro příznivce fyziky z řad veřejnosti doplňuje svým zaměřením Den otevřených dveří.
E-mail:Kontakt: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc., ☎
dopoledne: Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2 odpoledne: V Holešovičkách 2, Praha 8
  17.2.2017FYKOSí Fyziklání
FYKOSí Fyziklání je tradiční soutěž maximálně pětičlenných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o fyziku a matematiku. Jejich úlohou je v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.
Bližší informace najdete na: fyzweb.cz/kalendar/index.php?limit_kolik=1000
E-mail:fyziklanifykos.cz
Kde: kategorie A – Malostranské náměstí 25, Praha 1; kategorie B a C – Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2
  28.2.2017 - 2.3.2017Veletrh Věda Výzkum Inovace
Veletrh Věda Výzkum Inovace propojuje vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje jedinečnou příležitost vědeckým týmům prezentovat a představit své výstupy odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat vědecké týmy, inovační firmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, vědecké parky, instituce a další organizace se svými připravovanými projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se jak s ukončenými, tak i začínajícími nebo právě probíhajícími projekty.

Veletrh Věda Výzkum Inovace bude pro vystavovatele a zájemce z odborné veřejnosti zahájen Slavnostním otevřením, za přítomnosti významných osobností z různých vědních oborů a státní správy.

Prezentujte s námi plánované a realizované výsledky vašeho výzkumu, vývoje a inovací.
Bližší informace najdete na: www.vvvi.cz/
Výstaviště Brno
  březen     2017
  duben       2017
  květen     2017
  červen     2017
  8.6.2017FYKOSí Fyziklání
Vědohraní je tradiční akce plná fyzikálních soutěží, pokusů a show. Akce je určená zejména dětem jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí, ale na své si zde přijde každý se zájmem o fyziku bez rozdílu věku.
E-mail:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2407
areál MFF v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8
  17.6.2017Robotický den
Robotický den pořádá MFF UK ve spolupráci s mezinárodní asociací RobotInt. Je určen všem konstruktérům robotů, pravidla soutěží jsou publikována na začátku školního roku, soutěž se odehraje v jarních měsících (dle propozic konkrétního ročníku).
E-mail:RNDr. David Obdržálek, Ph.D., ☎ 95155 4270,
Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4
  červenec 2017
  srpen       2017
  7.8.2017částečné zatmění Měsíce
částečné zatmění o velikosti 25 procent.
Bližší informace najdete na: fyzweb.cz/kalendar/index.php?limit_kolik=1000
ČR
  září         2017
  říjen       2017
  listopad 2017
  prosinec 2017
  leden       2018
  únor         2018
  březen     2018
  duben       2018
  květen     2018
  červen     2018
  červenec 2018
  27.7.2018zatmění Měsíce
Z ČR uvidíme v podstatě většinu úkazu. Při tomto zatmění budeme moci sledovat poměrně nedaleko jasnou rudou platetu Mars, která bude ten rok v opozici. Na obloze bude též rudý obr Antares - nejjasnější hvězda ve Štíru. Dalo by se tedy s nadsázkou říci, že to bude úkaz "tří rudých těles". Na oblozé v té době budou i planety Jupiter a Saturn.
Bližší informace najdete na: fyzweb.cz/kalendar/index.php?limit_kolik=1000
ČR
Další relevantní odkazy:
Konference na veda.cz přehled konferencí, přednášek a odborných akcí
Incheba Praha Kalendář akcí pořádaný INCHEBA Praha
Akademie věd ČR Přehled akcí pořádaných AV ČR
Fyzweb - kalendář kalendář akcí v oblasti fyziky
Semináře v ÚMCH AV ČR přehled seminářů konaných v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
Ustav organicke chemie a biochemie akce a přednášky pořádané tímto ústavem
Ustav chemickych procesu akce a přednášky pořádané tímto ústavem
Fyzikalni ustav semináře pořádané tímto ústavem
Fyzikalni ustav konference pořádané tímto ústavem
Ustav fyzikalni chemie J. Heyrovskeho akce a přednášky pořádané tímto ústavem
Chemistry Conferences Worldwide chemické konference
Labmanager webináře
Hledání:
 
(fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

Aktuální akce   (více v kalendáři akcí):
 • 27.9.2016 Webinar: Life Science Tools & Techniques
   
 • 27.9.2016 Overview of solid-state laser materials at cryogenic temperatures
   
 • 29.9.2016 Webinar: Overcome Your Fears in Public Speaking
   
 • 30.9.2016 Noc vědců 2016
   
 • 6.10.2016 - 15.12.2016 Chvála vln
   

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama