Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   1.3.2018 - 31.12.2018 Webináře laboratorních technologií na přání
  20.3.2018 Webinar: Avoid FDA Warning Letters and Potential Jail Time – Why Electronic Data Integrity Is Imperative To Your Business
  20.3.2018 - 23.3.2018 Amper
  29.3.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
  5.4.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
Reklama

 
MYTOS & TWISTER: In-process analýza velikosti částic pomocí laserové difrakce

Analýza velikosti částic suchých prášků a jejich reprezentativní vzorkování.
V poslední době se metoda laserové difrakce stala dominantním principem v určování distribuce velikosti částic v suchých vzorcích. Původní off-line analyzátory se dokázaly vyvinout na na automatické in-line vzorkovače.
Současný přístroj MYTOS od firmy Sympatec v sobě kombinuje dobře zvládnutou technologii HELOS pro laserové difrakční senzory spolu s RODOS technologií pro odběr vzorků. Toto umožnilo vytvořit unikátní systém pro in-line analyzátor suchých disperzí v rozsahu velikosti částic od 0.25 do 3,500 µm.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů MYTOS a TWISTER.
(článek je v angličtině)

Datum: 14.6.2016

analýza velikosti částic v suchých disperzích

  
Novela zákona o výzkumu zavádí seznam výzkumných organizací a zjednodušuje administrativu

Novela také reaguje na změnu evropských předpisů. Novelu podepsal 7. června 2016 prezident Miloš Zeman, platit začne patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Datum: 14.6.2016

Novela zákona o výzkumu

  
Mikroelektrárna na biomasu

Vědci z Českého vysokého učení technického v Praze po sedmi letech vývoje představili nový typ mikroelektrárny na biomasu. Využití najde hlavně v takzvaných ostrovních systémech.

Datum: 14.6.2016

Mikroelektrárna na biomasu

  
Seebeckův jev může významně snížit emise CO2

Vědci zkoumali využití Seebeckova jevu, kdy se může generovat elektrické napětí z výstupního tepla výfuků zvláště u velkých kamionů a zjistili, že tak lze ušetřit až tisíce tun paliva za rok.

Datum: 13.6.2016

termoelektrický generátor pro automobily, Seebeckův jev

 


Reklama

 
Přichází krize ve výzkumu antibiotik?

Antibiotika jsou jedním z hlavních objektů zájmu biomedicínského výzkumu. Co je však zarážející je fakt, že 47 z 53 zásadních předklinických studií bylo nereprodukovatelných. To už je nepříjemný výsledek. Antibiotika byla hlavním důvodem, proč tyto studie selhaly. Jsou totiž klíčovou komponentou v biomedicinálních studiích typu western blotting, immunoprecipitation, flow cytometry a immunohistochemistry. Ukázalo se, že mnohá z komerčních antibiotik se prostě vázala ke špatným cílům či vícenásobných cílům. Co je toho příčinou? Především rozdíly ve vyhodnocování vlastností protilátek mezi akademickým a komerčním světem biomedicíny.
Další pokračování článku popisuje v detailech výše zmíněnou oblast.
(článek je v angličtině)

Datum: 13.6.2016

protilátky, biomedicína

  
Sledování cest chemikálií v našem životním prostředí

S postupem doby se stáváme stále závislejší na produktech chemického průmyslu. Nejde jen o běžné chemikálie, ale také produkty biomedicínského, farmaceutického, kosmetického či elektronického průmyslu. Nanotechnologie jsou ukázkovým příkladem z poslední doby.
Stále větší pozornost musíme věnovat důsledkům znečištění našeho životního prostředí novými látkami především v odpadních vodách. Podařilo se již aplikovat mnohé biochemické technologie, které s použitím vhodných mikroorganismů likvidují odpadní látky, ale tyto technologie jsou značně ovlivněny příchodem nových látek - zvláště farmak a produktů elektronického průmyslu, které tyto procesy mohou narušit a například přítomnost niklu či kobaltu je dokáže zcela zlikvidovat. U nově zaváděných látek tedy masívně narůstá potřeba vyhodnocovat jejich celý životní cyklus od uvedení na trh, působení na člověka až po jejich odbourání v odpadních vodách.
Další pokračování článku se detailně zabývá environmentálními aspekty uvádění nových chemikálií na trh.
(článek je v angličtině)

Datum: 13.6.2016

chemikálie a životní prostředí

  
Chladničky firmy Huber se nazývají Minichiller® nebo Unichiller®

Spolehlivý provoz s alarmem a systémem včasného varování.
Malý zabraný prostor, uživatlsky příjemné ovládání, moderní správa energie, flexibilní a modulární - to jsou výsledky designu bez kompromisů.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů Minichiller® a Unichiller®.
(článek je v angličtině)

Datum: 10.6.2016

chladničky a mrazničky

  
Budoucnost školy: zánik, nebo přizpůsobení novým podmínkám?

Svět a s ním i pracovní trh se mění stále dynamičtěji. Dnes musíme umět pracovat s technologiemi, které ještě před deseti lety neexistovaly. Jaká by měla být ideální škola, aby tyto trendy dokázala zachytit? A naopak, nepřinesly nové technologie i nové příležitosti? Příležitost změnit mnohé k lepšímu, vzdělávat efektivněji a přitom levněji?

Datum: 10.6.2016

vzdělávací systém, školy

 


Reklama

 
OPUS: In- a On-line analýza velikosti částic ve vysoce koncentrovaných kapalinách a emulzích

Ultrazvuková detekce v rozsahu <0.01 µm – 3000 µm.
Tekuté disperze s vysokou koncentrací pevných částic nebo kapiček vyžadují k analýze optické analyzátory roztoku s rozpouštědlem, což často vede k chybám a nemůže být provádeno on-line.
Pro takové aplikace firma OPUS nabízí ultrazvukové analyzátory, které jsou dobře funkční i při koncentracích pevných složek mezi 5 a 50 % objemu.
(článek je v angličtině)

Datum: 8.6.2016

ultrazvukový detektor velikosti částic

  
X-TubeProcessor© automatizuje práci s kyvetkami

Inovovaný X-TubeProcessor© od firmy HTI Bio-X je ekonomické a modulární řešení pro práci se šroubovacími kyvetkami. Pokrývá celé portfolio možných operací: Feed -> Open -> Fill -> Label -> Scan -> Close -> Store

Datum: 7.6.2016

automatizace práce s kyvetkami

  
Nová 50 mikrolitrová elektronická pipeta VIAFLO 96/384

Firma INTEGRA rozšířila rozsah svých výměnných pipetovacích hlavic pro svůj špičový produkt VIAFLO 96/384.
Správnou praxí při pipetování je používat hlavice o objemu 30% - 100% pipetovaného objemu díky nepřesnostem způsobovaným obsahem vzduchu.
Proto firma INTEGRA přišla s novou sadou hlavic v rozsazích 0.5-12.5, 2-50, 5-125, 10-300 a 50-1250 mikrolitrů.

(článek je v angličtině)

Datum: 6.6.2016

pipetovací hlavice

  
Co je to správná laboratorní praxe?

Správná laboratorní praxe (SLP) je záležitost, o které se hodně mluví, ale málokdo ví, co si přesně pod tímto pojmem představit. Zkusme si to osvětlit.

Datum: 6.6.2016

správná laboratorní praxe

 


Reklama

 
SIL 2 plynový detektor se self testem

Bezpečnost detektorů toxických plynů je velice významná v průmyslových či laboratorních provozech a je nutno mít detektor, na který se můžeme spolehnout. Statox 560 od firmy Compur monitors splňuje "probability of a failure on demand (pdf)" na úrovni 10exp-2 až 10exp-3, což je dostatečné pro bezpečnostní úroveň SIL Level 2 (SIL = Safety Integrity Level).
Obsahuje totiž jednotku self testu, která v pravidelných intervalech elektrochemicky generuje cílový měřený plyn a testuje funkčnost detektoru.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Statox 560.
(článek je v angličtině)

Datum: 3.6.2016

detektor toxických plynů

  
Informační systém VaV ve velkých problémech

Aplikace IS VAV nefunguje. Na webu aplikace se píše: “Vzhledem k ukončení smluvního vztahu bylo nutno zastavit provoz Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) k 31.5.2016, 24:00. Tento stav nastal po více než desetiletí bezproblémového fungování informačního systému.” Téma je to skoro stejně tak velké, jako kauza profesorky Sykové, hýbe médii a provokuje odborníky.

Datum: 3.6.2016

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nefunguje

  
TOC-Analyser pro odpadní vody: Online měření organického uhlíku

Total Organic Carbon analysis (TOC) ve vysokých koncentracích dokáže měřit přístroj QuickTOCultra od firmy LAR Process Analysers AG. Jeho použití je převážně v průmyslových aplikacích.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje QuickTOCultra.
(článek je v angličtině)

Datum: 2.6.2016

QuickTOCultra, měření TOC ve vysokých koncentracích

  
Vyspěte se na to!

Spánkem strávíme třetinu života. Co se během něj s námi děje? V poslední době se ukazuje, že kromě odpočinku a obnovy sil má mnoho dalších důležitých úkolů. Mimo jiné představuje nejlepší stav pro upevnění paměťových stop.

Datum: 2.6.2016

význam spánku

 


Reklama

 
TOC Analyser pro čistou vodu: online měření organického uhlíku v nízkém rozsahu

Určení Total Organic Carbon (TOC) v ohřívané potravinářské vodě, kondenzátech a procesech.
QuickTOCpurity od firmy LAR Process Analysers AG používá k určení TOC speciální patentovanou technologii spalování až do teploty 1200°C.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje QuickTOCpurity.
(článek je v angličtině)

Datum: 1.6.2016

QuickTOCpurity, určení TOC v čisté vodě

  
Navýšení rozpočtu na vědu

Na vědu půjde příští rok o 3,7 miliardy Kč více lež letos. Včera o tom rozhodla vláda. Posílí aplikovaný výzkum, který získá 700 mil Kč navíc, a institucionální financování. Výzkumné instituce dostanou o 768 mil Kč víc než letos. Základní výzkum posílí o půl miliardy.

Datum: 1.6.2016

Navýšení rozpočtu na vědu

  
Zjednodušení syntézy

Monowave 50 - moderní, rychlá a jednoduchá chemická sysntéza pro výukové laboratoře nebo výzkum a vývoj.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Monowave 50.
(článek je v angličtině)

Datum: 31.5.2016

chemická syntéza

  
International Technology Transfer Conference

Commercialization of Medical Research (June 16 - 17, 2016, Brno). This conference will be the first technology transfer conference in Czech Republic focused exclusively on medical research.

Datum: 31.5.2016

 


Reklama

 
CORIO Heating Circulators – Flexibilní vstup do světa ohřívání

CORIO Heating Circulators přináší profesionální technologii pro rutinní laboratorní úlohy. Portfolio dovoluje širokou škálu apklikací a zahrnuje immersion circulators, open heating bath circulators, heating circulators.
Výhody:
- Precizní řízení teploty
- Snadné ovládání
- Flexibilní užití
- Jasně čitelný displej
- Velice tichý
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů CORIO Heating Circulators.
(článek je v angličtině)

Datum: 30.5.2016

termostaty

  
Horký nový sluneční článek

Termofotovoltaika (TPV) je oblast výzkumu známá již od 70. let minulého století. Jejím hlavním atributem je to, že dokáže teoreticky zvýšit účinnost slunečních článků nad meze, které omezují účinnost tradiční fotovoltaiky (PV). Zatím se však velkých pokroků nedosáhlo, protože reálné aplikace byly příliš náročné. Nyní trochu svítá na lepší časy.

Datum: 30.5.2016

termofotovoltaika, nanotyčinky

  
Objev, který má předpoklad změnit naše zemědělství k nepoznání

Mikrobiologové z amerického Seattle zjistili, že některé z bakterie vegetující na listech, se chovají jako přirozené hnojivo. Dokáží totiž stejné věci, jako zvládají bakterie v půdě a kterým říkáme hlízkové - zásobit rostlinu „vzdušným“ dusíkem. Výsledkem je efekt srovnatelný s aplikací guana. Možná pěstitele rostlin čeká technologická změna, která snese srovnání s průmyslovou revolucí. Každoroční rozvoz mnoha tun objemových hnojiv na pole by mohl vyjít nastejno, jako postřik několika gramy bakterií.

Datum: 30.5.2016

hnojivo pomocí bakterií

  
inVia - nejflexibilnější Ramanův mikroskop pro výzkumné aplikace

inVia Ramanovy mikroskopy firmy Renishaw jsou vysoce výkonné spektrometry.
Vysoké rozlišení spektrometrů je umožněno díky integraci optických mikroskopů výzkumné úrovně. Toto je dále rozšířeno díky podpoře více laserů se softwarově ovládanými excitačními vlnovými délkami.
Flexibilita těchto mikroskopů je posunuje na přední místo v této oblasti. Jak funkcionalita, tak i stupeň automatizace může být zvolena podle uživatelových požadavků. Pokud se něco změní, systém může být upgradován krok po kroku.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje inVia.
(článek je v angličtině)

Datum: 27.5.2016

Ramanovy mikroskopy

 


Reklama

 
Světlo umí uzdravovat defekty v nových fotovoltaických materiálech

Vědci z různých laboratoří světa potvrdili, že světlo samotné dokáže odstraňovat defekty v nových a slibných fotovoltaických materiálech - perovskitech.

Datum: 27.5.2016

perovskity, čištění defektů světlem

  
Výzkumníci IBM dosáhli průlomu ve vývoji pamětí

Poprvé v historii se jim povedlo vyrobit paměť, která spolehlivě uchovává 3 bity na jednu paměťovou buňku.

Datum: 27.5.2016

PCM, Phase-change memory

  
Makro a 3D Imaging s buněčným rozlišením používající Light Sheet Fluorescence Microscopy

UltraMicroscope II firmy LaVision BioTec je light sheet microscope, který kombinuje makro zobrazení s buněčným rozlišením a dovoluje 3D zobrazení vyčištěných vzorků v roztoku. Poskytuje perfektní doplňkovou mikroskopickou technologii k makro in vivo technikám jako je Bioluminescence Imaging (BLI), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) a Magnetic Resonance Imaging (MRI).
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje UltraMicroscope II.
(článek je v angličtině)

Datum: 26.5.2016

in-vivo mikroskopie, makro zobrazení, 3D zobrazení

  
Nejmenší a nejlehčí mikroskop na světě II

Před nějakou dobou jsme vás již informovali o mikroskopu, který se dal nosit téměř všude. Vážil jen 46 gramů, neměl čočky a byl nejlehčím na světě. Teď Američanům prvenství sebrali Italové. A nijak při tom netroškařili. I když ten náš evropský už má dokonce i čočku, místo desítek gramů váží jen jejich zlomek. A vejde se i do peněženky. Je totiž menší než kreditní karta a také je tak tenký. Časem by měl být doslova za babku.

Datum: 26.5.2016

nejmenší mikroskop na světě

 


Reklama

 
Německo zveřejnilo zprávu o výzkumu a inovacích za rok 2016

Německé Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání, zveřejnilo výsledky zprávy o výzkumu a inovacích za rok 2016.

Datum: 26.5.2016

zpráva o výzkumu a inovacích za rok 2016 v Německu

  
Výkonné a levné mikroskopy pro zkoumání buněčných kultur

Mikroskopy CKX53 firmy Olympus zahrnují možnosti fázového kontrastu a fluorescence. Využívají nové technologie pro fázový kontrast - inversion phase contrast (IVC).
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje CKX53.
(článek je v angličtině)

Datum: 25.5.2016

mikroskop, inversion phase contrast

  
Tajná schůzka na Harvardu: Budeme syntetizovat lidské genomy?

Odborníci diskutovali možnost výroby kompletních lidských genomů. A bylo to převelice tajné, i když jenom pár dní.

Datum: 25.5.2016

lidský genom

  
Akademie věd ČR zřídila Centrum pro transfer technologií

Podle duchovního otce projektu, profesora Lazara CTT vzniklo proto, aby AV ČR směrem k aplikačním partnerům dosáhla kritického objemu a lepší vyjednávací pozice.

Datum: 25.5.2016

centrum pro transfer technologií, AV ČR

 


Reklama

 
Šestice mladých českých vědců převzala Cenu Neuron a spolu s ní prémii 1,5 milionu korun

Cena Neuron pro mladé vědce je určena špičkovým českým vědcům do 40 let jako ocenění za vynikající vědecké výsledky a povzbuzení pro další práci. Ceny Neuron jsou každý rok předávány v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy, a od roku 2016 také v oboru biologie. Ocenění doprovází osobní prémie v hodnotě 6 × 250 000 korun.

Datum: 25.5.2016

česká cena Neuron pro mladé vědce

  
Rychlejší, snazší a lepší confocal zobrazení

Nový FLUOVIEW FV3000 firmy Olympus nabízí vylepšené confocal zobrazení.
FLUOVIEW FV3000 je laserový scanovací mikroskop, který kombinuje výkonnost confocal laserů se snadností použití, což je vyžadováno v oblastech jako buněčná biologie, výzkum rakoviny či výzkum kmenových buněk.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje FLUOVIEW FV3000.
(článek je v angličtině)

Datum: 24.5.2016

confocal laser imaging, mikroskopie

  
Nová studie o užitcích slunečních elektráren v USA

Vědci z U.S. Department of Energy (DOE) Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) a National Renewable Energy Laboratory (NREL) připravili novou studii, která vyhodnocuje efekty státního plánu na využití sluneční energie ve formě elektřiny.

Datum: 24.5.2016

sluneční elektrárny

  
Nový typ grafenových tranzistorů navržen

Vědci navrhli nový typ tranzistoru, který je založen na dvouvrstvém grafenu. Prozatím jeho vlastnosti pouze modelovali, ale zdá se být slibným kandidátem pro rychlejší elektroniku s nižší spotřebou.

Datum: 24.5.2016

grafenový tranzistor

 


Reklama

 
Udělejte velké objevy s nejmenšími detaily

Díky novému konceptu PowerPack od firmy Basler si nyní můžete uzpůsobit svůj mikroskop dle přání.
PowerPack obsahuje vysoce kvalitní kamery, profesionální mikroskopový software a všechny nezbytné komponenty pro snadnou instalaci.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje PowerPack.
(článek je v angličtině)

Datum: 23.5.2016

PowerPack - kamery k mikroskopu

  
Víte jak pracuje pH metr?

pH metr je běžnou výbavou ve většině laboratoří. Pravděpodobně jej znáte - malý přístroj, měřicí tyčinku (nebo tyčinky) vložíte do roztoku a na displeji se Vám ukáže hodnota pH. Jak to ale přesněji funguje? Pojďme se na to podívat.

Datum: 20.5.2016

měření pH

  
Zvlhčování povrchu - zkoumání důvodů pro hydrofobicitu

Otázka, zda kapalina sklouzne po povrchu nebo k němu přilne, hraje roli v téměř všech odvětvích průmyslu. Vědci nyní vytvořili škálovatelný model pro předpovídání intenzity vazeb mezi kapalinou a pevným povrchem.

Datum: 19.5.2016

modelování hydrofobicity

  
Rychlé výsledky kdekoliv, kdykoliv

Vezměte si Torion T-9 Portable GC/MS k Vašim vzorků, kdekoliv jsou.
Torion T-9 Portable GC/MS je vytvořen jako přenosný přístroj, díky němuž lze rychle analyzovat vzorky znečištění v životním prostředí přímo na místě - environmental volatiles and semi-volatiles (VOCs/SVOCs), explosives, chemical threats, and hazardous substances.
Tato nová technologie je přenosná, lehká a odolná, zatímco poskytuje kvalitu výsledků srovnatelnou s laboratorní analýzou.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Torion T-9 Portable GC/MS.
(článek je v angličtině)

Datum: 19.5.2016

přenosný GC/MS spektrometr

 


Reklama

 
MZ vyhlašuje soutěž o podporu

Soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického VaV naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 15-22 začíná dnes a končí 30. 6. 2016.

Datum: 19.5.2016

řešení projektů zdravotnického VaV

  
Pilotní výrobna vysoko-teplotních supravodičů spuštěna

Deutsche Nanoschicht GmbH, společnost vlastněná firmou BASF, otevřela pilotní výrobnu materiálů pro "vysokoteplotní" supravodiče. Pod pojmem vysokoteplotní si ale nepředstavujme pokojovou teplotu. Jde o teplotu varu tekutého dusíku: -196 °C. To je ale dost na to, aby provoz byl dostatečně levný a efektivní.

Datum: 18.5.2016

vysokoteplotní supravodiče

  
Lidské embryo překročilo práh

Prozatím vládla mezi vědci shoda – lidské embryo by nemělo být kultivováno v laboratorních podmínkách déle než 14 dní. Pravidlo bylo snadné dodržet. Nikdo neuměl kultivovat lidské zárodky déle než 9 dnů. Ta bariéra však padla.

Datum: 18.5.2016

lidské embryo

  
Flame NIR v miniaturním provedení

Firma Ocean Optics přichází s novým produktem, který udivuje svojí maličkou velikostí. Flame-NIR je jednotka, která poskytuje všechny funkce Flame NIR v jednom maličkém přístroji za čtvrtinovou cenu oproti kompletním velkým Flame NIR systémům.
Flame-NIR spojuje výkonnost nechlazeného InGaAs array detektoru s malou optickou hlavicí pro spektrální rozsah 950-1650 nm. Spektrometr je ideální pro integraci s jinými zařízeními.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Flame-NIR.
(článek je v angličtině)

Datum: 18.5.2016

Flame NIR

 


Reklama

 
Fyzici poprvé změřili van der Waalsovy síly jednotlivých atomů

S pomocí mikroskopu atomárních sil v přelomovém experimentu proměřili síly, které udrží gekony na skle.

Datum: 18.5.2016

Van der Waalsova síla

  
Měřte, kalibrujte a analyzujte s přenosnou plynovou soupravou

Firma Westfalen přichází s novou přenosnou soupravou pro kalibraci plynových detektorů - Alumini® Smart Box. Souprava obsahuje přesnou směs plynů. Lze je používat v rozsahu tlaku 12 až 200 barů. Alumini® Smart Box je odolný proti prachu, vlhkosti a je teplotně stabilní od -40 °C do +80 °C. Souprava je vhodná pro kalibrace pynových detektorů - detektory výfukových plynů, NO zařízení v nemocnicích, plynové chromatografy apod.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Alumini® Smart Box.
(článek je v angličtině)

Datum: 17.5.2016

kalibrace plynových detektorů

  
Jak nanočástice procházejí naším životním prostředím

Uhlíkové nanotyčinky zůstávají přichyceny k materiálu po mnoho let, zatímco TiO se rapidně vymývají z kosmetiky a akumulují se v zemi. Výzkumníci z programu "Opportunities and Risks of Nanomaterials" (NRP 64) vyvinuli nový model, který umožňuje předpovídat pohyb nanomateriálů v životním prostředí.

Datum: 17.5.2016

nanomateriály v životním prostředí

  
Rychlá analýza částic - tvar, velikost a dynamika

Nový přístroj ANALYSETTE 28 ImageSizer od firmy Fritsch je ideálním nástrojem pro analýzu částic suchých či pevných materiálů. Má měřicí rozsah 20 µm - 20 mm s Dynamic Image Analysis. Analýza probíhá opticky, analýzou obrazu. Celé měření nezabere více než 5 minut a výsledek je k dispozici okamžitě. Díky tomu lze ANALYSETTE 28 ImageSizer použít jak pro kontrolu kvality, tak pro laboratorní účely. Jde o pokročilou alternativu ke klasickému sítování.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje ANALYSETTE 28 ImageSizer.
(článek je v angličtině)

Datum: 17.5.2016

analýza částic

 


Reklama

 
Poživatelná origami

Proti gustu, žádný dišputát. Co všechno ale někteří z nás pozřou, nad tím zůstává rozum stát. Tak třeba v zažívacím traktu Američanů se každoročně ocitne tři a půl tisíce baterií a zdaleka přitom nejde jen o děti. Všem těmto gurmánům by od nynějška měl pomáhat zůstat dál mezi živými, minirobot. Vyvinuli ho v dílně Massachusettského technologického institutu a zajímavém na něm je, že se polyká.

Datum: 17.5.2016

minirobot pro zažívání

  
Podnikatelský inkubátor zaměřený na kosmické technologie

První podnikatelský inkubátor zaměřený na kosmické technologie ve střední a východní Evropě vznikl v Praze. Praha se tak stává součástí sítě 16 podobných center Evropské kosmické agentury ve 13 zemích Evropy.

Datum: 17.5.2016

kosmické technologie

 


 

Novější Novější článkyStarší články Starší

 

Archiv článků:   2016   2017   2018  

 

Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama