Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   28.6.2018 Webinar: Selecting a Multi-vendor Service Provider
  2.7.2018 - 6.7.2018 45th European Physical Society Conference on Plasma Physics
  19.7.2018 Webinar: Liquid Handling Solutions for Your Lab
  27.7.2018 zatmění Měsíce
  17.9.2018 - 20.9.2018 Odběry vzorků 2018
Reklama

 
Soylent: nutriční bastlíři a politika strachu z jídla

Narůstající popularita práškových náhražek stravy známých jako Soylent už druhým rokem živí stránky lifestyle magazínů, food blogů, sociálních sítí i technologických periodik typu Wired.

Datum: 9.9.2016

soylent, náhražky potravin

  
Umístění má vliv na samo-uspořádání nanoclusterů

Vědci z Iowa State University vyvinuli nový teoretický model, který pomáhá objasnit samo-uspořádání atomů do nanoclusterů. Podstatný je vztah mezi rozložením "capture zones", regionů, které obklopují "islands", přičemž obojí se vytvářejí během depozice materiálu na povrchu.

Datum: 8.9.2016

nanocluster

  
Náhodný objev může pomoci kvantovým počítačům

Vědci z National Renewable Energy Laboratory (NREL) objevili zajímavý jev u perovskitů (oxid titaničito-vápenatý), které používali při výzkumu jeho optoelektrických vlastností. Tento zajímavý jev kupodivu úzce souvisí s problematikou kvantových počítačů.

Datum: 8.9.2016

kvantový počítač, perovskit, Starkův jev

  
Recyklace vzácných prvků z magnetů uvniř hard disků

Oak Ridge National Laboratory (ORNL) v rámci Department of Energy podepsaly licenci s firmou Momentum Technologies, které předaly metodu na recyklaci vzácných prvků z magnetů hard disků. Uvnitř hard disků se nacházejí speciální magnety konstruované ze vzácných prvků (neodym, dysprosium, praseodym), které se v USA nenacházejí. Pomocí recyklovací technologie by bylo možné získat až 1000 tun těchto prvků zpět.

Datum: 8.9.2016

magnety, hard disky, neodym

 


Reklama

 
Poznej svůj genom

Žijeme ve výjimečné době – rozluštili jsme genetickou informaci člověka a mluví se o tom, že co nevidět si vlastní genom bude moci nechat přečíst každý z nás. Co se tak můžeme dozvědět? A v čem spočívá nebezpečí této znalosti?

Datum: 7.9.2016

genom člověka

  
Výkonné mletí až do nano-rozsahu

Firma Fritsch přichází s novou řadou Planetary Mill PULVERISETTE 6 Premium Line – pro vzorky 40-450 ml.
Toto mlecí zařízení dokáže mlít vlhké i suché vzorky, tvrdé i měkké a výsledkem je homogenní směs v nano-rozsahu.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů Mill PULVERISETTE 6 Premium Line.
(článek je v angličtině)

Datum: 7.9.2016

mlecí zařízení

  
"Materiály, které počítají" se vyvíjejí a inženýři předvedli rozpoznávání vzorů

Možnost vývoje "materiálu, který počítá" učinila další krok na University of Pittsburgh Swanson School of Engineering, kde vědci poprvé vyvinuli materiál, který dokáže rozpoznávat jednoduché vzory. Tento zajímavý hybridní materiál, který je poháněn vlastními chemickými reakcemi by se jednou dal využít v "inteligentním" oblečení, které monitoruje lidské tělo či použít jako pokožka pro tzv. "měkké" roboty.

Datum: 7.9.2016

Belousov-Zhabotinsky gel, materiál, který počítá

  
Motorové měřící pumpy s vícevrstvými bezpečnostními membránami

Celá nová produktová řada měřících pump firmy Sigma byla od základů revidována a vybavena inteligentními prvky pro snadnost použití, bezpečnost a efektivitu.
Všechny pumpy jsou nyní vybaveny vícevrstvými bezpečnostními membránami, odstranitelnou operační jednotkou, nastavitelnými měřícími profily a speciálním zařízením zabraňujícím přetížení.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti pump Sigma.
(článek je v angličtině)

Datum: 6.9.2016

měřící pumpy

 


Reklama

 
Nanotrubičkové uhlíkové tranzistory poprvé překonaly křemík

Po desetiletí poslední doby se vědci snažili využít unikátních vlastností uhlíkových nanotrubiček, aby vytvořili vysoce výkonná elektronická zařízení, která by překonala jejich silikonové předky. Výsledkem by mohla být elektronika, která by netrpěla nedostatky, které se již s křemíkem nedalo překonat. Například delší životnost baterií, rychlejší bezdrátová komunikace, rychlejší zpracování informací a nižší energetická spotřeba. Nyní se to poprvé povedlo!

Datum: 6.9.2016

uhlíkové nanotrubičky, elektronika

  
Krvežíznivější mozky jsou chytřejší

Doba, kdy se věda dala dělat pinzetou a lupou, je dávno ta tam. Dnes už je hlavně o penězích. K čtení genomu potřebujete sekvenátor, na buněčné struktury polarizační a elektronový mikroskop, stáří se určuje hmotnostním spektrometrem a o zkoumání funkcí mozku, ani nemluvě. Bez magnetické rezonance se článek do nějakého serioznějšího časopisu těžko protlačuje. A světe div se. Objev, který náš názor na rozvoj inteligence obrátil vzhůru nohama, se obešel i bez té pinzety. Stačilo pravítko.

Datum: 6.9.2016

Krvežíznivější mozky jsou chytřejší

  
Eclipse DUALTEC - nová dimenze v Flow-FFF

Celosvětově první nabídka separačního systému AF4 a dutého vlákna!
FFF - Field Flow Fractionaction system dokáže separovat jednotlivé složky z roztoku - proteiny, nanočástice a různé druhy makromolekul tím, že protlačuje roztok skrze speciální duté vlákno.
Eclipse DUALTEC nabízí obě dvě metody současně - AF4 a HF5 v rámci jednoho přístroje.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Eclipse DUALTEC.
(článek je v angličtině)

Datum: 5.9.2016

FFF - Field Flow Fractionaction

  
Výsledky hodnocení ústavů AV ČR za období 2010 - 2014

Akademie věd ČR ukončila hodnocení výzkumné a odborné činnosti svých 54 pracovišť (ústavů) za léta 2010–2014. Šlo o dosud nejpodrobnější hodnocení nejen v samotné Akademii věd ČR, ale v celé České republice. V těchto dnech vydává AV ČR publikaci, která v české a anglické mutaci přehledně mapuje průběh a výsledky hodnocení akademických pracovišť.

Datum: 5.9.2016

Akademie věd ČR

 


Reklama

 
Univerzitním spin-off firmám se v Česku daří méně

Zakládání podniků pro transfer výsledků výzkumu do komerční praxe je v tuzemsku poměrně komplikované a navíc finančně nevýhodné. Firmy se je proto naučily obcházet a namísto s univerzitami se domlouvají přímo s vědci.

Datum: 5.9.2016

univerzitní spin-off firmy v ČR

  
Peptidy chránící mozek před mikrotraumaty

Mikrotrauma je malé, často mikroskopické či jinak zjevně nepozorovatelné poranění. Sama o sobě jsou neškodná a po určité době se zhojí. Opakovaná mikrotraumata však mohou vést k postupnému poškozování daných struktur např. v oblasti páteře nebo pohybového aparátu.

Datum: 2.9.2016

Peptidy chránící mozek před mikrotraumaty

  
MŠMT vyhlásilo soutěž programu INTER-EXCELLENCE

Dne 22.8 MŠMT vyhlásilo veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE a vybraných podprogramů pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěž končí 4.10.

Datum: 2.9.2016

soutěž programu INTER-EXCELLENCE VaV

  
Mezi vědou a pavědou

Mnoho odvážných teorií dostalo (oprávněně) nálepku pavědy. Některé hypotézy mohou být natolik nepodložené, že přestávají být vědecké. A nemálo myšlenek následné objevy i praxe dodatečně prověřily a učinily z nich důstojnou vědu.

Datum: 2.9.2016

věda a pavěda - kde je rozdíl?

 


Reklama

 
Zlato ze starých mobilních telefonů může být snadno recyklováno

Velké množství zlata může být zachráněno ze starých mobilních zařízení díky jednoduchému procesu popsanému v nové studii.

Datum: 2.9.2016

extrakce zlata z elektronického odpadu

  
Kde potkáme nanotechnologie v budoucnosti?

Samočisticí textilie, lepidlo místo svářečky. Motorem digitální revoluce jsou pokročilé materiálové technologie. Miniaturizace sestoupila na úroveň molekul a atomů. Čekejte podivuhodné věci.

Datum: 1.9.2016

nanotechnologie v praxi

  
Zdravý personál, čistá HPLC - takhle to může být

Maximální ochrana před parami z rozpouštědel při HPLC.
Běžné láhve na rozpouštědla uvolňují výpary do okolí a kromě ohrožení zdraví personálu způsobují také chyby v chromatografii - zašuměná baseline a posuvy v retention time.
Zapečetěné láhve jsou bezpečnější, ale potřebují ventilaci pro zabránění podtlaku.
S.C.A.T. SafetyCaps dělají obě práce perfekně. Čistí vstupující vzduch a současně blokují únik nebezpečných par do okolí.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti S.C.A.T. SafetyCaps.
(článek je v angličtině)

Datum: 1.9.2016

nádoby na rozpouštědla pro HPLC

  
OP PIK: Vyhlášení II. Výzvy v programu Potenciál

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 7. 2016 Výzvu k předkládání žádostí o podporu v programu Potenciál, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Žádosti lze předkládat až do konce října.

Datum: 18.8.2016

Fondy na podporu výzkumu a vývoje

 


Reklama

 
Nový materiál se může přiblížit k supravodivosti

Vědci se po desetiletí snaží přinutit vodíkové atomy dostat do kovového stavu. Kovový stav vodíku by byl Svatým Grálem pro materiálovou vědu, protože by mohl vykazovat vlastnosti jako je supravodivost. Vědci se nyní k tomuto stavu přiblížili.

Datum: 6.8.2016

supravodivost

  
Refraktometr pro každé použití: nová Abbemat série

Anton Paar spouští produkci nové série refraktometrů Abbemat, které obsahují know-how za poslední čtyři desetiletí.
Využívají zkušeností od Dr. Kernchen a vytvářejí high-end refraktometry ve třech produkčních liniích: The Performance line, Performance Plus line a Heavy Duty line.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti refraktometrů Abbemat.
(článek je v angličtině)

Datum: 4.8.2016

refraktometry Abbemat

  
Uměle vytvořený "písek" může pomoci chladit elektronická zařízení

Vědci by rádi umístili "písek" do Vašeho počítače. Ne však plážový písek, ale speciální nanočástice oxidu křemičitého pokrytého polymerem, které dokáží efektivně odvádět teplo z elektronických zařízení.

Datum: 27.7.2016

práškový vodič tepla z nanočástic

  
Ušetřete čas a peníze se světově špičkovým analyzátorem vlhkosti

Měřte obsah vlhkosti až do 600 °C s přístrojem ULTRA X 3011HQ.
ULTRA X 3011HQ analyzátor vlhkosti je speciální ULTRA X zařízení pro měření obsahu vlhkosti při vysokých teplotách pro prakticky libovolnou kapalinu či pevnou látku. Analyzátor pracuje na principu vysoušení a měření váhy vzorku současně. Váha vzorku může být v rozmezí 1 g až 220 g.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje ULTRA X 3011HQ.
(článek je v angličtině)

Datum: 18.7.2016

analyzátor vlhkosti

 


Reklama

 
Jak vyrobit nanočástice z krystalů zlata světlem?

Nanotechnologové Floridské univerzity poprvé vyrobili zlaté nanočástice pomocí plazmony řízené syntézy. Nový výrobní postup slibuje široké uplatnění, od nanomedicíny až po solární nanotechnologie.

Datum: 14.7.2016

nanočástice zlata

  
Pro větší bezpečnost ve vaší laboratoři

Nové uzávěry na láhve od firmy VICI zabraňují odpařování toxických látek.
Když se naplňuje odpadní nádoba odpadními látkami, těkavé složky jsou vypuzovány ven z nádoby a znečišťují vzduch v laboratoři. Často se tomu nevěnuje dostatečná pozornost.
Nové VICI Caps a Safety Caps mohou významně redukovat toxické látky v prostředí, zvláště v kombinaci s odsávacími filtry.
Nové uzávěry jsou přizpůsobeny většině typů uzávěrů lahví a mohou být vybaveny i speciálními O-kroužky pro agresivní chemikálie. Každopádně dobře slouží dobře pro potřeby většiny HPLC procedur.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti VICI Caps a Safety Caps.
(článek je v angličtině)

Datum: 13.7.2016

bezpečnostní uzávěry na odpadní nádoby s těkavými látkami

  
Nová technika poskytuje detailní pohled na krystalickou strukturu kovů

Nová metodika kombinuje již běžné techniky k získání nové informace o polykrystalických kovech - kombinace optické a elektronové mikroskopie.

Datum: 13.7.2016

analýza pokykrystalických kovů

  
Výzkumníci zlepšili výkonnost katodového materiálu řízením aktivity kyslíku

Mezinárodní tým výzkumníků předvedl novou cestu, jak zlepšit odolnost a schopnost uchovávat energii u lithiových baterií pomocí směsi CO2 a kyslíku. Díky tomu lze vytvářet mezery v kyslíkovém pokrytí, což vede ke zvýšení hustoty uložené energie o 30 až 40 %.

Datum: 11.7.2016

výkonnost katody u lithiových baterií

 


Reklama

 
Vysoce výkonné a cenově výhodné řešení pro denní potřebu čisté vody pro analytická zařízení

AFS® Water Purification Systems Incorporating Elix® Electrodeionization Technology.
Toto zařízení poskytuje ekonomické a výkonné řešení pro čištění vody pro denní výkonnost až 3000 L. Integruje state-of-the-art Elix® electrodeionization (EDI) modul, včetně 24/7 real-time monitoringu a vzdálené kontroly. Voda připravená tímto zařízením splňuje standardy Clinical and Laboratory Standards Institute® (CLSI) pro clinical laboratory reagent water (CLRW). Zařízení dodává firma Merck Millipore.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje AFS® Water Purification Systems.
(článek je v angličtině)

Datum: 7.7.2016

zařízení pro přípravu čisté vody

  
Letecká bojová umělá inteligence si natřela na chleba taktické experty

Umělá inteligence ALPHA deklasovala zkušené instruktory stíhacích pilotů US Air Force. Měl by se z ní stát neocenitelný pomocník na bojových misích.

Datum: 7.7.2016

umělá inteligence

  
Text novely zákona o podpoře VaVaI

Již 1.7.2016 vstupuje v platnost Novela zákona o podpoře výzkumu č. 130/2002 Sb. ze dne 26.5.2016.

Datum: 7.7.2016

Novela zákona o podpoře výzkumu

  
Nano-vědci vyvinuli speciální rozpoznávací nástroj

Vědci z oblasti nanostruktur vyvinuli nástroj, pomocí něhož se dá během chvíle odhalit požadované vlastnosti celé řady kombinací (milionů až miliard) různých nanoelementů.

Datum: 29.6.2016

nanoelementy, kombinační knihovna

 


Reklama

 
CRISPR prakticky již získal federální souhlas k použití na lidech

Než lék, nebo léčebný postup se stanou legálními, provádí se s nimi řada testů. Zprvu na buňkách, pak na zvířatech a nakonec i na člověku. V USA povolování spadá pod instituci Food and Drug Administration. I když FDA disponuje celou řadou svých vlastních laboratoří a odborníků, na složitější kauzy si sestavuje týmy specialistů z řad ústavů a universit. Teprve až se jí sejdou stanoviska posuzující problém ze všech možných stran, včetně jeho etického rozměru, je pokusničení na lidech legislativně povoleno, nebo zamítnuto. Je zřejmé, že v případě žádosti na úpravu genomu, je situace zvláště choulostivou.

Datum: 29.6.2016

léčení pomocí genetických modifikací

  
Pojídat vzduch, vytvářet palivo

Vědci z Weizmann Institute se pokusili najít novou cestu, jak vytvořit bakterie, které dokáží vytvářet cukry ze skleníkového plynu oxidu uhličitého.

Datum: 28.6.2016

katabolické procesy, fotosyntéza, využití CO2

  
Potřebujete generovat vlastní plynové standardy pro GC?

Nový Dynacalibrator 150 od firmy VICI je Vaše řešení!
Jde o kompaktní kalibrátor, který dodává přesné koncentrace plynů. Teplotní přesnost je ±0.01°C, odpovídající NIST standardům. Široký rozsah nastavení teplot (5°C nad okolní teplotou do 110°C) znamená, že uživatel může přesně generovat rozsah tlaku par chemických složek.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje Dynacalibrator 150.
(článek je v angličtině)

Datum: 27.6.2016

kalibrace GC

  
Česko má historicky skvělé vědce na světové úrovni

„Je úkolem humboldtiánů propagovat svou vlast, a to sebevědomým způsobem, že i jejich země má co nabídnout," říká Helmut Schwarz, prezident Humboldtovy nadace, jež podpořila 27 tisíc stipendistů.

Datum: 25.6.2016

Humboldtova nadace

 


Reklama

 
Nový přístup k mikrolaserům

Technika pro “phase locking” řady mikrolaserů může vést k terahertzovým bezpečnostním scannerům.

Datum: 24.6.2016

terahertzové mikolasery

  
Programování DNA počítačů pro každého

Koncept DNA počítačů existuje už asi 20 let a několik novinek z poslední doby ukazuje na možné oživení. Kam se obor posunul? Jaké přístupy se dnes zdají být perspektivní a jaké byly naopak (navždy? dočasně?) opuštěny? Bude DNA počítač spíše léčit rakovinu nebo lámat šifry?

Datum: 24.6.2016

DNA počítače

  
Na cestě k bionickým enzymům

Možná se rýsuje nová cesta k tvorbě enzymů vytvářejících látky použitelné k výrobě farmak, paliv, agrochemikálií a řadě dalších produktů. Jde o spojení anorganické chemie s biochemií.

Datum: 23.6.2016

umělé metalloenzymy, vzácné kovy a biochemie

  
Čína kraluje žebříčku nejrychlejších superpočítačů už 7. rok

Nejvýkonnějším superpočítačem se letos stal Sunway TaihuLight z čínského Wu-si, který zvládne 93 petaflops.

Datum: 23.6.2016

superpočítače

 


Reklama

 

Novější Novější články

 

Archiv článků:   2016   2017   2018  

 

Doporučujeme články:
  Znáte pojem MOF?
  Jak se rodí proteiny
  Evropa chce být na špičce využívání palivových článků do roku 2020
  Vylepšená mikroskopická metoda dvoufotonového měření
  Mikroskopické metody většiny typů - popis a porovnání
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Dánskému výzkumnému institutu pomáhá odhalit výskyt mikroplastů v životním prostředí Ramanův spektrometr od společnosti Renishaw.


 
Přenosný digitální hustoměr Density2Go značky Mettler Toledo


 
Martínek - nová řada laboratorních pecí!


 
společnost Renishaw představuje nové inteligentní řízení procesů pomocí softwaru IPC pro systém EQUATOR™


 
Peristaltická dávkovací čerpadla využívají obecného principu rotační peristaltiky. Tím, že do styku s čerpaným mediem dochází pouze čerpací hadička, je zajištěna těsnost a snadná dekontaminace. Volbou vhodného materiálu hadičky je možno dosáhnout šir


 
VERTEX Series - The best performing research FTIR spectrometers on the market


 
Niccolloid Silver offers: narrow distribution of nanoparticle size and reproducible SERS spectra, preparing the sample for measurement within a few minutes, high comfort during measurement

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama