Zvláštní jednotky

Zde naleznete přehled nejrůznějších jednotek, zvláště těch, které se běžně nepoužívají. Jedná se o jednotky historické, cizokrajné či oborově specifické.
Podklady pro tuto stránku laskavě poskytl Ing. Daniel Mattas, CSc.


NásobkyDélkaPlošný obsah,   ObjemHmotnostMěrná hmotnostRychlostPrůtokSíla,
Práce a energieTlakKoncentrace,   ViskozitaÚhelZlatnictví,   ZbraněTypografie


Násobky:

1 tucet 12 ks
1 mandel 15 ks
1 kopa 60 ks
1 veletucet 144 ks
1 velekopa  3600 ks
1 kopa 5 tuctů
1 kopa 4 mandele
1 veletucet 12 tuctů
1 velekopa 60 kop

Délka:

Čechy (1855)/Rakousko
1 palec (coul) = 26,3401 mm
1 střevíc (stopa) = 0,316081 m
1 sáh = 1,896484 m
1 vídeň. loket = 0,777558 m
1 český loket = 0,59391 m
1 pěst = 105,3602 mm
1 pošt. míle = 7585,936 m
1coul = 12 čárek
1 střevíc = 12 coulů
1 sáh = 6 střevíců
1 pošt. míle = 4000 sáhů

 

Čechy 1268
1 zrno ječmene = 4,938 mm
1 prst = 19,75 mm
1 dlaň = 79,02 mm
1 píď = 197,55 mm
1 loket = 0,59265 m
1 provazec = 25,28645 m
1 hon = 126,4322 m
1 míle = 7585,94 m
1 loket = 0,5914 m
1 prst = 4 ječná zrna
1 dlaň = 4 prsty
1 píď = 10 prstů
1 loket = 3 pídě
1 provazec = 42 loktů + 2 pídě "nadělbůh"
1 hon = 5 provazců
1 míle = 60 honů

Přídavky "nadělbůh" se nezahrnovaly do vypočtených délek - "cestovní míle" (skutečně vyměřené) byly o ca 200 loktů delší než vypočtené "polní míle".
hon - vzdálenost, kterou ušlo tažné zvíře hnané volně kráčejícím člověkem v době, kdy slunce vystupovalo nad obzor (ve dnech rovnodennosti ca 2 minuty)

Čechy 1764
1 palec = 24,69 mm
1 pěst = 98,77 mm
1 střevíc, stopa = 0,29632 m
1 krok = 0,74081 m
1 sáh = 1,77795 m
1 látro = 2,3706 m
1 provazec = 30,81786 m
1 míle = 7396,287 m
1 čárka = 12 teček
1 palec = 12 čárek
1 palec = 5/4 prstu (z r. 1268)
1 pěst = 4 palce
1 střevíc = 12 palců
1 střevíc = 1/2 loktu (z r. 1268)
1 krok = 30 palců
1 sáh = 3 lokty
1 látro = 4 lokty
1 provazec *) = 52 loktů
1 míle = 240 provazců
1 krok = 1/2 římského dvojkroku
*) od r. 1541. Zhruba platí 1 provazec = 1'' rovníková

 

Anglie
1" (inch) = 25,4 mm
1 foot (ft) = 0,3048 m
1 yard (yd) = 0,9144 m
1 fathom (fath) = 1,8288 m
1 pole (rod, perch) = 5,0292 m
1 chain = 20,1168 m
1 furlong (fur) = 201,168 m
1 (statute) mile = 1609,344 m
1 Admiralty knot = 1853,19 m
1 international mile = 1851,9 m
       
1 ft = 12 in
1 yd = 3 ft
1 fathom = 2 yd
1 pole = 16,5 ft
1 pole = 5,5 yd
1 chain = 4 poles
1 chain = 100 links
1 furlong = 10 chains
1 furlong = 220 yd
1 (statute) mile = 8 furlongs
1 (statute) mile = 1760 yd
1 league = 3 mi
1 cable = 100 fathoms
1 nautical mile = 10 cables
1 nautical mile = 6080 ft
1 nautical mile = 1 úhlová minuta

Kupodivu u námořních mílí se nelze dopočítat, platí 1 n.mi=6080 ft, ale 1 n.mi=1000 fathoms znamená též 1 n.mi=1828,8 m, což je málo, nebo námořní fathom je jiný než suchozemský (1 n.fathom=1,853 m kontra 1 fathom=1,829 m). Obdobná situace je v případě mezinárodní míle, která je však admiralitní dosti blízká.

Dále několik obskurních, již bez přepočtu do SI: 
1 mil (GB, US) = 0,001 in
1 barleycorn (GB) = 1/3 in
1 nail (GB) = 2,25 in
1 palm (GB) = 3 in
1 hand (US) = 4 in
1 span (quarter) = 9 in
1 cubit = 18 in
1 pace = 30 in
1 eel = 45 in
1 rope = 20 ft
1 chain Gutter's (US) = 1 chain (GB)
1 chain engineer's (US) = 100 ft
1 bolt (US) = 120 ft
1 skein = 360 ft
1 cable length = 720 ft
inch se dělí na zlomky v řadě 1/2, 1/4, 1/8, ...

 

Rusko
1 veršok = 44,4 mm
1 stopa = 0,3048 m
1 aršin = 0,7112 m
1 sažeň = 2,13356 m
1 versta = 1066,781 m
       
1 aršin = 16 verškov
1 sažeň = 3 aršiny
1 sažeň = 7 stop
1 versta = 500 sažní

 

Řecko antické
daktylos = 19,3 mm
palaisté = 77,1 mm
pus = 0,309 m
pachys = 0,46 m
orgyia = 1,85 m
stadion starořec. = 184,97 m
stadion olympijský = 192 m
       
palaisté = 4 dactylos
pus = 4 palaisté
pachys = 6 palaisté
orgyia = 6 pus
orgyia = 4 pachys
stadion střec. = 100 orgyia

 

Řím antický
digitus = 18,5 mm
palmus = 73,9 mm
pes = 0,2957 m
cubitus = 0,444 m
passus = 1,479 m
stadium = 184,84 m
mille passum = 1478,8 m
       
palmus = 4 digiti
pes = 4 palmi
cubitus = 6 palmi
passus = 5 pesi
stadium = 125 passii

 

Různé
loket babylonský 458 mm  
loket egypt. "královský" 525 mm dle E.v.Daniken: Znamení z vesmíru. IKAR, Praha 1998

Plošný obsah:

Čechy (1855)/Rakousko
1 čtv. palec = 6,93795 cm2
1 čtv. stopa = 0,099907 m2
1 čtv. sáh = 3,596652 m2
1 korec (strych) = 2877,321 m2
1 jitro = 5754,642 m2
       
1 korec = 800 čtv. sáhů
1 jitro = 2 korce
1 jitro = 3 měřice (míry)

Čechy 1268
1 čtv. loket = 0,35123 m2
1 čtv. provazec = 639,4047 m2
1 jitro = 3197,023 m2
1 čtv. prut = 15985,11 m2
1 čtvrť = 47955,35 m2
1 lán = 191821,4 m2

uvedeny jsou hodnoty vyměřené, tj. s přídavkem 2 pídí ("nadělbůh") ke každému provazci

1 jitro = 5 čtv. provazců
1 čtv. prut = 5 jiter
1 čtvrť = 15 jiter
1 lán (selský) = 4*16=64 jiter
       
1 lán zemanský = 75 jiter
1 lán kněžský = 82,5 jitra
1 lán královský = 90 jiter

jitro - odpovídá ploše, která se zorala od rána do poledne

Čechy 1764
1 čtv. sáh = 3,16111 m2
1 korec = 2876,618 m2
1 jitro = 5753,237 m2
1 čtvrť = 46025,90 m2
1 lán = 184103,6 m2
       
1 korec = 910 čtv. sáhů
1 jitro = 2 korce
1 čtvrť = 16 korců
1 lán = 64 korců

přitom od korce výše se počítá čistá orná plocha bez mezí a polních cest, tedy toho, co bylo dříve zahrnuto v "nadělbůh"

Anglie
1 sq in = 6,452 cm2
1 sq ft = 0,092903 m2
1 sq yd = 0,8361 m2
1 perch = 25,293 m2
1 sq. (Gunter's) chain = 404,67 m2
1 rood = 1011,68 m2
1 acre = 4046,86 m2
1 sq mi = 2,58999 km2
       
1 sq ft = 144 sq in
1 sq yd = 9 sq ft
1 perch = 30,25 sq yd
1 sq. (Gunter's) chain = 484 sq. yd
1 rood = 40 perches
1 rood = 1210 sq yd
1 acre = 10 sq. chains
1 acre = 4 roods
1 sq mi = 640 acres
       
1 yard of land = 30 acres
1 hide of land = 100 acres

 

Rusko
1 čtv. stopa = 0,0929 m2
1 čtv. sažeň = 4,5521 m2
1 desjatina = 10925 m2
1 desjatina = 2400 čtv. sažní

 

Řecko antické
pus = 0,0955 m2

 

Řím antický
pes quadratus = 0,0875 m2
scripulum = 8,746 m2
iugerum = 2518,88 m2
centuria = 50,3776 ha
       
scripulum = 100 pedum quadratorum
iugerum = 288 scripulorum
centuria = 2000 iugerum

Objem:

Čechy(1855)/Rakousko
1 krych. palec = 18,2746 cm3
1 krych. stopa = 31,57867 l
1 krych. sáh = 6,820992 m3
tekutiny:
1 žejdlík = 0,354 l
1 máz = 1,414724 l
1 vědro = 56,589 l
sypké zboží:
1 měřice = 61,48682 l
1 český korec = 93,3623 l
       
1 máz = 4 žejdlíky
1 vědro = 40 mázů

Čechy 1764
žejdlík = 0,4844 l
číška = 1,453 l
pinta = 1,967 l
věrtel = 23,25 l
korec = 93 l
       
číška = 3 žejdlíky
pinta = 4 žejdlíky

 

Anglie
1 cu in = 16,39 ml
1 cu ft = 28,31685 l
1 cu yd = 0,764555 m3
1 acrefoot = 1233,48 m3
1 cusec-day = 2466,96 m3
tekutiny:
1 fl. oz = 28,4 ml
1 (U.K.) gill = 0,1421 l
1 (U.K.) pint = 0,568 l
1 (U.S.) pint = 0,473 l
1 (U.K.) quart = 1,138 l
1 (U.S.) quart = 0,946 l
1 imperial gallon = 4,546 l
1 (U.S.) gallon = 3,78541 l

Apothecaries'
1 fl. dra(ch)m = 60 minims
1 fl. oz. = 8 fl. drachms
       
1 (U.K.) gill = 5 fl.oz
1 (U.S.) gill = 4 fl. oz.

Common
1 pint = 4 gills
1 quart = 2 pints
1 gallon = 4 quarts
1 gallon (GB) = 10 lb of water

sypké zboží:
US dry gallon = 4,404 l
v G.B. se vychází z imperial gallonu,
zatímco v U.S se užívá US dry gallon
1 peck = 2 gallons
1 bucket = 2 pecks
1 firkin = 9 gallons
1 kilderkin = 2 firkins
1 barrel = 2 kilderkins
1 hogshead = 63 gallons
1 butt = 2 hogsheads
1 bushel = 8 gal
1 bushel = 4 pecks
1 quarter = 8 bushels
1 chaldron = 36 bushels
       
1 register ton = 100 cu ft
1 rod = 1000 cu ft
1 cord (US) = 128 cu ft

kupodivu se nelze dopočítat, v čem vlastně spočívá rozdíl v US a GB dutých mírách, protože přepočet z fl.oz přes gills na pinty nevychází, přitom poměr pint a gallonů je týž (0,8327, což však není 4/5)

Rusko
1 krych. stopa = 28,315 l
1 krych. sažeň = 9,7122 m3
1 čárka = 122,99 ml
1 kružok = 1,2299 l
1 vedro = 12,299 l
1 bočka = 491,9576 l
1 garnec = 3,27972 l
1 četverka = 6,5594 l
1 četveryk = 26,2378 l
1 četverť = 209,902 l
       
1 kružok = 10 čárek
1 vědro = 10 kružků
1 bočka = 40 věder
1 četverka = 2 garnce
1 četveryk = 4 četverky
1 četverť = 8 četverykov

 

Řecko antické
chos = 4,9238 l
metrétés = 39,4 l
metrétés = 8 chos

 

Řím antický
cyanthus = 45,6 ml
sextarius = 0,5471 l
congius = 3,283 l
amphora = 26,3 l
       
sextarius = 12 cyanthi
congius = 6 sextarii
amphora = 8 congii

Hmotnost:

Čechy (1855)/Rakousko
1 kventlík = 4,37547 g
1 vídeň. lot = 17,50187 g
1 vídeň. libra = 0,56006 kg
1 kámen = 11,2012 kg
1 vídeň. cent = 56,006 kg
1 celní cent = 50 kg
       
1 lot = 4 kventlíky
1 libra = 32 loty
1 kámen = 20 liber
1 vídeň. cent = 100 liber

Dle J. Bauera (Agricoly) z r. 1556:
1 drachma = 3,654 g
1 sicilicus = 7,308 g
1 unce = 29,232 g
1 hřivna = 233,856 g
1 libra = 0,4677 kg
1 cent = 46,7712 kg
       
1 sicilicus = 2 drachmy
1 unce = 4 sicilici
1 hřivna = 8 uncí
1 libra = 2 hřivny
1 cent = 100 liber

pro mince:
1 grán = 0,812 g
1 (menší) hřivna = 7,308 g
1 půlunce = 14,616 g
1 hřivna = 233,856 g
       
1 hřivna = 16 půluncí
1 půlunce = 18 gránů
1 (menší) hřivna = 9 gránů

Čechy 1764
kventlík = 4,013 g
lot = 16,054 g
libra = 0,51375 kg
centnéř = 61,65 kg
       
lot = 4 kventlíky
libra = 32 lotů
centnéř = 120 liber

 

Anglie
Avoirdupois
1 grain = 0,0648 g
1 dram = 1,772 g
1 ounce (oz) = 28,3495 g
1 pound (lb) = 0,453592 kg
1 stone (legal) = 6,35 kg
1 clove (customary stone) = 3,6287 kg
1 quarter = 12,7 kg
1 hundredweight (cwt) = 50,8023 kg
1 cental (U.S.) = 45,328 kg
1 (long) ton = 1016,048 kg
1 short ton (net ton) = 907,2 kg
       
1 oz = 16 drams
1 lb = 16 oz
1 stone = 14 pounds
1 clove = 8 pounds
1 quarter = 2 stones
1 cwt = 4 quarters
1 cental = 100 lb
1 (long) ton = 20 cwt
1 short ton = 2000 pounds

Apothecaries'
1 grain = 0,0648 g
1 scruple = 1,296 g
1 drachm = 3,888 g
1 oz = 31,1035 g
       
1 scruple = 20 grains
1 drachm = 3 scruples
1 oz = 8 drachms

Troy
grain = 0,0648 g
pennyweight (dwt) = 1,555 g
ounce (oz) = 31,1035 g
pound (lb) = 373,2417 g
       
1 pennyweight (dwt) = 24 grains
1 oz = 20 dwt
1 lb = 12 oz
1 lb (U.K.) = 372,42 g
1 lb (U.S.) = 373,24 g

 

Rusko
1 dol = 44,4 mg
1 zolotnik = 4,2659 g
1 lot = 12,7978 g
1 libra = 0,409531 kg
1 pud = 16,38046 kg
1 berkovec = 163,805 kg
1 tuna = 19656,6 kg
       
1 zolotnik = 96 dolů
1 lot = 3 zolotniků
1 libra = 32 loty
1 pud = 40 liber
1 berkovec = 10 pudov
1 tuna = 12 berkovců

 

Řecko antické
chalkús = 90,8 mg
obolos = 0,727 g
drachmé = 4,36 g
mina = 0,436 kg
talent attický = 26,16 kg
       
obolos = 8 chalkús
drachmé = 6 obolos
mina = 100 drachmé
talent attický = 60 mina

 

Řím antický
scripulum = 1,14 g
denarius = 3,42 g
uncia = 27,3 g
libra, pondus, as = 0,32745 kg
dipondium = 0,6549 kg
centenarium = 32,745 kg
       
denarius = 3 scripuli
uncia = 8 denarii
as = 12 uncii
dipondium = 2 asi
centenarium = 100 asi

Měrná hmotnost

1 g/l = 1 kg/m3
1 g/cm3 = 1000 kg/m3
1 pound per cuft (pcf) = 16,02 kg/m3
1 pound per cuin   27680 kg/m3
1 pound per gallon (UK)   99,776 kg/m3
1 pound per gallon (US)   119,82 kg/m3
1 pound per cuft (pcf) = 157,1 N/m3

Rychlost

1 km/hod = 0,27778 m/s
1 feet per second (fps) = 0,3048 m/s
1 mile per hour (mph) = 0,44704 m/s
1 knot = 0,514444 m/s
       
1 knot = 6080 ft/hod

Průtok

1 cubic foot per second (cfs) = 28,31685 l/s
1 gallon (U.K.) per sec = 4,54609 l/s
1 gallon (U.S.) per sec = 3,7855 l/s
1 gallon (U.S.) per minute = 0,063090 l/s
1 acrefoot per sec = 1231,351 m3/s
1 acrefoot per day = 0,014276 m3/s
1 mm/min = 166,67 l/s/ha
1 m3/s/km2 = 10 l/s/ha

Síla

1 N = 1 kgm/s2
1 N = 1,00E+05 dyn
1 kp = 9,80665 N
1 kp = 9,81E+05 dyn
       
1 kp = 1000 p
1 pound-force (lbf, lb) = 4,44822 N
1 poundal (pdl) = 0,138255 N

Práce a energie

práce
1 Joule = 1 Nm
1 kpm = 9,80665 J
1 Wh = 3600 J
1 kcal = 4186,8 J
1 eV = 1,60E-19 J
1 erg = 1,00E-07 J
1 ft lb = 1,35582 J
British Thermal Unit (BTU) = 1054,6 J
BTU (39 F) = 1060,4 J
BTU (60 F) = 1054,6 J

výkon
1 W = 1 J/s
1 kpm/s = 9,80665 J/s
1 kůň (k) = 735,5 W
1 k = 75 kpm/s
1 HP = 745,7 W
1 HP = 550 lb ft/s

Tlak

1 Pa = 1 N/m2
1 bar = 1,00E+05 Pa
1 kp/m2 = 9,80665 Pa
1 atm = 1,01E+05 Pa
1 at   9,81E+04 Pa
1 torr = 133,322 Pa
1 dyn/cm2   0,1 Pa
       
1 mm Hg = 1 torr
10 m H2O   1 at
1 at = 1 kp/cm2
1 pound per sqin (psi) = 6,89E+03 Pa
1 pound per sqft (psf) = 47,8803 Pa

Pozor - psig (psi gauge) označuje relativní tlak, zatímco psia (psi absolute) absolutní !!


Koncentrace

1 mg/l = 1 kg/m3
1 % = ca 10 g/l
1 ppm = ca 1 mg/l
1 ppb = ca 1 mg/m3
1 grain per cuft = 1,281 g/l
1 grain per gallon = 0,017118 g/l

Viskozita

viskosita dynamická
1 poise = 0,1 Ns/m2
slug per foot second = 47,8803 Ns/m2
slug per sq. inch   6,90E+03 Ns/m2

viskosita kinematická
1 stok = 1,00E-04 m2/s
sqft per sec = 0,092903 m2/s
sqin per sec   6,45E-04 m2/s

Úhel

úhel [rad] = (2*PI)/360 * úhel [stupně]
úhel [stupně] = 360/(2*PI) * úhel [rad]
plný úhel = 2*PI radiánů (rad)
  = 360 stupňů
  = 400 gradů (g)
  = 6400 dělostřeleckých dílců (dc)
  = 6000 dílců (dle sovětského vzoru)
  = 24 hodin (hór) (v hornictví a geologii)
1 stupeň = 60 minut (')
1 ' = 60 vteřin ('')
       
1 g = 100 c, dg
1 c = 100 cc
1 dc (starý - 6400 dc do plného úhlu) odpovídá zornému úhlu,
   jímž je vidět 1 m ze vzdálenosti 1 km
1 hóra = 15 stupňů

Zlatnictví

Ryzost:
Zlato : 1 karát ryzosti je 1/24 podílu drahého kovu ve slitině
Stříbro : udává se, obdobně jako zlato, v tisícinách obsahu ve slitině. Dříve byl mírou ryzosti lot,16 lotů = ryzí stříbro.

karáty obsah kovu
1 0,042
2 0,083
3 0,125
4 0,167
5 0,208
6 0,250
7 0,292
8 0,333
9 0,375
10 0,417
11 0,458
12 0,500
13 0,542
14 0,583
15 0,625
16 0,667
17 0,708
18 0,750
19 0,792
20 0,833
21 0,875
22 0,917
23 0,958
24 1,000

 

zákonné ryzosti   zlato   stříbro
1 986/1000 jen dukáty 959/1000
2 900/1000 mince 925/1000
3 750/1000   900/1000
4 585/1000   835/1000
5 375/1000   800/1000
6 -   750/1000

 

mincovní a zlatnické váhy (starší)
1 hřivna = 8 uncí  
1 unce = 16 lotů  
1 lot = 24 karáty  
1 karát = 64 kventlíků  
       
pražská hř. = 253,169 g
vídeňská hř. = 280,888 g
kolínská hř. = 233,856 g
       
pro drahé kameny původně
1 karát (ct) = ca 0.2 g
1 karát   64 / 64  
1 (metr.) karát = 0,2 g
       
pro perly
1 grén (grain, grán) = 1/4 ct

Odhad váhy briliantu:

průměr (mm)  ct
1,4 0,01
1,9 0,02
2,2 0,05
2,5 0,10
2,8 0,15
3,1 0,20
3,9 0,25
4,5 0,40
4,9 0,50
5,5 0,75
6,0 1,00
6,5 1,25
6,8 1,50
7,2 1,75
7,8 2,00
8,2 2,50
8,9 3,00
9,3 3,50
9,8 4,00
10,1 4,50
10,5 5,00
10,9 5,50
11,2 6,00
15,2 10,00

Zbraně

U ručních zbraní (s výjimkou brokovnic) se užívá uvedení ráže v mm nebo inch (desetinně). U brokovnic se uvádí číslo značící, kolik koulí odpovídající ráže se odlije z libry olova.

Nejběžnější ráže:

inch  mm
0.22 5,6
0.30 7,62
0.32 8,13
0.35 8,89
0.38 9,65
0.44 11,18
0.45 11,43
0.50 12,7

Typografie

1 bod:
americký 0,353 mm
německý 0,3765 mm
Didot (Francie) 0,376 mm
Fournier (Belgie) 0,3488 mm
"Imprimerie Nationale"  0,3987 mm
Caslon 0,3516 mm
     
1 bod (americký) (pt) 1/72 in
1 Pica 1/6 in
1 Pica 12 pt
1 Elite 10 pt

Velikosti písma v typografii:

1/8 petit 1 b.
1/8 cicero 1,5 b.
čtvrtpetit 2 b.
čtvrtcicero 3 b.
briliant 3 b.
diamant 4 b.
perl 5 b.
nonpareille 6 b.
kolonel 7 b.
petit 8 b.
borgis 9 b.
garmond 10 b.
cicero 12 b.
střední 14 b.
tercie 16 b.
text 20 b.
dvojcicero 24 b.
dvojstřední 28 b.
dvojtercie 32 b.
malý kanon 36 b.
dvojtext 40 b.
malá misála 44 b.
hrubá misála  60 b.
sabon 72 b.

Porovnání GB a US označování velikostí:

G.B. U.S.    
diamond brilliant 4 pt
- diamond 4,5 pt
pearl pearl 5 pt
ruby agate 5,5 pt
nonpareil nonpareil 6 pt
emerald, minionette - 6,5 pt
minion minion 7 pt
brevier - 7,5 pt
bourgeois brevier 8 pt
- bourgeois 9 pt
long primer long primer 10 pt
small pica small pica 11 pt
pica pica 12 pt
English - 13 pt
- English 14 pt
- Columbian 15 pt
great primer great primer 16 pt
- paragon 20 pt
double pica - 22 pt
two-line pica double pica 24 pt
two-line English - 26 pt
- double English 28 pt
two-line great primer double Columbian 32 pt
three-line pica double great primer 36 pt
- double paragon 40 pt
two-line double pica double meridian 44 pt
four-line pica canon 48 pt
five-line pica - 60 pt
six-line pica - 72 pt

 

© REMION - Laboratorní průvodce