Závislost tlaku vzduchu na nadmořské výšce

 

 Závislost obsahu vody ve vzduchu na teplotě

 

 Závislost teploty varu vody na tlaku

 

 

Další relevantní odkazy:
Air Composition tabulka složení vzduchu

© REMION - Laboratorní průvodce