Medicína

 

Další relevantní odkazy:
MKN10 Katalog kódů diagnóz dle 10. mezinárodní klasifikace nemocí s fulltextovým vyhledáváním
Lab Tests Online zajímavé stránky popisující vztah veličin naměřených při laboratorních biochemických vyšetřeních k možným příčinám, nemocem atd. (v angličtině)
Referenční hodnoty v medicíně Referenční biochemické, hematologické aj. hodnoty z oblasti laboratorních vyšetření v medicíně
HealthLinks informace z medicíny, popisy nemocí, funkcí orgánů atd. (v angličtině)
Medcalc Clinical Calculators kolekce mnoha on-line kalkulátorů pro výpočty v oblasti medicíny (v angličtině)
Medicína český zdravotnický portál pro veřejnost i odborníky.On-line medicínské slovníky.

© REMION - Laboratorní průvodce