Matematika a informatika

Základní konstanty matematiky a informatiky.
Odkaz z příslušné jednotky Vám poskytne bližší informace (definice, vysvětlení).

Eulerova konstanta g = 0,577 215 664 90...
Eulerovo číslo e = 2,718 281 828 459 0...
Ludolfovo číslo p = 3,141 592 653 59...
Součinitel pro převod přirozeného logaritmu na dekadický M = 0,434 294 48...
Součinitel pro převod dekadického logaritmu na přirozený m = 2,302 585 09...

ASCII tabulka - kódování znaků ve výpočetní technice

Tabulka řecké abecedy - přehled řeckých písmen

Řešitel kvadratických rovnic - pro snadné řešení kvadratických rovnic

Zobrazení grafu funkce - zobrazení grafu funkce, kterou zadáte pomocí vzorce

 

Další relevantní odkazy:
Matematický slovník VUTBR slovník matematické terminologie (en-cz, cz-en)
Matematika - přijímací zkoušky Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na střední a vysoké školy
Matematika Stránka o matematice na různých úrovních. Úlohy, hlavolamy a matematické kalkulátory.
Eqndb databáze rovnic a výrazů (ve formě obrázků) včetně popisů. Umožňuje vyhledávání.
Physlink - Prefixes desítkové předpony
Equations of Physics & Math matematické vzorce a vztahy
Physlink - Math Constants matematické konstanty
Converter - římská čísla římská číselná soustava
Mathematical encyclopedia encyklopedie matematických pojmů (v angličtině).
Matematický slovník MUNI česko-anglický slovník speciálních matematických pojmů

© REMION - Laboratorní průvodce