Řešitel kvadratických rovnic

Kvadratická rovnice je rovnice v základním tvaru ax2+bx+c=0.
Řešení takové rovnice se hledá pomocí vztahu: 
Výraz (b2 - 4ac) se nazývá diskriminant. Kvadratická rovnice má obvykle 2 různá řešení. Pokud je diskriminant menší než nula, pak rovnice nemá žádné reálné řešení (řešením jsou jen tzv. komplexní čísla s imaginární složkou - jejich druhá mocnina je záporná).
Na této stránce naleznete pomůcku pro snadné řešení kvadratických rovnic.
Vaši rovnici si převeďte do základního tvaru a parametry a, b, c dosaďte do políček formuláře.
Stisknutím tlačítka Vyřešit získáte řešení.

x2 + x + = 0       

1.řešení:

2.řešení:

Výsledky jsou uvedeny s přesností na minimálně 3 platné číslice.

 

© REMION - Laboratorní průvodce