Jiné jednotky

Zde naleznete přehled jiných fyzikálních jednotek. Tyto jednotky by již většinou neměly být v ČR používány.
Odkaz z příslušné jednotky Vám poskytne bližší informace (definice, vysvětlení).

Délka:

Obsah:

Objem:

Hmotnost:

Rychlost:

Zrychlení:

Síla:

Tlak:

Práce:

Výkon:

Elektrické a magnetické jednotky:

Fotometrické jednotky:

Radiační jednotky:

Teplota:

Viskozita:

Jiné:

 

© REMION - Laboratorní průvodce