Jednotky v informatice

Objem dat:  

=

Doba přenosu
 (výše uvedeného objemu dat):
 

=
     

Jednotky jsou uvedeny i převáděny s přesností na minimálně 3 platné číslice.

U informatických předpon neuvádíme dodatečné písmeno i (např. MiB uvádíme jako MB) - občas se tak označuje rozdíl oproti běžným předponám.
V informatice jde totiž o násobky 210, nikoliv 103. V informatice tedy předpona k (resp.ki) = 1024, nikoliv 1000. Obdobně MiB, GiB atd.
(Faktem však je, že v této oblasti panuje určitý chaos, ne každý si je tohoto malého rozdílu vědom a často jsou tyto předpony interpretovány různě.)

U přenosových rychlostí je použita nejběžnější hodnota - skutečná rychlost závisí nejen na konkrétní implementaci, ale také např. na síle signálu, rušení apod.
(Například nejnovější WiFi 802.11n může teoreticky dosahovat až 600 Mb/s. Obdobně GPRS má mnoho standardů CS-1 až CS-4, EGPRS aj. s rychlostmi až do 296 kb/s.)

Další relevantní odkazy:
Wikipedia Vysvětlení informatických jednotek, standardů, přenosových rychlostí
Měření rychlosti Pěkné stránky, které změří rychlost Vašeho připojení k Internetu

© REMION - Laboratorní průvodce