Zadání funkce

Pomocí tohoto systému si můžete zobrazit graf libovolné funkce,
kterou můžete zadat pomocí vzorce.

Vzorec:

y =
Zde zadejte funkci, kterou chcete zobrazit. Proměnná musí být "x". Funkce musí být zapsána ve tvaru interpretovatelném pomocí jazyka JavaScript. Viz další podrobnosti.

Xmin:

 (Zadejte počáteční hodnotu proměnné x)

Xmax:

(Zadejte koncovou hodnotu proměnné x)