Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   1.10.2020 SCI-PO 2020 VEŘEJNÁ POLITIKA V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
  19.10.2020 - 22.10.2020 Analytica 2020
  4.11.2020 - 5.11.2020 Lab Innovations 2020
  11.11.2020 - 13.11.2020 Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP
  19.11.2020 - 21.11.2020 SALIMA TECHNOLOGY
Reklama
Nový systém jednotek SI vstupuje v platnost

Od roku 2011 probíhala příprava změny definice stávajících jednotek na základě vazby k pevně stanoveným hodnotám přírodních konstant, která byla definitivně schválena na konferenci konané v listopadu 2018 ve Versailles a která následně 20. května 2019 vstoupila v platnost. Byl tak opuštěn i poslední fyzický etalon, kilogram, a všechny jednotky jsou tak reprodukovatelné s přesností alespoň na šest platných číslic díky definovaným fyzikálním vztahům.

Datum: 27.5.2019

soustava SI, kilogram


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Od roku 2011 probíhala příprava změny definice stávajících jednotek na základě vazby k pevně stanoveným hodnotám přírodních konstant, která byla definitivně schválena na konferenci konané v listopadu 2018 ve Versailles a která následně 20. května 2019 vstoupila v platnost. Byl tak opuštěn i poslední fyzický etalon, kilogram, a všechny jednotky jsou tak reprodukovatelné s přesností alespoň na šest platných číslic díky definovaným fyzikálním vztahům.
V rámci nové soustavy SI „System International of Units“ je definováno 7 základních jednotek a na nich hodně aritmeticky závisejících odvozených jednotek.
Nebudeme se zde nabývat všemi zajímavostmi soustavy SI - ty si snadno najdete ve Wikipedii, z níž mimo jiné čerpá i tento článek.

Zde si uvedeme pro zajímavost jen základní jednotky:

Fyzikální veličina
Značka veličiny
(doporučená)
Jednotka
Značka
(závazná)
Délka
l (malé L), x, r atd.
metr
m
Hmotnost
m
kilogram
kg
Čas
t
sekunda
s
Elektrický proud
I (velké i), i
ampér
A
Termodynamická teplota
T
kelvin
K
Látkové množství
n
mol
mol
Svítivost
Iv (velké i s indexem malé v)
kandela
cd

Hlavní změnou oproti předchozím definicím SI je nahrazení definice kilogramu jiným zněním. Nemějme obavu - velikost jednotky se nemění, ale nové znění definice pouze zpřesňuje tu původní.

Staré znění:
Kilogram je roven hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu uloženého v Sévres u Paříže.

Nová definice:
Kilogram je definován fixací číselné hodnoty Planckovy konstanty h, aby byla rovna 6,626 070 15×10-34, je-li vyjádřena jednotkou J.s, rovnou kg.m2.s-1, kde metr a sekunda jsou definovány pomocí c a delta vCs.


Toto je nejpodstatnější z navrhovaných změn.

Při určování hodnoty Planckovy konstanty byl zajímavý projekt "KILOGRAM" vedený Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) v Braunschweigu v Německu. V rámci tohoto projektu se vědci snažili přesně určit počet atomů izotopu 28Si v definovaném objektu, který by odpovídal jednomu kilogramu.

Toto bylo možné pomocí růstu krystalu čistého izotopu 28Si připraveného v Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ). Tento krystal měl prakticky zcela přesnou 3-dimenzionální mřížku. Byly vytvořeny koule s rozměry s přesností na 20 nm o poloměru 94 mm. Krystaly byly vytvořeny pomocí float-zone metody. Nepřesnost v určení hmotnosti kilogramu byla v rámci požadovaných 2 x 10-8. To odpovídá 2,152538397 x 1025 atomů 28Si. S těmito hodnotami mohla být přesněji určena Avogadrova konstanta a následně i Planckova konstanta.

Kilogram z křemíku vytvořený výše uvedenou metodou vypadá následovně:

Více informací naleznete na: Original kilogram replaced.

Reklama

Mezivýsledkem celého projektu jsou speciální metody na čištění křemíku tak, aby bylo dosaženo požadované přesnosti v koncentraci izotopů 28Si. Tyto procesy mohou být zajímavé v různých oblastech od metrologie až po celý polovodičový průmysl, který je založen právě na křemíkových polovodičích.


Zdrojem informací je Chemeurope.
Kredit obrázku: Wikipedie a IKZ

Pro kompletní informace si přečtěte  celý článek.

 

Reklama

Reklama