Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist CZ     EN       Kontakt
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   24.2.2020 Seminář: Mezinárodní ochranné známky
  13.3.2020 - 15.3.2020 OPTA - Mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie
  17.3.2020 - 20.3.2020 AMPER 2020
  24.3.2020 - 26.3.2020 Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí TVIP 2020
  25.3.2020 - 26.3.2020 Rychlokurz “Digitální transformace” pro podniky & exkurze

   
  Rychlý světelný detektor z dvou-dimenzionálních materiálů

  Vědci v ETH Zürich vyvinuli novou strukturu světelného detektoru. Namísto "hromádek" světlocitlivého materiálu použili pouze dvě monomolekulární vrstvy - jednu, která generuje elektrony při dopadu světla a druhou, která tyto elektrony přenáší. Výsledek předčil očekávání. Současné omezení přenášené frekvence okolo 1 GHz se podařilo posunout až na 50 GHz. A to je teprve začátek.

  Datum: 26.2.2020

  optoelektronika   ID:37

      
  Laboratorní multi-veličinový měřič

  Firma PyroScience vyvinula jedinečný jednoduchý přístroj, který prostě připojíte k PC přes USB a můžete měřit různé veličiny současně. Přístroj se jmenuje FireSting a měří pomocí senzorů s vláknovou optikou O2, pH a teplotu.
  Lze zapojovat různé senzory (od 50 µm mikrosenzoru po robustní 3 mm), bezdotykové a pro různé rozsahy O2 a pH.
  Měření nebylo nikdy jednodušší.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje FireSting.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 25.2.2020

  jednoduché měření více veličin   ID:30

      
  Kapradina inspiruje

  Superhydrofobní povrch lze využít k vyčištění vody znečištěné olejem. List vodní kapradiny nepukalky úplně odstraní z vody olejovou skvrnu, aniž by se smočil. Superhydrofobní nazýváme takový povrch, na kterém smáčecí neboli kontaktní úhel čisté vody je větší než 150°. Do 90° jde o povrchy hydrofilní, v rozmezí 90 - 150° hydrofobní. Naštěstí netřeba pěstovat kapradiny ve velkém, přípravu stejně funkčních superhydrofobních povrchů zvládáme. Pokryjeme-li libovolný povrch hustě tyčinkami či výčnělky miniaturních rozměrů z materiálu, který vodu odpuzuje, získáme superhydrofobní povrch.

  Datum: 24.2.2020

  hydrofobní povrch, separace olejů   ID:41

      
  Separace a charakterizace složitých nabitých částic s Electrical Flow FFF

  Firma Postnova Analytics uvádí nový přístroj EAF2000, který inovativně kombinuje Electrical a Asymmetrical Flow Field-Flow Fractionation (EAF4). (Občas se také uvádí pojmenování EA Flow FFF.)
  Firma Postnova je již delší dobu špičkou v oblasti FFF a tento přístroj by měl posunout dále hranice rozlišitelnosti detekce v biofarmakologii (proteiny, protilátky, viry), nanomateriálech, polymerech a sledování životního prostředí.
  Částice jsou separovány jak podle velikosti, tak podle náboje v podmínkách elektroforetické mobility.
  Přístroj obsahuje nové jednotky AF2000 pro Asymmetrical Flow FFF a PN2410 pro Electrical FFF. Nový je také software
  NovaFFF, který usnadňuje obsluhu a pracuje s naměřenými daty.
  AF2000 je dostupný s mnoha volitelnými moduly včetně detektorů Refractive Index (RI), Multi-Angle Light Scattering (MALS) a Dynamic Light Scattering (DLS).
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje EAF2000.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 21.2.2020

  FFF, Flow Field Fractionation   ID:47

   


  Reklama

   
  Zúčastněte se dalšího ročníku soutěže pro mladé vědce FameLab

  V rámci mezinárodní soutěže FameLab, kterou organizuje British Council, se soutěžící snaží v pouhých třech minutách publiku a odborné porotě vysvětlit své vědecké téma. Národní finále se uskuteční v květnu v Praze, to mezinárodní o měsíc později v Anglii. Přihlášky se podávají do 28. února 2020.

  Datum: 20.2.2020

  věda a výzkum   ID:36

      
  Megafágy zaplňují mezeru mezi viry a bakteriemi

  Lovci sekvencí otevřeli vrata do bizarního světa fágů a vytáhli na světlo doposud nevídaná monstra. V rozmanitých ekosystémech planety, od nemocničního pokoje až po exkrementy paviánů, našli stovky doposud neznámých megafágů. Největší z nich má genom 15krát větší než průměrný fág, jsou vybavení krisprovými zbraněmi a mají geny pro komponenty ribozómů!

  Datum: 19.2.2020

  viry, velké bakteriofágy   ID:36

      
  Neplacené přesčasy jako standard na nizozemských univerzitách

  Nizozemská studie zjistila, že stovky akademiků pracují dlouhodobě přesčas, a to bez jakékoliv finanční náhrady. Tento stav v desítkách případů vedl k rodinným problémům. Analýza poukazuje i na stále se zhoršující podmínky na pracovištích, kde narůstající tlak vede ke ztrátě osobního života a k vyhoření.

  Datum: 18.2.2020

  přesčasy na univerzitách   ID:52

      
  Otomar Sláma: Počáteční nedůvěru se nám daří překonávat

  Je to zhruba rok a půl co Univerzita Karlova představila svou dceřinou společnost pro transfer znalostí a technologií Charles University Innovations Prague. O tom, jak funguje, jaké byly začátky i o plánech do budoucna, je rozhovor na serveru Věda a výzkum s jejím ředitelem Otomarem Slámou.

  Datum: 17.2.2020

  věda a výzkum   ID:48

   


  Reklama

   
  Vylepšení efektivity při laboratorním testování

  Firma Autoscribe Informatics uvádí nový software určený pro maximální zefektivnění práce při testovacích aktivitách. Systém totiž sleduje údaje o potřebných kalibracích a dokáže identifikovat chyby prostřednictvím standardu LIMS. Software se nazývá Instrument Calibration & Maintenance System (ICMS) for the Matrix Gemini LIMS.
  Systém proaktivně plánuje potřebné kalibrace tak, aby nedošlo ke zbytečným odstávkám a přes LIMS je schopný detekovat chyby na zařízení.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti software ICMS.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 14.2.2020

  kalibrace laboratorních přístrojů   ID:71

      
  Xenoboti – první živí roboti

  Počítač dostal zadání vyprojektovat „stroje“ postavené z živých buněk. Vypomohl si virtuální evolucí a úkol splnil na jedničku. Biologové pak tyto „stroje“ postavili z žabích buněk.

  Datum: 13.2.2020

  xenoboti - biologičtí roboti   ID:67

      
  Vědci mají k dispozici nový výpočetní cluster pro umělou inteligenci

  Vědci, výzkumníci i vysokoškolští studenti z České republiky mají k dispozici nový výpočetní cluster pro umělou inteligenci. Ve Vestci u Prahy jej pod názvem ADAN zprovoznilo sdružení CESNET. Termínem cluster se označuje propojení několika počítačů prostřednictvím vysokorychlostní sítě. V případě clusteru ADAN je výsledkem mimořádná výpočetní kapacita, která významně rozšíří existující nabídku sdružení CESNET v oblasti velmi výkonných výpočtů.

  Datum: 12.2.2020

  výpočetní cluster pro umělou inteligenci CESNET, ADAN   ID:36

      
  Postdoktorandská stipendia na Masarykově univerzitě

  Brněnská Masarykova univerzita hledá mimořádné a motivované uchazeče, kteří by měli zájem působit v jejích výzkumných týmech. K dispozici je celkem 23 stipendií v oblasti přírodních i sociálně-humanitních věd. Výzva je určena pro uchazeče, kteří alespoň dva roky z posledních tří let strávili výzkumnou prací v zahraničí.
  Uzávěrka přihlášek je 29. února 2020. Očekává se, že pohovory s vybranými zájemci proběhnou krátce po uzávěrce.

  Datum: 11.2.2020

  postdoktorandská stipendia   ID:39

   


  Reklama

   
  Analýza levitací

  Levitace v magnetickém poli citlivě rozdělí sloučeniny podle hustoty, takže lze rozdělit a analyzovat pevné směsi velmi podobných sloučenin. Na obrázku vidíme spolehlivé rozdělení práškové směsi 1,3% fentanylu, 2,6% heroinu a 96,1% laktózy (angl.lactose). Nerozpustné částice pevné látky se v kapalině rozdělí díky gravitaci a vztlaku podle hustoty na tři skupiny. Látka o stejné hustotě se v kapalině volně vznáší, hustší klesne na dno, méně hustá plave na hladině. Magnetické pole působící ve směru gravitace citlivost rozdělení podstatně zvýší, takže látky nepatrně rozdílných hustot se vznášejí díky vzájemnému působení gravitace vztlaku a magnetického pole v různé výšce sloupce kapaliny.

  Datum: 10.2.2020

  analýza levitací v magnetickém poli   ID:82

      
  Analyzátor vlhkosti pro suché i vlhké vzorky

  Firma CEM uvádí nový přístroj SMART 6 pro analýzu vlhkosti. Oproti předchozímu SMART 5, přístroj dokáže analyzovat mokré i suché vzorky a redukuje dobu měření na méně než 60 sekund. Toto je umožněno díky multifrekvenční mikrovlnné technologii iPower®technology. Přístroj se snadno ovládá dotykovou obrazovkou a dokáže zajistit IP65 kompatibilitu.
  Přístroj se navíc chlubí softwarovými možnostmi One Touch Methods™ a iDri™. Díky tomu lze přístroj intuitivně ovládat, získat statistické přehledy a urychlit samotné měření.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 7.2.2020

  analyzátor vlhkosti   ID:78

      
  Míchání nemíchatelného

  Vědci z Tokyo Institute of Technology nalezli nový přístup k výrobě materiálů s dosud nevídanými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Jde o použití speciálního propojovače, který dovoluje propojit řetězce jinak nemísitelných polymerů. Takovéto materiály by mohly kombinovat vlastnosti obou polymerů a vytvořit například samo-obnovující se materiál.

  Datum: 6.2.2020

  CPL, polymery, propojování řetězců molekul   ID:148

      
  Macherey - Nagel prezentuje distributora Greyhound Chromatography

  Firma MACHEREY-NAGEL již více než 100 let reprezentuje vysokou kvalitu v produktech pro chemické analýzy. Nyní uvádí nového globálního distributora: Greyhound Chromatography.
  Portfolio této firmy zahrnuje špičkové produkty pro filtraci, rychlé testy, analýzy vody, chromatografii a bioanalýzy. Tato zařízení se uplatní v oborech jako potravinářství, zdravotnictví, biotechnologie, analýzy životního prostředí, forenzní analýzy, farmacie, textilní průmysl, tisk a mnoha dalších.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti firmy Greyhound Chromatography.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 5.2.2020

  chromatografie, testy, analýzy   ID:55

   


  Reklama

   
  Nová pikosekundová kamera snímá průhledné objekty a jevy

  Pokročilá kamera pro ultrarychlé zobrazování využívá starou a osvědčenou metodu fázového kontrastu k natočení obtížně viditelných věcí. Dokáže snímat rychlostí 1 bilionu snímků za sekundu a zachytí rázové vlny ve vodě nebo průlet laserového paprsku krystalickým materiálem.

  Datum: 4.2.2020

  ultrarychlá kamera   ID:65

      
  PAA uvádí nového laboratorního robota KX-2

  Firma Peak Analysis & Automation (PAA) je světovou jedničkou v oblasti laboratorní automatizace. Nyní prezentuje svého nového kolaborativního robota KX-2™, který dokáže automatizovat součinnost mezi více laboratorními zařízeními a sestavit z nich tak jeden funkční celek. Vše je žízeno softwarem Overlord™, který plánuje a řídí činnost robota.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje KX-2™.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 3.2.2020

  laboratorní automatizace, robotizace   ID:84

      
  Combustion analýzy CHNS

  Firma Elementar uvádí novou řadu combustion analyzátorů CHNS, která je široce konfigurovatelná a využívá specifické Advanced Purge and Trap (APT)technologie. Díky tomu lze dosáhnout rozlišení C:N až 12000:1.
  - Analyzátory mohou pracovat v režimech CHNS, CHN, CNS a CN.
  - Plná automatizace měření
  - Možnost měření O či Cl
  - Rozlišení koncentrací od 0.01 do 100%
  - Velikost vzorku od < 1 mg do několika gramů
  - Helium nebo argon jako nosný plyn
  - Snadná obsluha i údržba
  - Záruka 10 let
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů firmy Elementar.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 31.1.2020

  combustion analyzátory CHNS   ID:86

      
  Nejvíce inovativní ekonomiku má Německo. Česko se zlepšuje pomalu.

  Již po osmé zveřejnila agentura Bloomberg žebříček šedesáti nejvíce inovativních ekonomik světa. V jeho čele vystřídalo Německo po šesti letech Jižní Koreu. Česko si mírně polepšilo a umístilo se na 24. příčce.

  Datum: 30.1.2020

  věda a výzkum   ID:95

   


  Reklama

   
  Nové analyzátory velikosti částic od Anton Paar

  Firma Anton Paar nabízí nové particle size analyzátory s multilaserovým systémem, který dokáže měřit suché i vlhké vzorky.
  Metoda PSA (Paricle Size Analyzer) založená na difrakci dopadajícího světla byla vynalezena již v roce 1967. Od té doby prošla dlouhým vývojem. Anton Paar nabízí tři modely přístrojů v závislosti na velikosti měřených částic. Jedno-laserový PSA 990 pro velikosti 0.2 μm do 500 μm. Dvou-laserový PSA 1090 pro velikosti okolo 40 nm. Tří-laserový PSA 1190 pro měření celého rozsahu až do 2.5 mm.
  Přístroje využívají patentovanou Dry Jet Dispersion (DJD) technologii. Všechny splňují požadavky normy ISO 13320 (sledovatelné, přesné a opakovatelné výsledky).
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů PSA.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 29.1.2020

  analyzátory velikosti částic, particle size   ID:55

      
  Speciální inertní pokryv součástí potrubí - Dursan

  Firma SilcoTek uvádí speciální pokryv (coating) pro potrubí: Dursan®. Jde o pokryv, který značně zvyšuje odolnost povrchu nerezových součástí potrubí (kapilár, ventilů, spojek, válců apod.). Zvyšuje tvrdost, odolnost korozi (až 200x) a inertnost nerezové oceli, skla nebo keramických součástí. Je perfektně bio-inertní.
  Toto činí z Dursanu výbornou low-cost alternativu oproti použití speciálních slitin. Dursan chrání povrch proti působení agresivních H2S, NH3, SOx, NOx.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti pokryvu Dursan.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 28.1.2020

  pokryv potrubí, inertní coating   ID:81

      
  Zdvojásobení kapacity Li-ion baterií díky hliníku

  Zajímavý jev nalezli výzkumníci z Rice University Brown School of Engineering. Jde o použití nanovrstvy hliníku na materiál katody, díky kterému se podařilo lépe objasnit procesy odehrávající se v Li-ion bateriích a prozatím slibují více než zdvojnásobení kapacity baterie bez vlivu na její degradaci při nabíjecích cyklech.

  Datum: 27.1.2020

  Li-ion baterie, použití hliníku, degradace anody   ID:63

      
  Rozkmitáme, vyladíme...

  Nový materiál vznikl pro mobilní sítě páté generace. Za frekvencí požadovaných pro 5G sítě, tedy 24 až 72 GHz, funguje s mnohem menšími ztrátami než látky dosud známé. Jde o směsný oxid stroncia, titanu a barya o složení (SrTiO3)n-m(BaTiO3)mSrO. Jeho strukturu vidíme na obrázku nejvíce vpravo.

  Datum: 24.1.2020

  mikrovlnný materiál   ID:71

      
  Vodíková energetika: Od NASA k českým inovátorům

  Posádka Apolla 11, která před padesáti lety přistála na Měsíci, využívala elektřinu z palivových článků na vodík. „Odpadem“ byla pitná voda. Podnikání českých byznysmenů a manažerů, jejichž skupina United Hydrogen Group (UHG) vyrábí ve Spojených státech kapalný vodík, nepostrádá symboliku. Na přepravu vodíku mají k dispozici také čtyři kamiony, které koupili od americké vesmírné agentury NASA.

  Datum: 23.1.2020

  vodíková energetika   ID:97

      
  Spektrum masa

  Čerstvost masa snadno určíme pomocí fluorescenčních spekter, což je mnohem objektivnější metoda než dosavadní vizuální hodnocení barvy a soudržnosti svalových vláken. Excitace ultrafialovými vlnovými délkámi 250 - 350 nm vybudí v tukové tkáni fluorescenci vitaminu B a v tucích rozpustných vitamínů A, D, K1 a K2 a ve svalových vláken fluorescenci aminokyseliny tryptofanu. Tato odezva se reprodukovatelně mění v čase, takže po kalibraci snadno určíme stáří flákoty.

  Datum: 22.1.2020

  fluorescenční analýza čerstvosti masa   ID:101

      
  ERAFLASH Flash Point Tester

  Firma Eralytics přináší nový flash point (bod vzplanutí) tester ERAFLASH. Zařízení přináší inovativní metodu CCCFP – Continuously Closed Cup Flash Point method. Testovací komora je uzavřena a vystačí si s pouhými 1-2 ml vzorku.
  Firma využívá svoji patentovanou technologii PBT – Peltier Boost TechnologyTM umožňující rychlejší ohřev i chlazení.
  Přístroj měří v bezprecedentním teplotním rozsahu -25 až 420 °C. Díky tomu jej lze použít pro většinu možných vzorků od paliv, olejů, barev, rozpouštědel až po extrakty parfémů v kosmetice.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje ERAFLASH.

  Datum: 21.1.2020

  flash point, bod vzplanutí   ID:75

      
  Již třetí Primus Day poradí vědcům, jak na granty

  Astrofyzik Ondřej Pejcha před sedmi lety vystudoval doktorské studium na Ohio State University, načež se stal postdoktorským pracovníkem na slavném Princetonu v USA. Získal tam i stipendium NASA, neboť zkoumá interakce dvojhvězd. Špičkový fyzik se následně dozvěděl o možnosti založení vlastní výzkumné skupiny na Univerzitě Karlově, což nabízí interní podpora Primus.

  Datum: 20.1.2020

  věda a výzkum   ID:71

   


  Reklama

   
  Umělá kůže pro virtuální realitu

  Vědci z EPFL Reconfigurable Robotics Lab vyvinuli přilnavý potah, který může sloužit jako umělá kůže zprostředkovávající jak informaci o dotyku (např. místa na prstu), tak i zpětnou vazbu nositeli. Dotykové senzory založené na principu měření síly působící na ohebnou membránu poskytují spolu s příslušnou elektronikou informaci o místě dotyku a jsou schopny zpětně mechanicky reagovat (vibrací či tlakem). Vědci tvrdí, že je to poprvé, kdy se podařilo vytvořit umělý povrch, který spojuje dohromady jak funkci detekce, tak i funkci zpětné mechanické reakce.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti umělé kůže.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 17.1.2020

  umělá kůže, virtuální realita   ID:75

      
  Kdy asi obživne? V zařízení s nanodrátky pozorovali aktivitu podobnou mozku

  Podivuhodná neuromorfní síť ze změti stříbrných nanodrátků je překvapivě podobná mozkové kůře. Chová se, jako by se učila, zapamatovávala si, zapomínala, spala i bděla. V tomhle malém mozku přitom není ani špetka biologické hmoty.

  Datum: 16.1.2020

  AI, umělá inteligence, neuronová síť   ID:124

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2018   2019   2020  

   

Doporučujeme články:
  Rychlý světelný detektor z dvou-dimenzionálních materiálů
  Xenoboti – první živí roboti
  Analýza levitací
  Míchání nemíchatelného
  Zdvojásobení kapacity Li-ion baterií díky hliníku
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Záznamníky COMET teploty, vlhkosti, tlaku a CO2


 
2Theta - Akce pro rok 2020


 
Introducing the Renishaw Virsa™ Raman Analyser


 
3D biotiskárna CELLINK BIO X


 
CRISPR technologie


 
Nicolet Summit FTIR Spectrometer


 
Nové elektronické ruční dávkovače Handy Step Touch - Labmet

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama