Hledáte cokoliv pro laboratoř? - Pak jste na tom správném místě!

Tato stránka obsahuje stručný přehled údajů obsažených v katalogu Laboratorní průvodce. Chcete-li vstoupit do katalogu, můžete přes:

Kompletní přehled získáte z titulní stránky.


Zařazené firmy:

 1. 1. PRIMOSSA corporation, a.s. (pobočka Praha-Libeň)
 2. 1-CUBE s.r.o.
 3. 2 THETA ASE, s.r.o.
 4. 2F chemik
 5. A. L. INSTRUMENTS, s.r.o.
 6. A. W. V. ELEKTRO, spol. s r.o.
 7. Abe.tec, s.r.o.
 8. ADAMČÍK JOSEF - OPRAVY OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
 9. ADICOM Praha s.r.o.
 10. Advex Instruments, s.r.o.
 11. AGA Group, s.r.o. (pobočka Praha-Nové Město)
 12. AGICO, s.r.o.
 13. AGRO Brno - Tuřany, a.s. (pobočka Brno-Dolní Heršpice)
 14. AHLBORN, měřicí a regulační technika, spol. s technika s.r.o.
 15. AIR PRODUCTS spol. s r.o.
 16. Aleš Umlauf - AP servis
 17. Alfa Laval spol.s.r.o.
 18. ALCHIMICA s.r.o.
 19. ALOGO, s.r.o.
 20. ALS Czech Republic, s.r.o.
 21. ALTER - Ing. Jan Šilhavý
 22. Altercan, s. r. o.
 23. Alza.cz a.s.
 24. AMEDIS, spol. s r.o.
  AMEDIS, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako společnost zaměřená na obchodní aktivity v oblasti laboratorní a zdravotnické techniky. Hlavní náplní naší činnosti je vybavení laboratoří chemickými a fyzikálními analyzátory a vybavení radioterapeutických pracovišť ozařovací technikou. Provádíme též instalace a servis námi dodaných zařízení včetně poskytování dalších služeb v obou oblastech.

  Jedním z nástrojů zkvalitnění řízení naší společnosti bylo zavedení systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikát ISO 9001:2001 získala AMEDIS, spol. s r.o. v roce 2006 a od té doby ho úspěšně obhajuje i při kontrolních auditech.

  AMEDIS, spol. s r.o. je také držitelem příslušných povolení SÚJB pro nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu dovoz, vývoz, distribuce, instalace a uvádění do provozu a opravy a dále povolení pro provádění služeb důležitých z hlediska radiační ochrany. V oblasti zdravotnické techniky pro radioterapii tedy naše společnost zajišťuje veškeré činnosti od dovozu zařízení až po provedení přejímací zkoušky.

  AMEDIS, spol. s r.o. prokazuje, že je schopná důsledně zabezpečovat svůj předmět činnosti v souladu se všemi závaznými právními předpisy a vyhláškami včetně zvyšování spokojenosti zákazníků při efektivním využívání a zlepšování systému managementu jakosti.
 25. AMT měřicí technika, spol. s r.o.
 26. Analytické laboratoře Plzeň, a.s.
 27. Analytika váhy a vážní systémy, s.r.o.
 28. ANALYTIKA, spol. s r.o.
  Vybavení laboratoří na klíč:
  * Laboratorní nábytek a digestoře
  * Bezodtahové digestoře a skříně s filtry s aktivním uhlím
  * Bezpečnostní skříně pro skladování chemikálií, hořlavin, tlakových lahví
  * Laboratorní lednice a mrazáky
  * DNA technika
  * Třepačky a míchačky
  * pH metry, konduktometry, oximetry atd
  * Termostatované skříně
  * Pipety a dávkovače kapalin
  * Filtry, membránové filtry, centrifugační filtry, filtrační zařízení atd.
  * Spotřební plasty a plastové obaly
  * Rozpouštědla
  * Kyseliny vysoké čistoty
  * Standardy, kalibrační roztoky
  * Certifikované referenční materiály
  * Chemikálie laboratorní a průmyslové
 29. Analyzátory Vody
 30. ANAMET s.r.o.
 31. ANECLAB, s.r.o.
 32. ANSELMA - INDUSTRIE, spol. s r.o.
 33. Anton Paar GmbH organizační složka Česká republika a Slovenská republika
  Anton Paar GmbH je renomovaným světovým výrobcem sofistikovaných přístrojů pro široké spektrum aplikací nejen ve výzkumných a vývojových, ale i v řadě provozních a průmyslových pracovištích.
  - Laboratorní měření hustoty a koncentrace
  měření obsahu alkoholu, externí měřící cely pro analýzu obtížně stanovitelných vzorků (vyšší tlak a teplota), unikátní kombinace měření hustoty a rychlosti zvuku (měření koncentrací třísložkových a pseudo - třísložkových směsí), laboratorní stanovení CO2 v kapalinách.
  - Mikrovlnný rozklad a syntéza
  doplněný jedinečným senzorem pro monitoring pracovního tlaku a teploty se zpětnou vazbou a s rozsáhlým příslušenstvím (rozklad, extrakce, odpařování, sušení, hydrolýza, spalování v kyslíkové atmosféře, syntéza). Díky velmi snadné výměně jednotlivých rotorů je systém unikátně multifunkční.
  - Analyzátor HPA-S
  jedinečný analyzátor pro rozklad obtížně rozložitelných vzorků prováděný při vysoké teplotě a tlaku a v atmosféře dusíku
  - Modulární kompaktní reometry
   se širokou škálou měřících systémů a příslušenství pro rutinní měření a kontrolu kvality včetně řady specifického příslušenství pro materiálový výzkum
  - Laboratorní viskozimetry
  pro stanovení dynamické i kinematické viskozity v ojedinělé kombinaci se stanovením hustoty, splňuje požadavky na minimální objemy vzorku.
  - Procesní měření hustoty a koncentrace
  senzory pro měření hustoty a rychlosti zvuku, online měření CO2 v nápojích, elektronické vyhodnocovací jednotky
  - X-Ray strukturální analýza
  příslušenství pro rentgenovou strukturální analýzu.
  - Elektrokinetická analýza - stanovení zeta potenciálu
  - Přesné měření teploty v jednotkách milikelvin
  - Refraktometry a polarimetry
 34. AP Czech s.r.o.
  Cell biology:
  - Molekulárně biologické testy
  - Výzkum a Vývoj léčiv
  - Ochranné pomůcky proti radiaci
  - Protilátky
  - Radiochemikálie
  - Buněčné separace
  - Autoradiografie
  - Buněčné kultury
  - Cytokiny
  Molecular biology:
  - Nukleotidy, oligo-, poly-nukleotidy
  - Restrikční. modifikující enzymy
  - Čištění PCR produktů. cDNA
  - Manuální DNA sekvenování
  - Kity pro mutagenezi
  - Kvantifikace DNA/RNA
  - Ultračisté biochemikálie
  - Čištěni nukleových kyselin
  - PCR kity a komponenty
  - Automatické DNA sekvenováni, fragmentová analýza a detekce mutací
  - Systémy pro expresi sfůzovaných a nesfůzovaných genů
  - Manuální fragmentová analýza a detekce mutací
  - Syntéza nukleových kyselin
  - Čištění oligonukleotidů
  - Kity pro syntézu a klonování cDNA
  - Vektory
  Elektroforéza a bloting
  - Reagencie pro imunodetekci
  - Přístroje na bloting
  - 2-D elfo
  - Detekce a barveni elfo gelů
  - Elfo zdroje
  - Blotovací membrány
  - Přístroje na hybridizaci
  - Vertikální elfo
  - Horizontálni elfo
  - Preparativní elfo
  - Kity pro značení a detekci DNA/RNA
  - Kity pro značení a detekci proteinů
  - Elfo chemikálie a standardy
  - Elfo termostaty
  - Elfo markery
  Spektrofotometrie, zobrazování a detekce elfo gelů a blotů
  - Autoradiografické filmy a příslušenství
  - Fotometry, luminometry
  - Dokumentační přístroje
  - UV/VIS spektrofotometry
  - Imaging systémy
  - Fluorometry
  - Software
  Chromatografické kolony, media, komponenty a systémy
  - Iontově výměnná chromatografie
  - Chromatografie na reverzních fázích
  - BioProcess kolony
  - Prázdné kolony
  - Pumpy
  - Jiné příslušenství
  - Gelová chromatografie
  - Afinitní chromatografie
  - Mikropreparativní systémy
  - Mísiče gradientů
  - Chromatofokusace
  - Hydrofobní chromatografie
  - Příprava vzorků
  - Aminoanalyzátory
  - Detektory
  - FPLC systémy
  - Sběrače frakcí
 35. AP SERVIS
 36. Aqua Plus s.r.o.
 37. AQUAL s.r.o.
 38. AquaOsmotic
  PŘÍSTROJE AQUA OSMOTIC - KVALITNÍ DEMINERALIZOVANÁ VODA

  Přístroje Aqua Osmotic jsou určeny pro přípravu vysoce kvalitní demineralizované vody, která je použitelná jak pro analytické, tak pro technické účely.

  Vysoké kvality permeátu (čisté vody) se dosahuje reverzně osmotickým (RO) procesem, při kterém je voda zbavována rozpuštěných minerálních látek o 96 % a organických látek o 98 % vůči vstupní vodě. Na kvalitu pod 1uS/cm specifické elektrické vodivosti se voda dočišťuje přes ionexovou náplň.

  Přístroje se skládají z filtru na odstranění mechanických nečistot a chlóru, RO modulu a ionexové patrony. Jako nedílná součást zařízení může být instalován konduktometr (vodivostiměr) s přítokovou sondou k okamžitému zjištění kvality permeátu, UV lampa nebo filtr na úpravu mikrobiálního oživení.

  Předností reverzně osmotických zařízení je vysoce kvalitní demineralizovaná voda vyrobená bez spotřeby elektrické energie, pouze tlakem vody ve vodovodním řádu (náhrada elektrodestilace).

  Náklady na jeden litr této purifikované vody jsou výrazně pod 1 Kč.
  Tato voda vyhovuje následujícím normám:

  ČSN 68 4063, Voda destilovaná
  Český lékopis 2005, Pro vodu Aqua purificata
  ČSN ISO 3696, Jakost vody pro analytické účely, pro 2. stupeň jakosti
  United States Pharmacopaial Standard (USP), Purified Watter
 39. AQUATEAM, s.r.o.
 40. AQUATEST A.S.
 41. ARSENAL s.r.o.
 42. ARTIK STUDIO s.r.o.
 43. ASCOMED, spol. s r. o.
 44. ATEsystem s.r.o.
 45. ATG s.r.o. Advanced Technology Group
 46. ATOMVET, s.r.o.
 47. ATOTECH - M.A.G. -CZ, a.s.
 48. ATS CZ s.r.o. Výroba termostatů a teplotní techniky
  Výroba a prodej teplotní techniky, výroba laboratorních inkubátorů
  a laboratorních termostatů, biologických termostatů, klimatermů.
  Výroba a montáž elektrického sálavého vytápění včetně
  bezkontaktních regulátorů teploty.
  Prodej teplotní techniky firmy VANELLUS.
 49. ATSC, společnost s ručením omezeným
 50. AVK technika a služby, s.r.o.
 51. Axon Lab spol. s r.o.
  Prodej a servis (včetně validačních prohlídek) zdravotnických přístrojů in vitro diagnostiky.
 52. Azurr-Technology s.r.o.
 53. Badger Meter Czech Republic, s.r.o.
 54. BAG Health Care
 55. Bangco, s.r.o.
 56. BARIA, s.r.o.
 57. BARTEX, výrobní družstvo
 58. BARTOŠ Jan Ing. - LAMON Výroba a montáž laboratorního nábytku a skříňových digestoří
 59. BAS Rudice s.r.o.
  Firma BAS Rudice je výhradní zástupce předních světových výrobců přístrojů pro oblast ČR a SR. Specializujeme se na spektrometry pro měření chemického složení materiálů a na spektrofotometry pro měření barev.

  Dodáváme:

  Spektrometry pro měření chemického složení:
  - Jiskrové spektrometry - přenosné, mobilní, stolní, stacionární a laboratorní
  - ICP spektrometry
  - ED-XRF spektrometry
  - Přesné ruční XRF spektrometry

  Spektrofotometry pro měření a recepturování barev:
  - Spektrofotometry - přenosné, laboratorní a on-line
  - Koloristické skříně
  - Software pro měření a recepturování barev

  Realizujeme následující služby:
  - dodávky přístrojů na klíč
  - komplexní vyřešení potřeb zákazníků
  - instalaci a záruční servis
  - pozáruční servis a dodávky náhradních dílů
  - provádění pravidelných prohlídek a kalibrací
  - dodávky kalibračních a rekalibračních standardů
  - školení operátorů stávajících i nových zákazníků
  - certifikace všech dodávaných přístrojů
 60. BASF spol. s r.o.
 61. BBT MATERIALS PROCESSING Crystal Science Technology Institute
 62. BC-Chemservis
 63. BDL Czech Republic s.r.o.
 64. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
 65. BFI Praha, s.r.o.
 66. BHV senzory, s.r.o.
 67. BICKEL WOLF s.r.o.
 68. BINOX, s.r.o.
 69. Bio - Consult Laboratories, spol. s r.o.
 70. BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
 71. Bio-consult laboratories s.r.o
 72. BIOGEN PRAHA s.r.o.
 73. BIOGENIX, s.r.o.
 74. BIOLAB spol. s r.o.
 75. Biologicals s.r.o.
 76. Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.
 77. BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.
 78. BIOPHYS, spol. s r.o.
 79. BIO-PLUS, spol. s r.o.
 80. Bio-Port Europe
 81. BIOQUEST DIAGNOSTICS LLC
 82. BIO-RAD, spol. s r.o.
 83. BioTech a.s.
 84. BIOTECH A.S.
 85. BioTest s. r. o.
 86. BioVendor - Laboratorní medicína, spol. s r.o.
 87. BLOCK a.s.
 88. BLOCK a.s.
 89. BMT Medical Technology s.r.o.
 90. BOCHEMIE s.r.o.
 91. BOS. org s. r. o.
 92. BRIO Hranice, s.r.o.
 93. Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
  Laboratorní a průmyslové výrobky
  Laboratorní topná hnízda

  k ohřevu obsahu skleněných laboratorních varných baněk
  o objemech od 50 ml - 4000 ml.
  na přání vyrábíme i topná hnízda pro
  větší objemy baněk až do 200 l.

  Laboratorní více-místná topná hnízda
  pro 2 až 6 baněk
  o velikostech
  od 50 ml - 1 000 ml.

  Mineralizační jednotky Mindig

  k mineralizaci biologických materiálů, vzorků půdy, odpadních vod, kalů, sedimentů a organometalických sloučenin na mokré cestě.

  Odkapávací desky

  na odkapávání laboratorního skla v laboratořích.
  Vyrobeny z materiálů odolných chemikáliím.
  Vyrábí se v různých velikostech dle přání zákazníka.

  Topné manžety

  k předehřívání vstřikovací trysky u lisů a dopravníků viskozních hmot. Topné těleso je zalité ve speciální e99poxidové hmotě.

  Topné vložky

  např. na 200 l baňky, dvoudílná - zakázková výroba.

  Topné pásy

  k ohřevu skleněných potrubí v laboratořích a průmyslu.
 94. Bruker s.r.o.
 95. Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. (pobočka Praha-Letňany)
 96. BUSCH Pelhřimov s.r.o.
 97. BVD PECE spol. s r.o.
 98. BVT Technologies, a.s.
  Výroba elektrochemických senzorů a biosenzorů, miniaturní čidla kyslíku, peristaltické a lineární mikropumpy, přístroje pro stanovení toxicity organofosforových pesticidů a herbicidů.
  Prodej příbuzných výrobků českých i zahraničních firem – viz www.bvt.cz.
 99. CancerTech s.r.o.
 100. CARBON INSTRUMENTS s.r.o.
  Analyzátory vody, půdy, rostlin, potravin, piva, vína, tabáku, TOC, celkového dusíku, BSK, CHSK, toxicity, ropných látek, aniontů, kationtů.
  Laboratorní přístroje různé - dodávky, potřeby, vývoj, zakázková výroba.
 101. Carl Zeiss spol. s r.o.
 102. Cayman Pharma s.r.o.
 103. Centec, spol.s r.o.
 104. CLASIC CZ, spol. s r.o.
 105. Clonestar Peptide Services s.r.o.
 106. COMET SYSTEM, s.r.o.
 107. COMPUREG Plzeň s.r.o.
 108. COMTES FHT, a.s. laboratoře
 109. CONFORG s.r.o.
 110. Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.
 111. CONSYGEN CZ, s.r.o.
 112. Controltest, s.r.o.
 113. CRYOMETAL, s.r.o.
 114. CRYTUR, spol. s r.o.
 115. CZECH-ELMED, spol. s r.o.
 116. ČEMUS laboratorní nábytek
 117. Česká chromatografická škola
  Občanské sdružení Česká chromatografická škola je dobrovolným sdružením občanů, v němž se sdružují příznivci a uživatelé analytické chemie a bylo založeno ke dni 03.11. 2008 v Praze.
 118. Česká vodíková technologická platforma
 119. DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o.
 120. DATAAPEX s.r.o.
 121. David Kučera
 122. DECOMKOV Praha, s.r.o.
 123. DEFEKTA NDT, s.r.o.
 124. DEFEKTOSKOPIE LIBEREC, s.r.o.
 125. DEMOPHA - C.S., s.r.o.
 126. DENIOS s.r.o.
 127. DENWEL, spol. s r. o.
 128. DETA - VÝZKUMNÝ ÚSTAV SPOTŘEBNÍ CHEMIE
 129. DEWETRON-PRAHA
 130. D-Ex Instruments, s.r.o.
 131. DHJ s.r.o.
 132. Dialab, spol. s r.o.
  Prodej laboratorní techniky, především biochemickým analyzátorů a fotometrů. Nabídka kosmetických produktů pro salóny.
 133. Diametral, spol. s r.o.
 134. DIGITAL PRO, s.r.o.
 135. DIONE, spol. s r.o.
 136. Dites - Váhy
 137. DMTech, s.r.o.
 138. DN FORMED Brno s.r.o.
 139. Dodávky automatizace, spol. s r.o.
 140. DONAU LAB, s.r.o.
  Prodej laboratorních přístrojů a vybavení pro aplikace v mnoha různých odvětvích. Naše produkty se využívají ve farmacii, chemickém, petrochemickém, textilním a potravinářském průmyslu, při úpravě vod, zdravotnictví a jiných profesních aplikacích.
 141. DOT diagnostics, s.r.o.
 142. Dr.Alphart s.r.o.
 143. DULAB, s.r.o.
 144. DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
 145. E - Therm TZ s.r.o.
 146. East Port Praha, s.r.o.
 147. easyDNA Czech
  easyDNA nabízí rychlé a spolehlivé DNA testy otcovství a jiných typů příbuznsti. Naše laboratoř je ISO 17025 akreditované a provádí také DNA testy se soudním ověřením a různých jazycích.
 148. ECM ECO MONITORING spol. s r.o.
 149. ECOM s.r.o.
 150. ECOSOND s.r.o.
 151. Edlin, s.r.o.
 152. Edufor s.r.o.
 153. EKO - ŠIMKO
 154. EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
 155. EKO-LAB Žamberk, spol. s r.o.
 156. Ekologická laboratoř PEAL, s.r.o. laboratoř
 157. EKOTECHNIKA OSTRAVA
 158. Ekotechnika, spol. s r.o.
 159. ELBEZ, s.r.o.
 160. ELCOM, a.s., Divize Virtuální instrumentace
 161. ELEKTROCENTRUM ANLAUF, s.r.o.
 162. ELFA - SRB s.r.o.
 163. ELITA semenářská, a.s. (pobočka Šlapanice)
 164. ELSKLO, spol. s r.o.
 165. EMO, s.r.o.
 166. EMPLA AG spol. s r. o.
 167. EMPOS, spol. s r.o.
 168. Enantis, s.r.o.
 169. Energoservice, s.r.o.
 170. Energoservis, spol. s r.o.
 171. ENVINET a.s.
 172. ENVItech Bohemia s.r.o.
 173. Eppendorf Czech & Slovakia
 174. Erba Lachema s.r.o.
 175. ESSA s.r.o.
 176. E-THERM a.s.
 177. EUREX MEDICA, s.r.o.
 178. EUROFINS CZ, s.r.o.
 179. EUROWAG
 180. EXATHERM, s.r.o.
  Výroba a prodej skleněných teploměrů a hustoměrů, klaibrační laboratoř pro obory teploty a hustoty. Teploměry a laboratorní, meteorologické, technické a průmyslové, se spínacími kontakty, užitkové. Hustoměry pro všeobecné použití, moštoměry, cukroměry, areometry na líh, hustoměry na ropu a výrobkx z ropy, hustoměry na mléko, hustoměry pro speciální použití - na kyseliny, amylalkohol, peroxid vodíku, amoniak, vápenné mléko, glykol, třísloviny apod.
 181. EXIMUS CS, s.r.o.
 182. Exova, s.r.o.
 183. EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
 184. Fiedler Scientific Instruments, s.r.o.
 185. FIMA Brno
 186. FINN - LEY VAKUUM, s.r.o.
 187. Fisher Scientific, spol. s r.o.
 188. Forenzní DNA servis, s.r.o.
 189. Fornaxa-těsnění spol s.r.o.
 190. FOTON, s.r.o.
 191. Gali, spol. s r.o.
 192. GAMALUX Plzeň, spol.s r.o. - defektoskopie
 193. Gammalux NDT,s.r.o.
 194. GEMATEST, spol. s r.o.
 195. GeneProof, a.s.
 196. GENERI BIOTECH, s.r.o.
 197. GeneTiCA, s.r.o.
 198. Genex CZ, s.r.o.
 199. GENSERVICE, s.r.o.
 200. Gen-Trend, s.r.o.
 201. GEODRILL s.r.o.
 202. Gerold Matschin
 203. GMC - měřicí technika, s.r.o.
 204. GORO spol. s r.o.
 205. GR JIŘÍ RUMLER
 206. GRYF HB spol. s r.o.
  Výroba měřicích přístrojů pro elektrochemické a fyzikální veličiny
  ( pH, vodivost, kyslík, redox, teplota, ISE atd...) v provedení:
  ruční přístroje, průmyslové přístroje pro řízení technologických procesů
  včetně vizualizace a archivace dat na PC.
  Přístroje řady MAGIC - jedná se o univerzální měřicí přístroje - terminály - s možností připojení až 4 různých měřicích sond, automatický odluh středotlakých kotlů aj..
 207. HACH
 208. Hanna Instruments Czech s.r.o.
 209. HANYKO Praha s.r.o.
 210. HAVOG spol. s r.o.
 211. HBP měřicí technika, s.r.o.
 212. Hebios s.r.o.
 213. HELAGO-CZ, s.r.o.
 214. HES, s.r.o.
 215. HI CHEM s.r.o.
 216. Hichem s.r.o. -divize specíální a vysoce čisté chemikálie
 217. HILGER, s.r.o. (pobočka Ostrava-Hrabová)
 218. HKE, spol. s r.o.
 219. HNS MECHANIX, s.r.o.
 220. HOLAB, spol. s r.o.
 221. Hoyer Praha, s.r.o.
 222. HPM elektro, s.r.o.
 223. HPST, s.r.o.
 224. Hrodek Bohumil - BOHR LABORATORNÍ POTŘEBY
 225. HUKOS, s.r.o.
 226. CheMagazín
 227. Chemila, spol. s r.o.
 228. Chemos Cz, spol. s r.o.
 229. ChemPlant Technology, s.r.o.
 230. CHEMSTAR Czech Republic s.r.o.
 231. Chiltern
 232. Chirana Group, a.s.
 233. CHIS, s.r.o.
 234. CHROMSERVIS s.r.o.
  Chromservis s.r.o.
  - rychlý, spolehlivý a kvalitní partner při řešení analytických problémů laboratoří
  - dodávky příslušenství, chemikálií i celých zařízení za výhodných cenových podmínek
  - poradenská a konzultační činnost, servis, školení
 235. CHROMSPEC spol. s.r.o.
  Analytik Jena UV-Vis spektrofotometry
  Analytik Jena Bioanalytické aplikace
  Analytik Jena Atomové absorpční spektrofotometry
  Analytik Jena Titrátory Karl Fischer
  Analytik Jena Analyzátory AOX
  Analytik Jena Analyzátory TOC, TNb
  Analytik Jena Atomová fluorescence
  Analytik Jena Elementární analyzátory CNS
  Applied Photophysics Spektrofotometry
  AstraNet Modulární spektrofotometry
  Attension chemie povrchových vrstev, tenziometry
  Biolin Scientific QCM, chemie povrchových vrstev
  Biolin QCM-D křemenné mikrováhy Q-Sense
  BioNavis SPR, chemie povrchových vrstev
  Edwards Vývěvy a vakuová technika
  Edwards Vývěvy pro průmyslové aplikace
  ELGA Labwater Zařízení na přípravu čisté vody
  Heraeus Noblelight Optické zdroje
  ISS Inc. špičkové spektrofluorimetry pro náročná měření a vědecké aplikace
  Jacomex Rukavicové boxy
  Laarmann Příprava vzorků (mlýny, drtiče, síta…)
  Milestone Mikrovlnné systémy
  Oxford Instruments Kryogenní technika a supravodivé systémy
  POLYTEKNIK Vakuové napařování a naprašování
  Precisa Laboratorní váhy
  Prior Scientific Mikroskopy laboratorní a průmyslové
  PSA Speciační analýza Hg, Se, As, Sb…
  Starna Kyvety a standardy pro UV-Vis
  Vacuum Instrument Corporation Hledače netěsností
 236. CHUZAM, s.r.o.
 237. I & CS, spol. s r.o.
 238. I.T.A.-Intertact, s.r.o.
 239. Icaris s.r.o.
 240. IDLab, s.r.o.
 241. ILABO, spol. s r.o.
  Prodej laboratorní techniky do všech typů laboratoří.
  Výhradní zástupce firem FRITSCH, GERHARDT,SENTRON a KNICK.
  Autorizovaný distributor řady dalších zahraničních firem: JULABO, BANDELIN,KERN,TINTOMETER aj.
 242. IMMUNOTECH a.s.
 243. Indico, spol. s r.o. (pobočka Ostrava-Poruba)
 244. INECO průmyslová ekologie, s.r.o.
 245. Ing. Bohdan Kadleček (pobočka Zlín-Louky) LABORATORNÍ TECHNIKY
 246. Ing. Bohumil Zálešák
 247. Ing. David Hruška
 248. Ing. HÁJEK & KOUCKÝ
 249. Ing. Igor Luhan, CSc.
 250. ING. JAROMÍR BACÍLEK DORAPIS
 251. Ing. Jaromír Kadlec Zastoupení Testo, s.r.o. - Brno a Jižní Morava
 252. Ing. Jiří Hirschfeld
 253. Ing. Jiří Lonský - LONTECH
 254. Ing. Jiří Pokorný
 255. Ing. Milan Kříž
 256. Ing. Miroslav Novák - ALPINETECH CZ
 257. Ing. Petr Prokůpek
 258. Ing. Petr Šimeček - RDS
 259. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.
 260. Ing. Václav Jiránek, CSc.
 261. Ing. Zdeněk Dutka
 262. INGOS s.r.o.
  LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
  Vývoj, výroba, servis, uživatelská podpora.
  Analyzátor aminokyselin:
  Typ Popis Typ stanovení Certifikace Poznámka
  AAA 400
  Automatický analyzátor aminokyselin Volné aminokyseliny
  Hydrolyzáty
  Biogenní aminy CB,EMC,CE

  Chromatograf:
  Typ Popis Typ Certifikace Poznámka
  LC 5000
  Kapalinový chromatograf Analytický
  Semipreparativní
  Preparativní CB,EMC,CE Chromatograf je sestaven z komponent uvedených níže

  Čerpadla:
  Typ Popis tlak
  [Mpa] Průtok
  [ml/min] Certifikace Poznámka
  LCP 5020
  pro analytickou HPLC 40 20 CB,EMC,CE .
  LCP 5021
  biokompatibilní LCP 5020 40 20 CB,CE .
  LCP 5080
  pro semipreparativní HPLC 20 80 CB,CE na objednávku
  LCP 5081
  biokompatibilní LCP 5080 20 80 CB,CE na objednávku
  LCP 5400
  pro preparativní HPLC 20 400 . Na objednávku

  Detektory:
  Typ Provedení Popis Vlnová délka
  [nm] Certifikace Poznámka
  LCD 5000
  UV s proměnnou vlnovou délkou 190-370 CB,EMC,CE .
  LCD 5000
  UV-VIS s proměnnou vlnovou délkou 190-700 CB,CE .
  LCD 5254
  . Filtrový 254 . Na objednávku

  Kyvety:
  Typ Objem [ul] Optická délka [mm] Poznámka
  Analytická kyveta
  5 5 .
  Preparativní kyveta
  - 0.2 na objednávku
  Mikro kyveta
  2 4 na objednávku

  Dávkovače:
  Typ Popis Min. objem
  smyčky [ul] Počet
  vzorků Certifikace Poznámka
  SV 11
  manuální ventil 5 - - .
  LCS 5040
  automatický dávkovač 5 25,40 CB,EMC,CE .

  Termostaty kolon:
  Typ Popis Teplota [°C] Certifikace Poznámka
  LCT 5100
  Termostat kolon s topením a chlazením 0-80 EMC,CE .

  Na objednávku sestavíme z výše uvedených komponent kompletní chtomatografický systém LC 5000 včetně řídícího a vyhodnocovacího software CHROMuLAN .

  Odpařováky:
  Typ Popis Teplota [°C] Objem baňky
  [ml] Certifikace Poznámka
  RVO 400
  Rotační vakuový odpařovák 30-180 6x20, 5x100, 3x250, 250, 500, 1000, 2000,4000 CB,EMC,CE .
  RVO 004
  Novy zjednodušený model řady 400 30-100 6x20, 5x100, 3x250, 250, 500, 1000, 2000 - .

  Vany:
  Typ Popis Teplota [°C] Certifikace Poznámka
  TVL 15
  Termostatická vodní lázeň max 100 CB,EMC,CE .
  Hydroblok

  Certifikace
  CB,EMC: Bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita. Testováno v EZÚ Praha
  CE: Na základě CB certifikátu vydal TÜV.
  Jsme držiteli certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:1997
 263. INOLAB, spol. s r.o.
 264. INOTEX s.r.o. laboratoře
 265. Inovační technologické centrum - VÚK, a.s.
 266. INSA s.r.o.
 267. INSET, spol. s r.o.
 268. Intertec s.r.o.
 269. INTIMEX, s.r.o.
 270. INTRACO MICRO, spol. s r.o.
 271. Itest plus, s.r.o.
 272. Ivan Černý
 273. Janascard
 274. Jaroslav Čemus Lékárenský a laboratorní nábytek
 275. JD Dvořák, s.r.o.
 276. JHS Laboratory
 277. JHS LABORATORY, s.r.o.
 278. Jiří Krška - dalekohledy a mikroskopy
 279. Jiří Mrázek - VAHY PRO
 280. Jiří Petráň - Petráň Sklo
 281. Jiří Šimák - Bohemia G.E.S.
 282. JKR servis, s.r.o.
 283. JSP, s.r.o.
 284. JUMO Měření a regulace, s.r.o.
 285. KAITRADE, spol. s r.o.
 286. Kancelář AV ČR
 287. KASKA zdravotnická a laboratorní technika
 288. Katchem spol. s.r.o. laboratoře
 289. Katko s.r.o.
 290. KAVALIERGLASS, a.s.
 291. Kittec, a.s.
 292. Knihovna AV ČR
 293. KONCEPT EKOTECH s.r.o.
 294. KONEKO marketing, spol. s r.o.
 295. KOUŘIL laboratorní dávkovací čerpadla
  Výroba peristaltických čerpadel a dávkovačů s číslicovou regulací
  a výkony do 2 l/min.
  VŠEOBECNÉ INFORMACE O PERISTALTICKÝCH
  DÁVKOVACÍCH ČERPADLECH PCD:
  Peristaltická dávkovací čerpadla PCD využívají obecného principu
  činnosti rotační peristaltiky. Tím, že do styku s čerpaným mediem dojde
  pouze čerpací hadička, je zajištěna těsnost a snadná dekontaminace.
  Volbou vhodného materiálu hadičky je možno dosáhnout široké chemické
  kompatibility čerpadla. Čerpadla jsou samonasávací a jejich výkon je dán
  vnitřním průměrem hadičky a otáčkami, průměrem a počtem kladiček rotoru.
  Vzhledem k tomu, že nasávání čerpadla je limitováno pružností hadičky
  (schopností udržet geometrický tvar - nezmáčknout se) může sací výška
  do jisté míry ovlivnit výkon čerpadla.
  Obecně lze peristaltická čerpadla doporučit pro aplikace, kde je vyžadována
  těsnost, chemická kompatibilita, sterilita, přesnost dávkování
  a rychlá obměna čerpaného media.
  Čerpadla a dávkovače PCD se vyznačují kompaktní, robustní
  a spolehlivou konstrukcí s jednoduchou obsluhou.
  Obě skupiny využívají shodné čerpací jednotky, liší se pouze
  ve způsobu řízení a ovládání.
  ČERPADLA - jsou určena pro kontinuální čerpání media nastaveným
  výkonem, který je dán otáčkami rotoru čerpadla a rozměry hadičky
  DÁVKOVAČE - jsou určeny pro načerpání nastaveného objemu media
  konstantním výkonem (plničky, rozplňovačky)
  Čerpací jednotky:
  - SE SILIKONOVÝM ČERPACÍM SEGMENTEM: - pro méně náročné aplikace
  (nižší tlaky a méně agresivní media)
  -silikonový čerpací segment definované délky je napnut přes kladičky
  rotoru čerpadla, čímž je utěsněn, výměna segmentu je jednoduchá
  a velmi rychlá
  - S OPĚRNOU DRÁHOU: - pro široké spektrum aplikací, s využitím hadiček
  z vhodných materiálů a průměrů, odpovídajících požadovanému
  rozsahu výkonů
  - je možno čerpat i viskózní kapaliny nebo kapaliny s abrazivními složkami,
  vzhledem k odklopné opěrné dráze, je výměna čerpací hadičky poměrně
  jednoduchá a rychlá
  - varianta s výměnnými kazetami Ismatec může využívat celý sortiment
  hadiček Ismatec se 2 (3) stopery o průměru 0,5 - 3 mm
  S vyjímkou čerpadel s konstantním výkonem jsou k pohonu použity
  krokové motory s číslicovou regulací a řízením, což umožňuje velký rozsah
  regulace s velkou přesností. U čerpadel jsou regulovány otáčky rotoru
  - tj. výkon čerpadla číslicově, v rozsahu 1-999 , resp. 1-99 u provedení
  s regulací impulsy a kmitočtem (F , P) nebo analogově externím
  řídícím napětím 0-100%.
  U dávkovačů jsou načítávány impulsy pohonu krokového motoru
  (200 kroků na 1 otáčku), tj. úhel natočení rotoru na jedno spuštění,
  což reprezentuje definovaný objem media - dávku.
  Rozsah číslicového nastavení objemu dávky je 1-999.
  Čerpadla lze vybavit funkcemi změny směru otáčení rotoru čerpadla (REV)
  a okamžitého přepnutí na maximální výkon (MAX).
  Konstrukční díly čerpadla jsou z PVC nebo duralu v kombinaci s nerez.ocelí a teflonem. Skříňky jsou z ABS.
  Napájení je ze sítě 230V / 50Hz , ale lze je i napájet
  i ze zdrojů AC/DC 12V/24V.
  Jsou určeny pro běžné prostředí ve třídě 1 s krytím IP 20 .
  Na základě požadavků směrnice Rady 73/23EHS (nařízení vlády č.17/2003 Sb.)a souvisejících předpisů,
  jsou přístroje certifikovány SZÚ Brno a je na ně vystaveno
  ES prohlášení o shodě.
  Výrobce je zařazen do systému likvidace elektroodpadu REMA.
 296. KPZ - Váhy, s.r.o.
 297. KR PROTECT s.r.o.
 298. KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
 299. KRD - obchodní společnost s.r.o.
 300. KROCEK CZ, s.r.o.
 301. KROMAT Czech, s.r.o.
 302. KS Klima-Service,a.s.
 303. K-technologies, s.r.o.
 304. KUČERA - Spínací technika, s.r.o.
 305. Lab - Met, s.r.o.
 306. LAB MARK, a.s.
 307. LabControl, s.r.o.
 308. LABICOM s.r.o.
 309. LABIMEX CZ s.r.o.
 310. LABINA, spol. s r.o.
 311. LABIO a.s.
 312. LabMediaServis, s.r.o.
 313. LABO - MS, spol. s r.o.
 314. LABOIMPO, spol. s r.o.
 315. LABOR KOMPLET s.r.o.
  Kompletní vybavení pro laboratoř: laboratorní digestoře, nábytek, bezpečnostní skříně, kam. výlevky, destilační přístroje, centrifugy, váhy, předvážky, sušárny, germicidní lampy, mikroskopy, mikroskla, magnetická michadla, oční sprchy, ph metry, sklo
 316. LABOR machine, s.r.o.
 317. LABORA KTS, s.r.o.
 318. Laboratorní a zdravotnická technika OPTING servis Luboš Sevčík
 319. Laboratorní sklo - Hubert Košťál
 320. Laboratorní váhy PM
 321. Laboratory Imaging, spol. s r.o.
 322. Laboratoř MORAVA, s.r.o.
 323. LABORTECH, s.r.o.
 324. LABOSERV s.r.o.
 325. LABOX spol. s r.o.
 326. LABTECH s.r.o.
 327. LABtechnik s.r.o.
  Biochemické a hematologické analyzátory.
  Sotřební materiál pro analyzátory biochemické a hematologické (ISE kalibrátory,diluenty, lyzery...)
  Elektrochemické senzory SENTEK (pH,ORP,ISE,vodivost,teplota,kyslík,chlór,chlórdioxid,ozón,peroxid vodíku)
  Stříkačky pro automatické dávkovací systémy,GC,LC,TLC,HPLC,Head-space analýzy, přímé náhrady za HAMILTON stříkačky
  Vodní lázně,ultrazvukové lázně,magnetické míchačky,topné desky
  TOMOS pipety,centrifugy,třepačky/inkubátory.
 328. LAC s.r.o.
 329. LACOMED, spol. s r.o.
 330. LAGET, spol. s r.o.
 331. Lach-Ner, s.r.o.
 332. LAMBDA CZ s.r.o.
 333. LAMBDA PRAHA, s.r.o.
 334. LAO - průmyslové systémy, s.r.o.
 335. LAVA - váhy
 336. LAVAT a. s. Chotutice
 337. LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.
 338. LESÁK - ZEMAN
 339. LESAK s.r.o.
 340. Levné Váhy CZ
 341. Linde Gas a.s.
 342. Linde Material Handling
 343. LINEQ, s.r.o.
 344. LITOLAB SPOL. S R.O.
 345. LJS, s.r.o. (pobočka Brno-Královo Pole)
 346. Logitron
 347. Ludmila Salayová
 348. LUNARIA spol. s.r.o.
 349. Macco Organiques, s.r.o.
 350. Mahr, spol. s r.o.
 351. MAJOR CZ, s.r.o.
 352. Maneko spol. s r.o.
 353. Mar - Con, s.r.o.
 354. MaR SYSTEMS, s.r.o.
 355. MARIA VET, s.r.o.
 356. MARTÍNEK FRANTIŠEK Laboratorní pece
  VÝROBA A SERVIS ELEKTRICKÝCH LABORATORNÍCH PECÍ
  (Pece muflové a trubkové)
  MODERNÍ, ÚSPĚŠNÉ A SPOLEHLIVÉ PECE OD ČESKÉHO VÝROBCE
  pro žíhání, kalení, tavení, vypalování a ostatní práce
  v teplotním rozsahu 200-1250 °C.
  pro laboratoře, dílny, ateliéry
  termočlánky, regulátory teploty
  Krátké dodací lhůty! Nízká cena!
  Žádejte naše prospekty, pište a telefonujte.
 357. Materiálové laboratoře Chomutov, s.r.o.
 358. Measurement Technic Moravia Ltd.
 359. MeaTech spol. s r.o.
 360. MEDET Praha
 361. MEDI PROFIN, s.r.o.
 362. Medial spol. s.r.o.
 363. Medisco Praha s.r.o
 364. Medista, spol.s r.o.
 365. Medistyl, spol. s r. o.
 366. MEDITEC Corporation s.r.o.
 367. MED-LAB TRADE, s.r.o.
 368. MENPOS, s.r.o.
 369. Meopta - optika, s.r.o.
 370. MERCI, s.r.o.
  Vyrábíme laboratorní nábytek. Projektujeme laboratorní interiéry. Dodáváme laboratorní přístroje, reakční aparatury pro laboratoře i poloprovozy.
 371. Merck spol. s r.o., divize Merck Millipore
 372. MERKAT, spol. s r.o.
 373. MESSER TECHNOGAS, s.r.o.
 374. METRA BLANSKO a.s.
 375. Metravolt
 376. Metrohm Česká republika, s.r.o.
 377. Mettler-Toledo, s.r.o.
 378. MGF - Obchodní zastoupení pro ČR a SR
 379. MICROCON s.r.o.
 380. MICRONIX, spol. s r.o.
 381. MIKRO, spol. s r.o.
 382. MIKRON Melcher
 383. Mikroshop.cz
 384. Milan Vavřinka
 385. MILCOM servis a.s.
 386. MK Servis, s.r.o.
 387. Monitoring, s.r.o.
 388. MONOKRYSTALY, s.r.o.
 389. MTH Hrazdil, s.r.o.
 390. MUF - Pro, s.r.o.
 391. MUTE s.r.o.
 392. NATIS, s.r.o.
 393. NBN Elektronik, s.r.o.
 394. NDT servis, s.r.o.
 395. NDT TRADE, s.r.o.
 396. NECHELA Českomoravská komoditní burza Kladno
 397. Nejlabo s.r.o.
 398. NEOTEC, spol. s r.o.
 399. NETTO Electronics, s.r.o.
 400. NICODOM, s.r.o.
 401. NICOLET CZ s.r.o.
  FTIR a FT-NIR spektrometry Nicolet
  Specializované analyzátory olejů, plynů, ropného znečištění
  FTIR mikroskopy
  FT-Raman, Raman
  Databáze spekter
  Příslušenství k IR spektrometrům
  Zakázkový vývoj metod
 402. NOACK ČR s.r.o.
 403. NUKLID sdružení podnikatelů
 404. NYBRO, s.r.o.
 405. O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.
 406. OBAL CENTRUM s.r.o.
 407. OKMP (pobočka Litvínov-Záluží)
 408. Omni-Bio
 409. Omnis Olomouc a.s.
 410. Oprox, a.s.
 411. Orelana, s.r.o.
 412. ORGACHEM s.r.o.
 413. ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.
 414. OZM Research s.r.o.
 415. Pavel Homola
 416. Pavel Kovanda
 417. PAWLICA s.r.o.
 418. PCS, spol. s r.o.
 419. PE Systems s.r.o.
  autorizovaný distributor výrobků firmy PerkinElmer
  distributor výrobků firmy Photovac

  Prodej a servis analytických přístrojů v těchto oblastech:

  Atomová spektroskopie:
  - AA spektrometry
  - ICP-OES spektrometry
  - ICP-MS spektrometry

  Molekulární spektroskopie:
  - UV/VIS a UV/VIS/NIR spektrometry
  - FTIR a FT-NIR spektrometry
  - luminiscenční spektrometry
  - polarimetry

  Chromatografie:
  - plynové chromatografy (GC, GC-MS)
  - kapalinové chromatografy (HPLC)
  - přenosné plynové chromatografy a čidla

  Termická a elementární analýza:
  - DSC, TGA, TG/DTA, TMA, DMA
  - elementární analyzátory (CHNS/O)

  Informační technologie: LIMS

  Life Science:
  - robotické pipetovací stanice
  - plate readery
  - genomika: microarray skanery, spotovací stanice
  - proteomika: výzkum biomarkerů, protein arrays, MALDI O-TOF
  - bioimaging: fluorescenční a chemiluminiscenční zobrazovací systémy
  - konfokální mikroskopie
  - reagencie pro life science
 420. PentaGen, s.r.o.
 421. PETR HEPNAR
 422. PH GIA spol. s r.o.
 423. pH plus, s.r.o.
 424. PiKRON, s.r.o.
 425. PILSNET
 426. PKI - Teplotechna Brno, spol. s r.o.
 427. P-LAB a. s.
  P-LAB a.s.
  * Potřeby pro laboratoř.
  * Krátké dodací lhůty.
  * Rozumné ceny.
  * Spolehlivé služby - víme, co Vám nabízíme.
  * Nakupujte z našeho elektronického katalogu.
 428. PM - Váhy
 429. Podnikatelské centrum Rumburk, VTP, s.r.o.
 430. POLENA vzduchotechnika z plastů
 431. POLY-ANALYSER, s.r.o.
 432. Polygen, spol. s r.o.
 433. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.
 434. Potřeby pro Laboratoře Praha, s.r.o.
 435. POVODÍ ODRY státní podnik Vodohospodářské laboratoře
 436. Povodí Ohre, státní podnik, VHL odbor vodohospodárských laboratorí Teplice
 437. Pragolab s.r.o.
 438. PREDITEST, s.r.o.
 439. PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
 440. Progys CZ, s.r.o.
 441. PROMETRON, s.r.o.
 442. Promos spol.s r.o.
 443. Protean, s.r.o.
 444. PROTEC ING. JIŘÍ ERBAN
 445. Přemysl Škornička - Váhy Teplice
 446. PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o
 447. Qi Analytical, s.r.o.
 448. Q-TEST s.r.o.
 449. Quickstudio umělecká agentura
 450. R - Diagnostics, spol. s r.o.
 451. RADANAL s.r.o.
  Předmět činnosti

  Radanal s.r.o. působí v oboru aplikací plynové a kapalinové chromatografie pro studium a sledování vlivu přírodních látek, zejména vitaminů a dalších antioxidantů, na lidské zdraví, chování, stárnutí, duševní a fyzickou výkonnost a krásu.
  Obchodní činnost

  Jsme výhradními zástupci firem ESA - a Dionex Company a Recipe Chemicals + Instruments GmbH.

  Nabízíme HPLC systémy s patentově chráněnými elektrochemickými detektory Coulochem® a CoulArray® a univerzálním detektorem Corona® Charged Aerosol Detector.
  Výzkumná činnost

  Prioritou našeho výzkumu je vývoj analytických metod, které umožňují sledovat vliv stravy na lidské stárnutí, fyzickou a duševní výkonnost. Tento výzkum vyžaduje propojení odborníků z oblastí medicíny, farmacie, potravinářské chemie, analytické chemie a toxikologie. Z tohoto důvodu jsme inicializovali propojení úzce specializovaných odborníků a vytvořili jsme řešitelské týmy, se kterými řešíme projekty se státní podporou.

  Přehled řešených projektů
  Vzdělávací činnost

  Pořádáme semináře, kde prezentujeme produkty firem ESA , Entech Instruments, Recipe, Bia Separations a Distek.
  Historie firmy

  Společnost byla založena v roce 1993 Alešem Hornou.

  Aleš Horna vystudoval v roce 1980 organickou technologii na VŠCHT Pardubice a získal zde v roce 1984 vědeckou hodnost CSc. v oboru analytické chemie. V té době publikoval v Journal of Chromatography soubor prací „Chromatography of Monomers" a od roku 1987 spolupracoval s tímto renomovaným časopisem jako recenzent. V roce 1989 byl jako jeden ze čtyř českých expertů přizván vládou Velké Británie na pomoc při vyšetřování letecké katastrofy v Lockerbie.Toto bylo zřejmě první historické setkání, kde se odborníci ještě z politicky rozděleného světa spojili při řešení teroristického útoku.

  Společnost Radanal je kolektivním členem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci.
 452. RAMT Ostrava, spol. s r.o.
 453. Realistic, a.s.
 454. RECMAN - laboratorní technika
 455. REGMET, s.r.o.
 456. REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
 457. REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
 458. REMAX CZ, s.r.o.
 459. REMION RNDr. Mojmír Adamec
  Vydavatel katalogu Laboratorní průvodce -
  přehled dodavatelů přístrojů, výrobků a služeb pro laboratorní praxi.
  Reklama v oblasti laboratorní praxe.
 460. RENISHAW s.r.o.
  Spektroskopické systémy a součásti pro Ramanovu a fotoluminiscenční spektroskopii

  Společnost Renishaw vyrábí široký sortiment výrobků pro spektroskopii včetně Ramanových konfokálních mikroskopů , kompaktních přenosných spektrometrů pro monitorování procesů, strukturálních a chemických analyzátorů pro implementaci se skenovacím elektronovým mikroskopem, diodových laserů a nejmodernější chlazené CCD snímače pro koncové uživatele a výrobce laboratorních přístrojů.
 461. REO TRADE, s.r.o.
 462. ResTrial s.r.o.
 463. RH - Media, s.r.o.
 464. RHINESTONE, s.r.o.
 465. RIE, s.r.o.
 466. Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o. laboratoře
 467. RMI s.r.o.
 468. RNDr. Karel Martyčák
 469. RNDr. Vladimír Sázel EKOLAB
 470. ROFA PRAHA, s.r.o.
 471. Roman Lukas
 472. Safibra, s.r.o.
 473. SAFINA, a.s.
 474. Santiago
 475. SARTALEX, spol. s r.o.
 476. Sartorius Karolina Expres
 477. SAUTER Automation, spol. s r.o.
 478. SCANLAB SYSTEMS
 479. Science Instruments and Software, s.r.o.
 480. SCIENTIFIC INSTRUMENTS BRNO, spol. s r.o.
 481. Scintila, s.r.o.
 482. SciTech s.r.o.
 483. Screen servis spol. s r.o.
 484. SEALL VOS
 485. Selva - váhy, s.r.o.
 486. SENSIT s.
 487. SENZORY CZ, s.r.o.
 488. SERVIS VAH - Jiří Bláha, s.r.o.
 489. SHIMADZU GmbH org. složka
  Kapalinová a plynová chromatografie vč. hmotnostních detektorů, autosamplerů a softwarů; UVVIS, UVVIS-NIR, FTIR, FTIR-NIR,AAS,ICP, EDX, spektrofluorometrie, TOC a celkový dusík, MALDI TOF, termální analýza, testovací stroje, vysokorychlostní kamera
 490. SCHMACHTL CZ spol. s r.o.
 491. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
 492. Schoeller Pharma Praha s.r.o.
 493. Schubert CZ, spol. s r.o.
 494. Schwer Fittings, s.r.o.
 495. Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o.
 496. SIGMA ALDRICH s.r.o.
 497. SIPOCH, spol. s r.o.
 498. SKA-TEC spol.s r.o.
 499. SKLOCHEM, spol. s r.o.
 500. SMARIS s.r.o.
 501. SMART, spol. s r.o.
 502. Sokolovská uhelná, a.s.
 503. SOMET CZ, s.r.o.
 504. SOMEX SERVIS, SPOL. S R.O.
 505. SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o.
 506. SPECION s.r.o.
 507. Spectris Praha spol. s r.o.
 508. SPECTRO CS s.r.o.
  Certifikace dle ISO 9001: 2009
  Certifikát TÜV SÜD Czech číslo: 02.017.806
  Specialisté v oboru spektrometrie nabízejí:

  RUČNÍ A MOBILNÍ SPEKTROMETRY:
  SPECTROiSORT
  • ruční přístroj, napájený z akumulátorku, analýza NL a Cr ocelí včetně C
  • oblouk na vzduchu (bez argonu nebo radioaktivního zdroje záření)
  • analýza a určení jakosti za 4s, metoda Fingerprint (otisk prstu), ICAL
  SPECTROTEST CCD
  • mobilní spektrometr s parametry laboratorního přístroje
  • analýza včetně N, C, B, As, Sn, P a S v oceli, měření obsahu C na vzduchu
  Nový model
  SPECTROxSORT
  • nový ruční RTG spektrometr, analýza a třídění kovů, půd a odpadů, RoHS
  • bezpečný, spolehlivý, rychlý, SDD detektor - rozlišení méně než 160 eV
  STACIONÁRNÍ – LABORATORNÍ JISKROVÉ SPEKTROMETRY:
  SPECTROMAXx D, SPECTROMAXx M
  • rozsah vln. délek 233 až 670 nm, stolní provedení, váha cca. 60 kg.
  • analýza Al, Zn a Mg báze
  • rozsah vln. délek 140 až 670 nm, provedení stolní a s podstavcem
  • analýza Fe, Ni, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Co, Ti a Mg báze. Libovolná vlnová délka
  • ICAL - rekalibrace všech programů jediným vzorkem
  SPECTROLAB
  • spektrometr nejvyšší kategorie s hybridním opt. systémem (PMT a CCD)
  • extrémně nízké limity detekce (jednotky mg/kg u stopových prvků)
  • analytické moduly pro všechny báze v jediném přístroji
  • rozsah vlnových délek 120 – 780 nm, včetně analýzy N,O a H, SSE
  AUTOMATICKÉ SYSTÉMY:
  NUCLEUS
  • bezobslužná provozní laboratoř, umístění v kontejneru pro nečisté prostředí
  PŘÍSTROJE S ICP:
  SPECTROARCOS, SPECTROGENESIS, SPECTROBLUE (Novinka)
  • simultánní analýza všech čar mezi 130-770 nm za méně než 2 sekundy
  • unikátní 3x750 mm optický systém,spektrální rozlišení 8 pm (130 – 340 nm)
  • měření prvků včetně C, N, Br, I, Cl a suspenzí (tzv.„slurry“ technika)
  • simultánní analýza, 400 mm CCD optika, ICAL
  • jednička na trhu v poměru cena/výkon, 750mm optika, spek.rozl.3 pm (160-285nm)
  SPECTROMS Novinka
  • hmotový spektrometr
  RTG SPEKTROMETRY:
  SPECTROXEPOS
  • stolní RTG spektrometr pro analýzu Na – U
  SPECTROMIDEX
  • nový RTG spektrometr pro analýzu drahých kovů, M-verze s velkou komorou
  SPECTROPHOENIXII, SPECTROiQ II
  • malé, stolní, levné analyzátory včetně systémů on-line
  • nový stolní RTG spektrometr pro nízké limity Na,Mg,Al,Si,P,S a Cl
  SPEKTROMETRY S DOUTNAVÝM VÝBOJEM SPECTRUMA -SRN:
  SPECTRUMA GDA 750 (550), GDA 650(150HR)
  • spektrometr s doutnavým výbojem, optika 750 mm,DC (HF) zdroj GD
  • měření vrstev ( pokovení,nitridování,nauhličení atd. ), USU - analýza nepravidelných tvarů, drátů, aj.
  • GDA spektrometr s unikátní 400 mm CCD optikou, DC (HF) zdroj GD
  ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ ČÁSTIC A SYPNÝCH HMOT: SEISHIN – Japonsko
  PITA-1 Novinka, DALŠÍ PŘÍSTROJE
  • Nový typ přístroje pro stanovení velikosti částic 0,8 – 1000 ?m, mokrý způsob měření,obrazová analýza
  • hustoměry,tryskové mlýny,třídičky,rozsévačky
  ZAŘÍZENÍ PRO TRIBOTECHNIKU FIRMY: SPECTRO inc. USA
  FluidScan Novinka
  • ruční, výkonný IČ spektrometr
  LNF Q200 Novinka
  • analyzátor velikosti částic v kombinaci s identifikací částic pomocí knihoven
  SPECTROIL Q100 Novinka
  • opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou pro analýzu olejů
  Ferografy, Fuel Snifer, Viskozimetry
  • chemické složení nečistot a aditiv, viskozita, ředění palivem atd.
  ZAŘÍZENÍ OD FIRMY FLUXANA
  Zařízení pro přípravu materiálů – TAVIČKY, certifikované referenční materiály a spotřební materiál pro XRF
  CERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY:
  Firem: MBH Analytical a B.A.S. (GB), Hydro a SUS (SRN), Alcan (CH), Aluminium Pechiney (F), a.j.
 509. Spectronex, spol. s r.o.
 510. SPŠCH Pardubice
 511. STAPRO, s.r.o.
 512. STRUERS GmbH metalografie, materiálografie
 513. Středisko společných činností AV ČR
 514. Svatopluk Kubant - elektronika
 515. Svět dalekohledů, s.r.o.
 516. SYSMEX CZ, s.r.o.
 517. ŠKODA VÝZKUM, s.r.o. AZ - CHE
 518. ŠVECSERVIS
 519. T.O.P. Service spol. s r. o.
 520. Tafonco a.s. Laboratoře a zkušebny
 521. TECON s.r.o.
 522. Tecpa, s.r.o.
 523. TECTRA a.s.
 524. TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, A.S.
 525. TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
 526. TECHNOSKLO, společnost s ručením omezeným
 527. Termolab, spol. s r.o.
 528. TESA SA
 529. TESCAN, s.r.o.
 530. TEST SERVIS, s.r.o.
 531. Testima, spol. s r.o.
 532. TEST-LINE, Clinical Diagnostics, spol. s r.o.
 533. Testo s.r.o.
  Testo vyrábí přenosné ruční měřicí přístroje pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, tlaku, aktivity vody, otáček, pH, kvality vzduchu, světelnosti, hluku, analyzátory spalin, detektory plynů, přístroje pro potravinářský průmysl (HACCP). Dále nabízí přístroje pro měření ve vzduchotechnice a klimatizačních zařízeních, přístroje pro kontrolu a seřízení plynových a spalovacích zařízení, přístroje pro průmyslové aplikace, termokamery, přístroje pro automatický sběr a záznam dat,

  Testo, s.r.o. nenabízí pouze prodej přístrojů, servis kalibraci v akreditované kalibrační laboratoři, ale především poradenství při řešení Vašich konkrétních měřicích úloh.
 534. TEVAK s. r. o.
 535. TH & L Systems - THL Systems
 536. The Binding Site s.r.o.
 537. Thermo Electron CZ, a.s.
 538. Thermo Fisher Scientific (Praha) s.r.o.
 539. THETA ´90
 540. TM Technik, s.r.o.
 541. Top-Bio, s.r.o.
 542. TR instruments, spol. s r.o.
 543. Trafag, spol. s r.o.
 544. TRIGON PLUS spol. s r.o.
  Když se řekne "TRIGON ... "

  Firma TRIGON PLUS je česká firma s více než 20ti letou tradicí,
  působící jako obchodní a servisní zástupce firem THERMO Scientific - divize laboratorní techniky, Arctiko,Bioquell, CLST, Erlab, EuroBioConcept, Evermed, HMC Europ,Synbiosis, Syngene, Labogene, Lancer, Ruskinn, Tecniplast.
  Produkce těchto firem pokrývá široké spektrum laboratorní techniky.
  Předmětem činnosti TRIGON PLUS jsou komplexní služby zákazníkům
  - prodej laboratorních přístrojů a spotřebního materiálu, instalace,záruční a pozáruční servis a validace laboratorní techniky.
  TRIGON PLUS působí taktéž jako akreditovaná kalibrační laboratoř.
  TRIGON PLUS je certifikován podle ISO 9001.

  Často dodávané přístroje jsou běžně k dispozici na skladě TRIGON PLUS.

  Všeobecné laboratorní přístroje
  * centrifugy, multifunkční centrifugy
  * vysokootáčkové centrifugy
  * laminární boxy a biohazardy tř.II
  * biohazardy tř. II
  * boxy pro PCR
  * peroxidová dekontaminace
  * bezodtahové digestoře a skladovací boxy na chemikálie
  * boxy pro řízené zmražování -180°C
  * skladovací boxy -180°C
  * hlubokomrazicí boxy -86°C
  * mrazicí a chladicí boxy -55°C, -40°C, +2/+10°C
  * transportní mrazicí a chladicí boxy
  * výrobníky ledu
  * termostaty s atmosférou CO2, O2 a regulací RH
  * termostaty a chlazené termostaty
  * sušárny, vodní lázně
  * vakuové centrifugační koncentrátory
  * autoklávy 25 až 160 litrů
  * lyofilizátory
  * testovací komory
  * klimatizované (kultivační) boxy
  * klimatizované boxy pro laboratorní zvířata
  * myčky a sušičky laboratorního nádobí

  Mikrobiologie
  * boxy s anaerobní atmosférou
  * automatické plničky petriho misek
  * systémy pro automatické počítaní bakteriálních kolonií a analýzu inhibičních zón  Molekulární biologie
  * PCR termocyclery
  * KingFisher
  * blotování, sekvenace
  * hybridizační pece
  * elektroporátory
  * French Press
  * sušičky gelů
  * systémy pro gelovou dokumentaci a analýzu
  * systémy pro chemiluminiscenční a fluorescenční dokumentaci a analýzu
  * databázový software pro analýzu genomu
  * elektroforézy, zdroje, vany, transiluminátory
  * software a hardware pro přípravu a analýzu micro a macro arrays
  * automatizace genomické analýzy
  * software a hardware pro obrazovou analýzu
  * boxy pro PCR

  Mikrodestičková instrumentace
  * spektrofotometry, fotometry
  * fluorometry, luminometry
  * nefelometry
  * dávkovače, promývačky
  * třepací termostaty
  * pipety

  Příprava čisté vody
  * reverzní osmóza
  * deionizační systémy
  * kompaktní laboratorní systémy


  Tranfuziologie

  * mrazicí a chladicí boxy -55°C, -40°C, +2°C/+10°C
  * transportní mrazicí a chladicí boxy
  * transfuzní centrifugy
  * centrifugační monitorovací systém

  Chov laboratorních zvířat
  * IVC individuálně ventilované boxy
  * chovné nádoby, příslušenství
  * izolátory
  * ochranné a přestýlací boxy
  * metabolické klece
  * komplexní projekty

  Služby
  * servisní služby – preventivní servis
  * kompletní dodávky, běžné typy přístrojů na skladě
  * validace přístrojů
  * akreditovaná kalibrační laboratoř
 545. Trystom, spol. s r.o.
 546. TURCK s.r.o.
 547. TÜV NORD Czech, s.r.o. (pobočka Brno-Židenice)
 548. Uni-Export Instruments, s.r.o.
 549. Unimed Praha, s.r.o.
  Dodává laboratorní odstředivky všech provedení, homogenizátory,
  vodní lázně, třepačky, myčky lab. skla, termobloky a vyhřívací desky,destilační zařízení, digestoře, inkubátory, laboratorní nábytek, měřicí přístroje, míchačky, mlecí, mísící a drtící zařízení, laboratorní pece, sterilizátory, sušárny a sušičky, digitální teploměry, termostaty, ultrazvukové čističky,digitální vlhkoměry,počítače bakterií,laukomaty, germicidní lampy.
  Bezpečnostní skříně na hořlaviny, jedy, kyseliny, louhy a jiné nebezpečné látky,nádoby na skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami.Nerezový nábytek a další vybavení.
  Na uvedené zařízení zajišťujeme servis po celém území ČR.
  Dále provádíme validace teploty, otáček a vlhkosti a preventivní prohlídky přístrojů dle zákona č.123/2000 Sb.
  Web:
  www.unimed.cz
  www.germicidni-lampy.cz
  www.skrine-bezpecnostni.cz
 550. UNIMETRA, spol. s r.o.
 551. UNIPRO - ALPHA C.S, spol. s r.o.
 552. ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o.
 553. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Vývojová optická dílna
  Zakázkový vývoj a výroba optických prvků.
 554. ÚSTAV PRO VÝZKUM A VYUŽITÍ PALIV a.s.
 555. ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR
 556. ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR
 557. Václav Crha
 558. VÁHY - RADWAG
 559. VÁHY HORŇÁK
 560. VÁHY ŠEBEK
 561. VAKUUM BOHEMIA s.r.o.
 562. VAMONT U&D v.o.
 563. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.
 564. Ventile & Fittings Praha spol. s r.o.
 565. VERDER s.r.o.
 566. VERKON s.r.o.
  Naše infolinka zdarma: 800 221 224

  Maloobchodní prodejny:
  Podrobnou nabídku našich prodejen naleznete v maloobchodním katalogu v PDF nebo v online katalogu.

  VERKON s.r.o., Kurta Konráda 18, 190 00 Praha 9
  Tel.: 284 813 034, 777 913 387
  E-mail: praha@verkon.cz

  VERKON s.r.o., Cyrilská 14, 602 00 Brno
  Tel.: 543 254 055, 777 913 383
  Fax: 543 321 287
  E-mail: brno@verkon.cz

  VERKON s.r.o., Bozděchova 2, 400 01 Ústí nad Labem
  Tel.: 475 201 962
  Fax: 475 201 977
  E-mail: usti@verkon.cz


  --------------------------------------------------------------------------------

  Společnost VERKON s.r.o. se zaměřuje na laboratorní vybavení převážně českých výrobců. Spolupráce se sesterskou interiérovou společností Adelon, dala vzniku nové kompletní řadě laboratorního nábytku AdeLAB. Kromě kompletního zajištění realizace jsme schopni Vám nabídnout i tzv.Náhradní plnění.

  Zajišťujeme kompletní dodávky chemikálií a vybavení do všech typů laboratoří (výzkumné, průmyslové, nemocniční, školní, veterinární ústavy, zdravotní ústavy atp.).


  --------------------------------------------------------------------------------


  Chemikálie

  Laboratorní chemikálie (Lach-Ner, Penta)
  Normanály Lach-Ner
  Organické chemikálie Acros
  Pufry Penta
  Speciální rozpouštědla Labscan
  Spotřební chemie Lach-Ner
  Technické chemikálie
  Laboratorní sklo

  Baňky, Butyrometry, Byrety
  Exsikátory, Chladiče
  Kádinky, Kahany, Kolorimetry
  Kapiláry, Kohouty
  Láhve, Míchadla, Misky
  Odvažovačky, Váženky
  Pipety, Pyknometry
  Skla, Špachtle, Trubice, Tyče
  Tyčinky, Válce, Vany
  Zátky, Zkumavky

  Laboratorní porcelán

  Kádinky, Kelímky, Lžíce
  Misky, Nálevky, Tloučky

  Laboratorní plasty a kovové pomůcky

  Baňky, Byrety
  Držáky, Kádinky, Kyvety
  Kryokontejnery, Kryoboxy, Kleště, Kruhy
  Láhve, Mikrozkumavky
  Pipety, Pinzety, Střičky
  Válce, Vzorkovače, Zátky, Zkumavky

  Filtrace

  Extrakční patrony
  Papír pro kvalitativní, kvantitativní analýzu
  Membránové i stříkačkové filtry
  Zařízení pro vakuovou filtraci

  Chromatografie

  Kolony chromatografické, Komory
  Mikrostříkačky
  Papíry chromatografické a iontoměničové
  Silikagel, Vialky

  Dávkování a titrace

  Balónky pipetovací, Byrety
  Dávkovače, Pipety
  Stříkačky, Špičky, Titrátory


  Teploměry, areometry a klima přístroje

  Anemometry, Areometry pro speciální použití
  Lihoměry, Hustoměry
  Moštoměry a cukroměry
  Teploměry elektronické, Teploměry laboratorní
  Teploměry lékařské a užitkové, Teploměry meteorologické
  Vlhkoměry a barometry

  Přístroje

  Centrifugy, Čerpadla kapalinová
  Desky a topná hnízda, Fotometry, Homogenizátory
  Chladiče, Inkubátory, ionometry,
  Kolorimetry, Konduktometry, Lázně
  Mikroskopy, Míchadla, Mlýny, Multimetry, Oximetry
  Pece, pH metry, Polarimetry
  Spektrofotometry, Sušárny, Termoreaktory, Termostaty
  Třepačky, Turbidimetry, Váhy, Viskozimetry, Vývěvy

  Ochrana a bezpečnost

  Brýle, Detektory
  Kalhoty, Košile
  Masky, Pláště,
  Respirátory, Rukavice
  Ručníky a utěrky, Zástěry

  Čištění a dezinfekce

  Prostředky Dr. Weigert
  Prostředky Bochemie
  Prostředky Ecolab Hygiene

  Nábytek

  Administrativní pracoviště
  Laboratorní stoly, Laboratorní digestoře
  Pracovní desky, Speciální stoly
  Úložné prostory, Židle
 567. VEZAS spol. s r.o.
 568. VILIS M.I.C. ENZYM, s.r.o.
 569. Vistec
 570. Vít Šťovíček, sklářská dílna
 571. VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o. (pobočka Ostrava-Hulváky)
 572. VITRUM (Rožnov, Praha, Ostrava, Hradec Králové, Bratislava)
 573. VITRUM Hradec Králové
 574. VITRUM Praha s.r.o.
 575. Vlastimil Brunclík
 576. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. technická divize
 577. Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. laboratore
 578. Vodohospodárské laboratore, s. r. o. laboratoř
 579. Vodovody a kanalizace Jižní Cechy, a. s VAK JČ -laboratoř Strakonice
 580. VSK Pardubice s.r.o.
 581. VÚPS, a.s. Pivovarský ústav Praha
 582. VWR International
 583. VWS MEMSEP s.r.o.
 584. Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
 585. Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační společnost, s.r.o.
 586. Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. laboratoře
 587. VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTV, v. v. i.Í
 588. VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.M.
 589. VZ lab, s.r.o.
 590. W&ET Team Water & Environmental Technology Team
 591. Wasy spol. s r.o.
 592. WATEK, s.r.o.
 593. WATERS Gesellschaft m.b.H.
 594. Watrex Praha, s.r.o.
 595. Werner Zuglauer
 596. WHP Technik, s.r.o.
 597. WTW, s.r.o.
 598. X-Rite spol. s r.o. - organizační složka
 599. Zbyněk Šachteli
 600. Zdeněk Lommer
 601. Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
 602. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 603. ZEZ, s.r.o.

Zastoupené firmy:

 1. POL-EKO
 2. 3B Scientific
 3. 3M
 4. 4N6
 5. A&D
 6. A&D (Japonsko)
 7. A. KRÜSS
 8. A.Kruss
 9. AALBORG
 10. Aalborg
 11. ABACUS Diagnostics
 12. Aber Instruments Ltd.
 13. ABISS-PBI DANSEN-SOR
 14. Absolute Standards
 15. ABX
 16. AccuStandard
 17. AccuStandard
 18. AccuStandard
 19. AccuStandards
 20. ACD/Labs
 21. ACE
 22. ACES (USA)
 23. ACM
 24. ACO-Automation Components
 25. Acosafe (SRN, FR)
 26. ACROS CHIMICA
 27. Acros Organics
 28. Acros Organics
 29. Acrovyn
 30. ADAM EQUIPMENT
 31. ADAM EQUIPMENT
 32. Adelon
 33. Adolf Thies GmbH & Co. KG
 34. ADVANCED INSTRUMENTS
 35. Advanced MicoBeam, USA
 36. ADVANTECH
 37. AEROFLEX
 38. AES laboratoire, Francie
 39. AESCULAP
 40. Affinity BioReagents
 41. AGEA
 42. Agilent Technologies
 43. Agilent Technologies
 44. Agilent Technologies (spotřební materiál)
 45. Agilent Technologies a J&W Scientific
 46. Ahlborn
 47. AHLBORN GmbH (Německo)
 48. AHLBRANDT
 49. Ahura Scientific Inc.
 50. AIR LIQUIDE
 51. AIR LIQUIDE (Francie)
 52. Air Sense
 53. Airfoil
 54. AirMetric (USA)
 55. AL SYSTEM
 56. ALBA
 57. ALBET-HAHNEMUEHLE
 58. Alcan
 59. Alcatel (F)
 60. Alco-Valves
 61. Aldrich
 62. Aldrich
 63. Alexis
 64. ALFA AESAR
 65. Alfa Aesar
 66. Alfatech
 67. ALIMA Inc., USA
 68. ALK-Abelló
 69. ALLDOS
 70. ALLERGAN-HUMPHREY
 71. Alliance Salzburg (Rakousko)
 72. Alltech
 73. ALLTECH
 74. Alltech
 75. Alma
 76. Alpha Innotech Corp.
 77. Alpha Laboratories
 78. ALPHA RESOURCES
 79. Altion
 80. Aluminium Pechiney
 81. Amarell
 82. Amaxa
 83. AMERICAN SIGMA
 84. AMPLICON
 85. AMS France, Francie
 86. ANALYTICAL PRECISION PRODUCTS
 87. Analyticon
 88. Analytik Jena
 89. Ancell
 90. ANDA BIOLOGICALS
 91. Andor
 92. Angelantoni
 93. Angelantoni
 94. ANKOM Technology, USA
 95. ANSYS
 96. Ansys Technologies - součást fy Varian
 97. Antec
 98. Antec
 99. Antek
 100. Anthos
 101. AntiCancer Inc.
 102. Anton Paar
 103. Anton Paar
 104. Anton Paar GmbH
 105. Anton Paar GmbH, Rakousko
 106. Apelex
 107. Apogge
 108. Appa
 109. Applied Photophysics
 110. Applied Separations
 111. Applied Spectral Imaging Ltd.
 112. AppliChem GmbH
 113. Applikon
 114. AP-Tech
 115. AQ System (Sweden)
 116. Aqual s.r.o.
 117. AREDI TECNICI VILLA
 118. Argene Biosoft (FR)
 119. ARGENTOX (Německo)
 120. Arioso
 121. Arkray, Japonsko
 122. ARMAR Chemicals
 123. Asecos
 124. Asecos
 125. ASECOS
 126. ASHLAND
 127. ASI
 128. ASI
 129. ASSAY DESIGNS, USA
 130. ASSEL
 131. ASSISTENT
 132. ASSISTENT
 133. ASTELL Scientific Ltd., Velká Británie
 134. AstraNet
 135. Asynt
 136. ATAGO
 137. Atago
 138. Atago
 139. ATAS
 140. Atlas material testing
 141. AXAIR-NOVASINA
 142. AXIS SHIELD ASA, Norsko
 143. Axon Instruments
 144. Axon Lab AG
 145. AXYGEN
 146. B.A.S.
 147. B.M.I.
 148. B.R.A.H.M.S. Diagnostica, SRN
 149. Bachem
 150. BACHEM
 151. BAKMED
 152. Baktolan
 153. BALSTON Parker
 154. Bambas Bayser, S.L.
 155. Bandelin
 156. Bandelin
 157. Bandelin
 158. Bandelin
 159. Bangs Lab, Inc., USA
 160. Barloworld
 161. BARNSTEAD
 162. Barnstead International
 163. Bartec BMS GmbH
 164. Bartec GmbH
 165. BAS
 166. BASF
 167. BASLER
 168. Baty
 169. Baxter
 170. bbe-Moldaenke GmbH
 171. BCR
 172. BDK
 173. BDS, SRN
 174. Beamex
 175. Becker
 176. Beckman Coulter
 177. BECKMAN COULTER
 178. Beckman Coulter
 179. Beckman Coulter (USA)
 180. BECTON DICKINSON
 181. Bedoukian
 182. BEHA GmbH (Německo)
 183. BEHNK
 184. Behr Labortechnik (SRN)
 185. BEHR Labor-Technik (SRN)
 186. Bel Engineering
 187. BEL-ART PRODUCTS
 188. Belec (Německo)
 189. Bellingham & Stanley Ltd.
 190. Bellingham&Stanley
 191. Bender MedSystems
 192. Bender MedSystems (AT)
 193. BenderMedSystems, Austria
 194. Benchmark
 195. BERGHOF Products + Instruments
 196. Berkeley Nucleonics
 197. Berkshire
 198. BERNARD-BOHHEFOND, FRANCIE
 199. Berson UV-Techniek
 200. Berthold DS
 201. Bertin Technologies
 202. Bia Separations
 203. Bigneat limited , Británie
 204. Binax - USA ( výhradní zastoupení)
 205. Binder
 206. Binder
 207. Binder
 208. BINDER
 209. BINDER
 210. BINDER (Německo)
 211. BINDER GmbH, Německo
 212. Binding Site
 213. BioAir
 214. BIOAIR Instruments, Itálie
 215. Bioblock
 216. BIOCARE CORPORATION TAIWAN
 217. Biocode
 218. Biocode Biotechnol. (Belg.)
 219. Biocontrol- USA (výhradní zastoupení)
 220. BIODATA
 221. Bioer Technology
 222. BIOHIT
 223. Biohit
 224. Biohit
 225. Biohit
 226. Biochem Valve
 227. Biochrom
 228. BIOKAR DIAGNOSTICS
 229. BIOKIT
 230. Biolin
 231. Biolin Scientific
 232. Biological Industries Ltd.
 233. Biologics
 234. BIOMATRICA
 235. Biomatrica
 236. BIOMEDICA, Rakousko
 237. BIOMERICA, USA
 238. bioMérieux CZ
 239. BIOMETRA
 240. Biomicro
 241. BioNavis
 242. Bionics
 243. Biontex Laboratories
 244. BIO-RAD
 245. BioRad Sadtler
 246. BIOS
 247. Bios
 248. Biosan
 249. Biosan (LV)
 250. BIOSAN Ltd. (Latvia)
 251. Biosera
 252. BioServ Diagnostics (DE)
 253. Biosoft
 254. Biosolve
 255. Biotage
 256. Bio-Tek
 257. BIOTRACE LTD.
 258. BISCHOFF Analysentechnik GmbH, Německo
 259. BK Giulini Chemie
 260. BMT
 261. BMT
 262. BMT
 263. BMT
 264. BMT
 265. BMT
 266. BMT
 267. BMT
 268. BMT
 269. BMT
 270. BMT
 271. BMT
 272. BODE Technologies
 273. BOEKEL
 274. Bohlender
 275. BOHLENDER
 276. Bohlender
 277. BOHLENDER
 278. Bohlender
 279. BOHLENDER
 280. Bochem
 281. BOCHEM
 282. Bochemie group
 283. BOLLMANN GmbH (Německo)
 284. Bosello
 285. BOULE MEDICAL AB
 286. BrainLAB
 287. Bran+Luebbe GmbH
 288. Brand
 289. BRAND
 290. BRAND
 291. BRAND
 292. Brand
 293. BRAND
 294. Brand
 295. Brand (SRN)
 296. BRAND/ASSISTENT
 297. BRECHBÜHLER
 298. Bresser Optik
 299. Breuell Arbeitssicherheit (SRNO)
 300. Brinell
 301. BRIO
 302. BROEN, Dánsko
 303. BRONKHORST
 304. Brookfield
 305. Brookfield
 306. Brookfield
 307. Brooks
 308. Bruker (Germany)
 309. BTX
 310. BUCK Scientific (USA)
 311. Buehler Ltd. (USA)
 312. BÜHLER
 313. Bühler
 314. Büchi
 315. Büchi
 316. Büchi
 317. BÜCHI
 318. BÜCHI AG USTER, Švýcarsko
 319. BÜCHI Labortechnik, Švýcarsko
 320. Büchiglasuster
 321. Burgdorf
 322. Bürkle
 323. Bürkle
 324. Bürkle
 325. Bürkle
 326. Bürkle Německo
 327. Busch
 328. BWB Technologies
 329. BYK. GARDNER (D)
 330. C.Gerhardt
 331. C.Palmer
 332. C.ROTH
 333. C.Roth
 334. CAD - instruments
 335. CAJON
 336. CAL CONTROLS(GB)
 337. Calbiochem
 338. Calbiochem
 339. CALBIOCHEM
 340. CALIBRA
 341. CALTAG Laboratories, Inc., USA
 342. CAMAG
 343. CAMAG AG, Švýcarsko
 344. Cambrex
 345. Cambridge Soft
 346. CAMECA
 347. Capp Aero
 348. Capp Laboratory
 349. Carbolite
 350. Carbolite
 351. Carbosynth
 352. CARDINAL HEALTH
 353. Carel
 354. Carl Zeiss
 355. Carlo Erba
 356. Caron
 357. Casella Mesurement
 358. CAT
 359. Cathodeon
 360. CATHODEON
 361. Cayman Chemical, USA
 362. CDS Analytical Inc, USA
 363. Cecil Instruments
 364. CECIL INSTRUMENTS (GB)
 365. CELSIS
 366. CEM
 367. CEMUS
 368. Centronic (DE)
 369. CETAC
 370. CIL
 371. CIL
 372. CILAS (Francie)
 373. CIL-CLUZEAU
 374. Ciphergen
 375. CIVCO
 376. Claisse
 377. CLB
 378. CLEAN AIR
 379. CLEAN AIR (Nizozemsko)
 380. CLP
 381. CLP (USA)
 382. CML
 383. CMS
 384. COESFELD
 385. Cofomegra
 386. Coherent
 387. COHU
 388. COLE-PARMER
 389. Comet
 390. COMET
 391. Commeter
 392. Composite Metal Services
 393. CONCOA
 394. Concoa
 395. Cooper-Atkins
 396. COPAN
 397. Corgenix (GB)
 398. Corning Costar
 399. COTTET
 400. Council of Europe
 401. Couvraneuf
 402. CPC-Corporation
 403. CPE
 404. CPI International
 405. Crane
 406. Crowcon
 407. CROWCON
 408. CRS
 409. CRS
 410. CRS
 411. Cruma
 412. CRYDOM (GB)
 413. Cryoflex - výhradní zastoupení
 414. Cryologic - Austrálie ( výhradní zastoupení)
 415. CryoService
 416. CS France
 417. CTC Analytics
 418. CTS
 419. CURTEC
 420. CVI Melles-Griot
 421. Dade Behring
 422. Dade Behring
 423. DADE BEHRING
 424. Dade Behring
 425. DAIKIN
 426. DAIREI
 427. Dakota ultrasonics
 428. Dani
 429. DANI
 430. Dastex
 431. Data Apex
 432. DataApex
 433. DataApex
 434. DataApex
 435. DataInput
 436. DataMars, Švýcarsko
 437. DATEX - OHMEDA
 438. Decagon
 439. DEGUSSA GOLDSCHMIDT
 440. DelMar
 441. Delta Consult
 442. DELTA INSTRUMENTS
 443. DELTA OPTICAL
 444. Deltalab
 445. Deltalab
 446. DELTALAB
 447. Deltalab
 448. DeltaNu
 449. Denver Acculab
 450. Denver Instrument
 451. Denville Scientific
 452. Design Science
 453. DET-TRONICS
 454. Deutsch & Neumann
 455. DEUTSCH&NEUMANN
 456. DIA.METRA (IT)
 457. Diagast
 458. Diagast GmbH
 459. Diagnostic Bioprobes (IT)
 460. Diagnostic Products Corporation, USA
 461. Diagnostic Syst.Labor. (USA)
 462. DiaMed
 463. Diamond Diagnostics
 464. DiaSorin, Itálie
 465. DIFCO
 466. DIFCO LABORATORIES
 467. Digitel Elektronic AG (Germany)
 468. Dionex - Thermo Fisher Scientific
 469. Dionex (USA)
 470. Display System Biotech
 471. Distek
 472. Ditabis
 473. Dixell
 474. DLD Diagnostika, SRN
 475. DNR
 476. DOLAN-JENNER
 477. Dometic, Lucembursko
 478. DOMNICK HUNTER
 479. Dr Thiedig
 480. Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG
 481. Dr. EHRENSTORFER
 482. Dr. Ehrenstorfer
 483. Dr. Ehrenstorfer
 484. Dr. HIELSCHER (Německo)
 485. DR. HIELSCHER GmbH
 486. Dr. PAUL LOHMANN
 487. DR.BRUNO LANGE
 488. Dr.Ehrenstorfer
 489. Dr.GEORG MAURER GmbH (Německo)
 490. Dräger
 491. DSL Inc., USA
 492. DSM - Food Specialites
 493. DSM Food Specialties, Nizozemí
 494. D-Star
 495. Duchefa
 496. Düperthal
 497. DÜPERTHAL (SRN)
 498. DURATEC
 499. DVC
 500. Dycem
 501. DYNA-MESS Prüfsysteme, SRN
 502. E.DENK
 503. eBioscience
 504. Ebro
 505. E-C
 506. Ecotech (Australia)
 507. eDAQ, Europe
 508. EDAX Inc., USA
 509. EDEROL
 510. EDMUND BÜHLER
 511. Edwards
 512. EDWARDS
 513. Edwards Lifesciences
 514. EICKEMEYER (SRN)
 515. Eigenbrodt G.K.Walter (Germany)
 516. Eichrom
 517. ELASTOCON (Švédsko)
 518. Elcold
 519. ELCOMETER
 520. ELE INTERNATIONAL
 521. Electrophysics
 522. ELECTROTHERMAL
 523. ELEKTROMOTORY HANNING
 524. Elektrothermal
 525. Elementar Analysensysteme GmbH., Německo
 526. Elettrofor
 527. Elga Labwater
 528. Elma
 529. Elma
 530. ELMA
 531. Elma
 532. ELMA
 533. Elma
 534. Elma
 535. ELMA
 536. ELTECA
 537. Elteca
 538. Elti
 539. Eltra
 540. Elvatech
 541. ELWE
 542. EMCO-TEST
 543. Emerson Process Management
 544. EMIC Ltda.
 545. EMKA
 546. End
 547. Endress+Hauser
 548. Entech Instruments
 549. Envair - výhradní zastoupení
 550. ENVIRONNEMENT, s.a. (France)
 551. ENVItech (SK)
 552. Eppendorf
 553. Eppendorf
 554. EPPENDORF
 555. Eppendorf
 556. EPPENDORF
 557. Eppendorf
 558. Eppendorf
 559. Eppendorf
 560. EPS - Elektrické pece Svoboda
 561. ERALY, Francie
 562. ERICHSEN GmbH & Co. KG
 563. Erlab
 564. Erlab
 565. ERLAB
 566. Erlab (Captair)
 567. ERLAB D.F.S. (Francie)
 568. ERTEC
 569. ERWEKA
 570. ESA (USA)
 571. ESC
 572. Esco
 573. Escort
 574. ESPEC
 575. ESPEC (Japonsko)
 576. ETC - Euro Trade Centre GmbH
 577. EURODIAGNOSTICA
 578. EUROIMMUN AG
 579. EuroLab
 580. Euroster
 581. EUROVECTOR , Itálie
 582. Eutech
 583. Eutech
 584. EUTECH
 585. Eutech Instruments
 586. EVERMED
 587. EXATHERM
 588. Exatherm
 589. Exatherm
 590. Exatherm
 591. Exatherm
 592. Ezetil (IPV, SRN)
 593. F&J Specialty Products, Inc. (USA)
 594. F.P.S. Food Pharma Systems s.r.l, Itálie
 595. FALC INSTRUMENTS (Itálie)
 596. FALCON
 597. Farmer Tronic
 598. FEI Company, Holandsko, USA
 599. Fermentas
 600. FEUTRON
 601. FILALBET
 602. Filpap
 603. FILTRAK
 604. Filtrak
 605. Filtrak
 606. Filtrak
 607. FILTRAK
 608. Filtrak GmbH SRN
 609. FINITE Parker
 610. FINNINGAN MAT
 611. Finnpipette
 612. Finnzymes
 613. Fiocchetti
 614. Fire Testing Technology
 615. Fisher Chemical
 616. Fluka
 617. Fluka
 618. Fluka
 619. FLUKE
 620. Fluke
 621. Fluke
 622. FLUOR TECHNIK
 623. FLUXANA
 624. Forma
 625. Forma Scientific
 626. Formacs
 627. FOSS
 628. FOSS NIRSYSTEMS
 629. FOUNDRAX Ltd.
 630. Fresenius
 631. Frisenette
 632. FRITSCH
 633. Fritsch
 634. Fuji
 635. Fujifilm
 636. Fukuda Denshi
 637. Fuller Laboratories (US)
 638. FUMEX , Švédsko
 639. FUNGILAB
 640. Funke
 641. Funke - Gerber
 642. Funke Gerber
 643. Funke Gerber
 644. Futschek Medizintechnik
 645. G.B.X. sarl, Francie
 646. G.Diehm
 647. G.KISKER BIOTECHNOLOGIE
 648. G.U.N.T.
 649. GASTEC
 650. Gastec
 651. GAT
 652. Gaussian
 653. GBC
 654. GBC Scientific Equipment
 655. GE Analytical Instruments
 656. GE Healthcare Life Sciences
 657. GE Inspection Technologies
 658. GE Microcal
 659. GE Sensing
 660. Gebrüder Heyl Analysentechnik GmbH & Co. KG
 661. Gecil
 662. GENESCAN ANALYTICS
 663. Genesis Diagnostics (GB)
 664. Genomed
 665. Genomic Solutions
 666. GENOSYS
 667. Geotechnical Instruments
 668. Geotechnical Instruments
 669. Gerber
 670. Gerber Instruments
 671. GERBU
 672. GERHARDT
 673. Gerhardt
 674. GERHARDT
 675. Gestigkeit
 676. Gestigkeit
 677. GESTIGKEIT
 678. Gestigkeit
 679. GFL
 680. GFL
 681. GFL
 682. GFL
 683. GFL
 684. GFL
 685. GFL (Německo)
 686. GFS
 687. GIBERTINI s.r.o., Itálie
 688. Gill (U.K.)
 689. GILSON
 690. GILSON
 691. Gilson
 692. GILSON
 693. Gilson
 694. GILSON
 695. Giorgio Bormac (přístroje ArgoLab, XS)
 696. Glass Expansion
 697. GLI
 698. Global Weighing
 699. GlobalFia
 700. GNR (Itálie)
 701. Gonotec
 702. Goodwill
 703. Gosselin
 704. GOSSEN METRAWATT
 705. GÖTTFERT Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH, SRN
 706. Grabner
 707. Grace
 708. GRANT
 709. Grant
 710. Grant
 711. Grant
 712. GRANT
 713. GRANT
 714. GraphPad
 715. GRASEBY SPECAC
 716. GREINER
 717. GREISINGER
 718. GREISINGER
 719. GREISINGER
 720. Greisinger
 721. GretagMacbeth (Švýcarsko)
 722. Grom
 723. GRYF
 724. Gryf
 725. Gryf
 726. Gryf
 727. GRYF
 728. Guava Technologies
 729. GVI
 730. H+P
 731. H+P
 732. H+P
 733. H+P
 734. Haake
 735. Haake
 736. Haake
 737. Haffmans
 738. Hach
 739. Hach
 740. Hach
 741. Hach-Lange
 742. HACH-LANGE
 743. Hamamatsu
 744. Hameg
 745. Hamilton
 746. Hamilton
 747. Hamilton
 748. Hamilton
 749. HAMILTON
 750. HAMILTON
 751. Hamilton
 752. Hamilton
 753. HAMILTON Bonaduz AG, Švýcarsko
 754. HAM-LET
 755. HANA INSTRUMENTS
 756. Hanhart
 757. HANNA
 758. Hanna
 759. HANNA Instruments
 760. Hanna Instruments
 761. HANNA Instruments
 762. Hanovia
 763. Harsco (USA)
 764. HAZTECH SYSTEMS
 765. HEARAUS
 766. HECHT
 767. HEIDOLPH
 768. Heidolph
 769. Heidolph
 770. Heidolph
 771. Heidolph - distributor
 772. HEINE
 773. Heinrich BAREISS Prüfgeratebau GmbH, SRN
 774. HEIPHA
 775. HELKAMA
 776. HELLMA
 777. HELLMA
 778. HELLMA
 779. HELLMA
 780. HELLMA
 781. Helma
 782. HERAEUS
 783. Heraeus Noblelight
 784. Hermle
 785. HERMLE
 786. Hermle
 787. Hermo Spectronic
 788. Heto
 789. Heto-Holten
 790. Hettich
 791. Hettich
 792. Hettich
 793. HETTICH
 794. HETTICH
 795. HETTICH Zentrifugen (Německo)
 796. Hewlett Packard
 797. Hewlett-Packard
 798. HGH Systemes Infrarougues
 799. Hibon
 800. Hidex OY
 801. HIELSCHER
 802. Hichrom
 803. HICHROM
 804. HIROX
 805. Hirschmann
 806. Hirschmann
 807. Hirschmann
 808. HIRSCHMANN
 809. HIRSCHMANN
 810. Hirschmann
 811. Hirschmann (SRN)
 812. Hirschmann Laborgeraete SRN
 813. HIRSCHMANN Laborgerate
 814. HIRSCHMANN Laborgeräte (Německo)
 815. HITACHI
 816. HITACHI
 817. HMC Europe
 818. HNS MECHANIX
 819. Hoefer
 820. Holten
 821. Horiba
 822. HORIBA
 823. Horiba
 824. Horiba medical
 825. HORIBA medical
 826. HORIBA Scientific
 827. HORIZON Technology, USA
 828. Horn GmbH
 829. HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft
 830. Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
 831. HTA
 832. HUBER
 833. HUCO ENGINEERING (GB)
 834. HuDe GmbH,
 835. HUMAN
 836. HWL Instruments
 837. Hybaid
 838. Hydro
 839. HYGIENA INTERNATIONAL
 840. Hygomat
 841. Hygostar
 842. Hypercube
 843. HYPERSIL (Thermo Electron)
 844. HYSITRON
 845. Chauvin Arnoux
 846. Check Line
 847. CHEMETRICS
 848. CHEMetrics
 849. CHEMICON International, Inc., USA
 850. CHEMPLEX Industries
 851. Chemtrac
 852. Chiltern
 853. CHIRAL
 854. CHIRANA
 855. Chopin sa., Francie
 856. Christ
 857. CHROMACOL
 858. Chromacol, La-Ph-Pack
 859. Chromservis
 860. CHROMTECH
 861. IAEA
 862. IBA
 863. Ibidi
 864. ICM
 865. Idaho Technology
 866. IDL
 867. IDL Biotech, Švédsko
 868. IEC
 869. IFR-FORMERLY MARCONI
 870. II-VI
 871. IKA
 872. IKA
 873. IKA
 874. IKA
 875. IKA
 876. IKA
 877. IKA
 878. IKA
 879. IKA
 880. IKA
 881. IKA
 882. IKA
 883. IKA (Německo)
 884. Illko
 885. ILMVAC
 886. ILMVAC
 887. ILS Microsyringes
 888. IM
 889. Immunodiagnostic System Ltd., Anglie
 890. IMMUNODIAGNOSTIK, SRN
 891. IMMUNOLAB
 892. Immunolab (DE)
 893. IMN
 894. IMTEC
 895. IMTECH
 896. IMZ
 897. INDEC BioSystems
 898. Index Instruments
 899. Indofine Chemical Co.
 900. Inficon
 901. INGOS
 902. inivai
 903. Innogenetics Inc.
 904. Innov-X Systems (USA)
 905. INTEGRA Biosciences, Švýcarsko
 906. INTERSCIENCE
 907. INTERSCIENCE
 908. Interscience
 909. Intraco
 910. Intraco Micro
 911. Intraco Micro
 912. Invitec
 913. Invitek
 914. INVITRO BIOTECH (Indie)
 915. Invitrogen
 916. Invitrogen
 917. Invitrogen/Dynal
 918. Invitrogen/Gibco
 919. Invitrogen/Informax
 920. Invitrogen/Molecular Probes
 921. Invitrogen/Panvera
 922. Invitrogen/Quantum Dots
 923. Invitrogen/Resgen
 924. Invitrogen/Zymed
 925. InVitroScientific
 926. IPG Photonics
 927. IQ Products
 928. IRIS Diagnostics, USA
 929. IRMM
 930. Isco
 931. ISCO
 932. ISCO
 933. Ishida
 934. ISI Res Soft
 935. Ismatec
 936. ISMATEC
 937. ISMATEC
 938. ISMATEC SA, Švýcarsko
 939. Isochem
 940. Isopad
 941. Isopad
 942. ISOSAR GmbH Německo
 943. ISS Inc.
 944. IST
 945. ISTRAN
 946. ITAL STRUCTURES (Itálie)
 947. ITES
 948. IUL sa, Španělsko
 949. Iva
 950. IWAKI
 951. IZOTOP Institute of Isotopes Co., Maďarsko
 952. J.G. Finneran
 953. J.G. Finneran
 954. J.P.Selecta, Španělsko
 955. J.T.BAKER
 956. J.Wiley
 957. Jacomex
 958. Jadever
 959. JAI
 960. Janz-Labortechnik, Německo
 961. JaS Medical Associates
 962. Jasco
 963. JEIO TECH
 964. JenaBioscience
 965. JENOPTIK Laser, Optik, Systeme GmbH
 966. JENWAY
 967. JENWAY
 968. Jenway
 969. Jesdrev
 970. JFW
 971. Jipo
 972. JIPO (Jizerská porcelánka)
 973. JMS, Japonsko
 974. JOHANNA OTTO - BUHLER (Německo)
 975. Johanna Otto (Bühler)
 976. Jordan Valley (USA)
 977. Jos. Schneider Optische Werke GmbH
 978. Jouan
 979. Jouan
 980. Jour Research
 981. Jour Research
 982. Jowat
 983. JPK Instruments
 984. Julabo
 985. Julabo
 986. JULABO
 987. Julabo
 988. Julabo
 989. JULABO
 990. JULABO
 991. JULABO
 992. Julabo
 993. JULABO (Německo)
 994. JULABO Labortechnik GmbH, Německo
 995. Jumbo
 996. Juro Supply
 997. JWF
 998. KAISER
 999. KANTHAL AB, Švédsko
 1000. Karl Schröder KG
 1001. KARTEL
 1002. KARTELL
 1003. Kartell
 1004. Kartell
 1005. KARTELL
 1006. KARTELL (Itálie)
 1007. Katrin
 1008. Kautex
 1009. Kautex
 1010. KAUTEX
 1011. KAUTEX
 1012. KAVALIER
 1013. Kavalier
 1014. Kavalier
 1015. Kavalier Sázava
 1016. Kaye
 1017. KEITHLEY
 1018. Keofit
 1019. Keopsys
 1020. KERK MOTION PRODUCTS (USA)
 1021. KERN
 1022. KERN
 1023. Kern
 1024. Kern
 1025. KERN
 1026. Kern
 1027. KERN
 1028. KERN
 1029. Kern
 1030. KGW Isotherm
 1031. KGW ISOTHERM
 1032. Kieselmann
 1033. Kimberly-Clark
 1034. Kimberly-Clark
 1035. Kimble-Chase
 1036. Kimble-Kontes
 1037. KING FISHER
 1038. Kirsch
 1039. Kirsch
 1040. Kirsch
 1041. Klastech
 1042. Knauer
 1043. Knauer
 1044. Knauer
 1045. KNAUER
 1046. KNF
 1047. KNF
 1048. KNF
 1049. KNF
 1050. KNF
 1051. KNF
 1052. Knick
 1053. KNICK Elektronische Messgeräte GmbH, Německo
 1054. KÖHLER
 1055. Konica Minolta
 1056. Kontes
 1057. Köttermann
 1058. Köttermann
 1059. KOUŔIL
 1060. Kouřil - peristaltická čerpadla
 1061. KPA
 1062. KRAINTEK
 1063. Kraintek
 1064. KRATOS Analytical
 1065. KROHNE
 1066. Krüss
 1067. KRÜSS
 1068. Krüss
 1069. Krüss
 1070. Krüss
 1071. K-Systems - Dánsko (autorizovaný distributor)
 1072. KÜHNER AG, Švýcarsko
 1073. Laarmann
 1074. LABINA
 1075. Labino
 1076. Labmark
 1077. Labnet
 1078. LABOGENE
 1079. Labomed
 1080. LaboPlay (Polsko)
 1081. Labor Buchrucker
 1082. LABOR Security System (Itálie)
 1083. LABORATORY OF HORMONOLOGY
 1084. Laborgeraete MEDINGEN
 1085. LABORGERÄTEBÖRSE BURLADINGEN
 1086. LabScan
 1087. LabScientific
 1088. LABSYSTEM
 1089. LabSystems
 1090. LAC
 1091. LAC
 1092. LAC
 1093. Lachner
 1094. Lach-Ner
 1095. Lach-Ner
 1096. LAMBDA
 1097. LAMBDA Laboratory Instruments
 1098. Lambda Solutions
 1099. Lancaster
 1100. LANCER
 1101. LAP Laser
 1102. Larodan Lipids
 1103. Lasos
 1104. Lauda
 1105. Lauda
 1106. LAUDA
 1107. LAVAT
 1108. Lavat
 1109. LC packings
 1110. LD seating
 1111. LDN, SRN
 1112. Leckel Ingenierbüro Sven (Germany)
 1113. Leica Microsystems, USA
 1114. Leybold
 1115. LEYBOLD
 1116. LGC
 1117. LGC Standards GmbH (Německo)
 1118. LI-COR , USA
 1119. LIEBHERR
 1120. Liebherr
 1121. LIEBHERR
 1122. Liebherr
 1123. Liebherr (Německo)
 1124. LIEBHERR (Německo)
 1125. LIEBISCH (Německo)
 1126. Life Science
 1127. Life Science
 1128. Lighpath
 1129. Lightpath Optical (UK)
 1130. Limab
 1131. Linde
 1132. Lion
 1133. List Magnetik
 1134. LNI-Schmidlin
 1135. LOBA
 1136. Logitech
 1137. Lochner
 1138. Lorenz Messtechnik GmbH, SRN
 1139. LOT Oriel
 1140. Lovibond
 1141. Lovibond
 1142. LOVIBOND
 1143. Lovibond
 1144. Lovibond (SRN)
 1145. Lucron Bioproducts, Holandsko
 1146. LUM
 1147. LUMEX
 1148. Lutron
 1149. Lutron
 1150. Lutz
 1151. Lutz-Pumpen GmbH
 1152. Lynceé Tec
 1153. M & S
 1154. M.A.D. Optika microscopes
 1155. MAASSEN
 1156. MACO PHARMA
 1157. Mahler
 1158. Mahr
 1159. Macherey Nagel
 1160. Macherey Nagel
 1161. Macherey Nagel
 1162. Macherey-Nagel
 1163. Macherey-Nagel
 1164. MACHEREY-NAGEL
 1165. MACHEREY-NAGEL
 1166. Macherey-Nagel (SRN)
 1167. Major Science
 1168. Malvern Instruments, Velká Británie
 1169. Mankenberg
 1170. MARCEL
 1171. Marienfeld
 1172. Marinfeld SRN
 1173. MARKES
 1174. Markes International Ltd.
 1175. Maruzen
 1176. Mastech
 1177. Mastrad
 1178. MBH Analytical
 1179. Meade
 1180. MECMESIN
 1181. Medac GmbH
 1182. Media Cybernetics
 1183. MEDINGEN
 1184. Medist
 1185. Medista
 1186. MedLab
 1187. MEINHARD (USA)
 1188. MEMMERT
 1189. MEMMERT
 1190. Memmert
 1191. MEMMERT
 1192. Memmert
 1193. Memmert
 1194. Memmert
 1195. Memmert
 1196. MEMMERT GbmH (Německo)
 1197. Merck
 1198. Merck
 1199. MERCK BIOSCIENCES
 1200. MERCK KGaA
 1201. MERCK SCHUCHARDT
 1202. Messer (A)
 1203. Metabion
 1204. Metachem - součást fy Varian
 1205. Meterman
 1206. Metex
 1207. Metra Blansko
 1208. Metrel
 1209. Metrisa
 1210. Metrohm
 1211. Metrohm AG, Švýcarsko
 1212. Mettler Toledo
 1213. Mettler Toledo
 1214. Mettler Toledo
 1215. Mettler Toledo
 1216. METTLER-TOLEDO
 1217. METTLER-TOLEDO
 1218. MGF s.r.l. (ITALY)
 1219. Micro Materials
 1220. Microarrays
 1221. Microclar
 1222. MICROGEN BIOPRODUCTS
 1223. MICRONIC
 1224. MICRONIC (Nizozemsko)
 1225. Microsolv Technology
 1226. microtissue
 1227. Miele
 1228. Miele
 1229. MIELE
 1230. MIELE (Německo)
 1231. MIELWE
 1232. Milestone
 1233. MILLIPORE
 1234. Millipore Corp. (USA)
 1235. Minerva biolabs
 1236. MINERVA BIOLABS (Německo)
 1237. Mitsubishi Chemical Analytech, Japonsko
 1238. Mitutoyo
 1239. MJ Research
 1240. MLE
 1241. MLW
 1242. MOBIKO
 1243. Molecular Probes
 1244. Molekula
 1245. Monicon Technology
 1246. Monitek
 1247. Monitor Europe
 1248. MOTIC
 1249. MP
 1250. MP-Biomedical (BE)
 1251. MPW
 1252. MPW
 1253. MPW
 1254. Mpw - distributor
 1255. MPW MED.INSTRUMENTS (Polsko)
 1256. MRC
 1257. MULTI-CONTACT
 1258. Multiplate, SRN
 1259. MUTECH
 1260. Nabertherm
 1261. Nabertherm
 1262. NABERTHERM
 1263. Nabertherm GmbH
 1264. NALGE
 1265. NALGE
 1266. Nalgene
 1267. Nalgene
 1268. NALGENE (USA)
 1269. Nametre
 1270. Nano and More
 1271. nanoSurf
 1272. Narva
 1273. NARVA
 1274. NAVITAR
 1275. N-Biotek
 1276. Nedform
 1277. NEOGEN
 1278. NeoLab Migge (SRN)
 1279. Neomarkers
 1280. Neoptix
 1281. Nereides (France)
 1282. NESLAB
 1283. NEST Biotechnology
 1284. Netzsch Gerätebau GmbH, Německo
 1285. Neuberger
 1286. New Brunswick Scientific
 1287. New England Biolabs
 1288. NICKEL-ELECTRO
 1289. Nicolet (jen pro SR)
 1290. NICOLET INSTRUMENT
 1291. Nihon Kohden, Japonsko
 1292. NICHIRYO
 1293. NICHIRYO (Japonsko)
 1294. Nikkiso
 1295. NIKON
 1296. NIKON
 1297. NIKON instruments
 1298. Nimblegen
 1299. NIST
 1300. NIST (USA)
 1301. NIST (USA)
 1302. NIST, BCR, LGC
 1303. NIST, BCR, LGC
 1304. Nonlinear Dynamics
 1305. Noor
 1306. Norit
 1307. NORMALAB ANALIS Francie,Belgie
 1308. NorPix
 1309. Northwest
 1310. NOTUS
 1311. Novabiochem
 1312. NOVASINA
 1313. NovaTec Immundiagnostica (DE)
 1314. Novex
 1315. NRCCRM
 1316. NT-MDT
 1317. NUNC
 1318. NUNC
 1319. NUNC (Dánsko)
 1320. Nuova Aptaca
 1321. NUOVA FAR s.r.l., Farlabs laboratorní armatury
 1322. NUPRO
 1323. Nüssle
 1324. Nuve
 1325. NZYtech
 1326. Ocean Optics
 1327. Ocean Optics
 1328. Oerlikon Leybold Vacuum
 1329. OHAUS
 1330. OHAUS
 1331. OHAUS
 1332. OHAUS
 1333. Ohaus
 1334. OHAUS
 1335. OHAUS ( USA )
 1336. OI Corporation
 1337. OLDHAM (Francie)
 1338. OMEGA ENG. (USA)
 1339. Omni International, USA
 1340. Omnifit
 1341. OMNILABO
 1342. Operon
 1343. OPERON (Německo)
 1344. Optek
 1345. Optek
 1346. Optical Activity
 1347. Optimize Technologies
 1348. OPTOLAB
 1349. Orange Scientific
 1350. Orbisphere
 1351. ORGENICS Ltd., Izrael
 1352. Orgenium Laboratories
 1353. Orgentec GmbH
 1354. ORION
 1355. Orion
 1356. ORION
 1357. ORION Diagnostica, Finsko
 1358. ORION DIAGNOSTIKA
 1359. ORION Research ATI
 1360. Orthodyne
 1361. ORTHODYNE
 1362. ORTOALRESA (Španělsko)
 1363. Osram
 1364. OSTEX, USA
 1365. OUTOKUMPU INSTRUMENTS
 1366. Oxford Instrument Nanoscience
 1367. Oxford Instruments
 1368. Oxford Instruments Molecular Biotools
 1369. Oxford Molecular
 1370. Oxford Univ. Press
 1371. PAA laboratories
 1372. PAC Instruments /Herzog, ISL/
 1373. PACIFIC SCIENTIFIC (USA)
 1374. Pall-Gelman
 1375. PALM INSTRUMENTS BV, Holandsko
 1376. Pamas
 1377. PANBIO
 1378. Panreac (Španělsko)
 1379. PARKER FILTRATION and SEPARATION
 1380. Parker Hannifin
 1381. PARKER INSTRUMENTATION
 1382. PARKER PROCESS FILTRATION
 1383. PARR INSTRUMENTS
 1384. PARR Instruments
 1385. Particle Measuring Systems
 1386. PBI
 1387. PBI Dansensor, Dánsko
 1388. PCME
 1389. PEAK
 1390. Peak Scientific
 1391. Pedisystem
 1392. PENTA
 1393. Penta
 1394. Penta
 1395. PEQLAB Biotechnologie
 1396. PerkinElmer Instruments
 1397. PerkinElmer Life Sciences, USA
 1398. Perma Pure
 1399. Perma Pure
 1400. Perten Instruments AB, Švédsko
 1401. PETROTEST
 1402. Pfeuffer
 1403. PFEUFFER GmbH (SRN)
 1404. Phalanx Biotech Group
 1405. PHARMINGEN
 1406. Phenomenex
 1407. PHENOMENEX
 1408. Phenomenex
 1409. PHILIPS ANALYTICAL
 1410. Phoenix Diagnostics (US)
 1411. Photon Control
 1412. Photovac
 1413. Photron
 1414. Photron
 1415. Piercan , Francie
 1416. Pierce
 1417. Pilodist
 1418. Plastiques Gosselin
 1419. Plastiques Gosselin
 1420. Plastiques Gosselin, Francie
 1421. PMA
 1422. POCH
 1423. POL-EKO APARATURA
 1424. POL-EKO-APARATURA
 1425. POLENA
 1426. POL-LAB
 1427. Poll-lab (Polsko)
 1428. Polymedco Alidex, USA
 1429. Polymer Laboratories
 1430. POLYSCIENCES
 1431. Polyteknik
 1432. PRAGOPOR
 1433. PRÄZITRONIC
 1434. PRECISA
 1435. Precisa
 1436. PRECISA GRAVIMETRICS AG, Švýcarsko
 1437. Preciselekt
 1438. Precision System Science
 1439. Precitec Optronik
 1440. PRENART (DK)
 1441. PRESTIGE MEDICAL
 1442. Primacs
 1443. PrinCE
 1444. Prionics, Švýcarsko
 1445. Prior Scientific
 1446. PRO-BEAM
 1447. Procal
 1448. PROGEN
 1449. Proligo (Genset)
 1450. Promega
 1451. Promochem
 1452. Prova
 1453. Prüfgerätewerk Medingen
 1454. PSAnalytical
 1455. PTI
 1456. PTL DR. GRABENHORST (Německo)
 1457. PULSAR
 1458. PZO
 1459. Qiagen
 1460. QIAGEN (Německo)
 1461. QIAGEN GmbH
 1462. Q-LAB CORPORATION (USA - Anglie)
 1463. Quadrex Corporation
 1464. QUADROLAB
 1465. QUANTA BIOTECH(Velká Británie)
 1466. Quantachrome Instruments
 1467. Quantel
 1468. Quantron (Německo)
 1469. Quantum Design
 1470. R + D
 1471. R.M.Young (USA)
 1472. Radiometer Analytical
 1473. Radiometer Medical
 1474. RADWAG
 1475. RADWAG
 1476. RAE
 1477. RAE Systems
 1478. Ratiolab
 1479. Ratiolab - výhradní zastoupení
 1480. Rationel Kornservice, Dánsko
 1481. Raytest
 1482. RBI
 1483. Reagecon Diagnostics Ltd. (Irsko)
 1484. REACH
 1485. Recipe Chemicals + Instruments GmbH
 1486. Refworld
 1487. Reicherter Wolpert Wilson Hardness Group, SRN
 1488. REMION
 1489. Renggli
 1490. Renishaw plc. (Velká Británie)
 1491. Renogen Biolab
 1492. Research-Instruments - Velká Británie
 1493. RESTEK
 1494. Restek
 1495. Retsch
 1496. Retsch
 1497. RETSCH
 1498. Retsch
 1499. Retsch
 1500. Rheodyne
 1501. Rheodyne
 1502. Rheodyne
 1503. Rheotec
 1504. Rheotec
 1505. Rheotest
 1506. Riedel de Haën
 1507. Riedel deHaën
 1508. Rietschle
 1509. Rigaku
 1510. Ritter
 1511. Robbins Scientific
 1512. Rockwell
 1513. Röntgenanalytik messtechnik GMBH
 1514. RŐSSEL MESSTECHNIK (Německo)
 1515. ROSYS-ANTHOS
 1516. Rotem, SRN
 1517. ROTH
 1518. ROTRONIC AG, Švýcarsko
 1519. RSR (GB)
 1520. RTC (USA)
 1521. Rudolph Research
 1522. RUSKINN
 1523. S.D.Fine
 1524. S::CAN
 1525. Saint Gobain
 1526. Salvislab
 1527. Sanofi
 1528. Santa Cruz
 1529. SANYO
 1530. SANYO (Japonsko)
 1531. Sartorius
 1532. SARTORIUS
 1533. Sartorius
 1534. SARTORIUS
 1535. Sartorius
 1536. SARTORIUS
 1537. Saunders
 1538. Savant
 1539. Savant
 1540. SCALAR
 1541. Scientific Instrument Services
 1542. Scientific Software Inc.
 1543. Scieplas
 1544. Scie-Plas, Anglie
 1545. Scion Corporation
 1546. SCP Science
 1547. SEISHIN ENTERPRISE
 1548. SEMADENI (Švýcarsko)
 1549. Senn
 1550. SENSLAB
 1551. SENSOQUEST
 1552. SENSORTECHNIK GmbH
 1553. SensoTech
 1554. Sentek
 1555. Sentek
 1556. SENTEK CO.,U.K.
 1557. Sentron
 1558. SeraCare Life Sciences, Inc.
 1559. SERES
 1560. Serva
 1561. SERVA-BOEHRINGER INGELHEIM BIOPRODUCTS
 1562. Servomex
 1563. SETARAM
 1564. SG
 1565. SGE
 1566. SGE
 1567. SGE
 1568. Shelton
 1569. Sherwin Babbco
 1570. Sherwood Scientific, Anglie
 1571. Showa Denko
 1572. Showa Denko
 1573. Shut
 1574. SCHAFFNER
 1575. Schärfe System
 1576. Scharlab (Španělsko)
 1577. SCHLEICHER&SCHUELL
 1578. SCHLEICHER+SCHUELL
 1579. Schmetz
 1580. Schmidt & Haensch
 1581. SCHMIDT + HAENSCH
 1582. SCHMIDT+HAENSCH
 1583. SCHOTT
 1584. Schott
 1585. Schütt - Labortechnik
 1586. Schwarte Gruppe
 1587. Siemens
 1588. Siemens Healthcare Diagnostics
 1589. Sigma
 1590. Sigma
 1591. SIGMA GmbH, Německo
 1592. Sigma-Aldrich
 1593. Signal Group
 1594. SIGRAFLEX
 1595. Sigrist
 1596. SILENTIA
 1597. SIMCO
 1598. SINAR
 1599. Sios
 1600. SI-special instruments GmbH
 1601. Skadi Europe
 1602. SKALAR ANALYTICAL
 1603. SKC
 1604. SKC
 1605. Sklárny Kavalier
 1606. Sklárny Moravia
 1607. SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV
 1608. SMI
 1609. SMI-LabHut
 1610. SMI-LABHUT
 1611. Snijders
 1612. Socomore
 1613. SOCOREX
 1614. SOCOREX
 1615. Soehnle
 1616. Soft Imaging System GmbH, Německo
 1617. Softshell BioRad
 1618. Solar TII
 1619. Soligor
 1620. Sony
 1621. Sorenson BioScience
 1622. SORVALL
 1623. SOTAX AG, Švýcarsko
 1624. Spark Holland
 1625. Specim
 1626. SPECTRA TECH
 1627. SPECTRO Analytical Instruments
 1628. SPECTRO Incorporated
 1629. Spectron NPO
 1630. Specx CertiPrep
 1631. Spellmann
 1632. SPI Supplies, USA
 1633. SpiBio, Francie
 1634. Springer
 1635. SPSS Jandel
 1636. SPX Air Treatment (Švýcarsko)
 1637. SPYco
 1638. SRI
 1639. SRI
 1640. Stable Micro Systems, Anglie
 1641. Stalatex
 1642. STANDARD INDUSTRIE (Francie)
 1643. Stange
 1644. Stanhope-Seta
 1645. Statron
 1646. STATRON
 1647. StatSpin, USA
 1648. Steinfurth
 1649. StellarNet
 1650. StemCell, Inc, Canada
 1651. Steraloids
 1652. STERIL
 1653. STERIL (Itálie)
 1654. Sterillium
 1655. Stratagene
 1656. STRECK, USA
 1657. STUART
 1658. Südmo
 1659. Summit
 1660. SUPELCO
 1661. Supelco
 1662. Supelco
 1663. Supelco
 1664. Supelco
 1665. Superarray
 1666. SUS
 1667. SWAGELOK
 1668. SY-LAB (Rakousko)
 1669. SYNBIOSIS
 1670. SYNCROSCOPY
 1671. SYNGENE
 1672. Synchem
 1673. SYSTAG
 1674. Sywa
 1675. T&D
 1676. T&P (Triestram und Partner GmbH)
 1677. TaKaRa
 1678. TAMSON Holandsko
 1679. Tanaka
 1680. Taylor-Wharton-Harsco (USA)
 1681. TCI
 1682. TECAN
 1683. TECAN (Rakousko)
 1684. Tecna (IT)
 1685. TECNIPLAST
 1686. Tecnologic
 1687. TECO
 1688. TECRA DIAGNOSTICS
 1689. TEDIA
 1690. TEHTNICA (Slovinsko)
 1691. Technosklo
 1692. Technosklo
 1693. Technosklo
 1694. TECHNOSKLO
 1695. Tekmar Teledyne , USA
 1696. TEKTRONIX
 1697. TELEDYNE
 1698. TELEDYNE Analytical Instruments
 1699. Teledyne Instruments Leeman Labs (USA)
 1700. Teledyne Isco
 1701. Teledyne-Tekmar
 1702. Telechem
 1703. TELINJECT (SRN)
 1704. Telstar
 1705. TEPNEL
 1706. TERUMO
 1707. TERUMO (Japonsko)
 1708. Tesa
 1709. Teseq
 1710. TESTO
 1711. TESTO
 1712. Testo AG
 1713. Testo AG, Německo
 1714. Testometric
 1715. TEXVOL
 1716. Texwipe
 1717. TGI
 1718. The Binding Site
 1719. THERMO ALKO
 1720. THERMO Electron Corporation
 1721. Thermo Electron Corporation (USA)
 1722. Thermo Elemental (USA)
 1723. Thermo Fisher Scientific
 1724. Thermo Fisher Scientific Inc.
 1725. Thermo Fisher Scientific, USA
 1726. Thermo Haake
 1727. THERMO NICOLET
 1728. Thermo Optek-ARL
 1729. Thermo Orion
 1730. Thermo Scientific
 1731. Thermo Scientific
 1732. Thermo Scientific - Barnstead
 1733. Thermo Scientific - Barnstead
 1734. Thermo Scientific - divize laboratorní techniky
 1735. Thermo Scientific - Finnpipette
 1736. Thermo Scientific - Forma
 1737. Thermo Scientific - H+P
 1738. Thermo Scientific - H+P
 1739. Thermo Scientific - Heraeus
 1740. Thermo Scientific - Heto
 1741. Thermo Scientific - Heto-Holten
 1742. Thermo Scientific - Holten
 1743. Thermo Scientific - Jouan
 1744. Thermo Scientific - Jouan
 1745. Thermo Scientific - LabSystems
 1746. Thermo Scientific - Savant
 1747. Thermo Scientific - Savant
 1748. Thermo Scientific - Sorvall
 1749. THERMO SPECTRONIC
 1750. THERMOQUEST
 1751. THERMOSPECTRONIC (USA/Velká Británie)
 1752. Thermotron
 1753. THETA `90
 1754. THETA 90
 1755. THIEMT
 1756. Thomson
 1757. TIEDE
 1758. Timi
 1759. Tinius Olsen
 1760. Tintometer
 1761. Tintometer (SRN)
 1762. TOELLNER
 1763. TOF
 1764. TOF
 1765. Tokyo Boeki, Japonsko
 1766. TOMOS-GROUP
 1767. Tomy Digital Biology
 1768. TosoHaas
 1769. TOXITEST
 1770. TPP
 1771. TRANSDUCTION LABORATORIES
 1772. Transgenomic
 1773. TRC
 1774. TREFF
 1775. TREFF LAB
 1776. TREFFLAB
 1777. TreffLab, Switzerland
 1778. TRESPA TopLabPlus (NL)
 1779. Tripette&Renaud, Francie
 1780. TROVAN (UK)
 1781. TROXLER Elektronics
 1782. TSI
 1783. TSP
 1784. TST MM Group
 1785. TTW
 1786. Turner Biosystems
 1787. Turner BioSystems
 1788. Tuttnauer
 1789. TUTTNAUER
 1790. TUTTNAUER
 1791. TUTTNAUER
 1792. TUTTNAUER
 1793. Tuttnauer
 1794. Tuttnauer
 1795. Tuttnauer
 1796. Tytronics
 1797. U.S. Pharmaceutica
 1798. Ultrafast Systems
 1799. Ultra-Lum
 1800. Ultraviol (Polsko)
 1801. UNICAM
 1802. UNIEQUIP GmbH (Německo)
 1803. UNION Engineering
 1804. Univet
 1805. Upchurch
 1806. Upchurch
 1807. URG (USA)
 1808. v
 1809. Vacuubrand
 1810. Vacuubrand
 1811. VACUUBRAND
 1812. Vacuubrand
 1813. Vacuubrand
 1814. VACUUBRAND
 1815. Vacuum Instrument Corporation
 1816. Vaisala
 1817. Valco Vici
 1818. VALUE
 1819. Van der Heijden
 1820. VANELLUS
 1821. VANELLUS
 1822. Varian Medical Systems
 1823. VARIOMAG
 1824. VBC Genomics, Rakousko
 1825. Vector
 1826. Vegastar
 1827. VELP SCIENTIFICA (Itálie)
 1828. Ventana
 1829. Vernier
 1830. VG Instruments
 1831. VG Microtech, divize Polaron, GB
 1832. VCH
 1833. Vibra
 1834. Vibratome (USA)
 1835. VICAM
 1836. VICAM
 1837. VICI AG
 1838. VICI Jour Research
 1839. VICI-VALCO
 1840. Vici-Valco
 1841. Vickers
 1842. VILBER LOURMAT
 1843. VILBER LOURMAT (Francie)
 1844. Vilber Lourmat, Francie
 1845. VILLA LABECO
 1846. Viogene
 1847. VirCell, S.L., Spain
 1848. Viro-Immun Labor-Diagnostika GmbH
 1849. VISCOTECH
 1850. VISHAY MEASUREMENTS
 1851. Visocolor
 1852. Vitlab
 1853. Vitlab
 1854. VIT-LAB
 1855. VITROLIFE SWEDEN AB - IVF
 1856. VMRD, USA
 1857. VOLAC
 1858. VORTEC
 1859. Vortex
 1860. Vötsch Industrietechnik
 1861. VWR
 1862. VWR
 1863. Vydac
 1864. WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG
 1865. WARING
 1866. Wavefunction
 1867. WEALTEC (Taiwan)
 1868. Weatherometer
 1869. Weiss Gallenkamp (Velká Británie)
 1870. WEISS GALLENKAMP LIMITED, Anglie
 1871. WEISS Umwelttechnik GmbH, SRN
 1872. Weiss-Gallenkamp
 1873. Wellington Laboratories
 1874. Werner
 1875. WHATMAN
 1876. Whatman
 1877. WHATMAN
 1878. WHATMAN
 1879. WHATMAN
 1880. Whatman
 1881. Whatman England
 1882. WHATMAN-FILTRAK
 1883. WHITEY
 1884. Wieslab (SE)
 1885. WIKA
 1886. Wilks Enterprise
 1887. WINDAUS
 1888. Wipak Medical
 1889. Wisd
 1890. WLD-TEC
 1891. WLD-Tec, Německo
 1892. Womed
 1893. WTB Binder
 1894. WTW
 1895. WTW
 1896. WTW
 1897. WTW
 1898. WTW
 1899. WTW
 1900. WTW
 1901. WTW
 1902. WTW
 1903. WTW
 1904. WTW
 1905. WTW (SRN)
 1906. WTW GmbH (Německo)
 1907. WTW, Německo
 1908. Xenotest
 1909. XION, Německo
 1910. XOS
 1911. X-Rite Inc.
 1912. YaBa (GB)
 1913. YMC
 1914. YUKON
 1915. ZEISS
 1916. ZELTEX
 1917. ZEMATRA Holandsko
 1918. Zeus Scietific (US)
 1919. Zeutec Opto-Elektronic GmbH
 1920. ZIRBUS
 1921. ZirChrom
 1922. ZPA Brno
 1923. Zygo
 1924. ZYMARK (součást fy.Caliper)
 1925. ZYMO RESEARCH

Rubriky:

 1. Astronomie
 2. Automatizace - vybavení
 3. Automatizace - vývoj, projekce, dodávky kompletních celků
 4. Bezpečnost (jedy, trhaviny, nebezpečí v práci) - služby
 5. Bezpečnost (jedy, trhaviny, nebezpečí v práci) - vybavení
 6. Biochemie (enzymy, fermenty, toxikologie aj.) - služby
 7. Biochemie (enzymy, fermenty, toxikologie aj.) - vybavení
 8. Biologie - mikrobiologie (bakterie apod.) - služby
 9. Biologie - mikrobiologie (bakterie apod.) - vybavení
 10. Biologie - molekulární (DNA, genetika apod.) - služby
 11. Biologie - molekulární (DNA, genetika apod.) - vybavení
 12. Biologie (entomologie, zvířata apod.) - služby
 13. Biologie (entomologie, zvířata apod.) - vybavení
 14. Certifikace, zkušebnictví, kalibrace - služby
 15. Defektoskopie - služby
 16. Defektoskopie - vybavení
 17. Doprava - poskytování služeb (transport něčeho)
 18. Doprava - výzkum a vývoj (např. automobily)
 19. Ekologie (rozbory vod, půd aj.)
 20. Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - dodávky komponent (čističky, separátory, sběrné boxy)
 21. Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - projektování technologických celků
 22. Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - sběr nebezpečného odpadu
 23. Elektrotechnika - dodávky komponent
 24. Elektrotechnika - projektování technologických celků
 25. Fyzika a matematika obecná
 26. Chemie - anorganická (běžná) - výzkum, vývoj a služby (např. analýzy)
 27. Chemie - organická (běžná) - výzkum, vývoj a služby (např. analýzy)
 28. Chemie - polymery (běžná) - výzkum, vývoj a služby (např. analýzy)
 29. Chemie -dodávky chemikálií a potřeb
 30. Chemie -nanotechnologie a speciální - výzkum, vývoj a služby (např. analýzy)
 31. Informace pro laboratoře (věstníky, novinky, přehledy...)
 32. Informatika - výzkum, vývoj a služby
 33. Laboratorní přístroje - různé - dodávky přístrojů, potřeb a vybavení
 34. Laboratorní přístroje - vývoj a zakázková výroba
 35. Laboratoře - dodávky armatur (skleněná, plastová, kovová…)
 36. Laboratoře - základní vybavení - dodávky (nábytek, digestoře, armatury aj.)
 37. Nukleární/radiace - vybavení
 38. Nukleární/radiace - výzkum, vývoj a služby
 39. Optika - vybavení
 40. Optika - výzkum, vývoj a služby (např. analýzy, měření, posudky)
 41. Paliva a zdroje energií - služby
 42. Paliva a zdroje energií (uhlí, vodík, světlo aj.) - vybavení
 43. Plyny - generování, zpracování, rozvody
 44. Potravinářství a zemědělství - většinou služby (analýzy nezávadnosti, obsahu cizorodých látek aj.)
 45. Stavebnictví - většinou služby (analýzy mechanických a chemických vlastností aj.)
 46. Strojírenství - služby
 47. Strojírenství - vybavení
 48. Tlaková zařízení (autoklávy, přetlakové komory) - dodávky
 49. Veterina - dodávky komponent, zvířat, včetně služeb (testování atd.)
 50. Zdravotnictví - služby
 51. Zdravotnictví - vybavení
 52. Zdravotnictví - výzkum a vývoj (v nejrůznějších oblastech - imunologie, genetika, cytologie atd.)
 53. Analýzy - služby
 54. Analýzy - vybavení
 55. Data - sběr a analýza - dodávky snímačů, senzorů, vyhodnocovacích jednotek, limitních hlásičů aj.
 56. Elektroforéza - služby
 57. Elektroforéza - vybavení
 58. Filtrace
 59. Chromatografie - služby
 60. Chromatografie - vybavení
 61. Kurzy, semináře, kongresy - zajištění
 62. Mechanika jemná - vývoj, konstrukce a opravy
 63. Měřicí přístroje - servis
 64. Měřicí přístroje - vybavení
 65. Mikroskopie - služby
 66. Mikroskopie - vybavení
 67. Obaly a nádoby - dodávky
 68. Polarografie - obecně dodávky zařízení i služby (vyhodnocení vzorků)
 69. Refraktometrie - obecně dodávky zařízení i služby (vyhodnocení vzorků)
 70. Rentgenová technika - služby
 71. Rentgenová technika - vybavení
 72. Software - dodávky a vývoj (obvykle na vyhodnocení měřených veličin, ale i na ovládání zařízení)
 73. Spektrometrie - služby
 74. Spektrometrie - vybavení
 75. Sterilizace - dodávky přístrojů, potřeb a spotřebního materiálu
 76. Tenké vrstvy/povrchy - výzkumné a vývojové práce včteně zakázek speciálního charakteru
 77. Tepelná zařízení - dodávky vybavení (teploměry, termostaty, pece aj.)
 78. Termální analýza - služby
 79. Termální analýza - vybavení
 80. Titrace - dodávky komponent a spotřebního materiálu
 81. Vakuová zařízení - dodávky komponent a spotřebního materiálu (těsnění, trubky, pumpy, měřidla aj.)
 82. Vážení, váhy - vybavení
 83. Viskozimetrie - služby
 84. Viskozimetrie - vybavení
 85. Výzkumné prostory - pronájem, zajištění budov, místností
 86. Vzorky - služby
 87. Vzorky - vybavení
 88. Armatury speciální (platina, speciální sklo…)
 89. Drahé kovy
 90. Kryogenní technika
 91. Mikrovlnná
 92. Referenční materiály
 93. Rukavicové boxy
 94. Síta
 95. Supravodivost
 96. Ultrazvuk
 97. Ventily
 98. xOstatní (nezařaditelné)