Hledáte cokoliv pro laboratoř? - Pak jste na tom správném místě!

Tato stránka obsahuje stručný přehled údajů obsažených v katalogu Laboratorní průvodce. Chcete-li vstoupit do katalogu, můžete přes:

Kompletní přehled získáte z titulní stránky.


Zařazené firmy:

 1. 1. PRIMOSSA corporation, a.s. (pobočka Praha-Libeň)
 2. 1-CUBE s.r.o.
 3. 2 THETA ASE, s.r.o.
  Referenční materiály, testy GMO, testy na drogy, odběry a úprava vzorků, mikrovlnné mineralizátory a reaktory, analyzátory stopových prvků, ITP/CZE, AOX/EOX/S, spektrofotometry, nebulizery, termostaty (+ kalibrace), digestoře, semináře, knihy.
 4. 2F chemik
 5. A. L. INSTRUMENTS, s.r.o.
 6. A. W. V. ELEKTRO, spol. s r.o.
 7. Abe.tec, s.r.o.
 8. ADAMČÍK JOSEF - OPRAVY OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
 9. ADICOM Praha s.r.o.
 10. Advex Instruments, s.r.o.
 11. AGA Group, s.r.o. (pobočka Praha-Nové Město)
 12. AGICO, s.r.o.
 13. AGRO Brno - Tuřany, a.s. (pobočka Brno-Dolní Heršpice)
 14. AHLBORN, měřicí a regulační technika, spol. s technika s.r.o.
 15. Aleš Umlauf - AP servis
 16. Alfa Laval spol.s.r.o.
 17. ALOGO, s.r.o.
 18. ALS Czech Republic, s.r.o.
 19. ALTER - Ing. Jan Šilhavý
 20. Altercan, s. r. o.
 21. Alza.cz a.s.
 22. AMEDIS, spol. s r.o.
  AMEDIS, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako společnost zaměřená na obchodní aktivity v oblasti laboratorní a zdravotnické techniky. Hlavní náplní naší činnosti je vybavení laboratoří chemickými a fyzikálními analyzátory a vybavení radioterapeutických pracovišť ozařovací technikou. Provádíme též instalace a servis námi dodaných zařízení včetně poskytování dalších služeb v obou oblastech.

  Jedním z nástrojů zkvalitnění řízení naší společnosti bylo zavedení systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Certifikát ISO 9001:2001 získala AMEDIS, spol. s r.o. v roce 2006 a od té doby ho úspěšně obhajuje i při kontrolních auditech.

  AMEDIS, spol. s r.o. je také držitelem příslušných povolení SÚJB pro nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu dovoz, vývoz, distribuce, instalace a uvádění do provozu a opravy a dále povolení pro provádění služeb důležitých z hlediska radiační ochrany. V oblasti zdravotnické techniky pro radioterapii tedy naše společnost zajišťuje veškeré činnosti od dovozu zařízení až po provedení přejímací zkoušky.

  AMEDIS, spol. s r.o. prokazuje, že je schopná důsledně zabezpečovat svůj předmět činnosti v souladu se všemi závaznými právními předpisy a vyhláškami včetně zvyšování spokojenosti zákazníků při efektivním využívání a zlepšování systému managementu jakosti.
 23. AMT měřicí technika, spol. s r.o.
 24. Analytické laboratoře Plzeň, a.s.
 25. Analytika váhy a vážní systémy, s.r.o.
 26. ANALYTIKA, spol. s r.o.
  Vybavení laboratoří na klíč:
  * Laboratorní nábytek a digestoře
  * Bezodtahové digestoře a skříně s filtry s aktivním uhlím
  * Bezpečnostní skříně pro skladování chemikálií, hořlavin, tlakových lahví
  * Laboratorní lednice a mrazáky
  * DNA technika
  * Třepačky a míchačky
  * pH metry, konduktometry, oximetry atd
  * Termostatované skříně
  * Pipety a dávkovače kapalin
  * Filtry, membránové filtry, centrifugační filtry, filtrační zařízení atd.
  * Spotřební plasty a plastové obaly
  * Rozpouštědla
  * Kyseliny vysoké čistoty
  * Standardy, kalibrační roztoky
  * Certifikované referenční materiály
  * Chemikálie laboratorní a průmyslové
 27. ANAMET s.r.o.
 28. ANECLAB, s.r.o.
 29. ANSELMA - INDUSTRIE, spol. s r.o.
 30. Anton Paar GmbH organizační složka Česká republika a Slovenská republika
  Anton Paar GmbH je renomovaným světovým výrobcem sofistikovaných přístrojů pro široké spektrum aplikací nejen ve výzkumných a vývojových, ale i v řadě provozních a průmyslových pracovištích.
  - Laboratorní měření hustoty a koncentrace
  měření obsahu alkoholu, externí měřící cely pro analýzu obtížně stanovitelných vzorků (vyšší tlak a teplota), unikátní kombinace měření hustoty a rychlosti zvuku (měření koncentrací třísložkových a pseudo - třísložkových směsí), laboratorní stanovení CO2 v kapalinách.
  - Mikrovlnný rozklad a syntéza
  doplněný jedinečným senzorem pro monitoring pracovního tlaku a teploty se zpětnou vazbou a s rozsáhlým příslušenstvím (rozklad, extrakce, odpařování, sušení, hydrolýza, spalování v kyslíkové atmosféře, syntéza). Díky velmi snadné výměně jednotlivých rotorů je systém unikátně multifunkční.
  - Analyzátor HPA-S
  jedinečný analyzátor pro rozklad obtížně rozložitelných vzorků prováděný při vysoké teplotě a tlaku a v atmosféře dusíku
  - Modulární kompaktní reometry
   se širokou škálou měřících systémů a příslušenství pro rutinní měření a kontrolu kvality včetně řady specifického příslušenství pro materiálový výzkum
  - Laboratorní viskozimetry
  pro stanovení dynamické i kinematické viskozity v ojedinělé kombinaci se stanovením hustoty, splňuje požadavky na minimální objemy vzorku.
  - Procesní měření hustoty a koncentrace
  senzory pro měření hustoty a rychlosti zvuku, online měření CO2 v nápojích, elektronické vyhodnocovací jednotky
  - X-Ray strukturální analýza
  příslušenství pro rentgenovou strukturální analýzu.
  - Elektrokinetická analýza - stanovení zeta potenciálu
  - Přesné měření teploty v jednotkách milikelvin
  - Refraktometry a polarimetry
 31. AP Czech s.r.o.
  Cell biology:
  - Molekulárně biologické testy
  - Výzkum a Vývoj léčiv
  - Ochranné pomůcky proti radiaci
  - Protilátky
  - Radiochemikálie
  - Buněčné separace
  - Autoradiografie
  - Buněčné kultury
  - Cytokiny
  Molecular biology:
  - Nukleotidy, oligo-, poly-nukleotidy
  - Restrikční. modifikující enzymy
  - Čištění PCR produktů. cDNA
  - Manuální DNA sekvenování
  - Kity pro mutagenezi
  - Kvantifikace DNA/RNA
  - Ultračisté biochemikálie
  - Čištěni nukleových kyselin
  - PCR kity a komponenty
  - Automatické DNA sekvenováni, fragmentová analýza a detekce mutací
  - Systémy pro expresi sfůzovaných a nesfůzovaných genů
  - Manuální fragmentová analýza a detekce mutací
  - Syntéza nukleových kyselin
  - Čištění oligonukleotidů
  - Kity pro syntézu a klonování cDNA
  - Vektory
  Elektroforéza a bloting
  - Reagencie pro imunodetekci
  - Přístroje na bloting
  - 2-D elfo
  - Detekce a barveni elfo gelů
  - Elfo zdroje
  - Blotovací membrány
  - Přístroje na hybridizaci
  - Vertikální elfo
  - Horizontálni elfo
  - Preparativní elfo
  - Kity pro značení a detekci DNA/RNA
  - Kity pro značení a detekci proteinů
  - Elfo chemikálie a standardy
  - Elfo termostaty
  - Elfo markery
  Spektrofotometrie, zobrazování a detekce elfo gelů a blotů
  - Autoradiografické filmy a příslušenství
  - Fotometry, luminometry
  - Dokumentační přístroje
  - UV/VIS spektrofotometry
  - Imaging systémy
  - Fluorometry
  - Software
  Chromatografické kolony, media, komponenty a systémy
  - Iontově výměnná chromatografie
  - Chromatografie na reverzních fázích
  - BioProcess kolony
  - Prázdné kolony
  - Pumpy
  - Jiné příslušenství
  - Gelová chromatografie
  - Afinitní chromatografie
  - Mikropreparativní systémy
  - Mísiče gradientů
  - Chromatofokusace
  - Hydrofobní chromatografie
  - Příprava vzorků
  - Aminoanalyzátory
  - Detektory
  - FPLC systémy
  - Sběrače frakcí
 32. AP SERVIS
 33. Aqua Plus s.r.o.
 34. AQUAL s.r.o.
 35. AquaOsmotic
  PŘÍSTROJE AQUA OSMOTIC - KVALITNÍ DEMINERALIZOVANÁ VODA

  Přístroje Aqua Osmotic jsou určeny pro přípravu vysoce kvalitní demineralizované vody, která je použitelná jak pro analytické, tak pro technické účely.

  Vysoké kvality permeátu (čisté vody) se dosahuje reverzně osmotickým (RO) procesem, při kterém je voda zbavována rozpuštěných minerálních látek o 96 % a organických látek o 98 % vůči vstupní vodě. Na kvalitu pod 1uS/cm specifické elektrické vodivosti se voda dočišťuje přes ionexovou náplň.

  Přístroje se skládají z filtru na odstranění mechanických nečistot a chlóru, RO modulu a ionexové patrony. Jako nedílná součást zařízení může být instalován konduktometr (vodivostiměr) s přítokovou sondou k okamžitému zjištění kvality permeátu, UV lampa nebo filtr na úpravu mikrobiálního oživení.

  Předností reverzně osmotických zařízení je vysoce kvalitní demineralizovaná voda vyrobená bez spotřeby elektrické energie, pouze tlakem vody ve vodovodním řádu (náhrada elektrodestilace).

  Náklady na jeden litr této purifikované vody jsou výrazně pod 1 Kč.
  Tato voda vyhovuje následujícím normám:

  ČSN 68 4063, Voda destilovaná
  Český lékopis 2005, Pro vodu Aqua purificata
  ČSN ISO 3696, Jakost vody pro analytické účely, pro 2. stupeň jakosti
  United States Pharmacopaial Standard (USP), Purified Watter
 36. AQUATEAM, s.r.o.
 37. AQUATEST A.S.
 38. ARELCO ARC
 39. ARSENAL s.r.o.
 40. ARTIK STUDIO s.r.o.
 41. ASCOMED, spol. s r. o.
 42. ATG s.r.o. Advanced Technology Group
 43. ATOMVET, s.r.o.
 44. ATOTECH - M.A.G. -CZ, a.s.
 45. ATS CZ s.r.o. Výroba termostatů a teplotní techniky
  Výroba a prodej teplotní techniky, výroba laboratorních inkubátorů
  a laboratorních termostatů, biologických termostatů, klimatermů.
  Výroba a montáž elektrického sálavého vytápění včetně
  bezkontaktních regulátorů teploty.
  Prodej teplotní techniky firmy VANELLUS.
 46. ATSC, společnost s ručením omezeným
 47. AVK technika a služby, s.r.o.
 48. Axon Lab s.r.o.
 49. Azurr-Technology s.r.o.
 50. Badger Meter Czech Republic, s.r.o.
 51. BAG Health Care
 52. Bangco, s.r.o.
 53. BARIA, s.r.o.
 54. BARTEX, výrobní družstvo
 55. BARTOŠ Jan Ing. - LAMON Výroba a montáž laboratorního nábytku a skříňových digestoří
 56. BAS Rudice s.r.o.
  Firma BAS Rudice je výhradní zástupce předních světových výrobců přístrojů pro oblast ČR a SR. Specializujeme se na spektrometry pro měření chemického složení materiálů a na spektrofotometry pro měření barev.

  Dodáváme:

  Spektrometry pro měření chemického složení:
  - Jiskrové spektrometry - přenosné, mobilní, stolní, stacionární a laboratorní
  - ICP spektrometry
  - ED-XRF spektrometry
  - Přesné ruční XRF spektrometry

  Spektrofotometry pro měření a recepturování barev:
  - Spektrofotometry - přenosné, laboratorní a on-line
  - Koloristické skříně
  - Software pro měření a recepturování barev

  Realizujeme následující služby:
  - dodávky přístrojů na klíč
  - komplexní vyřešení potřeb zákazníků
  - instalaci a záruční servis
  - pozáruční servis a dodávky náhradních dílů
  - provádění pravidelných prohlídek a kalibrací
  - dodávky kalibračních a rekalibračních standardů
  - školení operátorů stávajících i nových zákazníků
  - certifikace všech dodávaných přístrojů
 57. BASF spol. s r.o.
 58. BBT MATERIALS PROCESSING Crystal Science Technology Institute
 59. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
 60. Bentley Czech s.r.o.
  Společnost Bentley Czech je odnoží americké firmy Bentley Instruments, výrobce laboratorních analyzátorů mléka (analýza mléčných složek (T, B, L, S) fotometricky, močovina chemicky; počítače somatických buněk nebo celkového počtu mikroorganismů (oboje průtoková cytometrie) atd.).
  Dále zastupuje předního výrobce mikrobiologických přístrojů Don Whitley Scientific (spirálové očkování, impedanční analyzátory mikroorganismů, anaerobní boxy atd.) a předního výrobce testů reziduí inhibičních látek v potravinách Charm Sciences (RIA analyzátor, luminometry, difuzní a proužkové testy atd.).
  Malá laboratorní technika je zastoupena výrobky Funke-Gerber (analyzátory mléka a piva, odstředivky, lázně, počítače kolonií, kryoskopy).
  Nově Elisa testy na salmonelu od Bioline.
 61. BFI Praha, s.r.o.
 62. BHV senzory, s.r.o.
 63. BICKEL WOLF s.r.o.
 64. BINOX, s.r.o.
 65. Bio - Consult Laboratories, spol. s r.o.
 66. BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
 67. Bio-consult laboratories s.r.o
 68. BIOGEN PRAHA s.r.o.
  Enzymy a oligonukleotidy pro genové manipulace a DNA diagnostiku ve vysoké kvalitě za přijatelné ceny a rychle.
  Běžné enzymy skladem, ostatní objednávky vyřizujeme většinou do 14 dnů.
  Termocyklery.
  Spotřební materiál pro laboratoře a nemocnice: zkumavky, špičky, rukavice, kultivační láhve, ochranné pomůcky a další.
  Odbornou literaturu z Oxfordu, Cambridge a Elsevieru.
 69. BIOGENIX, s.r.o.
 70. BIOLAB spol. s r.o.
 71. Biologicals s.r.o.
 72. Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.
 73. BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.
 74. BIOPHYS, spol. s r.o.
  Firma Biophys, spol. s r.o.je česká obchodní společnost, která vznikla v roce 1991. Zaměřuje se zejména na přímý prodej diagnostických produktů DADE BEHRING a SYVA a na vybavení nemocnic, poliklinik, laboratoří a dalších zdravotnických pracovišť nábytkem.
  Společnost Biophys je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2000 a je členem Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.
 75. BIO-PLUS, spol. s r.o.
 76. Bio-Port Europe
 77. BIO-RAD, spol. s r.o.
 78. BioTech a.s.
 79. BIOTECH A.S.
 80. BioTest s. r. o.
 81. BioVendor - Laboratorní medicína, spol. s r.o.
 82. BLOCK a.s.
 83. BMT Medical Technology s.r.o.
 84. BOCHEMIE s.r.o.
 85. BOS. org s. r. o.
 86. BRIO Hranice, s.r.o.
 87. Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
  Laboratorní a průmyslové výrobky
  Laboratorní topná hnízda

  k ohřevu obsahu skleněných laboratorních varných baněk
  o objemech od 50 ml - 4000 ml.
  na přání vyrábíme i topná hnízda pro
  větší objemy baněk až do 200 l.

  Laboratorní více-místná topná hnízda
  pro 2 až 6 baněk
  o velikostech
  od 50 ml - 1 000 ml.

  Mineralizační jednotky Mindig

  k mineralizaci biologických materiálů, vzorků půdy, odpadních vod, kalů, sedimentů a organometalických sloučenin na mokré cestě.

  Odkapávací desky

  na odkapávání laboratorního skla v laboratořích.
  Vyrobeny z materiálů odolných chemikáliím.
  Vyrábí se v různých velikostech dle přání zákazníka.

  Topné manžety

  k předehřívání vstřikovací trysky u lisů a dopravníků viskozních hmot. Topné těleso je zalité ve speciální e99poxidové hmotě.

  Topné vložky

  např. na 200 l baňky, dvoudílná - zakázková výroba.

  Topné pásy

  k ohřevu skleněných potrubí v laboratořích a průmyslu.
 88. Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. (pobočka Praha-Letňany)
 89. BUSCH Pelhřimov s.r.o.
 90. BVD PECE spol. s r.o.
 91. BVT Technologies, a.s.
  Výroba elektrochemických senzorů a biosenzorů, miniaturní čidla kyslíku, peristaltické a lineární mikropumpy, přístroje pro stanovení toxicity organofosforových pesticidů a herbicidů.
  Prodej příbuzných výrobků českých i zahraničních firem – viz www.bvt.cz.
 92. CancerTech s.r.o.
 93. CARBON INSTRUMENTS s.r.o.
  Analyzátory vody, půdy, rostlin, potravin, piva, vína, tabáku, TOC, celkového dusíku, BSK, CHSK, toxicity, ropných látek, aniontů, kationtů.
 94. Centec, spol.s r.o.
  Centrum pro analytickou a měřicí techniku.
  Berson UV-Techniek - UV lampy - dezinfekce vody pitné, provozní, odpadní a bazénové
  Büchi - rotační vakuové odparky, vakuové systémy, stanovení dusíku,
  stanovení tuků, extrakční jednotky,
  preparativní chromatografie, stanovení bodu tání/varu, přístroje
  pro paralelní a kombinatoriální chemii
  Lauda - cirkulační chladící a topné termostaty, kapilární viskozimetry
  Lochner - rmutovací lázně
  Büchiglasuster - laboratorní a provozní autoklávy, chemické reaktory,
  skleněné aparatury
  Aber Instruments Ltd. - analyzátory živých buněk
  Optek - fotometrická měření
  Steinfurth - laboratorní měření obsahu CO2
  Pfeuffer - kontrola kvality obilovin, zrnin a semen
  Bühler - laboratorní mlýnky a prosévadla
  WTB Binder - sušárny, sterilizátory, inkubátory, CO2 inkubátory
  Mettler Toledo - měření pH, vodivosti, O2, předvážky, analytické váhy
  Rheotec - laboratorní a provozní rotační viskozimetry, Höplerův viskozimetr
  H+P - parní sterilizátory, magnetická míchadla, klimatizační komory, reakční bloky
  Eutech - pH metry, konduktometry
  Memmert-sušárny,inkubátory,sterilizátory, vodní a olejové lázně
 95. CLASIC CZ, spol. s r.o.
 96. Clonestar Peptide Services s.r.o.
 97. COMET SYSTEM, s.r.o.
 98. COMPUREG Plzeň s.r.o.
 99. COMTES FHT, a.s.
 100. CONFORG s.r.o.
 101. Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.
 102. CONSYGEN CZ, s.r.o.
 103. Controltest, s.r.o.
 104. CRYOMETAL, s.r.o.
 105. CRYTUR, spol. s r.o.
 106. CSB-System AG
 107. CZECH-ELMED, spol. s r.o.
 108. ČEMUS laboratorní nábytek
 109. Česká chromatografická škola
 110. Česká vodíková technologická platforma
 111. DATA ELEKTRONIK, spol. s r.o.
 112. DATAAPEX s.r.o.
 113. David Kučera
 114. DECOMKOV Praha, s.r.o.
 115. DEFEKTA NDT, s.r.o.
 116. DEFEKTOSKOPIE LIBEREC, s.r.o.
 117. DEMOPHA - C.S., s.r.o.
 118. DENIOS s.r.o.
 119. DENWEL, spol. s r. o.
 120. DETA - VÝZKUMNÝ ÚSTAV SPOTŘEBNÍ CHEMIE
 121. DEWETRON-PRAHA
 122. D-Ex Instruments, s.r.o.
  Měřicí a kalibrační technika:

  BRONKHORST - hmotnostní průtokoměry a regulátory průtoku pro plyny a kapaliny

  Beamex - kalibrátory a etalony pro kalibraci přístrojů měřících tlak a teplotu,
  ruční tlakové pumpy

  Distribuce plynů:

  HAM-LET - technologie pro distribuci plynů:
  ventily, kompresní šroubení, ultračisté komponenty a filtry

  Alco-Valves - ventily a ventilové soupravy

  CPC - plastové a kovové rychlospojky

  AP-Tech - membránové regulátory tlaku
 123. DHJ s.r.o.
 124. Dialab, spol. s r.o.
  Prodej laboratorní techniky, především biochemickým analyzátorů a fotometrů. Nabídka kosmetických produktů pro salóny.
 125. Diametral, spol. s r.o.
 126. DIGITAL PRO, s.r.o.
 127. DIONE, spol. s r.o.
 128. Dites - Váhy
 129. DMTech, s.r.o.
 130. Dodávky automatizace, spol. s r.o.
 131. DONAU LAB, s.r.o.
  Prodej laboratorních přístrojů a vybavení pro aplikace v mnoha různých odvětvích. Naše produkty se využívají ve farmacii, chemickém, petrochemickém, textilním a potravinářském průmyslu, při úpravě vod, zdravotnictví a jiných profesních aplikacích.
 132. DOT diagnostics, s.r.o.
 133. Dr.Alphart s.r.o.
 134. DULAB, s.r.o.
 135. DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
 136. E - Therm TZ s.r.o.
 137. East Port Praha, s.r.o.
 138. easyDNA Czech
 139. ECM ECO MONITORING spol. s r.o.
 140. ECOM s.r.o.
  ECOM s.r.o. vyrábí, prodává a provádí servis přístrojů pro kapalinovou chromatografii tj. izokratických a gradientních čerpadel, smyčkových dávkovačů, automatických dávkovačů, termostatů kolon, degaserů, detektorů UV, UV-VIS, vodivostních a refraktrometrických a detektorů pro Flash chromatografii, SW a HW pro vyhodnocování chromatografických analýz, dále dodává kolony, vialky, Hamiltonky a různý drobný spotřební materiál pro HPLC.
 141. ECOSOND s.r.o.
 142. Edlin, s.r.o.
 143. Edufor s.r.o.
 144. EKO - ŠIMKO
 145. EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o.
 146. EKO-LAB Žamberk, spol. s r.o.
 147. Ekologická laboratoř PEAL, s.r.o. laboratoř
 148. EKOTECHNIKA OSTRAVA
 149. Ekotechnika, spol. s r.o.
 150. ELBEZ, s.r.o.
 151. ELCOM, a.s., Divize Virtuální instrumentace
 152. ELEKTROCENTRUM ANLAUF, s.r.o.
 153. ELFA - SRB s.r.o.
 154. ELITA semenářská, a.s. (pobočka Šlapanice)
 155. ELSKLO, spol. s r.o.
 156. EMO, s.r.o.
 157. EMPLA AG spol. s r. o.
 158. EMPOS, spol. s r.o.
 159. Enantis, s.r.o.
 160. Energoservice, s.r.o.
 161. Energoservis, spol. s r.o.
 162. ENVINET a.s.
  Měřicí systémy, přístrojové vybavení
  Dodávky přístrojové techniky pro měření záření
  Canberra-Packard, EG&G Berthold, EG&G
  Ortec, Rados (detektory, měřicí trasy, ruční
  a kontinuální přístroje pro měření záření).
  Dodávky měřicích a vyhodnocovacích systémů
  pro měření záření GENIE-ESP a GENIE 2000
  od firmy Canberra-Packard, integrace těchto
  systémů do softwarové infrastruktury zákazníka.
  Návrh a realizace zakázkových měřicích
  a regulačních systémů na bázi řídicích systémů
  SAIA, AMIT.
  Montáž a servis měřicích systémů a přístrojů
  pro měření většiny fyzikálně chemických
  a technologických parametrů pro provozní
  technologii i laboratoře.
  Dodávky laboratorních přístrojů a techniky
  a příslušenství. Dodávky laboratorního nábytku
  a digestoří včetně zdravotechniky.
  Dodávky audiovizuální techniky a příslušenství,
  pohyblivých modelů a dalších prezentačních
  zařízení pro informační a konferenční centra
  Servisní činnost
  Komplexní servis laboratoří, měřicích systémů
  a systémů informačních technologií.
  Servis přístrojové techniky pro měření záření od
  firem Canberra-Packard, EG&G Berthold, EG&G
  Ortec, Rados včetně oprav a vakuování
  polovodičových detektorů
  Servis a opravy spektrometrických tras
  a detektorů (vakuování) u zákazníka i ve vlastní
  laboratoři.
  Zajištění metrologických ověření, kalibrací,
  kontrol a testování přístrojů.
  Zajištění náhradních dílů, médií a spotřebního
  materiálu.
 163. ENVItech Bohemia s.r.o.
 164. Eppendorf Czech & Slovakia
 165. Erba Lachema s.r.o.
 166. ESSA s.r.o.
 167. E-THERM a.s.
 168. Eurasxess Researchers in motion
 169. EUREX MEDICA, s.r.o.
 170. EUROFINS CZ, s.r.o.
 171. EUROWAG
 172. EXATHERM, s.r.o.
  Výroba a prodej skleněných teploměrů a hustoměrů, klaibrační laboratoř pro obory teploty a hustoty. Teploměry a laboratorní, meteorologické, technické a průmyslové, se spínacími kontakty, užitkové. Hustoměry pro všeobecné použití, moštoměry, cukroměry, areometry na líh, hustoměry na ropu a výrobkx z ropy, hustoměry na mléko, hustoměry pro speciální použití - na kyseliny, amylalkohol, peroxid vodíku, amoniak, vápenné mléko, glykol, třísloviny apod.
 173. EXIMUS CS, s.r.o.
 174. Exova, s.r.o.
 175. EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
 176. Fermentas
 177. Fiedler Scientific Instruments, s.r.o.
 178. FIMA Brno
 179. Fisher Scientific, spol. s r.o.
 180. Forenzní DNA servis, s.r.o.
 181. Fornaxa-těsnění spol s.r.o.
 182. FOTON, s.r.o.
 183. Gali, spol. s r.o.
 184. GAMALUX Plzeň, spol.s r.o. - defektoskopie
 185. Gammalux NDT,s.r.o.
 186. GEMATEST, spol. s r.o.
 187. GeneProof, a.s.
 188. GENERI BIOTECH, s.r.o.
 189. GeneTiCA, s.r.o.
 190. Genex CZ, s.r.o.
 191. GENSERVICE, s.r.o.
 192. Gen-Trend, s.r.o.
 193. GEODRILL s.r.o.
 194. Gerold Matschin
 195. GMC - měřicí technika, s.r.o.
 196. GORO spol. s r.o.
 197. GR JIŘÍ RUMLER
 198. GRYF HB spol. s r.o.
 199. HACH - LANGE s.r.o.
 200. hangzhou onicon chemical co ltd
 201. HANYKO Praha s.r.o.
 202. HARTEG GmbH
 203. HBP měřicí technika, s.r.o.
  Dodáváme tenzometry, snímače, čidla a senzory HBM pro měření kroutícího momentu, síly, tlaku, dráhy, posuvu, prodloužení, hmotnosti a zatížení. Dále nabízíme měřicí přístroje pro vážení, dávkování, měření v průmyslu s analogovými i digitálními výstupy, komunikací po CANbus, Profibus, Ethernet, kalibrátory, měřicí ústředny a software pro vícekanálové experimentální měření. Výhradní zastoupení německé firmy Hottinger Baldwin Messtechnik pro ČR a SR.
 204. Hebei Yaguang Fine Chemical Co. Ltd
 205. Hebios s.r.o.
 206. HELAGO-CZ, s.r.o.
  Společnost HELAGO vznikla v březnu roku 1992, jako obchodní společnost zastupující japonského výrobce vážící a zdravotnické techniky, firmu A&D. Velmi rychlý rozvoj byl motivován zejména potřebami lékáren, a byl směřován hlavně na tento trh. V roce 1993 vznikla i vlastní výrobní hala a byl vyroben první nábytek pro lékárnu.

  Rozvoj společnosti pak překročil hranice cílové skupiny lékáren a směřoval k vybavení laboratoří, specializovaných učeben, vědeckých institucí, zdravotnických zařízení, atd. Dnes můžeme naši činnost specifikovat v následujících bodech:

  * návrhy, projekce a výroba laboratorního nábytku vč. digestoří a energetických stolů
  * návrhy, projekce a výroba interiérů lékáren
  * dodávky laboratorních přístrojů, pomůcek a spotřebního materiálu
  * vybavení specializovaných učeben pro všechny typy škol a vzdělávacích zařízení
  * učební pomůcky pro výuku přírodních věd
  * výukové pomůcky pro technické školy a univerzity
  * zdravotnické modely a fantomy pro výuku první pomoci, ošetřování i pro nácvik lékařských dovedností


  Kvalitu našich výrobků a služeb se snažíme neustále zvyšovat, naše společnost je od roku 2004 držitelem certifikátu Systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001. Tato snaha nás provází celou dobu trvání společnosti, a tato tradice je pro nás zavazující.

  Věříme, že tuto snahu oceníte i Vy!
 207. HES, s.r.o.
 208. HI CHEM s.r.o.
 209. Hichem s.r.o. -divize specíální a vysoce čisté chemikálie
 210. HILGER, s.r.o. (pobočka Ostrava-Hrabová)
 211. HKE, spol. s r.o.
 212. HNS MECHANIX, s.r.o.
 213. HOLAB, spol. s r.o.
 214. Hoyer Praha, s.r.o.
 215. HPM elektro, s.r.o.
 216. HPST, s.r.o.
 217. Hrodek Bohumil - BOHR LABORATORNÍ POTŘEBY
 218. HUKOS, s.r.o.
 219. CheMagazín
 220. Chemila, spol. s r.o.
 221. Chemos Cz, spol. s r.o.
  AAS
  Abc
  Absolute
  Acceptor
  Accessories
  Accessory
  Acco
  Accu
  Acid
  Acryl
  ACS
  Actin
  Activation
  Active
  Activity
  Acura
  ACX
  Adamantane
  Adapter
  Addition
  Additive
  Adenine
  Adeno
  Adenoviral
  Adhesive
  Adjustace chemikálií
  Adjuvant
  ADSL
  Adult
  Advance
  Aerobic
  Affinity
  Aflatoxine
  AFP
  Agar, agary
  Agarose
  Agreement
  Agriculture
  Agrochemical
  Aids
  Air
  Albumin
  Aldehyde
  Alfa
  Alga
  Aliphatic
  Alkalický
  Alkohol alcohol
  Alloy
  Allyl
  Aloe
  Alpha
  alpha amino alcohols
  Aluminium
  Amber
  Amberlite
  Ambion
  Amersham
  Amide
  Amin
  Amino
  Amino acid acids
  Amino alcohols
  Aminokyseliny
  Ammonium
  Amonný
  Amper
  Amplification
  Amplitude
  Ampule
  Amyl
  Amylase
  Amyloid
  Anaerobic
  Analog
  Analogy
  Analysis
  Analyte
  Analytické soupravy
  Analytický analytická
  Analytika
  Analýza
  Anemia
  Angiogeneris
  Angiogenesis
  Anhydrous
  Anchor
  Aniline
  Animal extracts
  Animal health
  Anorexia
  Anorganické chemikálie
  Anthra
  Anti
  Antibiotic
  Antibiotica
  Antibodies
  Antibody
  Anticancer
  Antigen
  Antimicrobial
  Antioxidant
  Antipyrine
  AOX
  AP
  API
  Apoptosis
  ARC
  Area
  Arena
  Arg
  Argon
  Aroma
  Aroma chemicals
  Aromatic
  Aromatic compounds
  Aromatic flavours
  Aromatic chemicals
  ASAP
  Ash
  Assay
  Assay kits
  ASTM
  Astra
  Asymmetric
  ATG
  ATGG
  Atlas
  Atotech
  ATP
  Auto
  Autokláv, autoklávy
  Automat
  Automated
  Autosampler
  Ava
  Aza
  Azo
  Bacillus
  Back
  Background
  Bacteria
  Bactericidal
  Bag
  Bagmixery
  Baktericidní
  Bakterie
  Baktolan
  Balance
  Banka
  Baňka baňky
  Baret barety
  Barium
  Barva
  Barviva
  Bavlna
  Bcl
  BCP
  BCYE
  BEM
  Bench
  Benchtop
  Benz
  Benzene
  Benzene derivatives
  Benzo
  Benzoate
  Benzyl
  Beryllium
  Beta
  beta Amino alcohols
  Bezbarvý bezbarvá
  Bezodtahové digestoře
  Bezvodý
  Bile
  Bílkovina bílkoviny
  Bio
  Bio production
  Bioactive
  Bioanalytika
  Biocatalyst
  Biocatalytics
  Biocidal
  Biocide
  Biodetergent
  Biohazard biohazardy
  Biochemica
  Biochemikálie
  Biological buffers
  Biologický indikátor
  Biomedical
  Biomedical sciences
  Biopolymer biopolymers
  Bioproducts
  Bioproduktion
  Bioreactors
  Bioscience
  Biosera
  Biosynthesis
  Biotechnology
  Biotin
  Biotinyl
  Biozide
  Bismuth
  Bit
  Black
  Blast
  Blend
  Blind
  Blood
  Blood stains
  Bloom
  Blossom
  Blue
  Board
  BOC
  BOC amino acids
  Bod
  Body
  Bond
  Book
  Booth
  Borate
  Borrelia
  Botanical
  Botanical extracts
  Bottles
  Bottom
  Box
  Boxing
  Bramborový
  Brand
  Brands
  Bridge
  Brilliant
  Broad
  Brochure
  Bromidy bromide
  Bromo
  Broth
  Brown
  Brutto
  Brýle
  BSA
  BSE
  BTEX
  Budík
  Buffer
  Bujon
  Bujon
  Bulk
  Bulletin
  Buněčný
  Buničina
  Buničitá vata
  Buňka buňky
  Butyl
  C.I.
  Cabinet
  Cable
  Cadmium
  Calcium
  Calf
  Calibration
  Calixarene
  Call
  Cancer
  Canine
  Canister
  Cann
  Cap
  Capacity
  Capillary
  Capital
  Capryl
  Capso
  Car chemicals
  Carbamate
  Carbazol
  Carbide
  Carbo
  Carbohydrate
  Carbon
  Carbonate
  Carbonyl
  Carbopol
  Carboxy
  Card
  Cardamon
  Cardiac
  Cardiae
  Cardiovascular
  Care
  Carnitine
  Carotene
  Carton
  Cartridge
  CAS
  Casting
  Catalogue
  Catalyst
  Category
  Cationic
  CBM
  CCD
  Cell
  Cell adhesion
  Cell biology
  Cell biology
  Cell culture
  Cell division
  Cell library
  Cell systems
  Cellulose
  Cellulose derivatives
  Celulóza
  Centimetr
  Centra
  Centre
  Centric
  Centrifuga, centrifugy
  Centrifugační zkumavky
  Centrifuge
  Centrum
  Cephalin
  Ceramic
  Certified
  Certify
  Cetyl
  Cín
  Cinnamate
  Circulating system
  Circulation
  Circulator
  Cirkulační lázně
  CIS
  Cis
  Citric
  CKW
  Clamydia
  Clark
  Class
  Classic
  Clean
  Cleaner
  Cleaning
  Cleaning agents
  Clear
  Clinical
  Clip
  Clon
  Clone
  Cloning
  Clothes
  cm
  CMB
  CO2
  CO2H
  CO2H group
  COA
  Coating
  Coatings
  COB
  Cobalt
  Code
  Codon
  Codons
  Coffee
  Cold
  Coli
  Collagen
  Colony
  Colour
  Colourised
  Colours
  Column
  Combi
  Combination
  Combining
  Communication
  Community
  Complex
  Complexing agent
  Concentrat
  Concentrate
  Concentrator
  Conclusion
  Concrete
  Condenser
  Condition
  Conduct
  Conducting
  Conductor
  Cone
  Configuration
  Conform
  Conical
  Conjugate
  Conjugated
  Conjunction
  Connection
  Connector
  Conservation
  Contact
  Container
  Contamination
  Contrast
  Control
  Controller
  COOH
  Cool
  Copoly
  Copper
  Copy
  Corrosion
  Cortex
  Cortisone
  COS
  Cosmetic
  Cosmetic ingredients
  Cosmetic raw materials
  Count
  Counter
  Country
  Coupling
  Cover
  Cow
  CPE
  CPhI
  Creatine
  Creme
  Cresol
  Crimper
  Crimping tools
  Critical
  CRO
  Crown
  Crucible
  Crude
  Cryo
  Cryo-Preservative
  Cryoprotectant
  Crystal
  Crystalline
  CSB
  CSO
  Cube
  Cukr cukry
  Culmination
  Cult
  Culture
  Culture media
  Current
  Currently
  Custom
  Custom synthesis
  Cuvette
  Cyanate
  Cyano
  Cycler
  Cyclic
  Cyclindrical
  Cyclo
  Cynide
  Cys
  Cyto
  Cytogenetics
  Cytokine
  Cytokines
  Cytometry
  Čárový kód
  Časovač
  Časovače
  Černý
  Červeň červený červená
  Činidlo Činidla
  Číslo
  Čisté chemikálie
  Čistící prostředky
  Čištění
  DAB
  Dabsyl
  DAD
  Dairy
  Dairy products
  Dámský
  Dancer
  Data
  Databáze
  Date
  dATP
  Dávkovač
  Dbase
  Dea
  Dead
  Deadline
  DEAT
  Death
  Deca
  December
  Decomposition
  Defoamer
  Defoaming
  Deform
  Degeneration
  Degreaser
  Dehydrated
  Dehydrated vegetables
  Deioniser
  Dek
  Delegat
  Delegate
  Delta
  Demo
  Demonstration
  Dendrit
  Denk
  Density
  Dental
  Dentasan
  Denver
  Denver Instrumens
  Deo
  Deodorant
  Deoxy
  Department
  Dependent
  Depo
  Depth
  Derivates
  Derivatives
  Derivatives
  Derived
  Derma
  Dermal
  Desalting
  Description
  Description
  Desiccator
  Design
  Desk
  Deska
  Deska desky
  Desktop
  Desmo
  Destička, destičky
  Destičky
  Destičky
  Destilace
  Destilační
  Destill
  Destillate
  Destilovaná
  Destination
  Detail
  Detect
  Detection
  Detektor
  Detergent
  Detergents
  Determine
  Deuter
  Deuterium
  Development
  DEVO
  Dewar
  Dewarova nádoba
  Dewarovy nádoby
  DEX
  DEXA
  Dexon
  Dextrane
  Dextrin
  Dextrine
  Dezinfekce
  Dezinfekční
  DGQ
  dGTP
  DHL
  Dhu
  Dia
  Diagnostic
  Diagnostické testy
  Diagnostics
  Diagnostik
  Diagnostika
  Diagram
  Dial
  Dialýza
  Dialyzed
  Diam
  Diamant
  Diameter
  Diamine
  Diamond
  Diazo compound
  Dibenzo
  Dictionary
  Dide
  Diene
  Diet
  Diet Pills
  Dietary
  Diethyl
  Difco
  Different
  Difficult chemicals
  Digestoř digestoře
  Digi
  Digit
  Digital
  Dichroism
  Diluter
  Dimer
  Dimethoxy
  DIN
  Diode
  Diol
  Dion
  Diose
  Diosmin
  Diphenyl
  Dipl
  Direct
  Director
  Disc
  Disciplin
  Discman
  Discover
  Discovery
  Discuss
  Disease
  Disinfectant
  Disinfection
  Disk
  Dispense
  Dispensing
  Dispers
  Dispersive
  Displey
  Disposable
  Dissent
  Dissent Biotechnology
  Dissolution
  Distillation
  Distingiush
  Distribution
  Distributor
  District
  Disulfide
  Divergan
  Divers
  Division
  DKFZ
  DMF
  DMSO
  DNA
  DNA Analysis
  DNAse
  DND
  dNTP
  DOC
  Doctor
  Doctoral
  Docu
  Dodavatel
  Dodávky
  Dodeca
  Doduco
  Doktor
  Doll
  Domestic
  Dominoin
  Domo
  Donkey
  Donor
  Door
  Dor
  Dosage
  Dose
  Dostmann
  Dote
  Double
  Dow
  Downstream
  DPDPE
  Dppf
  dPTB
  Draselný
  Draslík draselný
  Drát
  Dream
  Drill
  Drink
  Drive
  Driver
  Drogerie
  Drop
  Drosophila
  Druckfarben
  Drug design
  Drum
  Dry
  DSC
  dsRNA
  DTA
  DTI
  Dtx
  Dual
  Duke
  Dumbel
  Duo
  Duolite
  Duplex
  Duran
  Duration
  Dusík
  Dutch
  dUTP
  Duty
  DVD
  DWCP
  DXM
  Dye
  Dye intermediates
  Dyestuff
  Dymi
  Dyna
  Dynamic
  Dyspnea
  E. coli
  EC
  ECD
  Ecol
  Ecological
  Economic
  ECT
  EDANS
  Edible
  Editor
  Editorial
  EDTA
  Edu
  Education
  Effective
  Effectiveness
  Efficiency
  Efficient
  EGF
  Egg
  EIA
  Eight
  EINECS
  Elastomer
  Electric equipment
  Electro
  Electrode
  Electrochemical
  Electron
  Electronic
  Electrophoresis
  Electroplating additives
  Elektroforesa
  Elektroforeza
  Elektroforézy
  Elektroforézy horizontální
  Elektroforézy vertikální
  Elektrophoreses
  Element
  Elga
  Eliminate
  ELISA
  ELISA plates
  Elongation
  Email
  EMBL
  Embrionic
  Embryo
  Emerging
  Emerson
  Emission
  Emulsion
  Encapsulated
  End
  Endo
  Endoscope
  Endoscopy
  Endothel
  Endotoxin
  Energy
  Engine
  Engineering
  English
  Enterokinase
  Enterprise
  Entrance
  Environmental
  Enzym
  Enzyme
  Enzymes
  Enzymy
  EOX
  EP4
  Epi
  Epidemiology
  Epidermal
  Epion
  Epitomic
  Epitope
  EPL
  Epoxy
  Eppendorf Eppendorfka Eppendorfky
  EPSON
  Equipment
  Equity
  Erbium
  ERC
  Erfurt
  Ergonom
  Ergonomie
  Erlenmeyer
  Erlenmeyerova baňka Erlenmeyerovy baňky Erlenka Erlenky
  Ernst
  Erythromycin
  esiRNA
  Essence
  Essential
  Essential Oils
  Ester
  Esters
  Estery
  ETC
  ETG
  Ether
  Eto
  Eucalypt
  Eucalyptus
  Eukaryotic
  Euro TradeCentre
  European pharmacolpolia: komplett!
  Eurostar
  EuroTip
  Evapor
  Evaporator
  Evolution
  Exam
  Example
  Excellence
  Excellent
  Excise
  Excitation
  Excite
  Exclusion
  Exclusiv
  Exclusive
  Exclusively
  Executive
  Exchange
  Exlusion
  Exo
  Expanding
  Expansion
  Experience
  Expertise
  Expire
  Explore
  Explosion
  Expo
  Export
  Exposure
  Express
  Expression
  Expressionsklone
  Extender
  Extension
  Extinktion
  Extra
  Extracellular
  Extract extracts
  Extraction
  Extracts
  Extractum
  Extrakt
  Extranet
  Extremely
  EXW
  Exxor
  Eye
  Fabric
  Face
  Facility
  Fact
  Factor
  Factory
  Fair
  Falcon
  False
  Family
  Fan
  Farmaceutické suroviny
  Fas
  Fashion
  Fast
  Fast start
  Faster
  Faststart
  Fats
  Fatty
  Fatty acid
  Fatty acids
  Fatty acids, high carbon
  Fatty amides
  Fatty amines
  FBS
  FCA
  FDA
  February
  FECC
  Federation
  Fedex
  Fee
  Feed
  Feed additives
  Feedback
  Fellow
  Female
  Fenol
  Fenol phenol
  Fenyl phenyl
  Feria
  Fermas
  Fermentace
  Fermentation
  Fermenter
  Ferner
  Ferrocene
  Ferrous
  Fertile
  Fertilizer
  FFF
  FGF
  Fialová
  Fiber
  Fibrin
  Fibro
  Fibroblast
  FID
  Fidelity
  Field
  Fife
  Fifi
  Figure
  File
  Fill
  Film
  Filter
  Filtr filtry
  Filtrační papír
  Filtration
  Finder
  Fine
  Fine chemical Intermediates
  Fine chemicals
  Finger
  Finish
  Finnpack
  Finnpipette
  Fire
  First
  Fish
  Fisher
  Fischer
  Fit
  FITC
  FITC = Fluorescin isothiocyanate conjugate
  Fitness
  Fitting
  Fix
  FIZ
  Flame retardant
  Flasc
  Flash
  Flat
  Flavin
  Flavonoid
  Flavonoides
  Flavor
  Flavour
  Flavours
  Fleece
  Flex
  Flexible
  Flocking
  Floodstanding
  Floor
  Floppy
  Floral
  Flores
  Florex
  Floris
  Flow
  Flower
  Flowery
  Fluid
  Fluid handling bags
  Fluka
  Fluonic
  Fluor
  Fluorene
  Fluorescein
  Fluorescence
  Fluorescence reagents
  Fluorescent
  Fluoreszenzmikroskopie
  Fluoride
  Fluoride salts
  Fluoridy
  Fluorimeter
  Fluoro carbons
  Fluorochemical
  Flushing
  Flux
  Flyer
  FMEA
  Fmoc
  Fmoc amino acids
  Fmoc-L-Amino acids
  FOB
  Focus
  Foetal
  Foice
  Foil
  Folia
  Folie
  Food
  Food additives
  Food business
  Food Facts
  Food flavour
  Food chemicals
  Food ingredients
  Food magazine
  Food testing
  Force
  Forensic
  Forest
  Foreword
  Form
  Forman
  Format
  Formate
  Formation
  Formula
  Formulation
  Formulations
  Forschungsmikroskope
  Forum
  Foss
  Foto
  Foto photo
  Fotometr fotometry photometer
  Foundry
  four
  Fraction
  Fragment
  Fragrances
  Frail
  Frame
  Free
  Freeze
  freeze drying
  freeze drying installation
  Freezer
  Fresh
  FRET
  From
  Frozen
  FRP
  Fructo
  Fructus
  Fruit
  Fruits
  Fruity
  FTIR
  Fuel
  Fuel Cell
  Fugent
  Fuchsin
  Full
  Function
  Functional
  Fundamental
  Fungi
  Funnel
  Furane
  Furans
  Furnace
  Furniture
  Fusion
  Futura
  Future
  Fyzický
  Fyzika
  GADPH
  Gain
  Gal
  Galab
  Galactic
  Galactose
  Galena
  Galenika
  Galery
  Galileo
  Gall
  Gallate
  Gallen
  Gallon
  Galomat - aplikace ochranných návleku na obuv
  Galvanic
  GAMP
  Gane
  Gangda
  Gas
  Gas analysis
  Gastrin
  Gastro
  Gastrointestinal
  GATG
  Gáza
  GC/MS
  Gca
  Gcc
  GCG
  GCP
  GDG
  GDCh
  Gel
  Gelatin
  Gelatine
  Geldokumentation
  Gemini
  Gene expression
  General
  Generation
  Generic
  Genesis
  Genetica
  Genetika
  Genexpression
  Genfit
  Genome
  Genome amplification
  Genomic
  genomics
  Genotype
  Genotyping
  German
  Germany
  Germicidal
  Geron
  Gerstel
  GFS
  GGG
  GGTT
  Gifts
  Giga
  Gilo
  Gilson
  Glass
  Glassware
  Glc
  Glee
  Gln
  Global
  Globulin
  Globus
  Glove
  Gloves
  GLP
  Glucan
  Glucane
  Gluco
  Glucose
  Glucoside
  Glue
  Glues
  Glutam
  Glutamine
  Glyceride
  Glycerol
  Glycine
  Glycobiology
  Glycogen
  Glycol
  Glycosid
  GmbH
  GMO
  GMP
  GMX
  Gneration
  Goal
  Goat
  Gold
  Golf
  Gonado
  Gong
  Good
  GOT
  Grade
  Gradient
  Graduace
  Graduate
  Graham
  Grain
  Graine
  Gram
  Gran
  Grand
  Granini
  Granit
  Granules
  Graphic
  Grass
  Gratis
  Gravity
  GRC
  Green
  Ground
  Group
  Growth
  GSTP
  GTGA
  Guanidine
  Guar
  Guarana
  Guard
  Guatant
  Guest
  Guidance
  Guide
  Guinea
  Guinea pig
  Gulf
  Gum
  Guma
  Gumovky
  Gumový
  Gun
  Guo
  GWG
  Gyn
  Gynecology
  H věta
  Habit
  Hadice
  Hair
  Halal
  Half
  Ham
  Hamilton
  Hand
  Handbag
  Handling
  Hanks
  Har
  Harmoni
  Harmonised
  Harmonized systhem
  Hazard statement
  Hazard symbol
  Hazardous
  Hazen
  Hbi
  HBr
  HBSS
  HCl
  HDPE
  Head
  Headspace
  Health
  Healthcare
  Heart
  Heater
  Heliopan
  Helios
  Helium
  Helmholtz
  Hemo
  Hemoglobin
  Henk
  Henna
  Heparin
  Hepatic
  Hepato
  Hepatoma
  HEPE
  Heptan
  Herb
  Herba
  Herbal
  Herbal extracts
  Herbal products
  Herbals
  Herbals raw
  Herbicide
  Herbicides
  Herbs
  Hermex
  HESC
  Hetero
  Heterocyclic
  Hexa
  Hexadeca
  Hexane
  Hexanoate
  Hexanol
  HFF
  HGH
  High
  High speed
  Hire purchase
  Hirschmann
  His
  History
  HIV
  Hliník hlikový
  Hliník hlinitý
  Hlubokomrazící
  HMFG = Human Milk Fat Globulin
  Hnědá
  HNU
  Ho
  Hodinové
  Hodiny
  Hodiny clock
  Hokejka
  Holder
  Home
  Homepage
  Homo
  Homogenizing
  Honey
  Hood
  Horizontální
  Horkovzdušný
  Horkovzdušný
  Hormone
  Hormony
  Horror
  Horse
  Horseradish
  Hořák
  Hořký
  Hose
  Hose pump
  Hospital
  Host
  Hosting
  Hot start
  Hotstart
  Houba
  Houby
  Hour
  House
  Household care
  HPLC
  HPR
  HRP
  HS
  HSV
  HTML
  HTS
  Human
  Humání
  Humic acid
  Hundred
  HUPO = Human Proterone Organisation
  HWP
  Hybridization Station
  Hybridoma
  Hydanto
  Hydraulic
  Hydrazide
  Hydrazine compounds
  Hydro
  Hydrobromide
  Hydrocarbon
  Hydrogen
  Hydrochloride
  Hydrophilic
  Hydroquinon
  Hydroxy
  Hygiena
  Hygiene
  Hygienický hygienická hygienické
  Hygomat
  Hygostar
  Hyman
  Hyper
  Hypertension
  Hytrel
  Chain
  Chair
  Chalcones
  Challenger
  Chamber
  Chameleon
  Chamonile
  Champagner
  Chance
  Chanel
  Change
  Channel
  Chaos
  Chaperone
  Chapter
  Character
  Characteristic
  Charg
  Charge
  Charging
  ChemDat
  Chemical
  Chemical engineering
  Chemical formula
  Chemicals for biotechnology
  Chemické látky
  Chemické produkty
  Chemické přípravky
  Chemické sloučeniny
  Chemické suroviny
  Chemicon
  Chemie
  Chemikálie
  Chemikálie Applichem
  Chemikálie CHEMOS
  Chemikálie pro výrobu
  Chemikálie pro výzkum
  Chemikalien-Grosshandel
  Chemist
  Chemistry
  Chemokine
  Chemos
  Chemotherapie
  Chemtrade
  Chicken
  Chinolin
  Chip
  ChiP-chip
  Chiracon
  Chiral
  Chiral compounds
  Chirurgické pláště
  Chirurgický plášt
  Chirurgie
  Chitin
  Chitosan
  Chlad
  Chladnička chladničky
  Chlamydia
  Chlazený chlazená
  Chlor chlorine chloro
  Chloramin
  Chloranil
  Chlorella
  Chloride
  Chloridy
  Chlorine
  Chlorophyll
  CHO
  Chopped
  Chorion
  Chrom chromium
  Chromasil
  Chroma-sil
  Chromatografická kolona chromatografické kolony
  Chromatografie
  Chromatogramy
  Chromatography
  Chromine
  Chromium compounds
  Chrompack
  Chromtech
  Chronograph
  Chypre
  IBM
  IBS
  Ica
  Ice
  ICM
  ICP
  ICSE
  Idbs
  Idea
  Identifikace
  Idol
  Idu
  IFEMA
  IFOAM
  IGF
  IgG
  Igor
  Igos
  IHK
  ICH
  IKA
  Image
  Imaging
  Imidazole
  Immune
  Immunetics
  Immuno
  Immunoassay reagents
  Immunogen
  Immunoglobulin
  Immunochemical
  Immunologie
  IMPAG
  Implement
  Import
  Important
  Impressum
  Improving
  Impuls
  Impurity
  Imunita
  Imunitní
  Imunoglobulin
  In vitro
  In vitro diagnostics medical devices
  In vitro diagnostik
  In vivo
  Ina
  Inca
  Incense sticks
  INCI
  Include
  Including
  Incorporation
  Increase
  Increment
  Incubator
  IND
  Indan
  Indene
  Index
  Indication
  Indicators
  Indikátor indikátory
  Indikátory parní sterilizase
  Indium
  Individual
  Indo
  Indole
  Indole series
  Indoline
  Indonesian
  Inducer
  Industrial chemicals
  Industry
  Infections
  Infineon
  Inflammatory
  Info
  Infoline
  Informatic
  Information
  Infrared
  Infusion
  Infuze
  Ingnition
  Ingo
  Ingredient
  Ingredients
  Ingwer
  Inhaler
  Inhibitor
  Initiation
  Inject
  Ink
  INKA
  Inkubátor, inkubátory
  Innovation
  Innovativ
  Innovative
  Inorganic
  Inorganic chemicals
  Input
  Inquiry
  Insect
  Insecticides
  Insert
  Inside
  Inspection
  Instalation
  Installation
  Installment
  Instance
  Instant
  Institut
  Institution
  Instruction
  Instrument
  Instrumentace
  Instrumentation
  Insuffiency
  Insulin
  Integra
  Integrated
  Integration
  Intensity
  Intensivmedizin
  Inter
  Interaction
  Interactive
  Intercytex
  Interest
  Interface
  Interference
  Interchim
  Interleukin
  Interleukine
  Interleukiny
  Intermediate
  Intermediates
  International
  Interscience
  Intranet
  Intrinsic
  Introduce
  Introducing
  Introduction
  Invert
  Investigator
  Invitation
  Iodate
  Iodide
  Iodine
  Iodo
  ionic
  IPITA
  IR Spectrum
  Iron
  Iron salts
  Ironic
  Irreversibly
  ISBA
  ISBN
  Ischemia
  ISO
  ISO 8655
  ISO 9001
  Isocyanate
  Isocyanide
  Isocyanine
  Isoflavon
  Isoflavone
  Isolation
  Isolation kit
  Isomere
  Isopropyl
  Isotec
  Isothiocyanate
  Isotope
  Isotopes
  Isotopy
  Issue
  Item
  IUB
  IUPAC
  IUPAC- und CAS- Nomenklatur
  IVD
  Jam
  January
  Japan
  Jar
  Jasco
  Jasmin
  Jasmine
  Jasmone
  Játra
  Játrový
  Jednorázové rukavice
  Jednorázový jednorázová
  Jednorázový plášť CPE
  Jehla
  Jehly
  Jet
  journal
  JP
  Juli
  Jumbo
  Jump
  JUN
  Just
  Justin
  Kabel
  Kádinka kádinky
  Kaki
  Kalhoty
  Kámen
  Kamenný
  Kamera
  Kamin
  Kana
  Kancelář kancelářský
  Kancelářské potřeby
  Kanin
  Kaolin
  Karbonát
  Kardiovaskulär
  Kartuše
  Katalog
  Katalysátor
  Kategogie
  Katrin
  Kbp
  Keep
  Kelímek kelímky
  Kephalin
  Keramický
  Keratin
  Kern
  Kerosene
  Ketene
  Keto
  Ketone
  Key
  Keyword
  Kidney
  Kinase
  Kine
  Kinetic
  Kinetica
  King
  Kit
  Kity
  Kjeldahl
  K-K
  Kladivo
  Kleště
  Klička
  Kličko
  Kličky
  Klidná síla
  Klima
  Klinický
  Klone
  KMB
  Kobalt
  Kód
  Kofein caffeine
  Koliformní
  Kolona
  Kolony
  Kombinace
  Kompass
  Kompendium
  Koncentrace
  Konická
  Konický
  Kontakt
  Kontejnery
  Kopie
  Korek
  Kork-Wear
  Kosher
  Kosmetická
  Kosmetický
  Kosmetika
  Koš
  Kotva
  Kráva
  Krevní
  Krimpovací kleště
  Kromasil
  Kryo
  Kryoprotektivum
  Kryosystém
  Kryotechnika
  Kryotechnika
  Krypton
  Krystal
  Krystalický
  Křemen
  Křemík
  KSA
  KTH
  Kukuřičný
  Kultivační
  Kultivační láhve
  Kultura
  Kultury
  Kyanát
  Kyselina
  Kyslík
  Kyveta kyvety
  Kyvety
  L-
  Lab automation
  Lab equipment
  Lab chemicals
  Lab service
  Label
  Labelled
  Labmate
  Laboratorní
  Laboratorní centrifugy
  Laboratorní chemikálie
  Laboratorní míchačky
  Laboratorní nábytek
  Laboratorní odstředivky
  Laboratorní plastik
  Laboratorní pláště
  Laboratorní pomůcky
  Laboratorní potřeby
  Laboratorní potřeby
  Laboratorní přístroje
  Laboratorní sklo
  Laboratorní sklo
  Laboratorní sušičky
  Laboratory
  laboratory equipment
  Laboratoř laboratoře
  Laborfermenter
  Labormikroskope
  Labware
  Laco
  Lacto
  Lactone
  Láhev, láhve
  Lahev, lahve; bottle
  LAL
  Lam
  Lama
  Laminár
  Laminární box
  Laminární boxy
  Laminární boxy
  Lamináry
  Laminate
  Lamp
  Lampa
  LANKA Organics
  Lantana
  Larg
  Laser
  Latex
  Lativa
  Lattice
  Laundry
  Laureth
  Lavender
  Lázeň lázně
  LBA
  LBR
  LC/MS
  LCD
  LDPE
  LDPI
  Lead
  Leading
  Leaf
  Leasing
  Leather
  Lecithin
  Lecithin derivatives
  Lecture
  LED
  Led
  Lednice
  Lednička ledničky
  Left
  Legal
  Legend
  Legislation
  Leipzig
  Lék
  Lékopis
  Lékopisný
  Léky
  Lemon
  Lemongrass
  Length
  Leo
  Leonardo
  Leptin
  Lethal
  Leu
  Levá
  Level
  Levo
  Levý
  Lewis
  Lexikon
  Liability
  Liberty
  Librar
  Libraries
  Library
  Licence
  Licensing
  Licor
  Lid
  Life
  Life science
  Life science application
  Life science products
  Life science robotics
  Life science technology
  Ligand
  Ligase
  Ligation
  Lightcycler
  Lignin
  Líh
  Lihový
  Likér
  Lilac
  Lilium
  Limit
  LIMS
  Lina
  Line
  Linear
  Liner
  Link
  Linolenic
  Liofilizace
  Lipemic
  Lipid
  Lipo
  Liposom
  Liquer
  Liquid
  Liquid handling
  Listed
  Listeria
  Listing
  Liter
  Literature
  Lithium
  Lithography
  Lithuania
  Litr
  Liver
  Living
  LLDPE
  Load
  Loan
  Locally
  Locate
  Location
  Locator
  Lodička
  Loggi
  Logi
  Logistic
  Logistik
  Logo
  Lok
  Lol
  Lond
  Long
  Longi
  Look
  Loop
  Loss
  Lot
  Lotion
  Louh
  Lounge
  Lova
  Lovon
  Lower
  Lubricant
  Lubricants
  Lubricants for iron casting
  Luciferase
  Multifunction
  Lumi
  Luminescence
  Luminex
  Luminiscence
  Luminiscent
  Lupa
  Lupe
  Lycopene
  Lycos
  Lycra
  Lymph
  Lyofal
  Lyophilisate
  lyophilization
  Lyophilize
  Lys
  Lysation
  Lyso
  Maas
  MAb
  Mabu
  Mac
  MacConkey
  Macro
  Macromolecular
  Macrophage
  Mad
  Maddin
  Made
  MADGE
  Maga
  Magazine
  Magic
  Magna
  Magnesium
  Magnet
  Magnetic particles
  Magno
  Macherey Nagel
  Machine
  Mail
  Main
  Majak
  Major
  Make
  Makrofluoreszenz Mikroskop
  Malaria
  MALDI
  Male
  Malic
  Malign
  Malo
  Maltase salts
  Malto
  Mammalian
  Mamula
  Man
  Mana
  Management
  Manager
  Mangan
  Mani
  Mann
  Mannit
  Mannual
  Manual
  Manufacturer
  Manufacturer of chemicals
  Map
  MAPK
  Mapp
  Mara
  March
  Marine
  Maritim
  Marker
  Mas
  Mason
  Masse
  Massive
  Mast
  Master
  Mastné
  Material
  Match
  Matic
  Matra
  Matrix
  Matt
  Matter
  Mature
  Max
  Maximise
  May
  Mazadlo
  Mcg
  MDCK
  Me
  Measur
  Measure
  Measurement
  Meat
  Mecos
  Měď
  MedEqu
  Media
  Mediation
  Medica
  Medical
  Medical equipment
  Medical fair
  Medical isotopes
  Medical manufactury
  Medicin
  Medicinal Herbs
  Medicine
  Medium, media; broth
  MedLab
  Medroxy
  Meet
  Mega
  Mechatron
  Melanom
  Meld
  Melon
  Melting
  Member
  Membrain
  membran
  Membrána, membrány
  Membrane
  Membrane pump
  Membrane valve
  Memory
  Meno
  Menopausal
  Mental
  Menthols
  Mercapto
  Mercury
  Meri
  Meridian
  Merino
  Meritum
  Mesh
  Meso
  Message
  Met
  Meta
  Metabolic
  Metaboliom
  Metabolism
  Metabolit
  Metal
  Metallurgy
  Metals
  Metaplan
  Metastasis
  Metha
  Methane
  Methasone
  Method
  Methoxy
  Methyl
  Methylene
  Metr
  Meva
  MEX
  Meyers
  MF
  Mg
  MHC
  Mia
  Micro
  Microarray
  Microarray kits
  Microbial
  Microbiology
  microDNA
  Micronization
  microplate photometer
  Microreactor
  Microscop
  Microscope
  Microscopy
  Midl
  Miele
  Míchač
  Míchadla
  Míchadlo
  Mikro
  Mikrobiologie
  Mikropipeta
  Mikroskop
  Mikroskopie
  Mikrovlnné trouby
  Mikrozkumavky
  Milimetr
  Milk
  Mill
  Milling
  Mind
  Mini
  Minipuls
  Minor
  Mint
  Minuta
  Minutka minutky
  Mirror
  Mixer
  Mixery
  Mixing
  Mixture
  Mmol
  Množství
  Mode
  Model
  Modem
  Modernisation
  Modify
  Modrý modrá
  Module
  Mol
  Molbio
  Mold
  Molecular biology
  Molecular formula
  Molecular weight
  Molecule
  Molekula
  Molekularbiologie
  Molekulární biologie
  Molekulární diagnostika
  Molekulární genetika
  Molybdén
  Molybdenum chemicals
  Monitor
  Monkey
  Monoclonal
  Monoclonal antibodies
  Monoclonal antibody
  Monograph
  Monography
  Monohydrát monohydrate
  Monopoly
  Monosaccharide
  Morbus
  Morče
  Moreno
  Morpho
  Morphology
  Mortal
  Mortar
  Motor
  Mouse
  Mowiol
  MPD
  MPI
  Mrazák mrazáky
  Mrazicí
  mRNA
  MRT
  Mřížka mřížky
  MSD
  MSDS
  MT
  MTBC
  Mucasol
  Muco
  MUDrc
  Muko
  Multi
  Multi plates
  Multiple
  Murine
  Muscle
  Muscular
  Mushroom
  Mussel
  Můstek
  Mutagenesis
  MXX Waagen
  Mycí
  Myco
  Mycobacterium
  Myčka myčky
  Mykotoxin
  Myo
  Myosin
  Myosine
  Myrist
  N,N
  Náboj
  Nábytek
  Nádoba
  Nádobí
  Nádoby na vzorky
  Nalge
  Nalzin
  Nano
  Nanocolor
  Nanodrop-Spektrometer
  Nanomaterial
  Nanopatterning
  Nanotechnology
  Naphthalene
  Naphthyl
  Narážka
  Narrow
  Native
  Natural colours
  Natural essential oil
  Natural extract
  Natural extracts
  Natural flower
  Natural healthcare products
  Natural ingredients
  Natural oil
  Natural oils
  Natural products
  Natural raw powders
  Naturarzeimittel
  Nature
  Navigation
  Návlek návleky
  HYGOSTAR
  Návštevnická sada
  Navy
  Název
  NBL
  NCI
  NDSB
  Neck vials
  Need
  Negligible
  Nechlazená
  Nein
  Nemo
  Nemoc
  Nemocnice
  Neo
  Nerezový
  Nerve
  Ness
  Net
  Netil
  netto
  Network
  Neurite
  Neurobiology
  Neurodegeneration
  Neurodegenerative
  Neuron
  Neuropeptide
  Neuroscience
  Neutral
  Neutralisation
  Never
  Newborn
  Newsflow
  Newsletter
  Next
  NF
  NFXIII
  NGC
  NGE
  NGF
  NGG
  NGR
  NH2
  NH2 group
  Niaxi
  Nice
  Nickel
  Nico
  Night
  NIH
  Nikl
  nine
  Niobium and Niobium compounds
  NIR
  Nitric
  Nitril
  Nitrile
  Nitro
  Nitrogen
  Nitroso
  Nízké boty
  NL
  NLP
  NMR
  NNN
  No.
  NO3
  Nobel
  Non
  non-ionic
  Nonionic surfactants
  Non-ironic
  Non-toxic
  Nonyl
  Noor
  Norbrook
  Norm
  Normal
  Normalization
  Normally
  Northwest
  Nose
  Note
  Notice
  Notification
  Nova
  Novel food
  November
  Novia
  Novo
  Novus
  Nože
  NPK
  NTC
  Nuclear
  Nuclease
  Nucleic
  Nucleic acid
  Nucleic acid related compounds
  Nucleo
  Nucleolus
  Nucleus
  Nuclio
  Number
  Nummer
  Nunc
  Nut
  Nutraceutical
  Nutri
  Nutritional
  Nutritional powders
  Nutritional supplement
  Nuts
  Nůž nůžky
  Nylon
  Oak
  Oase
  Oasis
  Obaly
  Obecný obecně
  Object
  Objem
  Obraz
  Obsah
  Observation
  Obuv
  Ocel
  Ocel ocelový
  Očkovací klička kličky
  Oční
  Oděv
  Odměrná
  Odpad
  Odpadkový
  Odpěňovač
  Odstředivka odstředivky
  Odtah
  OECD
  OEM
  OES
  Oet
  Offer
  Office
  Offset
  Ochranná sada Virus High Risk
  Ochranné
  Ochranné pomůcky
  Ochranný
  OchraPo
  Oil
  Oilfield equipment
  Ola
  Oleic
  Olej
  Olejová lázeň
  Olejové lázně
  Oleo
  Oleoresins
  Oleyl
  Oligo
  Oligonucleotides
  Oligopeptide
  Oligosaccharides
  Oliva
  Olovo
  Olympus
  Ome
  Omega
  Onco
  Oncology
  Online
  Opak
  Open
  Operace
  Operation
  Operator
  Opportunity
  Optic
  Optical
  Optik
  Optika
  Optima
  Optimized
  Option
  Opto
  Oral
  Orange
  Orbit
  Order
  Orga
  Organ
  Organic
  Organic esters
  Organic chemicals
  Organické chemikálie
  Organism
  Organization
  Organizer
  Organizing
  Organometallic
  Origin
  Orion
  Ornate
  Ortho
  Osmo
  Osmometer
  Osobní hygiena
  Osteogenerics
  Otevřený
  Other
  OUP
  Outfit
  Outlook
  Oval
  Ovarian
  Ovary
  Over
  Overal s kapucí, bez kapuce, nepromokavý
  Ovine
  Oxa
  Oxadiazole
  Oxazol
  Oxford
  Oxidase
  Oxidation
  Oxidative
  Oxide
  Oxime
  Oxygen
  Oyster
  P věta
  p.a.
  PA
  PAb
  PACAP
  Pacific
  Pack
  Packard
  Packing
  Pad
  Page
  PAH
  Paint
  Paints
  Pair
  Palette
  Palladium
  Palmitoyl
  Pam
  Pan
  Panalyt
  Pancreas
  Panel
  Pánský
  Pantofle
  Paper
  Papír
  Papírenské zboží
  Papírová
  Papírový
  Para
  Parabola
  Paradox
  Paradoxo
  Parafín paraffin
  Parallel
  Parametry
  Parat
  Park
  Parma ingredients
  Parní
  Part
  Particle particles
  Particular
  Particulary
  Partner
  Pascale
  Pass
  Passion
  Passivating
  Passive
  Passivity
  Password
  Past
  Paste
  Pasteur
  Pasteurovy pipety
  Patent
  Path
  Pathogen
  Pathology
  Pathway
  Pav
  Paxis
  Payment
  PAZ
  Pbf
  pCMV
  PCO
  PCR
  PCR cloning
  PCR reagents
  Pcs
  Pdf
  pDNA
  PDQ
  Peach
  Peak
  Pearl pigment
  Pec pece Oven
  PEG
  Pegasus
  Pechiney
  Pellet
  Penetration
  Penicillin
  Penn
  Pent
  Pentek
  Pentium
  Pentyl
  Pepper
  Peppermint
  Peptid peptidy peptides
  Peptide
  Peptide coupling reagents
  Peptide chemicals
  Peptide reagents
  Peptide related chemicals
  Peptide synthesis
  Peptidy
  Peptone
  Perborate
  Perfect
  Perfluorinated chemicals
  Perform
  Performance
  Perfume
  Perfumery
  Perfumery compounds
  Perfusion
  Peri
  Permanent
  Permeable
  Permit
  Peroxid
  Peroxo
  Perozidase
  Personal
  Personal care
  Perspective
  Pesticid
  Pesticide
  PET
  Petra
  Petriho misky
  Petro
  Petrochemical
  Petrochemicals
  Petrol
  Petroleum
  PGP
  pH
  Ph Eur
  pH Indicators
  Ph.D.
  Ph.EUR
  Ph.Eur.
  Phantom
  Pharma
  Pharma bulk products
  Pharma chemicals
  Pharmaceutical
  Pharmaceuticals
  Pharmaceuticals raw
  Pharmacia
  Pharmacy
  Pharmasynthesis
  Phase
  Phe
  Phenolic
  PhEur
  Phone
  Phosphatase
  Phosphate
  Phosphine
  Phospho
  Phospholipid
  Phosphor
  Phosphorylated
  Photo chemicals
  Photon
  Photon microscope
  PHPM
  Phtalein
  Phthalamide
  Phy
  Phyco
  Physiatrie
  Physic
  Physical
  Physio
  Physiologie
  Phytic acid
  Phytic acid salts
  Phyto
  Phytochemicals
  Pick
  Picked
  Pickling
  Pico
  Picolic
  Picoline
  Picoliter
  Picture
  Piezo
  Pig
  Pigment
  Pill
  Pilot
  Pilze
  Pin
  Pineapple
  Pingu
  Pink
  Pinn
  Pion
  Pioneer
  Pipeline
  Piperazin
  Piperidine
  Piperidone
  Pipeta, pipety
  Pipetovací špičky pipette tip tips
  Pipette
  Pipetus
  Pipo
  Pison
  Piston
  Pivo
  PKR
  Place
  Placement
  Plain
  Plan
  Planck
  Planet
  Plant
  Plant extracts
  Plant growth regulators
  Plantation
  Plasma
  Plasmid
  Plast
  Plastic
  Plastifizer
  Plastik
  Plášť
  Plášt pro pacienty
  Pláště laboratorní
  Plate
  Platelet
  Plater
  Platform
  Platin
  Platina
  Plating
  Platinum compounds
  Plectin
  Plenary
  Plenum
  Plochá
  Plotna
  Plough
  Plus
  Plyn
  Plynový
  Pneumatologie
  PO4
  Počet
  Počítadlo
  POD
  Podnos
  Podrobný
  Podstavec
  Point
  Polar
  Polarimeter
  Policosanol
  polish
  Polished
  Pollution
  Poly
  Polyamid
  Polyamide
  Polycarbonate
  Polyclonal
  Polyclonal antibodies
  Polyclonal antibody
  Polyester
  Polyether
  Polyethylen
  Polymer
  Polymerase
  Polymeráza
  Polymers
  Polyol
  Polypeopylen
  Polypropyen
  Polyprotein
  Polysaccharides
  Polysorbate
  Polystyrene manufacturing
  Pomůcky
  Pool
  Pop
  Popel
  Popis
  Popular
  Por
  Porcine
  Porosita
  Porous
  Porphi
  Porphy
  Port
  Portal
  Portfolio
  Pořadač
  Position
  Possible
  Post
  Postage
  Postcode
  Poster
  Potassium
  Potency
  Potravina
  Potravinářské chemikálie
  Potravinářské suroviny
  Potravinářský
  Potravinové doplňky
  Potřeby pro kanceláře
  Potřeby pro laboratoře
  Potřeby pro školy
  Poudre
  Povrch
  Powder
  Powder coating
  Power
  PPI
  ppm
  Pracovní
  Pracovní holínky
  Practical
  Practice
  Prádlo
  Praktický
  Pravá
  Pravolevý
  Pravý
  Pre
  Precipitation
  Preclinical
  Precursor
  Prefilter
  Preliminary
  Premade
  Premier
  Premion
  Premium
  Prep
  Prepacked
  Preparation
  Prepare
  Prepay
  Prescription
  Present
  Preservative
  Preservatives
  Prevent
  Preventol
  Preview
  Prfs
  Price
  Prim
  Primal
  Primary
  primary alcohols
  primary amines
  Primer
  Primrose
  Primula
  Principal
  Print
  Printer chemicals
  Printing
  Prism
  Pro
  Problem
  Process
  Process research
  Processor
  Procos
  Prodej chemikálií
  Porodnické
  Producer
  Product
  Product development
  Production
  Production Fermenter
  Products for professionals
  Produkt
  Professional
  Profi
  Profil
  Profile
  Profiler
  Profiling
  Profit
  Progression
  Prohibited
  Project
  Prokaryotic
  Proliferation
  Proline
  Promochem
  Promoter
  Promotion
  Promývačka
  Promývačky
  Proof
  Propa
  Prope
  Property
  Propio
  Propyl
  Prospect
  Prota
  Protected
  Protecting reagent
  Protein
  Protein Analysis
  Protein production
  Protein purification
  Protein research
  Proteins
  Proteiny
  Proteomic
  Proteomics
  Protilátka, protilátky
  Protocol
  Proton
  Protonix
  Proužek
  Prozessor
  Pryskyřice
  Přípravek
  Příslušenství
  Přístroj
  Přístroje pro laboratoře
  Psi
  PSS
  PTD
  PTFE
  Pty
  Public
  Publication
  Publisher
  Pufr
  Pufry
  Pull
  Pulp
  Puls
  Pulsed
  Puma
  Pump
  Punch
  Puppe
  Pura
  Pure
  Pure chemicals
  Purchase
  Purification
  Purified
  Purity
  Purops
  Purpose
  Put
  PVC
  PVP
  PVT
  Pylon
  Pyr
  Pyramide
  Pyran
  Pyrazine
  Pyrazole
  Pyrazolone
  Pyrethroide
  Pyridin
  Pyridine
  Pyrimidine
  Pyrin
  Pyro
  Pyrogen
  Pyrrole
  Pyrrolidone
  Pyruvate
  Pytel, pytle
  Qem
  Qiagen
  QM
  QMS
  qPCR
  qPCR mixes
  Quadra
  Qual
  Quality
  Quant
  Quantity
  Quanto
  Quarternary ammonium
  Question
  Questionnaaire
  Questionnaire
  Quick
  Quick gene
  Quinoline
  Quotation
  R + D
  R&D
  R,S
  Rab
  Rabbit
  RabMab
  Race
  Rack
  Radiance
  Radiator
  Radio
  Radiochemical
  Radiolabeled
  Radish
  Radix
  Rado
  Ragman
  Rail
  Rainbow
  Raj
  Rama
  Raman
  Ramp
  Random
  Rang
  Range
  Rapid
  Rapido
  Rapsberry
  Rare Earth
  Rario
  Rasa
  Rat
  Rate
  Rating
  Ratio
  Rauwolfia
  Raw
  Raw herbs
  Razor
  RCF
  Reactivity
  Reactor
  Reader
  Reagencie
  Reagent
  Reagents
  Real
  Real time
  Reality
  Rebau
  recent
  Reception
  Receptor
  Reco
  Recombinant
  Recommend
  Recovery
  Rectification
  Rectus
  Recycler
  Red
  Redox
  Reduced
  REFA
  Reference
  Reference materials
  Referenční materiály
  Refine
  Refining
  Reform
  Refractiv
  Refractometer
  Refrigerants
  Refrigerated
  Refrigerator
  Regio
  Region
  Regional
  Register
  Registrace
  Registration
  Regular
  Rejstřík
  Related
  Relation
  Relax
  Release
  Releasing
  Relevance
  Relevant
  Remark
  Remind
  Reminder
  Reminiscent
  Remove
  Removed
  Rentschler Biotechnologie
  Repellent
  Repititive
  Replicase
  Report
  Reporter
  Represent
  Representative
  Requirement
  Research
  Reserve
  Reset
  Residue
  Resin
  Resolver
  Resonance
  Resource
  Resourcer
  Respirator
  Respiratory
  Restek
  Resume
  Retro
  Retroviral
  Retsch
  Return
  Reverse
  Review
  Revision
  Revival
  Revolution
  Rex
  RFA
  RFC
  Rheodyne
  Rheometry
  Rheumatiom
  Rhodamin
  Ribo
  Ribosomal
  Right
  Ring
  Rinse
  Risk
  RNA
  RNA DAN isolierung
  RNA purification
  RNAi
  RNAi Technology
  Rnase
  Road
  Robin
  Roboter PCR-Cycler
  robotic workstation
  robotics
  Rock
  Rocky
  Roda
  Roche
  Roll
  Roller
  Room
  Root
  Ropa
  Rosa
  Rose
  Rosetta
  Rot
  Rotanta
  Rotary
  Rotator
  Rotex
  Rotor
  Rottmann
  Rouge
  Round
  Routine
  ROX
  Royal
  Rozpouštědlo
  Roztěrka
  RPE
  Rpm
  RT PCR
  RT-PCT
  Rtuť
  Rubber
  Rubin
  Ručník
  Rukavice
  Rukávník
  Rum
  RUR
  Rusell
  Russo
  Rybí
  Řasy
  Ředidlo
  Sabouraud
  Saccha
  Saccharide
  Saccharides
  Saccharine
  Sada
  Safety
  Safran
  Sagi
  Said
  Saison
  Sales
  Sali
  Salicyl
  Salicylic acid
  Saline
  Salm
  Salmonella
  Salomon
  Salt
  Sample
  Sample Prep
  Sample preparation
  Sana
  Sandály
  Sandwich
  Sanger
  Sani
  Sano
  Santa
  Santos
  SAP
  Saphir
  SARS
  SAS
  Sativum
  Save
  Savony
  Saxitoxin
  Sběrný
  Scalpel
  Scan
  Scandinavia
  Scandium compounds
  Scanner
  Scarlet
  Scat
  Scatter
  Scent
  SCI
  Science
  Scientific equipment
  Scoop
  Scope
  Scopo
  Scott
  Scraper
  Screening
  Screw
  Screw cap
  Script
  SDC
  Sea
  Seal
  Sealer
  Sealing
  Search
  Seba
  Seca
  Seco
  Second
  Secondary alcohols
  Secondary amines
  Section
  Sector
  Secure
  Sediment
  Sedimentation
  See
  Seed
  Seeds
  Select
  Selected
  Selection
  Selective
  Selen
  Selenium
  Selenium compounds
  Self
  Semi
  Semiconductor
  Send
  Senior
  Senn
  Sensitive
  Sensitivity
  Senso
  Sensor
  Sensoric
  Sensors
  Separation
  Sepharose
  Septa
  Sequence
  Sequencer
  Ser
  Sera
  Séra
  Serie
  Serine
  Serologické pipety
  Serotec
  Serum
  Service
  Sešit
  Set
  seva
  Seven
  Several
  Sexual
  SGE
  SGL
  SH group
  Shallow
  Shampoo
  Share
  Sharing
  Shark
  Sharp
  Sheep
  Sheet
  Ship
  Shoe
  Shop
  Short
  Shotgun
  Shunt
  Schedule
  Schéma
  Sicomet
  Side
  Siev
  Sieve
  Signal
  Significance
  Sikát
  Silane
  Silane coupling agent
  Silane crosslinking agent
  Silence
  Silencer
  Silencing
  Silica Gel
  Silicate
  Silicia
  Silicon
  Silikon
  Silk
  Sillicon
  Silver
  SIM
  Simax
  Simple
  Simulation
  Simultaneous
  Sin
  Single
  sir
  Síra
  Síran
  siRNA
  Sirup
  Siřičitan
  Siso
  Sister
  Síť
  Site
  Six
  Size
  Skalpel
  Skeleton
  Skin
  Sklad
  Skladovací systém
  Sklíčko
  Sklo
  Skříňový
  Sky
  Slad
  Sladinový
  Sladký
  Sleeping
  Slitina
  Slitiny
  Sloučeniny
  Slow
  Small
  Smart
  Smell
  Snap
  Snipe
  Snow
  Soap
  Soda
  Sodík sodný
  Sodium
  Softener
  Software
  Soil
  Solid
  Solubility
  Solution
  Solvent
  Solvent resource
  Solvents
  Solvina
  Sond
  Sonic
  Sonikátor sonikátory
  Sono
  Sonochemical
  Sorbic
  Sorbit
  Sorbitol
  Sorption
  Sort
  SOS
  Source
  Sourcing
  Soy
  Soya
  Soybean
  Space
  Span
  SPE
  Spec
  Special
  Speciality chemicals
  Speciální chemikálie
  Specialty chemicals
  Specific
  Specificity
  Specifity
  Specimen containers
  Spectra
  Spectral
  Spectroscopy
  Spectrum
  Speed
  Spektroskopický
  Spice Oils
  Spice perfumes
  Spin
  Spinning
  Spiral plater
  Spiral plating
  Spirituous
  Spiro
  Split
  Splittless
  Spot
  Spotřební
  Spotřební materiál
  Spotřební materiál pro laboratoře
  Spotřební materiál pro zdravotnictví
  Spray
  Sprinter
  Square
  Srerilized
  Stabil
  Stabilisátor
  Stability
  Stable
  Stack
  Stainless
  Stains
  Stamp
  Stand
  Standard
  Standards
  Standardy
  Stano
  Starch
  Stark
  Start
  STAT
  State
  Status
  Stear
  Stearyl
  Steel
  Stem cell
  Step
  Stěrač
  Stereo
  Stereochemistry
  Steril
  Sterile
  Steriliser
  Sterilizátor, sterilizátory
  Sterillium
  Sterilní
  Stěrka
  Stern
  Steroid
  Steroids
  Stick
  Stichwort
  Stock
  Stolní
  Stolní inkubátory
  Stolní odstředivky
  Stone
  Stop
  Stopper
  Storage
  Store
  Strada
  Strategy
  Strawberry
  Stream
  Street
  Stress
  Stress express
  Stressgen
  Stretch
  Strict
  Striped
  Stroncium
  Strontium
  Structure
  Stručný
  Strukturní vzorec
  Stříkačka
  Styrene
  Substance
  Substitute
  Substitution
  Substrate
  Success
  Succinic
  Succinimide
  Sud
  Sudan
  Sůl
  Sulfate
  Sulfo
  Sulfon
  Sulfonyl
  Sulfur
  Supelco
  Super
  Superior
  Supplement
  Support
  Supra
  Surfactant
  Sušárna
  Sušárny
  Světlo
  Swab
  Sweet
  Sweetener
  Switch
  Synonym
  Synthesis
  Synthetic
  Syring
  Systems
  Širokohrdlá
  Škrob
  Špička, špicky; tips
  Špičky k pipetám
  Štětka
  Štítky
  TAAT
  Tandem
  Tank
  Tannin
  Taste
  Taurine
  tBu
  TCD
  TCG
  Tecan
  TED
  Teflon
  Technic
  Technical
  Technical support
  Technické chemikálie
  Technický
  Techno
  Technology
  Technology transfer
  Tekutá pomnožovací media
  Tellur
  Template
  TEMPO
  Tensid tensidy
  Tenside
  Teplo
  Teplovzdušný
  Terminal
  Tert
  Test testy
  Testicular
  Testing
  Testo
  Testovací souprava
  Testovací soupravy
  Tetra
  Tetrakis
  Tetralin
  Textil
  Textile
  Textilní
  TFF assemblies
  TGA
  TGGG
  TH1
  TH2
  Thallium
  Terapie
  Thermo
  Thermocycler
  Thermocyklery
  Thermoshaker
  Thermostat
  THF
  Thia
  Thiazo
  Thiazole
  Thickener
  Thickness
  Thin
  Thio
  Thiocyanate
  Thiophene
  Third
  Thoma
  Thousand
  Thr
  Three
  Thrombo
  Thyroi
  Tia
  Tick
  Ticket
  Tigo
  Time
  TIMI
  Tin
  Tincture
  Tip
  Tipo
  Tissue
  Titan
  Titer
  Titrace
  Titrační
  Titriplex
  Tkáňová
  Tkáňová kultura
  Tkáňové kultury
  TLC
  TMA
  TMP
  TNA
  Toaletní
  Toaletní papír
  TOC
  Toco
  Toiletries
  Tolerance
  Toluen
  Toluene
  Toluidin
  Tolyl
  Tool tools
  Total
  Tower
  Town
  Toxicity
  Toxin
  Trace
  Tracer
  Transcriptase
  Transduction
  Transfer
  Transfusion
  Transmission
  Transplantation
  Transport
  Tray
  Treatment
  Trial
  Triazole
  Triethyl
  Trihydrate
  Trichlor
  Trimethyl
  Triolein
  Trioso
  Tris
  Triton
  Třepačka třepačky
  TTCT
  Tube tubes
  Tubercul
  Tuberose
  Tubing
  Tubo
  Tuk tuky
  Tumor
  Tungstate
  Tungsten
  Tuning
  Turbo
  Tužka tužky
  Tweed
  Tween
  Twelve
  Twin
  Two
  TYP
  Type
  Typical
  Tyrosin
  Tyrosine
  Tyson
  UAB
  UAC
  UAE
  UCB
  Uhličitan
  Uhlík
  Ultimate
  Ultra
  Undecan
  Undecyl
  Unibody
  Uniform
  Unikat
  Unilamellar
  Unit
  Universal
  Universalní
  UPPC
  Upper
  Úprava
  UPS
  Uranin
  Uricemia
  Usage
  USB
  Úschova
  USP
  Ústenky
  Utěrka
  Utěrky
  Uterus
  Utility
  Uva
  UVC
  UVT
  Uzávěr
  Vaccine
  Vacuum
  Vacuum concentrator
  Vacuum pump
  Vague
  Váha
  Váhy
  Vakuum
  Validation
  Valuation
  Value
  Valve
  Vana
  Vanadate
  Vanadium
  Vápník
  Vapor
  Varian
  Vario
  Variomag
  Various
  Vascular
  Vaseline
  Vata vatový
  Vazba
  Vážení
  Váženky
  VCI
  VDA
  Vector
  Vectra
  Věda
  Vegastar
  Velp
  Ventilated
  Venture
  Venue
  Verification
  Verify
  Versa
  Versatility
  Version
  Vert
  Vertical
  Vertikální
  Vessel
  Veterinary
  Veterinary medicine
  Vgn
  Viagra
  Vialky
  Vials
  Victoria
  Víčka
  Víčko
  Video
  View
  Víko
  Vinný
  Vinyl
  VIP
  Virugard
  Virus
  Viry
  Visco
  Viscometer
  Viscosity
  Visible
  Visitor
  Visocolor
  Visual
  Vita
  Vital
  Vital scientific
  Vitamin
  Vitamin feed formulations
  Vitamíny
  Vitro
  Viva
  Vivo
  Vlastnost
  Vložka
  Vložky
  Vnější
  Vnitřní
  Voda
  Vodní
  Vodní lázeň vodní lazně
  Volatile
  Voll
  Volt
  Voltaic
  Volume
  VRC
  Vulkanox
  VWL
  Vybavení
  Vyhřívací
  Výkyvný
  Výroba
  Výroba chemikálií
  Výrobce
  Výška
  Výtah
  Výtažek
  Vývěva, vývěvy; vaccum pump
  Výzkum
  Vzorek
  Vzorkorník
  WAK
  Wall
  Washer
  Washing
  Waste
  Waste treatment
  Wate
  Water
  Water additives
  Water bath
  Water treatment
  Watermark
  Watch
  Watches
  WATO
  Watt
  Wave
  Wavelength
  Wax
  Way
  Wednesday
  Wellness
  Western blot
  Western blotting
  Wetex
  Wetting
  White
  Whole
  WHU
  Wide
  Width
  Wine
  Wipper
  Wire
  Wireless
  Wizard
  Wood
  Work
  Workman
  Workstation
  World
  World engine
  Wort
  Xanthin
  Xenon
  X-ray
  X-ray equipment
  XXXL
  Xylo
  Year
  Yeast
  Yellow
  Yolk
  Zamražování zamražovací
  Zásobník zásobníky
  Zástěra zástěry
  Zátka zátky
  Zavřený
  Zdravotní sandále
  Zdravotnický spotřební materiál
  Zdravotnický zdravotnické
  Zelený zelená
  Zinek zinc
  ZIP
  Zirconium
  Zirconium products
  Zirkon zirkončitý zirconia
  Zkumavka, zkumavky; tube
  Zlato
  Zone
  Zytokine zytokines
  Zytol
  ZZ-ručníky, ZZ ručníky
  Židle
  Židlička židličky
  Živiny
  Živná půda živné půdy
  Živočich
  Živočišný
  Žlutý žlutá
 222. ChemPlant Technology, s.r.o.
 223. CHEMSTAR Czech Republic s.r.o.
 224. Chiltern
 225. Chirana Group, a.s.
 226. CHIS, s.r.o.
 227. CHROMSERVIS s.r.o.
  Chromservis s.r.o.
  - rychlý, spolehlivý a kvalitní partner při řešení analytických problémů laboratoří
  - dodávky příslušenství, chemikálií i celých zařízení za výhodných cenových podmínek
  - poradenská a konzultační činnost, servis, školení
 228. CHROMSPEC spol. s.r.o.
  Analytik Jena - UV-Vis spektrofotometry
  Analytik Jena - Bioanalytické aplikace
  Analytik Jena - Atomové absorpční spektrofotometry
  Analytik Jena - Titrátory Karl Fischer
  PSA - Speciační analýza Hg, Se, As, Sb…
  Milestone - Mikrovlnné systémy
  ELGA Labwater - Zařízení na přípravu čisté vody
  Analytik Jena - Analyzátory AOX
  Analytik Jena - Analyzátory TOC, TNb
  Analytik Jena - Atomová fluorescence
  Analytik Jena - Elementární analyzátory CNS
  BOC Edwards - Vývěvy a vakuová technika
  BOC Edwards - Vakuové napařování a naprašování
  BOC Edwards - Vývěvy pro průmyslové aplikace
  BOC Edwards - Lyofilizátory
  Oxford Instruments - Kryogenní technika a supravodivé systémy
  Oxford Instruments NMR - Benchtop spektrometry
  VG scienta - Komponenty pro vysoké a ultravysoké vakuum
  Vacuum Instrument Corporation - Hledače netěsností
  Prior Scientific - Mikroskopy laboratorní a průmyslové
  AstraNet - Modulární spektrofotometry
  Heraeus Noblelight - Optické zdroje
  Unity Scientific - NIR analyzátory
  Optiglass - Kyvety a standardy pro UV-Vis
  ISS Inc. - špičkové spektrofluorimetry pro náročná měření a vědecké aplikace
  KSV Instruments - chemie povrchových vrstev, tenziometry
  Medingen - Termostaty, lázně a cirkulační termostaty
  5Pascal - Lyofilizátory
 229. CHUZAM, s.r.o.
 230. I & CS, spol. s r.o.
 231. I.T.A.-Intertact, s.r.o.
 232. Icaris s.r.o.
 233. IDLab, s.r.o.
 234. ILABO, spol. s r.o.
  Prodej laboratorní techniky do všech typů laboratoří.
  Výhradní zástupce firem FRITSCH, GERHARDT,SENTRON a KNICK.
  Autorizovaný distributor řady dalších zahraničních firem: JULABO, BANDELIN,KERN,TINTOMETER aj.
 235. IMMUNOTECH a.s.
 236. Indico, spol. s r.o. (pobočka Ostrava-Poruba)
 237. INECO průmyslová ekologie, s.r.o.
 238. Ing. Bohdan Kadleček (pobočka Zlín-Louky) LABORATORNÍ TECHNIKY
 239. Ing. Bohumil Zálešák
 240. Ing. David Hruška
 241. Ing. HÁJEK & KOUCKÝ
 242. Ing. Igor Luhan, CSc.
 243. ING. JAROMÍR BACÍLEK DORAPIS
 244. Ing. Jaromír Kadlec Zastoupení Testo, s.r.o. - Brno a Jižní Morava
 245. Ing. Jiří Hirschfeld
 246. Ing. Jiří Lonský - LONTECH
 247. Ing. Jiří Pokorný
 248. Ing. Milan Kříž
 249. Ing. Miroslav Novák - ALPINETECH CZ
 250. Ing. Petr Prokůpek
 251. Ing. Petr Šimeček - RDS
 252. Ing. Václav Jiránek, CSc.
 253. Ing. Zdeněk Dutka
 254. INGOS s.r.o.
  LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
  Vývoj, výroba, servis, uživatelská podpora.
 255. INOLAB, spol. s r.o.
 256. INOTEX s.r.o.
 257. Inovační technologické centrum - VÚK, a.s.
 258. INSA s.r.o.
 259. INSET, spol. s r.o.
 260. Intertec s.r.o.
 261. INTIMEX, s.r.o.
 262. INTRACO MICRO, spol. s r.o.
 263. Itest plus, s.r.o.
 264. IUL, S.A.
 265. Ivan Černý
 266. Janascard
 267. Jaroslav Čemus Lékárenský a laboratorní nábytek
 268. JD Dvořák, s.r.o.
  Prodej a servis laboratorní a zkušební techniky - teplotní a klimatizační (klimatické) komory, korozní komory, solné komory, komory se simulací slunečního záření, vibrační komory, prachové komory, vodní ostřikové komory IP-zkoušky, velkoprostorové komory, růstové skříně a velkoprostorové růstové komory, šokové komory, komory pro stabilitní zkoušky - farmaceutický průmysl a potravinářství, systémy pro zkoušky airbagů, měřicí technika přo měření a záznam rychlých dějů, tvrdoměry kovů, tvrdoměry gumy a plastů, přístroje pro měření indexu toku plstů - platometry, reologické přístroje, elastometry, snímače teploty a vlhkosti, snímače síly, kroutícího momentu a dráhy, dynamické zkoušky kontrukčních celků.

  Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2298:
  Předmětem akreditace jsou kalibrace měřidel teploty a vlhkosti teplotních, klimatických komor a skříní a měření teploty v zařízeních s regulací teploty a vlhkosti, jedno nebo vícebodově s časovou závislostí v rozsahu přílohy Osvědčení. Veškeré kalibrace jsou prováděny ve stálých prostorách zákazníků.

  Pobočka: Akreditovaná kalibrační laboratoř pro teplotu a vlhkost, Brno
 269. JHS Laboratory
 270. JHS LABORATORY, s.r.o.
 271. Jiří Krška - dalekohledy a mikroskopy
 272. Jiří Mrázek - VAHY PRO
 273. Jiří Petráň - Petráň Sklo
 274. Jiří Šimák - Bohemia G.E.S.
 275. JKR servis, s.r.o.
 276. JUMO Měření a regulace, s.r.o.
 277. KAITRADE, spol. s r.o.
 278. Kancelář AV ČR
 279. KASKA zdravotnická a laboratorní technika
 280. Katchem spol. s.r.o.
 281. Katko s.r.o.
 282. KAVALIERGLASS, a.s.
 283. Kittec, a.s.
 284. Knihovna AV ČR
 285. KONCEPT EKOTECH s.r.o.
 286. KONEKO marketing, spol. s r.o.
 287. KOUŘIL laboratorní dávkovací čerpadla
  Výroba peristaltických čerpadel a dávkovačů s číslicovou regulací
  a výkony do 2 l/min.
  VŠEOBECNÉ INFORMACE O PERISTALTICKÝCH
  DÁVKOVACÍCH ČERPADLECH PCD:
  Peristaltická dávkovací čerpadla PCD využívají obecného principu
  činnosti rotační peristaltiky. Tím, že do styku s čerpaným mediem dojde
  pouze čerpací hadička, je zajištěna těsnost a snadná dekontaminace.
  Volbou vhodného materiálu hadičky je možno dosáhnout široké chemické
  kompatibility čerpadla. Čerpadla jsou samonasávací a jejich výkon je dán
  vnitřním průměrem hadičky a otáčkami, průměrem a počtem kladiček rotoru.
  Vzhledem k tomu, že nasávání čerpadla je limitováno pružností hadičky
  (schopností udržet geometrický tvar - nezmáčknout se) může sací výška
  do jisté míry ovlivnit výkon čerpadla.
  Obecně lze peristaltická čerpadla doporučit pro aplikace, kde je vyžadována
  těsnost, chemická kompatibilita, sterilita, přesnost dávkování
  a rychlá obměna čerpaného media.
  Čerpadla a dávkovače PCD se vyznačují kompaktní, robustní
  a spolehlivou konstrukcí s jednoduchou obsluhou.
  Obě skupiny využívají shodné čerpací jednotky, liší se pouze
  ve způsobu řízení a ovládání.
  ČERPADLA - jsou určena pro kontinuální čerpání media nastaveným
  výkonem, který je dán otáčkami rotoru čerpadla a rozměry hadičky
  DÁVKOVAČE - jsou určeny pro načerpání nastaveného objemu media
  konstantním výkonem (plničky, rozplňovačky)
  Čerpací jednotky:
  - SE SILIKONOVÝM ČERPACÍM SEGMENTEM: - pro méně náročné aplikace
  (nižší tlaky a méně agresivní media)
  -silikonový čerpací segment definované délky je napnut přes kladičky
  rotoru čerpadla, čímž je utěsněn, výměna segmentu je jednoduchá
  a velmi rychlá
  - S OPĚRNOU DRÁHOU: - pro široké spektrum aplikací, s využitím hadiček
  z vhodných materiálů a průměrů, odpovídajících požadovanému
  rozsahu výkonů
  - je možno čerpat i viskózní kapaliny nebo kapaliny s abrazivními složkami,
  vzhledem k odklopné opěrné dráze, je výměna čerpací hadičky poměrně
  jednoduchá a rychlá
  - varianta s výměnnými kazetami Ismatec může využívat celý sortiment
  hadiček Ismatec se 2 (3) stopery o průměru 0,5 - 3 mm
  S vyjímkou čerpadel s konstantním výkonem jsou k pohonu použity
  krokové motory s číslicovou regulací a řízením, což umožňuje velký rozsah
  regulace s velkou přesností. U čerpadel jsou regulovány otáčky rotoru
  - tj. výkon čerpadla číslicově, v rozsahu 1-999 , resp. 1-99 u provedení
  s regulací impulsy a kmitočtem (F , P) nebo analogově externím
  řídícím napětím 0-100%.
  U dávkovačů jsou načítávány impulsy pohonu krokového motoru
  (200 kroků na 1 otáčku), tj. úhel natočení rotoru na jedno spuštění,
  což reprezentuje definovaný objem media - dávku.
  Rozsah číslicového nastavení objemu dávky je 1-999.
  Čerpadla lze vybavit funkcemi změny směru otáčení rotoru čerpadla (REV)
  a okamžitého přepnutí na maximální výkon (MAX).
  Konstrukční díly čerpadla jsou z PVC nebo duralu v kombinaci s nerez.ocelí a teflonem. Skříňky jsou z ABS.
  Napájení je ze sítě 230V / 50Hz , ale lze je i napájet
  i ze zdrojů AC/DC 12V/24V.
  Jsou určeny pro běžné prostředí ve třídě 1 s krytím IP 20 .
  Na základě požadavků směrnice Rady 73/23EHS (nařízení vlády č.17/2003 Sb.)a souvisejících předpisů,
  jsou přístroje certifikovány SZÚ Brno a je na ně vystaveno
  ES prohlášení o shodě.
  Výrobce je zařazen do systému likvidace elektroodpadu REMA.
 288. KPZ - Váhy, s.r.o.
 289. KR PROTECT s.r.o.
 290. KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.
 291. KRD - obchodní společnost s.r.o.
  KRD je biotechnologickou distribuční společností založenou v roce 1998. Zabýváme se distribucí laboratorního vybaveni a spotřebního materiálu do laboratoří. Zajišťujeme též instalaci a servis laboratorních přístrojů. Našimi zákazníky jsou univerzity, výzkumná centra a pracoviště zabývající se klinickým výzkumem.
 292. KROCEK CZ, s.r.o.
 293. KROMAT Czech, s.r.o.
 294. KS Klima-Service,a.s.
 295. K-technologies, s.r.o.
 296. KUČERA - Spínací technika, s.r.o.
 297. Lab - Met, s.r.o.
  Jsme kalibrační laboratoř. Prodej a servis laboratorní techniky - sušárny, sterilizátory parní a horkovzdušné, testovací komory, termostaty komorové chlazené i nechlazené, laboratorní pece, centrifugy, elektronické teploměry, dataloggery teploty a vlhkosti pipety, byrety, dávkovače, laboratorní váhy, ultrazvukové čističky, třepačky, topné desky, germicidní zářiče, monitorovací systémy. Provádíme měření - objem, teplota, vlhkost. Provádíme validace přístrojů a zařízení, měření teplotního pole.
 298. LAB MARK, a.s.
 299. Lab4you GmbH
 300. LabControl, s.r.o.
 301. LABICOM s.r.o.
  Přístroje : plynové a kapalinové chromatografy, autosamplery, kapilární elektroforéza, zrychlená extrakce (PSE), tepelná desorpce, Headspace, Purge & Trap, SFE, spektrometry
  Příslušenství pro separační techniky: kolony, viálky, dávkovače, kapiláry, šroubení, ...
  Úprava vzorků: SPE, SPME, SPDE, ITEX, SDME, extraktory, koncentrátory
  Ostatní laboratorní vybavení: pH metry, konduktometry, titrátory, třepačky, míchačky, RVO, laboratorní pece, sušárny, termostaty, UZ lázně, laboratorní sklo a plasty
  Standardy, referenční materiály, rozpouštědla a další chemikálie.
  Software
  Servis, poradenská a konzultační činnost.
 302. LABIMEX CZ s.r.o.
  Nabízíme široký sortiment laboratorní a zkušební techniky a zajišťujeme servis
  na všechny dodávané přístroje:

  • instrumentální chemická analýza – UV/VIS a IČ spektrofotometrie
  • analýza velikosti částic laserová, obrazová analýza částic

  • zkušební komory pro testy odolnosti materiálů, dílů výrobků a jejich povrchových vrstev – nátěrových systémů proti environmentálním vlivům (zvýšená teplota, chlad, vlhkost, korozní vlivy, sluneční záření, UV záření, atmosferický ozon, působení prachu a vody), při použití v exteriéru a interiéru, zkušebnictví v automobilovém průmyslu

  • detekce hořlavých a toxických plynů
  • technologická zařízení pro manipulaci se sypkými materiály ve výrobě a skladování
 303. LABINA, spol. s r.o.
 304. LABIO a.s.
 305. LabMediaServis, s.r.o.
 306. LABO - MS, spol. s r.o.
  LABO - MS, spol. s r.o. - Laboratorní a zdravotnická technika.

  Nabídka odborných služeb:
  Laboratorní divize, obecná technika a vybavení

  QUADROLAB – vše pro Vaši laboratoř.
  Velkoobchod s laboratorním vybavením a potřebami pro profesionální zákazníky.
  Úplná nabídka od více než 800 výrobců podle objednacího katalogu:
  - spotřební materiál - laboratorní sklo, porcelán a plast, pipety
  - laboratorní pomůcky - aparatury,stojany kahany, destilátory, drobné vybavení
  - laboratorní přístroje a technika - vodní lázně a termostaty, kryostaty,
  biologické termostaty, bakteriocidní lampy, sušárny, sterilizátory, míchačky,
  odstředivky, myčky a ultrazvukové čističky, analyzátory a měřicí přístroje,
  elektroforézy, pece, čerpadla, dávkovače a veškeré další vybavení.

  ISCO – biologické termostaty i chlazené, vod. lázně, kalorimetry,
  teplotní skříně, sušárny a laboratorní pece.

  Carl Zeisss - obchodní zastoupení a servis:
  - mikroskopy laboratorní pro biologii, medicínu, metalografii i školu
  - gynekologické kolposkopy, operační i vyšetřovací mikroskopy
  - oftalmologické přístroje a vybavení

  Analytik Jena - modely Carl Zeiss – spektrofotometry Spekord UV, VIS, IČ, kolorimetry Spekol, AAS, ICP, MCS. Kalibrace, veškeré příslušenství, servis a díly (kyvety, žárovky atd.).

  Prüfgerätewerk Medingen – značkový prodej a servis vodních lázní,
  termostatů, kryostatů.

  Sartorius – laboratorní váhy a filtrační systémy.
  Autorizovaný prodej a servis, montáže, periodické kontroly a kalibrace úplného sortimentu předvážek, vah analytických, laboratorních, provozních a speciálních.

  Alternativní nabídka vah Precisa, KERN, RADWAG a AND.

  Schmidt + Haensch – Polarimetry a refraktometry automaty pro cukrovary, potravinářství, farmacii a obecné laboratoře. Jednoduché stolní a ruční refraktometry Abbe. Kalibrace a opravy.

  Laboratorní nábytek Arredi Tecnici Villa a LABINA, digestoře, hazardní i laminární boxy HOLTEN a BLUE AIR.

  pH-metry, oxymetry a konduktometry – program vodní analytiky a ekologie životního prostředí
  - měřící technika WTW, HANNA a Greisinger - odolné a přesné přístroje a elektrody pro laboratoř, výrobu i terén, pro vodohospodářství, hygienu a potravinářství. Průmyslová a stacionární technika, autom. analyzátory, doplňkové sortimenty.

  Macherey - Nagel – rychlotesty, reagenční sety, indikátorové papírky, speciální fotometry.
  Program jednoduché terénní bezpřístrojové diagnostiky.

  Spotřební materiály:
  NARVA – speciální žárovky, výbojky, lampy a zářiče pro téměř všechny druhy laboratorních a zdravotnických přístrojů, rovněž speciální produkce Philips, Osram a další.

  Kyvety HELLMA pro spektrofotometry a kolorimetry pro oblast VIS a UV-VIS.

  Filtrační papíry Macherey Nagel, Whatman, Filtrak, membrány, soxhlet patrony a úplný filtrační sortiment, též systémy Sartorius.

  Laboratorní sklo, aparatury – prodej.

  Zdravotnická divize:
  CARDINAL HEALTH – speciální jehly pro odběr kostní dřeně, sternální a bioptické jehly.
  Bezpečný jednorázový systém MediVac pro zachycení sekretu.

  Carl Zeiss a Dr. Bruno Lange – speciální biochemické fotometry pro
  praktické lékaře i biochemické laboratoře.

  Pro praktické lékaře – osobní glukometry a papírky, malé analyzátory moči a krve, analyzátory glukózy, osobní váhy s výškoměrem apod.

  Gynekologie – vyšetřovací kolposkopy Zeiss, zákroková křesla a mikroskopy.

  ORL – malá diagnostika Heine, optika Zeiss, vyšetřovací a zákrokový unit.

  Oční lékařství a optika – vybavení Carl Zeiss – unity, štěrbinové lampy, refraktometry, oftalmometry, počítačové refraktometry a perimetry Allergan-Humphrey. Křesla a doplňkové vybavení.

  SILENTIA - unikátní systém variabilních mobilních zástěn pro vytvoření soukromí v nemocnicích, sociálních zařízeních a kancelářích.

  Mikrobiologie – PBI - úplný program pro odběr a transport vzorků, kultivace, přístrojové vybavení a pomůcky.

  Doplňkové služby:
  Komplexní dodávky laboratoří, ordinací, lékáren vč. projektu vybavení i kusový prodej přístrojů. Finanční leasing.

  Metrologické kalibrační služby pro laboratorní váhy, spektrofotometry, polarimetry, refraktometry, pH metry, konduktometry, oximetry, turbidimetry, viskozimetry a teploměry.

  Servis přístrojů a vybavení u vybraných firem.

  Ekonomická laboratoř:
  Nabídka evropské burzy laboratorního vybavení – výkup a prodej použitých laboratorních přístrojů s plnou funkční zárukou, po kontrole značkovým servisem, přímé zastoupení Laborgerätebörse Burladingen.
 307. LABOIMPO, spol. s r.o.
 308. LABOR KOMPLET s.r.o.
  Kompletní vybavení pro laboratoř: laboratorní digestoře, nábytek, bezpečnostní skříně, kam. výlevky, destilační přístroje, centrifugy, váhy, předvážky, sušárny, germicidní lampy, mikroskopy, mikroskla, magnetická michadla, oční sprchy, ph metry, sklo
 309. LABOR machine, s.r.o.
 310. LABORA KTS, s.r.o.
 311. Laboratorní a zdravotnická technika OPTING servis Luboš Sevčík
 312. Laboratorní sklo - Hubert Košťál
 313. Laboratorní váhy PM
 314. Laboratory Imaging, spol. s r.o.
 315. Laboratoř MORAVA, s.r.o.
 316. LABORTECH, s.r.o.
 317. LABOSERV s.r.o.
 318. LABOX spol. s r.o.
  Výroba: laminární boxy, biohazardy, izolátory, Projekce a dodávky: čisté prostory, vzduchotechnika, Měření a validace: ČIA akreditovaná laboratoř 1313 pro laminární boxy, biohazardy, izolátory, tepelné procesy, mikroklimatu, těsnost potrubí, účinnost filtrace, účinnost filtrace, těsnost potrubí, zaregulování VZT, sterilizátory, lednice, mrazící boxy, inkubátory, termostaty, instalační, operační, procení kvalifikace
 319. LABTECH s.r.o.
 320. LABtechnik s.r.o.
  Biochemické a hematologické analyzátory.
  Sotřební materiál pro analyzátory biochemické a hematologické (ISE kalibrátory,diluenty, lyzery...)
  Elektrochemické senzory SENTEK (pH,ORP,ISE,vodivost,teplota,kyslík,chlór,chlórdioxid,ozón,peroxid vodíku)
  Stříkačky pro automatické dávkovací systémy,GC,LC,TLC,HPLC,Head-space analýzy, přímé náhrady za HAMILTON stříkačky
  Vodní lázně,ultrazvukové lázně,magnetické míchačky,topné desky
  TOMOS pipety,centrifugy,třepačky/inkubátory.
 321. LAC s.r.o.
 322. LACOMED, spol. s r.o.
 323. LAGET, spol. s r.o.
 324. Lach-Ner, s.r.o.
 325. LAMBDA CZ s.r.o.
 326. LAMBDA PRAHA, s.r.o.
 327. LAO - průmyslové systémy, s.r.o.
  Komplexní nabídka v oblasti laserové techniky, optiky, optoelektroniky, detektorů, kamer, vědeckých přístrojů, měřících a nano-mechanických systémů:

  Detailněji:
  - Lasery a laserové systémy a laserová technika

  - Optika (čočky, zrcátka, hranoly, děliče svazku, okénka, polarizační optika, filtry, beam expandery, optika pro interferometrii, kolimátory, optická vlákna, optické komponenty pro mikroskopy, apertury a prostorové clony, elektronické závěrky, adaptivní optika)

  - Optomechanika (miniaturní komponenty, polohovací stolky - manuální i automatické, miniaturní optické desky, stojánky, základny, optické kolejnice, držáky optiky, optické stoly a tlumicí systémy).

  - Lasery (HeNe, HeCd, Argon, Krypton, CO2, laserové diody, CW a pulsní pevnolátkové lasery, CW a pulsní laditelné, ultrafast systémy a zesilovače, excimer)

  - Ochranné pomůcky pro lasery (brýle, okénka, cedule, výstražné značky, komponenty pro ukončení svazku - dumpery)

  - Detektory (Si fotodiody, Foto IC, detektory barev, PSD - polohově citlivé detektory, InGaAs fotodiody, polovodičové detektory, X-ray Flat Panel senzory, fotonásobiče, fotonky, elektronové násobiče, mikrokanálkové zesilovače, zesilovače obrazu)

  - Detektory obrazu (CCD, TDI-CCD, NMOS, CMOS, Multikanálkové detekční hlavy, Ovladače & kontrolery, X-ray Flat Panel sensory, Dental CCD)

  - Kamery (CCD, InGaAs, EMCCD, ICCD, X-Ray, Streak a vysokorychlostní kamery)

  - Přístroje (Světelné zdroje, monochromátory, vláknové spektrometry, spektrografy, Interferometry, optické interferometry, detekční systémy pro speciální aplikace, nano a mikro tvrdoměry, nanoindentace, spektrální elipsometry, analyzátory velikosti částic, magnetometry, prohlížeče NIR svazků, infračervené kamery pro NIR a IR oblast)

  - Diagnostika svazku laseru (měření výkonu a energie, diagnostika parametrů svazku, detektory svazku)

  - Profiloměry pro měření struktury povrchu - mechanické, optické, AFM mikroskopy

 328. LAVA - váhy
 329. LAVAT a. s. Chotutice
 330. LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o.
 331. LESÁK - ZEMAN
 332. LESAK s.r.o.
 333. Levné Váhy CZ
 334. Linde Gas a.s.
 335. Linde Material Handling
 336. LINEQ, s.r.o.
 337. LITOLAB SPOL. S R.O.
 338. LJS, s.r.o. (pobočka Brno-Královo Pole)
 339. Logitron
 340. Ludmila Salayová
 341. LUNARIA spol. s.r.o.
 342. Macco Organiques, s.r.o.
 343. Mahr, spol. s r.o.
 344. MAJOR CZ, s.r.o.
 345. Maneko spol. s r.o.
 346. Mar - Con, s.r.o.
 347. MaR SYSTEMS, s.r.o.
 348. MARIA VET, s.r.o.
 349. MARTÍNEK FRANTIŠEK Laboratorní pece
  VÝROBA A SERVIS ELEKTRICKÝCH LABORATORNÍCH PECÍ
  (Pece muflové a trubkové)
  MODERNÍ, ÚSPĚŠNÉ A SPOLEHLIVÉ PECE OD ČESKÉHO VÝROBCE
  pro žíhání, kalení, tavení, vypalování a ostatní práce
  v teplotním rozsahu 200-1250 °C.
  pro laboratoře, dílny, ateliéry
  termočlánky, regulátory teploty
  Krátké dodací lhůty! Nízká cena!
  Žádejte naše prospekty, pište a telefonujte.
 350. Materiálové laboratoře Chomutov, s.r.o.
 351. Measurement Technic Moravia Ltd.
 352. MeaTech spol. s r.o.
 353. MEDET Praha
 354. MEDI PROFIN, s.r.o.
 355. Medial spol. s.r.o.
 356. Medisco Praha s.r.o
 357. Medista, spol.s r.o.
 358. MEDITEC Corporation s.r.o.
 359. MED-LAB TRADE, s.r.o.
 360. MENPOS, s.r.o.
 361. Meopta - optika, s.r.o.
 362. MERCI, s.r.o.
  Vyrábíme laboratorní nábytek. Projektujeme laboratorní interiéry. Dodáváme laboratorní přístroje, reakční aparatury pro laboratoře i poloprovozy.
 363. Merck spol. s r.o.
 364. MERKAT, spol. s r.o.
 365. MESSER TECHNOGAS, s.r.o.
 366. METRA BLANSKO a.s.
 367. Metravolt
 368. Metrohm Česká republika, s.r.o.
 369. Mettler-Toledo, s.r.o.
  Elektronické váhy,váhové systémy pro laboratoře, průmysl i obchod. Tenzometry. Laboratorní přístroje, průmyslové měření.
  Analyzátory vlhkosti, sušičky, pH-metry, titrátory, elektrody. Přístroje pro reologii, termální analýzu.
 370. MGF - Obchodní zastoupení pro ČR a SR
 371. MICROCON s.r.o.
 372. MICRONIX, spol. s r.o.
 373. MIKRO, spol. s r.o.
 374. MIKRON Melcher
 375. Mikroshop.cz
 376. Milan Vavřinka
 377. MILCOM servis a.s.
 378. Millipora, s.r.o.
 379. MILLIPORE Merck spol. s r.o.
 380. MK Servis, s.r.o.
 381. Monitoring, s.r.o.
 382. MONOKRYSTALY, s.r.o.
 383. MTH Hrazdil, s.r.o.
 384. MUF - Pro, s.r.o.
 385. MUTE s.r.o.
 386. NATIS, s.r.o.
 387. NBN Elektronik, s.r.o.
 388. NDT servis, s.r.o.
 389. NDT TRADE, s.r.o.
 390. NECHELA Českomoravská komoditní burza Kladno
 391. NEOTEC, spol. s r.o.
 392. NETTO Electronics, s.r.o.
 393. NICODOM, s.r.o.
 394. NICOLET CZ s.r.o.
  FTIR a FT-NIR spektrometry Nicolet
  Specializované analyzátory olejů, plynů, ropného znečištění
  FTIR mikroskopy
  FT-Raman, Raman
  Databáze spekter
  Příslušenství k IR spektrometrům
  Zakázkový vývoj metod
 395. Nitrasoft Trade, spol. s r.o.
 396. NOACK ČR s.r.o.
 397. NUKLID sdružení podnikatelů
 398. NYBRO, s.r.o.
 399. O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.
 400. OBAL CENTRUM s.r.o.
 401. OKMP (pobočka Litvínov-Záluží)
 402. Omni-Bio
 403. Omnis Olomouc a.s.
 404. Oprox, a.s.
 405. Opsens Optical Sensors
 406. Orelana, s.r.o.
 407. ORGACHEM s.r.o.
 408. ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.
 409. OZM Research s.r.o.
 410. Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.
  Parker Hannifin – informace o společnosti

  Firma Parker Hannifin je s ročním obratem přes 12 miliard USD vedoucím mezinárodním všestranným výrobcem technologií a systémů řízení pohybu. Poskytuje dokonalá a přesná řešení pro řadu komerčních, mobilních, průmyslových a leteckých oborů. Produkty společnosti Parker jsou nezbytné pro vše co se hýbe či vyžaduje řízení, včetně výroby a zpracování surovin, trvanlivého zboží, vývoje infrastruktury a veškerých forem dopravy.

  Parker, obchodující na Newyorské burze cenných papírů pod zkratkou PH, je strategicky diverzifikovaný, hodnotově řízený a dobře umístěný pro světový růst jako průmyslový sjednotitel a elitní dodavatel.

  Win Strategie – strategie vítězství: Strategie vítězství Parker zaměřuje své zaměstnance na finanční výkon, zákaznický servis a růst zisku, a zajišťuje tak společnosti stálý úspěch.
  Společnost Parker má dvě značky výrobků pro laboratorní použití: Parker Balston a Parker Domnick Hunter. Viz níže ˇ.
  Parker Balston se zaměřuje na produkty v oblasti generování a zpracování plynů - The Gas Generation Technology.
  Parker Balston gas generators completely eliminate the safety hazards involved with handling high pressure cylinders. Enjoy hassle-free automations with no tanks to change and no downtime.
  Thousands of laboratories worldwide have Parker Balston gas generators in routine use. Parker Balston gas generators are recommended and used by major instrument manufacturers. We offer the best technology at an affordable price from the brand you trust.
  Balston Inc began manufacturing and distributing Balston branded filter products in 1970. During this time, Balston Inc. was a subsidiary of the Whatman Group. Balston’s first analytical gas generator was commercialized for laboratory use in 1979. In the year 2000, the Balston business was acquired by Parker Hannifin Corporation and made part of the newly formed Filtration and Separation Division retaining the brand name of Parker Balston on all analytical gas generator products offered.
  For over three decades the Balston brand has been the recognized leader in filtration, purification and gas generation technology. Parker Balston products have become the industry standard through a significant investment in research and development. In addition, all products are manufactured within strict quality guidelines of a total quality management program ensuring superior performance and long term reliability. Parker’s quality and manufacturing systems are maintained to ISO 9001 quality standards and registered with the certifying company DNV Industry Inc.
  As part of Parker Hannifin Corporation, a $10.7 billion company and the world's leading diversified manufacturer of motion and control technologies and systems, Parker Balston branded products are well supported throughout the world with over 57,000 employees and support facilities. We appreciate your interest in our products and look forward to solving your most difficult applications.
  In addition to Laboratory Gas Generators, Parker Balston also offers a complete line of industrial filtration and gas generation systems. Other product offerings include:
  Compressed Air Filters - http://www.balstonfilters.com/compressed_air_filters.html
  Sample Filters - http://www.balstonfilters.com/sample_filters.html
  Vacuum Pump Filters - http://www.balstonfilters.com/vacuum_pump_filters.html
  Filters for the Food Industry - http://www.balstonfilters.com/food_filters.html
  Filters for Hospitals - http://www.balstonfilters.com/hospital_filters.html
  Natural Gas Filters - http://www.balstonfilters.com/natural_gas_filters.html
  Air Prep Filters - http://www.balstonfilters.com/air_preparation_filters.html
  Compressed Air Dryers - http://www.balstonfilters.com/compressed_air_dryers.html
  Cabinet Air Dryers - http://www.balstonfilters.com/cabinet_air_dryers.html
  Membrane and PSA Nitrogen Generators - http://www.balstonfilters.com/nitrogen_systems.html
  Nitrogen Generators for Tire Inflation - www.tiresavernitrogen.com
  Parker Domnick Hunter se zaměřuje na produkty v oblasti zpracování plynů - The Gas Processing Technology
  Parker domnick hunter is a world leader in the filtration, purification and separation of compressed air and gases with many significant brand labelled products and major customers. Specialising in the fine end of the market where product quality, support and technological excellence are paramount, it designs and manufactures filters, dryers, breathing air purifiers, condensate management products and ancillary equipment.
  Parker domnick hunter also provides much innovative development for on-site nitrogen, air and hydrogen gas generation equipment for industrial and scientific applications.

  Stručný přehled hlavních produktů:
  ANALYZERS
  CO2 - CARBON DIOXIDE
  HELIUM AND HYDROGEN
  O2 - OXYGEN
  STEAM
  ELECTROMECHANICAL PRODUCTS
  FILTER PRODUCTS
  HYDRAULIC AND PNEUMATIC SEALS
  HYDRAULIC CYLINDER PRODUCTS
  HYDRAULIC HOSE AND FITTINGS, ADAPTERS
  HYDRAULIC PUMPS AND MOTORS
  HYDRAULIC VALVES AND ACCESSORIES
  INSTRUMENTATION FITTINGS
  PNEUMATIC PRODUCTS
  SEALS AND O-RINGS
  THERMOPLASTIC HOSE AND FITTINGS
  TUBE FITTINGS, ADAPTERS AND ACCESSORIES
 411. Pavel Homola
 412. Pavel Kovanda
 413. PAWLICA s.r.o.
 414. PCS, spol. s r.o. (pobočka Praha-Krč)
 415. PE Systems s.r.o.
  autorizovaný distributor výrobků firmy PerkinElmer
  distributor výrobků firmy Photovac

  Prodej a servis analytických přístrojů v těchto oblastech:

  Atomová spektroskopie:
  - AA spektrometry
  - ICP-OES spektrometry
  - ICP-MS spektrometry

  Molekulární spektroskopie:
  - UV/VIS a UV/VIS/NIR spektrometry
  - FTIR a FT-NIR spektrometry
  - luminiscenční spektrometry
  - polarimetry

  Chromatografie:
  - plynové chromatografy (GC, GC-MS)
  - kapalinové chromatografy (HPLC)
  - přenosné plynové chromatografy a čidla

  Termická a elementární analýza:
  - DSC, TGA, TG/DTA, TMA, DMA
  - elementární analyzátory (CHNS/O)

  Informační technologie: LIMS

  Life Science:
  - robotické pipetovací stanice
  - plate readery
  - genomika: microarray skanery, spotovací stanice
  - proteomika: výzkum biomarkerů, protein arrays, MALDI O-TOF
  - bioimaging: fluorescenční a chemiluminiscenční zobrazovací systémy
  - konfokální mikroskopie
  - reagencie pro life science
 416. PentaGen, s.r.o.
 417. PETR HEPNAR
 418. PH GIA spol. s r.o.
 419. pH plus, s.r.o.
 420. Pharmasource Analytical Corporation
 421. PiKRON, s.r.o.
 422. PILSNET
 423. PKI - Teplotechna Brno, spol. s r.o.
 424. P-LAB a.s.
  P-LAB a.s.
  * Potřeby pro laboratoř.
  * Krátké dodací lhůty.
  * Rozumné ceny.
  * Spolehlivé služby - víme, co Vám nabízíme.
  * Nakupujte z našeho elektronického katalogu.
 425. PM - Váhy
 426. Podnikatelské centrum Rumburk, VTP, s.r.o.
 427. POLENA vzduchotechnika z plastů
 428. POLY-ANALYSER, s.r.o.
 429. Polygen, spol. s r.o.
 430. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.
 431. Potřeby pro Laboratoře Praha, s.r.o.
 432. POVODÍ ODRY státní podnik Vodohospodářské laboratoře
 433. Povodí Ohre, státní podnik, VHL odbor vodohospodárských laboratorí Teplice
 434. Pragolab s.r.o.
  Od roku 1990 se snažíme poctivě nabízet Vám, našim zákazníkům, špičkové přístroje z oboru analytické chemie, laboratorních zařízení a fyzikáních měření v České a Slovenské republice. Pro naplnění našeho motta: ,,Nikdo by neměl být potrestán tím, že si u nás koupí přístroj či zařízení", máme stále co zlepšovat.
  Pragolab s.r.o. je výhradním zastoupením Thermo Fisher Scientific Inc. pro Českou a Slovenskou republiku v oblastech plynová GC a kapalinová HPLC chromatografie, hmotnostní spektrometrie GC-MS a HPLC-MS (pouze pro SR), spotřební materiál pro chromatografii, elementární analýza EA, automatické spektrometry pro analýzy vod, výluhů a nápojů, přístroje pro stopové koncentrace síry, dusíku, halogenů a uhlíku, atomová absorpční spektrometrie AAS, spektrometry s induktivně vázanou plasmou ICP-OES, ICP-MS, dále VIS, UV-VIS a fluorescenční spektrometry, přístroje RAMAN (pouze pro SR), infračervené spektrometry a mikroskopy Nicolet (pouze pro SR), rentgenové fluorescenční spektrometry ED XRF (pouze pro SR), laboratorní informatika, viskozimetry a rheometry HAAKE, analýza povrchů, mikrostruktura a fyzikální vlastnosti materiálů, rheologické vlastnosti plastů, termostaty, kryostaty, oběhové chladiče, porosimetry, sorpční systémy, termická analýza, kontaktní úhel a další...
  Zajišťujeme vybavení chemických, biologických a fyzikálních laboratoří v těchto oblastech:
  * průmysl
  * školství
  * výzkum
  * nemocnice a kliniky
  * soukromé laboratoře
  * kontrolní, zdravotní a veterinární ústavy
  * čistírny a úpravny vod
  * a mnoho dalších...
 435. PRAGOLAB s.r.o.
 436. PREDITEST, s.r.o.
 437. PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
 438. Progys CZ, s.r.o.
 439. PROMETRON, s.r.o.
 440. Promos spol.s r.o.
  Baktericidní germicidní svítidla typu PROLUX vyráběná firmou PROMOS s.r.o.
  Autorizovaný distributor fy TERUMO (Japonsko) - infůzní pumpy a injekční dávkovače.
 441. Protean, s.r.o.
 442. PROTEC ING. JIŘÍ ERBAN
 443. Přemysl Škornička - Váhy Teplice
 444. PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o
 445. Qi Analytical, s.r.o.
 446. Q-TEST s.r.o.
 447. Quickstudio umělecká agentura
 448. R - Diagnostics, spol. s r.o.
 449. RADANAL s.r.o.
  Předmět činnosti

  Radanal s.r.o. působí v oboru aplikací plynové a kapalinové chromatografie pro studium a sledování vlivu přírodních látek, zejména vitaminů a dalších antioxidantů, na lidské zdraví, chování, stárnutí, duševní a fyzickou výkonnost a krásu.
  Obchodní činnost

  Jsme výhradními zástupci firem ESA - a Dionex Company a Recipe Chemicals + Instruments GmbH.

  Nabízíme HPLC systémy s patentově chráněnými elektrochemickými detektory Coulochem® a CoulArray® a univerzálním detektorem Corona® Charged Aerosol Detector.
  Výzkumná činnost

  Prioritou našeho výzkumu je vývoj analytických metod, které umožňují sledovat vliv stravy na lidské stárnutí, fyzickou a duševní výkonnost. Tento výzkum vyžaduje propojení odborníků z oblastí medicíny, farmacie, potravinářské chemie, analytické chemie a toxikologie. Z tohoto důvodu jsme inicializovali propojení úzce specializovaných odborníků a vytvořili jsme řešitelské týmy, se kterými řešíme projekty se státní podporou.

  Přehled řešených projektů
  Vzdělávací činnost

  Pořádáme semináře, kde prezentujeme produkty firem ESA , Entech Instruments, Recipe, Bia Separations a Distek.
  Historie firmy

  Společnost byla založena v roce 1993 Alešem Hornou.

  Aleš Horna vystudoval v roce 1980 organickou technologii na VŠCHT Pardubice a získal zde v roce 1984 vědeckou hodnost CSc. v oboru analytické chemie. V té době publikoval v Journal of Chromatography soubor prací „Chromatography of Monomers" a od roku 1987 spolupracoval s tímto renomovaným časopisem jako recenzent. V roce 1989 byl jako jeden ze čtyř českých expertů přizván vládou Velké Británie na pomoc při vyšetřování letecké katastrofy v Lockerbie.Toto bylo zřejmě první historické setkání, kde se odborníci ještě z politicky rozděleného světa spojili při řešení teroristického útoku.

  Společnost Radanal je kolektivním členem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci.
 450. RAMT Ostrava, spol. s r.o.
 451. Realistic, a.s.
 452. RECMAN - laboratorní technika
 453. REGMET, s.r.o.
 454. REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
 455. REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
 456. REMAX CZ, s.r.o.
 457. REMION RNDr. Mojmír Adamec
  Vydavatel katalogu Laboratorní průvodce -
  přehled dodavatelů přístrojů, výrobků a služeb pro laboratorní praxi.
  Reklama v oblasti laboratorní praxe.
 458. RENISHAW s.r.o.
  Spektroskopické systémy a součásti pro Ramanovu a fotoluminiscenční spektroskopii

  Společnost Renishaw vyrábí široký sortiment výrobků pro spektroskopii včetně Ramanových konfokálních mikroskopů , kompaktních přenosných spektrometrů pro monitorování procesů, strukturálních a chemických analyzátorů pro implementaci se skenovacím elektronovým mikroskopem, diodových laserů a nejmodernější chlazené CCD snímače pro koncové uživatele a výrobce laboratorních přístrojů.
 459. REO TRADE, s.r.o.
 460. ResTrial s.r.o.
 461. RH - Media, s.r.o.
 462. RHINESTONE, s.r.o.
 463. RIE, s.r.o.
 464. Rigaku Innovative Technologies Europe, s.r.o.
 465. RMI s.r.o.
  Dodávky, instalace, aplikační a metodická podpora, záruční a pozáruční servis laboratorní přístrojové techniky firem: AHURA, Air Sense, BERGHOF Products + Instruments, Carbolite, CETAC, Claisse, CPI International, Elvatech, DURATEC, GBC Scientific Equipment, Glass Expansion,HWL Instruments, HYSITRON, Lambda Solutions, LUMEX, Lightpath Optical (UK), Lynceé Tec, MLE, NT-MDT, MAASSEN, Photron, SCP Science, SG, Solar TII, Ppecx Certiprep, Spectron NPO, StellarNet,Van der Heijden, Wilks Enterprise, Zeutec.

  - UV-VIS, AA spektrometry, ICP-OES a ICP-oTOFMS spektrometry, HPLC (GBC)
  - vlnově-disperzní XRF spektrometry (Spectroscan)
  - energiově-disperzní XRF spektrometry (ElvaX)
  - kompletní sortiment SPM (Scaning Prope Microscopy) - AFM, STM, SNOM (NT-MDT)
  - kompletní sortiment hrotů, kalibračních mřížek a testovacích vzorků pro SPM (NT-MDT, Nano and More)
  - aktivní antivibrační stoly a systémy (HWL Instruments)
  - nanoindentace (Hysitron)
  - kombinace SPM a Ramanova konfokálního mikroskopu, TERS (NT-MDT)
  - nanolaboratoře (NT-MDT)
  - 3D digitální holografické mikroskopy (Lynceé Tec)
  - monochromátory, spektrografy, optické členy (Solar TII)
  - lasery, laditelné lasery, COPO, OPO (Solar TII)
  - Ramanovy konfokální mikroskopy Nanofinder (Solar TII)
  - přenosné Ramanovy spektrometry (Ahura)
  - procesní disperzní Ramanovy spektrometry (Lambda Solutions)
  - laboratorní disperzní Ramanovy spektrometry (Lambda Solutions)
  - Ramanovy mikroskopy (Lambda Solutions)
  - LIBS spektrometry (Solar TII)
  - terenní analýza nebezpečných látek, výbušnin, drog, plynných a těkavých nebezpečných látek (Ahura, Air Sense)
  - mobilní a rychlá pozitiovní identifikace látek ve farmaceutickém a chemickém průmyslu (Ahura True Scan)
  - mikrovlnné tlakové rozkladné systémy (až 190 barů a 300 °C) (Berghof)
  - zařízení pro vysokotlaké (200 bar) rozklady vzorků o objemu 10 - 250 ml (Berghof)
  - vysokotlaké laboratorní reaktory a autoklávy do objemu 4 litrů (Berghof)
  - automatické tavení vzorků pro XRF a ICP OES (Claisse)
  - analyzátory pro stanovení Hg v ovzduší, kapalných a pevných vzorcích (Lumex)
  - citlivé kompaktní fluorescenční spektrometry a spektrofluorimetry Fluorat (Lumex)
  - ON-Line analyzátory ropných látek a tvrdosti vody (Lumex)
  - FIA analyzátory (MLE)
  - cenově dostupné FTIR a FTNIR spektrometry InfraLUM (Lumex)
  - FTNIR analyzátory obilí, krmných směsí, řepky (Lumex)
  - systémy kapilární elektroforézy s vysokou citlivostí a stabilitou CAPEL (Lumex)
  - VFA IR spektrometry - robustní a kompaktní IR spektrometry pro průmyslové, mobilní a výukové aplikace
  - komplexní řešení dodávek deionizované a ultračisté vody pro laboratoře (SG)
  - topné desky, zařízení pro otevřenou mineralizaci a Kjeldahlizaci (SCP)
  - kryogenní mlýny, klasické mlýny, lisování vzorků (Specx CertiPrep)
  - recirkulační chladící jednotky všech výkonů (Van der Heijden)
  - chladící recirkulační jednotky pro AA spektrometry (RMI)
  - zařízení pro elektr. ohřev křem. trubice pro atomizaci hydridů pro AAS (RMI)
  - zařízení pro termic. test. uhlí (dilatace, plasticita) a skla dle ISO a ASTM (RMI)
  - sušárny, pece všech typů, včetně vakuových, rotačních a vysokoteplotních (Carbolite)
  - kompaktní IR analyzátory INFRACAL pro stanovení ropných látek (NEL)
  - zařízení pro podvarovou destilaci kyselin a vody (v teflonu nebo křemeni)
  - deuteriové výbojky pro UV-VIS a DAD detektory (HPLC, CE) a spektrometry
  - elektronové násobiče pro většinu hnotnostních spektrometrů
  - křemenné a skleněné kyvety pro UV-VIS a IČ spektrometry
  - spotřební materiál pro AAS (HCL výbojky, SuperLamp, gr. kyvety, D2 výbojky, modif. matrice, ionizační pufry a vytěsňovací činidla)
  - spotřební materiál pro ICP-OES a ICP-MS spektrometry (zmlžovače, mlžné komory, plazmové hlavice, hadičky do peristalt. pump,
  zařízení na čištění zmlžovačů (nebulizer) ELUO, zvlhčovače argonu, kónusy a elektronové násobiče pro ICP MS spektrometry)
  - spotřební materiál (fólie, vzorkovnice) pro XRF spektrometry
  - jednoprvkové a multiprvkové (směsné) certifikované standardní roztoky pro AA, ICP-OES a ICP-MS spektrometry,
  standardy síry v olejích, naftě, kerosinu a top. oleji pro XRF spektrometry, certifikované referenční materiály
 466. RNDr. Karel Martyčák
 467. RNDr. Vladimír Sázel EKOLAB
 468. ROFA PRAHA, s.r.o.
  Laboratorní a procesní analyzátory
  - hustoměry, viskozimetry, mikrovlnné pece Anton Paar
  - TC, IC, TOC, NPOC - Teledyne-Tekmar - výhradní zastoupení
  - analyzátory používané při kontrole ropných produktů - Herzog, ISL, Petrospec, Antek, Alcor - PAC Instruments - výhradní zastoupení
  - kalorimetry - Parr - výhradní zastoupení
  - standardy pro ropné produkty
  - refraktometry, polarimetry - Bellingham + Stanley - výhradní zastoupení
  - sušárny, pece, pH metry, konduktometry atd.
  - ověřování přístrojů, příprava k auditům
 469. Roman Lukas
 470. S.S. International
 471. Safibra, s.r.o.
 472. SAFINA, a.s.
 473. SampleNavigator
 474. SARTALEX, spol. s r.o.
 475. Sartorius Karolina Expres
 476. SAUTER Automation, spol. s r.o.
 477. SCANLAB SYSTEMS
 478. Science Instruments and Software, s.r.o.
 479. SCIENTIFIC INSTRUMENTS BRNO, spol. s r.o.
 480. Scintila, s.r.o.
 481. SciTech s.r.o.
  Vše pro laboratoře, sklo, chemikálie, life-science, software,
  literatura, přístroje, servis, validace, výroba, dovoz, export, atd.
  ACE, ACD/Labs, ASI, Bachem, Bedoukian, Bioblock, BioRad Sadtler, Biosoft, C.Gerhardt, C.Palmer, Cambridge Soft, C.Roth, Calbiochem, Cathodeon, Design Science, D-Star, GAT, Gaussian, GraphPad, Hypercube, Isochem, J.Wiley, Jour Research, Juro Supply, Kontes, Maruzen, Novabiochem, Oxford Univ. Press, Rheodyne, Rudolph Research, Senn, SGE, Softshell BioRad, Spellmann, SPSS Jandel, Springer, Steraloids, Supelco, Thomson ISI Res Soft, Upchurch, Vacuubrand, Valco Vici, VCH, Vydac, Wavefunction, aj.
  Po dohodě téměř cokoliv pro Vás a Vaše laboratoře.
 482. Screen servis spol. s r.o.
 483. Selva - váhy, s.r.o.
 484. SENSIT s.
 485. SENZORY CZ, s.r.o.
 486. SERVIS VAH - Jiří Bláha, s.r.o.
 487. SHIMADZU GmbH org. složka
  Kapalinová a plynová chromatografie vč. hmotnostních detektorů, autosamplerů a softwarů; UVVIS, UVVIS-NIR, FTIR, FTIR-NIR,AAS,ICP, EDX, spektrofluorometrie, TOC a celkový dusík, MALDI TOF, termální analýza, testovací stroje, vysokorychlostní kamera
 488. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
 489. Schoeller Pharma Praha s.r.o.
 490. Schubert CZ, spol. s r.o.
 491. Schwer Fittings, s.r.o.
 492. Siemens Healthcare Diagnostics s.r.o.
 493. SIGMA ALDRICH s.r.o.
 494. SIPOCH, spol. s r.o.
  GILSON - www.gilson.com
  Pipety, špičky, dilutory, pipetovací stanice, automatické podavače vzorků
  pro UV/VIS, AAS, IC, Flow injection..., automaty pro přípravu vzorků,
  autoinjektory HPLC, SPE automaty, nanoHPLC, prepLC,
  peristaltická čerpadla, vysokotlaká dávkovací čerpadla

  GlobalFia - www.globalfia.com
  Komponenty pro FIA/SIA, odběry vzorků, LLE včetně modulárních sestav analyzátorů, speciální mikročerpadla

  Ahlborn -
  Teplota, tlak, vlhkost, proudění…..
  Měřící přístroje, datalogery

  ILS Microsyringes www.MICROSYRINGES.com

  pro ruční dávkování,autosamplery,
  analyzátory, speciální zakázkové
  za příznivé ceny

  Omnifit
  Spojky, adaptery a fittinky
  Ventily
  Chromatografické borosilikátové kolony a příslušenství
  Sušení plynů


  Data Input www.data-input.de
  Bioimpedanční analyzátory jedno i multifrekvenční s fázovou citlivostí,
  přímým přenosem dat do PC a vyhodnocovacím SW (TBW, ECW, ICW,
  BCM, ECM, LBM, ECM/BCM, BF, Meta a Kapa index.
 495. SKA-TEC spol.s r.o.
 496. SKLOCHEM, spol. s r.o.
 497. SMARIS s.r.o.
 498. SMART, spol. s r.o.
 499. Sokolovská uhelná, a.s.
 500. SOMET CZ, s.r.o.
 501. SOMEX SERVIS, SPOL. S R.O.
 502. SPECION s.r.o.
 503. Spectris Praha spol. s r.o.
 504. SPECTRO CS s.r.o.
  Certifikace dle ISO 9001: 2009
  Certifikát TÜV SÜD Czech číslo: 02.017.806
  Specialisté v oboru spektrometrie nabízejí:

  RUČNÍ A MOBILNÍ SPEKTROMETRY:
  SPECTROiSORT
  • ruční přístroj, napájený z akumulátorku, analýza NL a Cr ocelí včetně C
  • oblouk na vzduchu (bez argonu nebo radioaktivního zdroje záření)
  • analýza a určení jakosti za 4s, metoda Fingerprint (otisk prstu), ICAL
  SPECTROTEST CCD
  • mobilní spektrometr s parametry laboratorního přístroje
  • analýza včetně N, C, B, As, Sn, P a S v oceli, měření obsahu C na vzduchu
  Nový model
  SPECTROxSORT
  • nový ruční RTG spektrometr, analýza a třídění kovů, půd a odpadů, RoHS
  • bezpečný, spolehlivý, rychlý, SDD detektor - rozlišení méně než 160 eV
  STACIONÁRNÍ – LABORATORNÍ JISKROVÉ SPEKTROMETRY:
  SPECTROMAXx D, SPECTROMAXx M
  • rozsah vln. délek 233 až 670 nm, stolní provedení, váha cca. 60 kg.
  • analýza Al, Zn a Mg báze
  • rozsah vln. délek 140 až 670 nm, provedení stolní a s podstavcem
  • analýza Fe, Ni, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Co, Ti a Mg báze. Libovolná vlnová délka
  • ICAL - rekalibrace všech programů jediným vzorkem
  SPECTROLAB
  • spektrometr nejvyšší kategorie s hybridním opt. systémem (PMT a CCD)
  • extrémně nízké limity detekce (jednotky mg/kg u stopových prvků)
  • analytické moduly pro všechny báze v jediném přístroji
  • rozsah vlnových délek 120 – 780 nm, včetně analýzy N,O a H, SSE
  AUTOMATICKÉ SYSTÉMY:
  NUCLEUS
  • bezobslužná provozní laboratoř, umístění v kontejneru pro nečisté prostředí
  PŘÍSTROJE S ICP:
  SPECTROARCOS, SPECTROGENESIS, SPECTROBLUE (Novinka)
  • simultánní analýza všech čar mezi 130-770 nm za méně než 2 sekundy
  • unikátní 3x750 mm optický systém,spektrální rozlišení 8 pm (130 – 340 nm)
  • měření prvků včetně C, N, Br, I, Cl a suspenzí (tzv.„slurry“ technika)
  • simultánní analýza, 400 mm CCD optika, ICAL
  • jednička na trhu v poměru cena/výkon, 750mm optika, spek.rozl.3 pm (160-285nm)
  SPECTROMS Novinka
  • hmotový spektrometr
  RTG SPEKTROMETRY:
  SPECTROXEPOS
  • stolní RTG spektrometr pro analýzu Na – U
  SPECTROMIDEX
  • nový RTG spektrometr pro analýzu drahých kovů, M-verze s velkou komorou
  SPECTROPHOENIXII, SPECTROiQ II
  • malé, stolní, levné analyzátory včetně systémů on-line
  • nový stolní RTG spektrometr pro nízké limity Na,Mg,Al,Si,P,S a Cl
  SPEKTROMETRY S DOUTNAVÝM VÝBOJEM SPECTRUMA -SRN:
  SPECTRUMA GDA 750 (550), GDA 650(150HR)
  • spektrometr s doutnavým výbojem, optika 750 mm,DC (HF) zdroj GD
  • měření vrstev ( pokovení,nitridování,nauhličení atd. ), USU - analýza nepravidelných tvarů, drátů, aj.
  • GDA spektrometr s unikátní 400 mm CCD optikou, DC (HF) zdroj GD
  ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ ČÁSTIC A SYPNÝCH HMOT: SEISHIN – Japonsko
  PITA-1 Novinka, DALŠÍ PŘÍSTROJE
  • Nový typ přístroje pro stanovení velikosti částic 0,8 – 1000 ?m, mokrý způsob měření,obrazová analýza
  • hustoměry,tryskové mlýny,třídičky,rozsévačky
  ZAŘÍZENÍ PRO TRIBOTECHNIKU FIRMY: SPECTRO inc. USA
  FluidScan Novinka
  • ruční, výkonný IČ spektrometr
  LNF Q200 Novinka
  • analyzátor velikosti částic v kombinaci s identifikací částic pomocí knihoven
  SPECTROIL Q100 Novinka
  • opticko emisní spektrometr s rotační diskovou elektrodou pro analýzu olejů
  Ferografy, Fuel Snifer, Viskozimetry
  • chemické složení nečistot a aditiv, viskozita, ředění palivem atd.
  ZAŘÍZENÍ OD FIRMY FLUXANA
  Zařízení pro přípravu materiálů – TAVIČKY, certifikované referenční materiály a spotřební materiál pro XRF
  CERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY:
  Firem: MBH Analytical a B.A.S. (GB), Hydro a SUS (SRN), Alcan (CH), Aluminium Pechiney (F), a.j.
 505. Spectronex, spol. s r.o.
 506. STAPRO, s.r.o.
 507. STRUERS GmbH metalografie, materiálografie
 508. Středisko společných činností AV ČR
 509. Svatopluk Kubant - elektronika
 510. Svět dalekohledů, s.r.o.
 511. SYSMEX CZ, s.r.o.
 512. ŠKODA VÝZKUM, s.r.o. AZ - CHE
 513. ŠVECSERVIS
 514. T.O.P. Service spol. s r. o.
 515. Tafonco a.s. Laboratoře a zkušebny
 516. TECON s.r.o.
 517. Tecpa, s.r.o.
 518. TECTRA a.s.
 519. TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, A.S.
 520. TECHNOSKLO, společnost s ručením omezeným
 521. Termolab, spol. s r.o.
 522. TESA SA
 523. TESCAN, s.r.o.
 524. TEST SERVIS, s.r.o.
 525. Testima, spol. s r.o.
 526. TEST-LINE, Clinical Diagnostics, spol. s r.o.
 527. Testo s.r.o.
  Testo vyrábí přenosné ruční měřicí přístroje pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, tlaku, aktivity vody, otáček, pH, kvality vzduchu, světelnosti, hluku, analyzátory spalin, detektory plynů, přístroje pro potravinářský průmysl (HACCP). Dále nabízí přístroje pro měření ve vzduchotechnice a klimatizačních zařízeních, přístroje pro kontrolu a seřízení plynových a spalovacích zařízení, přístroje pro průmyslové aplikace, termokamery, přístroje pro automatický sběr a záznam dat,

  Testo, s.r.o. nenabízí pouze prodej přístrojů, servis kalibraci v akreditované kalibrační laboratoři, ale především poradenství při řešení Vašich konkrétních měřicích úloh.
 528. TEVAK s. r. o.
 529. TH & L Systems - THL Systems
 530. Thermo Electron CZ, a.s.
 531. THETA ´90
 532. TM Technik, s.r.o.
 533. Top-Bio, s.r.o.
 534. TR instruments, spol. s r.o.
 535. Trafag, spol. s r.o.
 536. TRIGON PLUS spol. s r.o.
  Když se řekne "TRIGON ..."

  Firma TRIGON PLUS je česká firma s více než 10letou tradicí,
  působící jako výhradní zástupce firem THERMO Electron Corp., SYNGENE, ABX, SYNBIOISIS, SYNCROSCOPY, Tecniplast, MACO PHARMA, LANCER, Biotrace.
  Produkce těchto firem pokrývá široké spektrum laboratorní techniky.
  Předmětem činnosti TRIGON PLUS jsou komplexní služby zákazníkům
  - prodej laboratorních přístrojů a spotřebního materiálu, instalace,
  záruční a pozáruční servis a validace laboratorní techniky.
  TRIGON PLUS je certifikován podle ISO 9001.

  Často dodávané přístroje jsou běžně k dispozici na skladě TRIGON PLUS.

  Všeobecné laboratorní přístroje
  * centrifugy, multifunkční centrifugy
  * vysokootáčkové centrifugy
  * laminární boxy a biohazardy tř.II
  * bezodtahové digestoře a skladovací boxy na chemikálie
  * boxy pro řízené zmražování -180°C
  * skladovací boxy -180°C
  * hlubokomrazicí boxy -86°C
  * mrazicí a chladicí boxy -55°C, -40°C, +2/+10°C
  * transportní mrazicí a chladicí boxy
  * termostaty s atmosférou CO2, O2 a regulací RH
  * termostaty a chlazené termostaty
  * sušárny, vodní lázně
  * vakuové centrifugační koncentrátory
  * lyofilizátory
  * testovací komory
  * klimatizované (kultivační) boxy
  * klimatizované boxy pro laboratorní zvířata
  * myčky a sušičky laboratorního nádobí

  Mikrobiologie
  * boxy s anaerobní atmosférou
  * automatické plničky petriho misek
  * systémy pro automatické počítaní bakteriálních kolonií a analýzu inhibičních zón

  Biochemie
  * biochemické analyzátory ABX

  Molekulární biologie
  * PCR termocyclery
  * KingFisher
  * blotování, sekvenace
  * hybridizační pece
  * elektroporátory
  * French Press
  * sušičky gelů
  * systémy pro gelovou dokumentaci a analýzu
  * systémy pro chemiluminiscenční a fluorescenční dokumentaci a analýzu
  * databázový software pro analýzu genomu
  * elektroforézy, zdroje, vany, transiluminátory
  * software a hardware pro přípravu a analýzu micro a macro arrays
  * automatizace genomické analýzy
  * software a hardware pro obrazovou analýzu
  * boxy pro PCR

  Mikrodestičková instrumentace
  * spektrofotometry, fotometry
  * fluorometry, luminometry
  * nefelometry
  * dávkovače, promývačky
  * třepací termostaty
  * pipety

  Hematologie
  * hematologické analyzátory ABX (humánní)
  kompletní řada: analyzátory s pěti-populačním Diff, střední a malé analyzátory
  * hematologické analyzátory ABX (veterinární)

  Tranfuziologie
  * odběrové vaky, pediatrické vaky, vaky pro odběr placentární krve
  * uzavřený odběrový systém
  * vaky s in-line filtry
  * mrazicí a chladicí boxy -55°C, -40°C, +2°C/+10°C
  * transportní mrazicí a chladicí boxy
  * transfuzní centrifugy
  * centrifugační monitorovací systém

  Služby
  * servisní služby – preventivní servis
  * kompletní dodávky, běžné typy přístrojů na skladě
  * validace přístrojů
 537. Trystom, spol. s r.o.
 538. TURCK s.r.o.
 539. TÜV NORD Czech, s.r.o. (pobočka Brno-Židenice)
 540. Uni-Export Instruments, s.r.o.
 541. Unimed Praha, s.r.o.
  Dodává laboratorní odstředivky všech provedení, homogenizátory,
  vodní lázně, třepačky, myčky lab. skla, termobloky a vyhřívací desky,destilační zařízení, digestoře, inkubátory, laboratorní nábytek, měřicí přístroje, míchačky, mlecí, mísící a drtící zařízení, laboratorní pece, sterilizátory, sušárny a sušičky, digitální teploměry, termostaty, ultrazvukové čističky,digitální vlhkoměry,počítače bakterií,laukomaty, germicidní lampy.
  Bezpečnostní skříně na hořlaviny, jedy, kyseliny, louhy a jiné nebezpečné látky,nádoby na skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami.Nerezový nábytek a další vybavení.
  Na uvedené zařízení zajišťujeme servis po celém území ČR.
  Dále provádíme validace teploty, otáček a vlhkosti a preventivní prohlídky přístrojů dle zákona č.123/2000 Sb.
  Web:
  www.unimed.cz
  www.germicidni-lampy.cz
  www.skrine-bezpecnostni.cz
 542. UNIMETRA, spol. s r.o.
 543. UNIPRO - ALPHA C.S, spol. s r.o.
 544. ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o.
 545. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Vývojová optická dílna
 546. ÚSTAV PRO VÝZKUM A VYUŽITÍ PALIV a.s.
 547. ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR
 548. ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR
 549. ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY AV ČR
 550. Václav Crha
 551. VÁHY - RADWAG
 552. VÁHY HORŇÁK
 553. VÁHY ŠEBEK
 554. VAKUUM BOHEMIA s.r.o.
 555. VAMONT U&D v.o.
 556. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.
 557. Ventile & Fittings Praha spol. s r.o.
 558. VERDER s.r.o.
  RETSCH je aktivní na poli přípravy vzorků a určování vlastností pevných látek. Jsme poctěni velkým množstvím spokojených zákazníku po celém světě.

  Od přípravy reprezentativních vzorků podléhajícím relevantním standardům, zkrze bezkontaminační rozmělnění vzorků, po reprodukovatelné analýzy velikostí částic - jsou přístroje RETSCH nezbytně nutné pro přípravu vzorků pro laboratorní analýzy. Jejich doménou je spolehlivost, preciznost a dlouhá životnost. Tyto tři rozhodující kritéria, ruku v ruce s více než 90-ti lety zkušeností v oboru nás předurčují být hlavním výrobcem a dodavatelem zařízení a řešení pro přípravu, charakterizaci a měření vzorků pevných látek.
 559. VERKON s.r.o.
  Naše infolinka zdarma: 800 221 224

  Maloobchodní prodejny:
  Podrobnou nabídku našich prodejen naleznete v maloobchodním katalogu v PDF nebo v online katalogu.

  VERKON s.r.o., Kurta Konráda 18, 190 00 Praha 9
  Tel.: 284 813 034, 777 913 387
  E-mail: praha@verkon.cz

  VERKON s.r.o., Cyrilská 14, 602 00 Brno
  Tel.: 543 254 055, 777 913 383
  Fax: 543 321 287
  E-mail: brno@verkon.cz

  VERKON s.r.o., Bozděchova 2, 400 01 Ústí nad Labem
  Tel.: 475 201 962
  Fax: 475 201 977
  E-mail: usti@verkon.cz


  --------------------------------------------------------------------------------

  Společnost VERKON s.r.o. se zaměřuje na laboratorní vybavení převážně českých výrobců. Spolupráce se sesterskou interiérovou společností Adelon, dala vzniku nové kompletní řadě laboratorního nábytku AdeLAB. Kromě kompletního zajištění realizace jsme schopni Vám nabídnout i tzv.Náhradní plnění.

  Zajišťujeme kompletní dodávky chemikálií a vybavení do všech typů laboratoří (výzkumné, průmyslové, nemocniční, školní, veterinární ústavy, zdravotní ústavy atp.).


  --------------------------------------------------------------------------------


  Chemikálie

  Laboratorní chemikálie (Lach-Ner, Penta)
  Normanály Lach-Ner
  Organické chemikálie Acros
  Pufry Penta
  Speciální rozpouštědla Labscan
  Spotřební chemie Lach-Ner
  Technické chemikálie
  Laboratorní sklo

  Baňky, Butyrometry, Byrety
  Exsikátory, Chladiče
  Kádinky, Kahany, Kolorimetry
  Kapiláry, Kohouty
  Láhve, Míchadla, Misky
  Odvažovačky, Váženky
  Pipety, Pyknometry
  Skla, Špachtle, Trubice, Tyče
  Tyčinky, Válce, Vany
  Zátky, Zkumavky

  Laboratorní porcelán

  Kádinky, Kelímky, Lžíce
  Misky, Nálevky, Tloučky

  Laboratorní plasty a kovové pomůcky

  Baňky, Byrety
  Držáky, Kádinky, Kyvety
  Kryokontejnery, Kryoboxy, Kleště, Kruhy
  Láhve, Mikrozkumavky
  Pipety, Pinzety, Střičky
  Válce, Vzorkovače, Zátky, Zkumavky

  Filtrace

  Extrakční patrony
  Papír pro kvalitativní, kvantitativní analýzu
  Membránové i stříkačkové filtry
  Zařízení pro vakuovou filtraci

  Chromatografie

  Kolony chromatografické, Komory
  Mikrostříkačky
  Papíry chromatografické a iontoměničové
  Silikagel, Vialky

  Dávkování a titrace

  Balónky pipetovací, Byrety
  Dávkovače, Pipety
  Stříkačky, Špičky, Titrátory


  Teploměry, areometry a klima přístroje

  Anemometry, Areometry pro speciální použití
  Lihoměry, Hustoměry
  Moštoměry a cukroměry
  Teploměry elektronické, Teploměry laboratorní
  Teploměry lékařské a užitkové, Teploměry meteorologické
  Vlhkoměry a barometry

  Přístroje

  Centrifugy, Čerpadla kapalinová
  Desky a topná hnízda, Fotometry, Homogenizátory
  Chladiče, Inkubátory, ionometry,
  Kolorimetry, Konduktometry, Lázně
  Mikroskopy, Míchadla, Mlýny, Multimetry, Oximetry
  Pece, pH metry, Polarimetry
  Spektrofotometry, Sušárny, Termoreaktory, Termostaty
  Třepačky, Turbidimetry, Váhy, Viskozimetry, Vývěvy

  Ochrana a bezpečnost

  Brýle, Detektory
  Kalhoty, Košile
  Masky, Pláště,
  Respirátory, Rukavice
  Ručníky a utěrky, Zástěry

  Čištění a dezinfekce

  Prostředky Dr. Weigert
  Prostředky Bochemie
  Prostředky Ecolab Hygiene

  Nábytek

  Administrativní pracoviště
  Laboratorní stoly, Laboratorní digestoře
  Pracovní desky, Speciální stoly
  Úložné prostory, Židle
 560. VEZAS spol. s r.o.
 561. VILIS M.I.C. ENZYM, s.r.o.
 562. Vistec
 563. Vít Šťovíček, sklářská dílna
 564. VÍTKOVICE TESTING CENTER, s.r.o. (pobočka Ostrava-Hulváky)
 565. VITRUM (Rožnov, Praha, Ostrava, Hradec Králové, Bratislava)
 566. VITRUM Hradec Králové
 567. VITRUM Praha s.r.o.
 568. Vlastimil Brunclík
 569. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. technická divize
 570. Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. laboratore
 571. Vodohospodárské laboratore, s. r. o. laboratoř
 572. Vodovody a kanalizace Jižní Cechy, a. s VAK JČ -laboratoř Strakonice
 573. VSK Pardubice s.r.o.
 574. VÚN-AQUAHOLDING s.r.o. VÝZKUMNÝ ÚSTAV NANOTECHNOLOGIE
 575. VÚPS, a.s. Pivovarský ústav Praha
 576. VWR International
 577. VWR International
 578. VWR International USA
 579. Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
 580. Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační společnost, s.r.o.
 581. Výzkumný ústav stavebních hmot a. s.
 582. VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ
 583. VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.M.
 584. VZ lab, s.r.o.
 585. W&ET Team Water & Environmental Technology Team
 586. Wasy spol. s r.o.
 587. WATEK, s.r.o.
 588. WATERS Gesellschaft m.b.H.
 589. Watrex Praha, s.r.o.
 590. Werner Zuglauer
 591. WHP Technik, s.r.o.
 592. WTW, s.r.o.
 593. X-Rite spol. s r.o. - organizační složka
 594. Zbyněk Šachteli
 595. Zdeněk Lommer
 596. Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
 597. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 598. ZEZ, s.r.o.

Zastoupené firmy:

 1. 3B Scientific
 2. 3M
 3. 4N6
 4. 5Pascal
 5. A&D
 6. A&D (Japonsko)
 7. A. KRÜSS
 8. A.Kruss
 9. AALBORG
 10. Aalborg
 11. ABACUS Diagnostics
 12. Aber Instruments Ltd.
 13. ABISS-PBI DANSEN-SOR
 14. abo GRAZYNA BOREYSZA (POLAND)
 15. Absolute Standards
 16. ABX
 17. AccuStandard
 18. AccuStandard
 19. AccuStandard
 20. AccuStandards
 21. ACD/Labs
 22. ACE
 23. ACES (USA)
 24. ACM
 25. ACO-Automation Components
 26. Acosafe (SRN, FR)
 27. ACROS CHIMICA
 28. Acros Organics
 29. Acros Organics
 30. Acrovyn
 31. ADAM EQUIPMENT
 32. ADAM EQUIPMENT
 33. Adelon
 34. Adolf Thies GmbH & Co. KG
 35. ADVANCED INSTRUMENTS
 36. Advanced MicoBeam, USA
 37. ADVANTECH
 38. AEROFLEX
 39. AES laboratoire, Francie
 40. AESCULAP
 41. Affinity BioReagents
 42. AGEA
 43. Agilent Technologies
 44. Agilent Technologies
 45. Agilent Technologies (spotřební materiál)
 46. Agilent Technologies a J&W Scientific
 47. Ahlborn
 48. AHLBORN GmbH (Německo)
 49. AHLBRANDT
 50. Ahura Scientific Inc.
 51. AIR LIQUIDE
 52. AIR LIQUIDE (Francie)
 53. Air Sense
 54. Airfoil
 55. AirMetric (USA)
 56. AL SYSTEM
 57. ALBA
 58. ALBET-HAHNEMUEHLE
 59. Alcan
 60. Alcatel (F)
 61. Alco-Valves
 62. Aldrich
 63. Aldrich
 64. Alexis
 65. ALFA AESAR
 66. Alfa Aesar
 67. Alfatech
 68. ALIMA Inc., USA
 69. ALK-Abelló
 70. ALLDOS
 71. ALLERGAN-HUMPHREY
 72. Alliance Salzburg (Rakousko)
 73. ALLTECH
 74. Alltech
 75. Alltech
 76. Alma
 77. Alpha Innotech Corp.
 78. Alpha Laboratories
 79. ALPHA RESOURCES
 80. Altion
 81. Aluminium Pechiney
 82. AL-YAMAMA CO. (JORDAN)
 83. AM EGYPT (EGYPT)
 84. Amarell
 85. Amaxa
 86. AMERICAN SIGMA
 87. AMPLICON
 88. AMS France, Francie
 89. ANALYTICAL PRECISION PRODUCTS
 90. Analytik Jena
 91. Ancell
 92. ANDA BIOLOGICALS
 93. Andor
 94. Angelantoni
 95. Angelantoni
 96. ANKOM Technology, USA
 97. ANSYS
 98. Ansys Technologies - součást fy Varian
 99. Antec
 100. Antec
 101. Antek
 102. Anthos
 103. AntiCancer Inc.
 104. Anton Paar
 105. Anton Paar
 106. Anton Paar GmbH
 107. Anton Paar GmbH, Rakousko
 108. Apelex
 109. Apogge
 110. Appa
 111. Applied Separations
 112. Applied Spectral Imaging Ltd.
 113. AppliChem GmbH
 114. Applikon
 115. AP-Tech
 116. AQ System (Sweden)
 117. Aqual s.r.o.
 118. AREDI TECNICI VILLA
 119. Argene Biosoft (FR)
 120. ARGENTOX (Německo)
 121. Arioso
 122. Arkray, Japonsko
 123. ARMAR Chemicals
 124. ASECOS
 125. Asecos
 126. Asecos
 127. ASHLAND
 128. ASI
 129. ASI
 130. ASSAY DESIGNS, USA
 131. ASSEL
 132. ASSISTENT
 133. ASSISTENT
 134. ASTELL Scientific Ltd., Velká Británie
 135. AstraNet
 136. Asynt
 137. Atago
 138. ATAGO
 139. Atago
 140. ATAS
 141. Atlas material testing
 142. AXAIR-NOVASINA
 143. AXIS SHIELD ASA, Norsko
 144. Axon Instruments
 145. Axon Lab AG
 146. AXON SCIENTIFIC Sdn Bhd (MALAYSIA)
 147. AXYGEN
 148. B.A.S.
 149. B.M.I.
 150. B.R.A.H.M.S. Diagnostica, SRN
 151. Bachem
 152. BACHEM
 153. BAKMED
 154. Baktolan
 155. BALSTON Parker
 156. Bambas Bayser, S.L.
 157. Bandelin
 158. Bandelin
 159. Bandelin
 160. Bangs Lab, Inc., USA
 161. Barloworld
 162. BARNSTEAD
 163. Barnstead International
 164. Bartec BMS GmbH
 165. Bartec GmbH
 166. BAS
 167. BASF
 168. BASLER
 169. Basler AG
 170. Baty
 171. Baxter
 172. bbe-Moldaenke GmbH
 173. BCR
 174. BDK
 175. BDS, SRN
 176. Beamex
 177. Becker
 178. BECKMAN COULTER
 179. Beckman Coulter
 180. Beckman Coulter
 181. Beckman Coulter (USA)
 182. BECTON DICKINSON
 183. Bedoukian
 184. BEHA GmbH (Německo)
 185. BEHNK
 186. Behr Labortechnik (SRN)
 187. BEHR Labor-Technik (SRN)
 188. BEIJING JINGKEHONGDA BIOTECH. (CHINA)
 189. Bel Engineering
 190. BEL-ART PRODUCTS
 191. Belec (Německo)
 192. Bellingham & Stanley Ltd.
 193. Bellingham&Stanley
 194. Bender MedSystems
 195. Bender MedSystems (AT)
 196. BenderMedSystems, Austria
 197. Benchmark
 198. Bentley Instruments Inc., USA
 199. BERGHOF Products + Instruments
 200. Berkeley Nucleonics
 201. Berkshire
 202. BERNARD-BOHHEFOND, FRANCIE
 203. Berson UV-Techniek
 204. Berthold DS
 205. Bertin Technologies
 206. Bia Separations
 207. Bigneat limited , Británie
 208. BIKO SRL (URUGUAY)
 209. Binax - USA ( výhradní zastoupení)
 210. BINDER
 211. BINDER
 212. Binder
 213. Binder
 214. BINDER
 215. Binder
 216. BINDER (Německo)
 217. BINDER GmbH, Německo
 218. BioAir
 219. BIOAIR Instruments, Itálie
 220. Bioblock
 221. BIOCARE (TUNISIA)
 222. BIOCARE CORPORATION TAIWAN
 223. BIOCENTER LTD.(HUNGARY)
 224. BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL (COSTA RICA)
 225. BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S. de R.L. (NICARAGUA)
 226. Biocode
 227. Biocode Biotechnol. (Belg.)
 228. Biocontrol- USA (výhradní zastoupení)
 229. BIODATA
 230. Bioer Technology
 231. BIOGEN PRAHA LTD. (CZECH REPUBLIC)
 232. Biohit
 233. Biohit
 234. BIOHIT
 235. Biohit
 236. Biochem Valve
 237. Biochrom
 238. BIOKAR DIAGNOSTICS
 239. BIOKIT
 240. BioLabTech, Ltd. (UKRAINE)
 241. Biolin
 242. Bioline, Dánsko
 243. Biological Industries Ltd.
 244. Biologics
 245. Biomatrica
 246. BIOMATRICA
 247. BIOMED FUTURE LTD. (BULGARIA)
 248. BIOMEDICA, Rakousko
 249. BIOMERICA, USA
 250. bioMérieux CZ
 251. BIOMETRA
 252. Biomicro
 253. Bionics
 254. Biontex Laboratories
 255. BIOPORTUGAL LDA (PORTUGAL)
 256. BIO-RAD
 257. BioRad Sadtler
 258. BIOS
 259. Bios
 260. Biosan
 261. Biosan (LV)
 262. BIOSAN Ltd. (Latvia)
 263. Biosera
 264. BioServ Diagnostics (DE)
 265. BIOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. de C.V. (MEXICO)
 266. Biosoft
 267. Biosolve
 268. BIOSURE R&T CELL CO. (GREECE)
 269. BIOSYNTECH Sdn Bhd (MALAYSIA)
 270. BIOSYNTECH SDN BHD (PHILIPPINES)
 271. BIOSYSTEMS LTD. (BULGARIA)
 272. Biotage
 273. Bio-Tek
 274. BIOTEST
 275. BIOTRACE LTD.
 276. BISCHOFF Analysentechnik GmbH, Německo
 277. BK Giulini Chemie
 278. BMT
 279. BMT
 280. BMT
 281. BMT
 282. BMT
 283. BMT
 284. BMT
 285. BMT
 286. BMT
 287. BMT
 288. BMT
 289. BMT
 290. BODE Technologies
 291. BOEKEL
 292. Bohlender
 293. BOHLENDER
 294. Bohlender
 295. BOHLENDER
 296. Bohlender
 297. BOHLENDER
 298. Bochem
 299. BOCHEM
 300. Bochemie group
 301. BOLLMANN GmbH (Německo)
 302. Bosello
 303. BOULE MEDICAL AB
 304. BrainLAB
 305. Bran+Luebbe GmbH
 306. Brand
 307. BRAND
 308. Brand
 309. BRAND
 310. BRAND
 311. BRAND
 312. Brand
 313. Brand (SRN)
 314. BRAND/ASSISTENT
 315. BRECHBÜHLER
 316. Bresser Optik
 317. Breuell Arbeitssicherheit (SRNO)
 318. Brinell
 319. BRIO
 320. BROEN, Dánsko
 321. BRONKHORST
 322. Brookfield
 323. Brookfield
 324. Brooks
 325. Bruker (Germany)
 326. Bruker CAD
 327. BST SCIENTIFIC PTE LTD. (SINGAPORE)
 328. BTX
 329. BUCK Scientific (USA)
 330. Buehler Ltd. (USA)
 331. BÜHLER
 332. Bühler
 333. Büchi
 334. BÜCHI
 335. Büchi
 336. Büchi
 337. BÜCHI AG USTER, Švýcarsko
 338. BÜCHI Labortechnik, Švýcarsko
 339. Büchiglasuster
 340. Burgdorf
 341. Bürkle
 342. Bürkle
 343. Bürkle
 344. Bürkle
 345. Bürkle Německo
 346. Busch
 347. BWB Technologies
 348. BYK. GARDNER (D)
 349. C.Gerhardt
 350. C.Palmer
 351. C.Roth
 352. C.ROTH
 353. CAD - instruments
 354. CAJON
 355. CAL CONTROLS(GB)
 356. Calbiochem
 357. CALBIOCHEM
 358. Calbiochem
 359. CALIBRA
 360. CALTAG Laboratories, Inc., USA
 361. CAMAG
 362. CAMAG AG, Švýcarsko
 363. Cambrex
 364. Cambridge Soft
 365. CAMECA
 366. Capp Aero
 367. Capp Laboratory
 368. Carbolite
 369. Carbolite
 370. Carbosynth
 371. CARDINAL HEALTH
 372. Carel
 373. Carl Zeiss
 374. Carlo Erba
 375. CARLOVA CONSULT OU (ESTONIA)
 376. Caron
 377. Casella Mesurement
 378. CAT
 379. Cathodeon
 380. CATHODEON
 381. CDS Analytical Inc, USA
 382. Cecil Instruments
 383. CECIL INSTRUMENTS (GB)
 384. CELSIS
 385. CEM
 386. CEMUS
 387. Centronic (DE)
 388. CETAC
 389. CIL
 390. CIL
 391. CILAS (Francie)
 392. CIL-CLUZEAU
 393. CINNAGEN (IRAN)
 394. Ciphergen
 395. CISTRON EHF (ICELAND)
 396. CIVCO
 397. Claisse
 398. CLB
 399. CLEAN AIR
 400. CLEAN AIR (Nizozemsko)
 401. CLP
 402. CLP (USA)
 403. CML
 404. CMS
 405. COESFELD
 406. Cofomegra
 407. Coherent
 408. COHU
 409. COLE-PARMER
 410. COMET
 411. Comet
 412. Composite Metal Services
 413. CONCOA
 414. Concoa
 415. Cooper-Atkins
 416. COPAN
 417. Corgenix (GB)
 418. Corning Costar
 419. COSMO BIO CO. (JAPAN)
 420. COTTET
 421. Council of Europe
 422. Couvraneuf
 423. CPC-Corporation
 424. CPE
 425. CPI International
 426. Crane
 427. CROWCON
 428. Crowcon
 429. CRS
 430. CRS
 431. CRS
 432. Cruma
 433. CRYDOM (GB)
 434. Cryologic - Austrálie ( výhradní zastoupení)
 435. CryoService
 436. CS France
 437. CTC Analytics
 438. CTS
 439. CURTEC
 440. CVI Melles-Griot
 441. Dade Behring
 442. Dade Behring
 443. Dade Behring
 444. DADE BEHRING
 445. DAE MYUNG SCIENCE CO., LTD. (SOUTH KOREA)
 446. DAIREI
 447. Dakota ultrasonics
 448. DANI
 449. Dani
 450. Dastex
 451. Data Apex
 452. DataApex
 453. DataApex
 454. DataApex
 455. DataInput
 456. DataMars, Švýcarsko
 457. DATEX - OHMEDA
 458. Decagon
 459. DEGUSSA GOLDSCHMIDT
 460. DelMar
 461. Delta Consult
 462. DELTA INSTRUMENTS
 463. DELTA OPTICAL
 464. Deltalab
 465. Deltalab
 466. DELTALAB
 467. DeltaNu
 468. Denver Acculab
 469. Denver Instrument
 470. Denville Scientific
 471. Design Science
 472. DET-TRONICS
 473. Deutsch & Neumann
 474. DEUTSCH&NEUMANN
 475. DIA.METRA (IT)
 476. Diagast
 477. Diagast GmbH
 478. Diagnostic Bioprobes (IT)
 479. Diagnostic Products Corporation, USA
 480. Diagnostic Syst.Labor. (USA)
 481. DiaMed
 482. Diamond Diagnostics
 483. DiaSorin, Itálie
 484. DIFCO
 485. DIFCO LABORATORIES
 486. Digitel Elektronic AG (Germany)
 487. Dionex - Thermo Fisher Scientific
 488. Dionex (USA)
 489. Display System Biotech
 490. Distek
 491. Dixell
 492. DLD Diagnostika, SRN
 493. DNR
 494. DOLAN-JENNER
 495. Dometic, Lucembursko
 496. DOMNICK HUNTER
 497. Don Whitley Scientific Ltd., UK
 498. Dr Thiedig
 499. Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG
 500. Dr. Ehrenstorfer
 501. Dr. EHRENSTORFER
 502. Dr. Ehrenstorfer
 503. Dr. HIELSCHER (Německo)
 504. DR. HIELSCHER GmbH
 505. Dr. PAUL LOHMANN
 506. DR.BRUNO LANGE
 507. Dr.Ehrenstorfer
 508. Dr.GEORG MAURER GmbH (Německo)
 509. Dräger
 510. DSL Inc., USA
 511. DSM - Food Specialites
 512. DSM Food Specialties, Nizozemí
 513. D-Star
 514. Duchefa
 515. Düperthal
 516. DÜPERTHAL (SRN)
 517. DURATEC
 518. DVC
 519. Dycem
 520. DYNA-MESS Prüfsysteme, SRN
 521. E.DENK
 522. eBioscience
 523. Ebro
 524. E-C
 525. Ecotech (Australia)
 526. eDAQ, Europe
 527. EDAX Inc., USA
 528. EDEROL
 529. EDMUND BÜHLER
 530. EDWARDS
 531. Edwards
 532. Edwards Lifesciences
 533. EICKEMEYER (SRN)
 534. Eigenbrodt G.K.Walter (Germany)
 535. Eichrom
 536. EISENBERG BROS.LTD. (ISRAEL)
 537. ELASTOCON (Švédsko)
 538. ELCOMETER
 539. ELE INTERNATIONAL
 540. Electrophysics
 541. ELECTROTHERMAL
 542. ELEKTROMOTORY HANNING
 543. Elektrothermal
 544. Elementar Analysensysteme GmbH., Německo
 545. Elga Labwater
 546. ELMA
 547. Elma
 548. Elma
 549. Elma
 550. ELMA
 551. Elma
 552. ELMA
 553. Elteca
 554. ELTECA
 555. Elti
 556. Eltra
 557. Elvatech
 558. ELWE
 559. EMCO-TEST
 560. Emerson Process Management
 561. EMIC Ltda.
 562. EMKA
 563. End
 564. Endress+Hauser
 565. Entech Instruments
 566. ENVIRONNEMENT, s.a. (France)
 567. ENVItech (SK)
 568. Eppendorf
 569. EPPENDORF
 570. Eppendorf
 571. EPPENDORF
 572. Eppendorf
 573. Eppendorf
 574. Eppendorf
 575. Eppendorf
 576. ERALY, Francie
 577. ERICHSEN GmbH & Co. KG
 578. ERLAB
 579. Erlab
 580. Erlab
 581. Erlab (Captair)
 582. ERLAB D.F.S. (Francie)
 583. ERTEC
 584. ERWEKA
 585. ESA (USA)
 586. ESC
 587. Escort
 588. ESPEC
 589. ESPEC (Japonsko)
 590. ETC - Euro Trade Centre GmbH
 591. EURODIAGNOSTICA
 592. EuroLab
 593. Euroster
 594. EUROVECTOR , Itálie
 595. Eutech
 596. EUTECH
 597. Eutech
 598. Eutech Instruments
 599. EVERMED
 600. Exatherm
 601. Exatherm
 602. EXATHERM
 603. Exatherm
 604. Exatherm
 605. Ezetil (IPV, SRN)
 606. F&J Specialty Products, Inc. (USA)
 607. F.P.S. Food Pharma Systems s.r.l, Itálie
 608. FALC INSTRUMENTS (Itálie)
 609. FALCON
 610. Farmer Tronic
 611. FEI Company, Holandsko, USA
 612. Fermentas
 613. FEUTRON
 614. FILALBET
 615. Filpap
 616. FILTRAK
 617. Filtrak
 618. FILTRAK
 619. Filtrak
 620. Filtrak
 621. Filtrak GmbH SRN
 622. FINE CHEMICALS LTD (BELARUS)
 623. FINITE Parker
 624. FINNINGAN MAT
 625. Finnpipette
 626. Finnzymes
 627. Fiocchetti
 628. Fire Testing Technology
 629. Fisher Chemical
 630. Fluka
 631. Fluka
 632. Fluka
 633. Fluke
 634. FLUKE
 635. Fluke
 636. FLUOR TECHNIK
 637. FLUXANA
 638. Forma
 639. Forma Scientific
 640. FOSS
 641. FOSS NIRSYSTEMS
 642. FOUNDRAX Ltd.
 643. Fresenius
 644. Frisenette
 645. FRITSCH
 646. Fritsch
 647. Fuji
 648. Fujifilm
 649. Fukuda Denshi
 650. Fuller Laboratories (US)
 651. FUMEX , Švédsko
 652. FUNGILAB
 653. Funke
 654. Funke - Gerber
 655. Funke Gerber
 656. Funke Gerber
 657. Funke-Gerber, BRD
 658. Futschek Medizintechnik
 659. G.B.X. sarl, Francie
 660. G.Diehm
 661. G.KISKER BIOTECHNOLOGIE
 662. G.U.N.T.
 663. GASTEC
 664. Gastec
 665. GAT
 666. Gaussian
 667. GBC
 668. GBC Scientific Equipment
 669. GE Analytical Instruments
 670. GE Healthcare Life Sciences
 671. GE Inspection Technologies
 672. GE Microcal
 673. GE Sensing
 674. Gecil
 675. GEN LAB DEL PERU S.A.C (PERU)
 676. GENESCAN ANALYTICS
 677. Genesis Diagnostics (GB)
 678. GENESYS CHILE LTDA (CHILE)
 679. GENETIX BIOTECH ASIA PRIVATE LIMITED (INDIA)
 680. Genomed
 681. Genomic Solutions
 682. GENOSYS
 683. GENTECH - GENETICS & TECHNOLOGY (COLOMBIA)
 684. Geotechnical Instruments
 685. Geotechnical Instruments
 686. Gerber
 687. Gerber Instruments
 688. GERBU
 689. GERHARDT
 690. GERHARDT
 691. Gerhardt
 692. Gestigkeit
 693. Gestigkeit
 694. GESTIGKEIT
 695. GFL
 696. GFL
 697. GFL
 698. GFL
 699. GFL
 700. GFL
 701. GFL (Německo)
 702. GFS
 703. GIBERTINI s.r.o., Itálie
 704. Gill (U.K.)
 705. GILSON
 706. Gilson
 707. GILSON
 708. Gilson
 709. GILSON
 710. GILSON
 711. Glass Expansion
 712. GLI
 713. Global Weighing
 714. GlobalFia
 715. GNR (Itálie)
 716. Gonotec
 717. Goodwill
 718. GOSSEN METRAWATT
 719. GÖTTFERT Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH, SRN
 720. Grabner
 721. Grace
 722. Grant
 723. GRANT
 724. GRANT
 725. GRANT
 726. Grant
 727. Grant
 728. GraphPad
 729. GRASEBY SPECAC
 730. GREINER
 731. Greisinger
 732. GREISINGER
 733. GREISINGER
 734. GREISINGER
 735. GretagMacbeth (Švýcarsko)
 736. Grom
 737. Gryf
 738. Gryf
 739. Gryf
 740. GRYF
 741. GRYF
 742. Guava Technologies
 743. GVI
 744. H+P
 745. H+P
 746. H+P
 747. H+P
 748. Haake
 749. Haake
 750. Haake
 751. Haffmans
 752. Hach
 753. Hach
 754. Hach
 755. HACH-LANGE
 756. Hach-Lange
 757. Hamamatsu
 758. Hameg
 759. Hamilton
 760. Hamilton
 761. Hamilton
 762. Hamilton
 763. Hamilton
 764. HAMILTON
 765. Hamilton
 766. HAMILTON
 767. HAMILTON Bonaduz AG, Švýcarsko
 768. HAM-LET
 769. HANA INSTRUMENTS
 770. hangzhou onicon pharma co ltd (China)
 771. Hanhart
 772. HANNA
 773. Hanna Instruments
 774. HANNA Instruments
 775. HANNA Instruments
 776. Hanovia
 777. Harsco (USA)
 778. HAZTECH SYSTEMS
 779. HEARAUS
 780. HECHT
 781. HEIDOLPH
 782. HEIDOLPH
 783. Heidolph
 784. Heidolph
 785. Heidolph
 786. HEINE
 787. Heinrich BAREISS Prüfgeratebau GmbH, SRN
 788. HEIPHA
 789. HELICON COMPANY (RUSSIA)
 790. HELKAMA
 791. HELLMA
 792. HELLMA
 793. HELLMA
 794. HELLMA
 795. HELLMA
 796. Helma
 797. HERAEUS
 798. Heraeus Noblelight
 799. HERMLE
 800. Hermle
 801. Hermle
 802. Hermo Spectronic
 803. Heto
 804. Heto-Holten
 805. Hettich
 806. Hettich
 807. HETTICH
 808. HETTICH
 809. HETTICH Zentrifugen (Německo)
 810. Hewlett Packard
 811. Hewlett-Packard
 812. HGH Systemes Infrarougues
 813. Hibon
 814. Hidex OY
 815. HIELSCHER
 816. HICHROM
 817. Hichrom
 818. HIROX
 819. HIRSCHMANN
 820. HIRSCHMANN
 821. Hirschmann
 822. Hirschmann
 823. Hirschmann
 824. Hirschmann
 825. Hirschmann (SRN)
 826. Hirschmann Laborgeraete SRN
 827. HIRSCHMANN Laborgerate
 828. HIRSCHMANN Laborgeräte (Německo)
 829. HITACHI
 830. HITACHI
 831. HNS MECHANIX
 832. Hoefer
 833. Holten
 834. HORIBA
 835. Horiba
 836. Horiba
 837. Horiba medical
 838. HORIBA medical
 839. HORIBA Scientific
 840. HORIZON Technology, USA
 841. Horn GmbH
 842. HOSOKAWA ALPINE Aktiengesellschaft
 843. Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH
 844. HTA
 845. HUBER
 846. HUCO ENGINEERING (GB)
 847. HuDe GmbH,
 848. HUMAN
 849. HWL Instruments
 850. Hybaid
 851. Hydro
 852. HYGIENA INTERNATIONAL
 853. Hygomat
 854. Hygostar
 855. Hypercube
 856. HYPERSIL (Thermo Electron)
 857. HYSITRON
 858. Charm Sciences Inc., USA
 859. Chauvin Arnoux
 860. Check Line
 861. CHEMETRICS
 862. CHEMICON International, Inc., USA
 863. CHEMPLEX Industries
 864. Chemtrac
 865. Chiltern
 866. CHINAGEN, INC. (HONG KONG, CHINA)
 867. CHINAGEN, INC. (CHINA)
 868. CHIRAL
 869. CHIRANA
 870. Chopin sa., Francie
 871. Christ
 872. CHROMACOL
 873. Chromacol, La-Ph-Pack
 874. Chromservis
 875. CHROMTECH
 876. IAEA
 877. IBA
 878. Ibidi
 879. ICM
 880. Idaho Technology
 881. IDL
 882. IDL Biotech, Švédsko
 883. IEC
 884. IFR-FORMERLY MARCONI
 885. II-VI
 886. IKA
 887. IKA
 888. IKA
 889. IKA
 890. IKA
 891. IKA
 892. IKA
 893. IKA
 894. IKA
 895. IKA
 896. IKA
 897. IKA
 898. IKA (Německo)
 899. Illko
 900. ILMVAC
 901. ILMVAC
 902. ILS Microsyringes
 903. IM
 904. Immunodiagnostic System Ltd., Anglie
 905. IMMUNODIAGNOSTIK, SRN
 906. IMMUNOLAB
 907. Immunolab (DE)
 908. IMN
 909. IMTEC
 910. IMTECH
 911. IMZ
 912. INDEC BioSystems
 913. Index Instruments
 914. Indofine Chemical Co.
 915. INDOCHINA CO., LTD (VIETNAM)
 916. INEL-MEDICINSKA TEHNIKA (BOSNIA & HERZEGOVINA)
 917. INEL-MEDICINSKA TEHNIKA (CROATIA)
 918. INEL-MEDICINSKA TEHNIKA (MACEDONIA)
 919. Inficon
 920. inivai
 921. Innogenetics Inc.
 922. Innov-X Systems (USA)
 923. INQABA BIOTECH. INDUSTRIES (SOUTH AFRICA)
 924. INTEGRA Biosciences, Švýcarsko
 925. Interscience
 926. INTERSCIENCE
 927. INTERSCIENCE
 928. Intraco
 929. Intraco Micro
 930. Intraco Micro
 931. Invitec
 932. Invitek
 933. INVITRO BIOTECH (Indie)
 934. Invitrogen
 935. Invitrogen
 936. Invitrogen/Dynal
 937. Invitrogen/Gibco
 938. Invitrogen/Informax
 939. Invitrogen/Molecular Probes
 940. Invitrogen/Panvera
 941. Invitrogen/Quantum Dots
 942. Invitrogen/Resgen
 943. Invitrogen/Zymed
 944. InVitroScientific
 945. IPG Photonics
 946. IQ Products
 947. IRIS Diagnostics, USA
 948. IRMM
 949. Isco
 950. ISCO
 951. ISCO
 952. Ishida
 953. ISI Res Soft
 954. Ismatec
 955. ISMATEC
 956. ISMATEC
 957. ISMATEC SA, Švýcarsko
 958. Isochem
 959. Isopad
 960. Isopad
 961. ISOSAR GmbH Německo
 962. ISS Inc.
 963. IST
 964. ISTRAN
 965. ITAL STRUCTURES (Itálie)
 966. ITES
 967. IUL sa, Španělsko
 968. Iva
 969. IWAKI
 970. IZOTOP Institute of Isotopes Co., Maďarsko
 971. J.G. Finneran
 972. J.G. Finneran
 973. J.P.Selecta, Španělsko
 974. J.T.BAKER
 975. J.Wiley
 976. Jacomex
 977. Jadever
 978. JAI A/S
 979. Janz-Labortechnik, Německo
 980. JaS Medical Associates
 981. Jasco
 982. JEIO TECH
 983. JenaBioscience
 984. JENOPTIK Laser, Optik, Systeme GmbH
 985. JENWAY
 986. JENWAY
 987. Jenway
 988. Jesdrev
 989. JFW
 990. Jipo
 991. JIPO
 992. JMS, Japonsko
 993. JOHANNA OTTO - BUHLER (Německo)
 994. Johanna Otto (Bühler)
 995. Jordan Valley (USA)
 996. Jos. Schneider Optische Werke GmbH
 997. Jouan
 998. Jouan
 999. Jour Research
 1000. Jour Research
 1001. Jowat
 1002. JPK Instruments
 1003. Julabo
 1004. JULABO
 1005. Julabo
 1006. JULABO
 1007. JULABO
 1008. Julabo
 1009. Julabo
 1010. JULABO
 1011. JULABO (Německo)
 1012. JULABO Labortechnik GmbH, Německo
 1013. Jumbo
 1014. Juro Supply
 1015. JWF
 1016. KAISER
 1017. KANTHAL AB, Švédsko
 1018. Karl Schröder KG
 1019. KARTEL
 1020. Kartell
 1021. KARTELL
 1022. KARTELL
 1023. Kartell
 1024. KARTELL (Itálie)
 1025. Katrin
 1026. Kautex
 1027. Kautex
 1028. KAUTEX
 1029. KAUTEX
 1030. Kavalier
 1031. Kavalier
 1032. KAVALIER
 1033. Kavalier Sázava
 1034. Kaye
 1035. KEITHLEY
 1036. Keofit
 1037. Keopsys
 1038. KERK MOTION PRODUCTS (USA)
 1039. KERN
 1040. Kern
 1041. KERN
 1042. Kern
 1043. KERN
 1044. KERN
 1045. Kern
 1046. Kern
 1047. KERN
 1048. KGW Isotherm
 1049. KGW ISOTHERM
 1050. Kieselmann
 1051. Kimberly-Clark
 1052. Kimberly-Clark
 1053. Kimble-Chase
 1054. Kimble-Kontes
 1055. KING FISHER
 1056. Kirsch
 1057. Kirsch
 1058. Klastech
 1059. Knauer
 1060. Knauer
 1061. Knauer
 1062. KNAUER
 1063. KNF
 1064. KNF
 1065. KNF
 1066. KNF
 1067. KNF
 1068. KNF
 1069. Knick
 1070. KNICK Elektronische Messgeräte GmbH, Německo
 1071. KÖHLER
 1072. Konica Minolta
 1073. Kontes
 1074. Köttermann
 1075. Köttermann
 1076. KOUŔIL
 1077. KPA
 1078. KRAINTEK
 1079. KRATOS Analytical
 1080. KROHNE
 1081. Krüss
 1082. Krüss
 1083. Krüss
 1084. Krüss
 1085. KRÜSS
 1086. KSV Instruments
 1087. K-Systems - Dánsko (autorizovaný distributor)
 1088. KÜHNER AG, Švýcarsko
 1089. LABINA
 1090. Labino
 1091. Labmark
 1092. Labnet
 1093. LABOGENE
 1094. Labomed
 1095. LaboPlay (Polsko)
 1096. Labor Buchrucker
 1097. LABOR Security System (Itálie)
 1098. LABORATORY OF HORMONOLOGY
 1099. Laborgeraete MEDINGEN
 1100. LABORGERÄTEBÖRSE BURLADINGEN
 1101. LabScan
 1102. LabScientific
 1103. LABSYSTEM
 1104. LabSystems
 1105. LAC
 1106. LAC
 1107. LAC
 1108. Lachner
 1109. Lach-Ner
 1110. Lach-Ner
 1111. LAMBDA
 1112. LAMBDA Laboratory Instruments
 1113. Lambda Solutions
 1114. Lancaster
 1115. LANCER
 1116. LAP Laser
 1117. Larodan Lipids
 1118. Lasos
 1119. Latvian BIOMEDICAL RESEARCH CENTRE (LATVIA)
 1120. Lauda
 1121. Lauda
 1122. LAUDA
 1123. Lavat
 1124. LAVAT
 1125. LC packings
 1126. LD seating
 1127. LDN, SRN
 1128. Leckel Ingenierbüro Sven (Germany)
 1129. Leica Microsystems, USA
 1130. LEVEL BIOTECHNOLOGY Inc. (TAIWAN)
 1131. Leybold
 1132. LEYBOLD OPTICS
 1133. LGC
 1134. LGC Standards GmbH (Německo)
 1135. LI-COR , USA
 1136. LIEBHERR
 1137. LIEBHERR
 1138. Liebherr
 1139. LIEBHERR (Německo)
 1140. Liebherr (Německo)
 1141. LIEBISCH (Německo)
 1142. Life Science
 1143. Life Science
 1144. Lighpath
 1145. Lightpath Optical (UK)
 1146. Limab
 1147. Linde
 1148. Lion
 1149. List Magnetik
 1150. LNI-Schmidlin
 1151. LOBA
 1152. Logitech
 1153. Lochner
 1154. Lorenz Messtechnik GmbH, SRN
 1155. LOT Oriel
 1156. Lovibond
 1157. Lovibond
 1158. LOVIBOND
 1159. Lovibond
 1160. Lovibond (SRN)
 1161. Lucron Bioproducts, Holandsko
 1162. LUM
 1163. LUMEX
 1164. Lutron
 1165. Lutron
 1166. Lutz
 1167. Lutz-Pumpen GmbH
 1168. Lynceé Tec
 1169. M & S
 1170. M.A.D. Optika microscopes
 1171. MAASSEN
 1172. MACO PHARMA
 1173. Mahler
 1174. Mahr
 1175. Macherey Nagel
 1176. Macherey Nagel
 1177. Macherey Nagel
 1178. MACHEREY-NAGEL
 1179. Macherey-Nagel
 1180. MACHEREY-NAGEL
 1181. Macherey-Nagel
 1182. Macherey-Nagel (SRN)
 1183. MAI BIO Co., Ltd. (CHINA)
 1184. MAJBERT d.o.o. (SLOVENIA)
 1185. Major Science
 1186. Malvern Instruments, Velká Británie
 1187. Mankenberg
 1188. MARCEL
 1189. Marienfeld
 1190. Marinfeld SRN
 1191. MARKES
 1192. Markes International Ltd.
 1193. Maruzen
 1194. Mastech
 1195. Mastrad
 1196. MBH Analytical
 1197. Meade
 1198. MECMESIN
 1199. Medac GmbH
 1200. Media Cybernetics
 1201. MEDINGEN
 1202. Medist
 1203. Medista
 1204. MedLab
 1205. MEINHARD (USA)
 1206. Memmert
 1207. MEMMERT
 1208. Memmert
 1209. MEMMERT
 1210. Memmert
 1211. Memmert
 1212. Memmert
 1213. MEMMERT
 1214. MEMMERT GbmH (Německo)
 1215. Merck
 1216. MERCK
 1217. Merck
 1218. MERCK BIOSCIENCES
 1219. MERCK KGaA
 1220. MERCK SCHUCHARDT
 1221. Messer (A)
 1222. Metabion
 1223. Metachem - součást fy Varian
 1224. Meterman
 1225. Metex
 1226. Metra Blansko
 1227. Metrel
 1228. Metrisa
 1229. Metrohm
 1230. Metrohm AG, Švýcarsko
 1231. Mettler Toledo
 1232. Mettler Toledo
 1233. Mettler Toledo
 1234. Mettler Toledo
 1235. METTLER-TOLEDO
 1236. METTLER-TOLEDO
 1237. MGF s.r.l. (ITALY)
 1238. Micro Materials
 1239. Microarrays
 1240. MICROGEN BIOPRODUCTS
 1241. MICRONIC
 1242. MICRONIC (Nizozemsko)
 1243. Microsolv Technology
 1244. microtissue
 1245. MIELE
 1246. Miele
 1247. Miele
 1248. MIELE (Německo)
 1249. MIELWE
 1250. Milestone
 1251. MILLIPORE
 1252. MILLIPORE
 1253. Millipore Corp. (USA)
 1254. Minerva biolabs
 1255. MINERVA BIOLABS (Německo)
 1256. Mitsubishi Chemical Analytech, Japonsko
 1257. Mitutoyo
 1258. MJ Research
 1259. MLE
 1260. MLW
 1261. M-MEDICAL SRL (ITALY)
 1262. MOBIKO
 1263. Molecular Probes
 1264. Molekula
 1265. Monicon Technology
 1266. Monitek
 1267. Monitor Europe
 1268. MOTIC
 1269. MP
 1270. MP-Biomedical (BE)
 1271. MPW
 1272. MPW
 1273. MPW
 1274. MPW MED.INSTRUMENTS (Polsko)
 1275. MULTI-CONTACT
 1276. Multiplate, SRN
 1277. MUTECH
 1278. Nabertherm
 1279. Nabertherm
 1280. NABERTHERM
 1281. Nabertherm GmbH
 1282. NALGE
 1283. NALGE
 1284. Nalgene
 1285. Nalgene
 1286. NALGENE (USA)
 1287. Nametre
 1288. Nano and More
 1289. nanoSurf
 1290. NARVA
 1291. Narva
 1292. NAVITAR
 1293. N-Biotek
 1294. Nedform
 1295. NeoBioscience TECHNOLOGY COMPANY (CHINA)
 1296. NEOGEN
 1297. NeoLab Migge (SRN)
 1298. Neomarkers
 1299. Neoptix
 1300. Nereides (France)
 1301. NESLAB
 1302. Netzsch Gerätebau GmbH, Německo
 1303. Neuberger
 1304. New Brunswick Scientific
 1305. New England Biolabs
 1306. NICKEL-ELECTRO
 1307. Nicolet (jen pro SR)
 1308. NICOLET INSTRUMENT
 1309. Nihon Kohden, Japonsko
 1310. NICHIRYO
 1311. NICHIRYO (Japonsko)
 1312. Nikkiso
 1313. NIKON
 1314. NIKON
 1315. NIKON instruments
 1316. Nimblegen
 1317. NIST
 1318. NIST (USA)
 1319. NIST (USA)
 1320. NIST, BCR, LGC
 1321. NIST, BCR, LGC
 1322. Nonlinear Dynamics
 1323. Noor
 1324. Norit
 1325. NORMALAB ANALIS Francie,Belgie
 1326. NorPix
 1327. Northwest
 1328. NOTUS
 1329. Novabiochem
 1330. NOVASINA
 1331. NovaTec Immundiagnostica (DE)
 1332. Novex
 1333. NRCCRM
 1334. NT-MDT
 1335. NUMELAB s.a.r.l. (LEBANON)
 1336. NUNC
 1337. NUNC
 1338. NUNC (Dánsko)
 1339. Nuova Aptaca
 1340. NUPRO
 1341. Nüssle
 1342. Nuve
 1343. NZYtech
 1344. Ocean Optics
 1345. Ocean Optics
 1346. Oerlikon Leybold Vacuum
 1347. OHAUS
 1348. OHAUS
 1349. OHAUS
 1350. OHAUS
 1351. OHAUS
 1352. OHAUS ( USA )
 1353. OI Corporation
 1354. OLDHAM (Francie)
 1355. OMEGA ENG. (USA)
 1356. Omni International, USA
 1357. Omnifit
 1358. OMNILABO
 1359. Operon
 1360. OPERON (Německo)
 1361. Optek
 1362. Optek
 1363. Optical Activity
 1364. Optiglass
 1365. Optimize Technologies
 1366. OPTOLAB
 1367. Orange Scientific
 1368. Orbisphere
 1369. ORGENICS Ltd., Izrael
 1370. Orgentec GmbH
 1371. ORION
 1372. Orion
 1373. ORION
 1374. ORION Diagnostica, Finsko
 1375. ORION DIAGNOSTIKA
 1376. ORION Research ATI
 1377. Orthodyne
 1378. ORTHODYNE
 1379. ORTOALRESA (Španělsko)
 1380. Osram
 1381. OSTEX, USA
 1382. OUTOKUMPU INSTRUMENTS
 1383. Oxford Instrument Nanoscience
 1384. Oxford Instruments
 1385. Oxford Instruments Molecular Biotools
 1386. Oxford Molecular
 1387. Oxford Univ. Press
 1388. PAA laboratories
 1389. PAC Instruments /Herzog, ISL/
 1390. PACIFIC SCIENTECH JSC. (VIETNAM)
 1391. PACIFIC SCIENTIFIC (USA)
 1392. Pall-Gelman
 1393. PALM INSTRUMENTS BV, Holandsko
 1394. Pamas
 1395. PANBIO
 1396. Panreac (Španělsko)
 1397. PARKER FILTRATION and SEPARATION
 1398. Parker Hannifin
 1399. PARKER INSTRUMENTATION
 1400. PARKER PROCESS FILTRATION
 1401. PARR INSTRUMENTS
 1402. PARR Instruments
 1403. Particle Measuring Systems
 1404. PBI
 1405. PBI Dansensor, Dánsko
 1406. PCME
 1407. PEAK
 1408. Peak Scientific
 1409. Pedisystem
 1410. Penta
 1411. PENTA
 1412. Penta
 1413. PEQLAB Biotechnologie
 1414. PerkinElmer Instruments
 1415. PerkinElmer Life Sciences, USA
 1416. Perma Pure
 1417. Perma Pure
 1418. Perten Instruments AB, Švédsko
 1419. PETROTEST
 1420. Pfeuffer
 1421. PFEUFFER GmbH (SRN)
 1422. Phalanx Biotech Group
 1423. Pharmasource Analytical Corporation
 1424. PHARMINGEN
 1425. PHENOMENEX
 1426. Phenomenex
 1427. Phenomenex
 1428. PHILIPS ANALYTICAL
 1429. Phoenix Diagnostics (US)
 1430. Photon Control
 1431. Photovac
 1432. Photron
 1433. Photron
 1434. Piercan , Francie
 1435. Pierce
 1436. Pilodist
 1437. Plastiques Gosselin
 1438. Plastiques Gosselin
 1439. Plastiques Gosselin, Francie
 1440. PMA
 1441. POCH
 1442. POL-EKO APARATURA
 1443. POL-EKO-APARATURA
 1444. POLENA
 1445. Poll-lab (Polsko)
 1446. Polymedco Alidex, USA
 1447. Polymer Laboratories
 1448. POLYSCIENCES
 1449. Polyteknik
 1450. PRAGOPOR
 1451. PRÄZITRONIC
 1452. PRECISA
 1453. PRECISA GRAVIMETRICS AG, Švýcarsko
 1454. Precision System Science
 1455. Precitec Optronik
 1456. PRENART (DK)
 1457. PRESTIGE MEDICAL
 1458. PrinCE
 1459. Prionics, Švýcarsko
 1460. Prior Scientific
 1461. PRIZMA LABORATUAR (TURKEY)
 1462. PRO-BEAM
 1463. Procal
 1464. PROGEN
 1465. Proligo (Genset)
 1466. Promega
 1467. Promochem
 1468. Prova
 1469. Prüfgerätewerk Medingen
 1470. PSAnalytical
 1471. PT. BIOGEN SCIENTIFIC (INDONESIA)
 1472. PTI
 1473. PTL DR. GRABENHORST (Německo)
 1474. PULSAR
 1475. PZO
 1476. Qiagen
 1477. QIAGEN (Německo)
 1478. Q-LAB CORPORATION (USA - Anglie)
 1479. Quadrex Corporation
 1480. QUADROLAB
 1481. QUANTA BIOTECH(Velká Británie)
 1482. Quantachrome Instruments
 1483. Quantel
 1484. Quantron (Německo)
 1485. Quantum Design
 1486. QUANTUM SCIENTIFIC PTY LTD (AUSTRALIA/NEW ZEALAND)
 1487. QUIMIGEN S.L. (SPAIN)
 1488. R + D
 1489. R.M.Young (USA)
 1490. Radiometer Analytical
 1491. Radiometer Medical
 1492. RADWAG
 1493. RADWAG
 1494. RAE
 1495. RAE Systems
 1496. Ratiolab
 1497. Rationel Kornservice, Dánsko
 1498. Raytest
 1499. RBI
 1500. Reagecon Diagnostics Ltd. (Irsko)
 1501. REACH
 1502. Recipe Chemicals + Instruments GmbH
 1503. Reicherter Wolpert Wilson Hardness Group, SRN
 1504. REMION
 1505. Renggli
 1506. Renishaw plc. (Velká Británie)
 1507. Renogen Biolab
 1508. Research-Instruments - Velká Británie
 1509. Restek
 1510. RESTEK
 1511. Retsch
 1512. Retsch
 1513. RETSCH
 1514. Retsch
 1515. Retsch
 1516. Rheodyne
 1517. Rheodyne
 1518. Rheodyne
 1519. Rheotec
 1520. Rheotec
 1521. Rheotest
 1522. Riedel de Haën
 1523. Riedel deHaën
 1524. Rietschle
 1525. Rigaku
 1526. Ritter
 1527. Robbins Scientific
 1528. Rockwell
 1529. Röntgenanalytik messtechnik GMBH
 1530. RŐSSEL MESSTECHNIK (Německo)
 1531. ROSYS-ANTHOS
 1532. Rotem, SRN
 1533. ROTH
 1534. ROTRONIC AG, Švýcarsko
 1535. RSR (GB)
 1536. RTC (SERBIA/MONTENEGRO)
 1537. RTC (USA)
 1538. Rudolph Research
 1539. RUSKINN
 1540. S.C. BIO ZYME S.R.L. (ROMANIA)
 1541. S.D.Fine
 1542. S::CAN
 1543. Saint Gobain
 1544. Salvislab
 1545. Sanofi
 1546. Santa Cruz
 1547. SANYO
 1548. SANYO (Japonsko)
 1549. SARTORIUS
 1550. Sartorius
 1551. SARTORIUS
 1552. SARTORIUS
 1553. Sartorius
 1554. Sartorius
 1555. Saunders
 1556. Savant
 1557. Savant
 1558. SCALAR
 1559. Scientific Instrument Services
 1560. SCIENTIFIC INSTRUMENTS S.A. (EL SALVADOR)
 1561. SCIENTIFIC INSTRUMENTS S.A. (PANAMA)
 1562. Scientific Software Inc.
 1563. Scieplas
 1564. Scie-Plas, Anglie
 1565. Scion Corporation
 1566. SCP Science
 1567. SEISHIN ENTERPRISE
 1568. SEMADENI (Švýcarsko)
 1569. Senn
 1570. SENSLAB
 1571. SENSOQUEST
 1572. SENSORTECHNIK GmbH
 1573. SensoTech
 1574. Sentek
 1575. Sentek
 1576. SENTEK CO.,U.K.
 1577. Sentron
 1578. SeraCare Life Sciences, Inc.
 1579. SERES
 1580. Serva
 1581. SERVA-BOEHRINGER INGELHEIM BIOPRODUCTS
 1582. Servomex
 1583. SETARAM
 1584. SG
 1585. SGE
 1586. SGE
 1587. SGE
 1588. SHANGHAI SANGON BIOLOGICAL (CHINA)
 1589. Shelton
 1590. Sherwin Babbco
 1591. Sherwood Scientific, Anglie
 1592. Showa Denko
 1593. Showa Denko
 1594. Shut
 1595. SCHAFFNER
 1596. Schärfe System
 1597. Scharlab (Španělsko)
 1598. SCHLEICHER&SCHUELL
 1599. SCHLEICHER+SCHUELL
 1600. Schmetz
 1601. Schmidt & Haensch
 1602. SCHMIDT + HAENSCH
 1603. SCHMIDT+HAENSCH
 1604. Schott
 1605. SCHOTT
 1606. Schütt - Labortechnik
 1607. Schwarte Gruppe
 1608. Siemens
 1609. Siemens Healthcare Diagnostics
 1610. Sigma
 1611. Sigma
 1612. SIGMA GmbH, Německo
 1613. SIGMA SCIENTIFIC SERVICES CO. (EGYPT)
 1614. Sigma-Aldrich
 1615. Signal Group
 1616. SIGRAFLEX
 1617. Sigrist
 1618. SILENTIA
 1619. SIMCO
 1620. SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA (BRAZIL)
 1621. SINAR
 1622. Sios
 1623. SI-special instruments GmbH
 1624. Skadi Europe
 1625. SKALAR ANALYTICAL
 1626. SKC
 1627. SKC
 1628. Sklárny Kavalier
 1629. Sklárny Moravia
 1630. SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV
 1631. SMI
 1632. SMI-LabHut
 1633. SMI-LABHUT
 1634. Snijders
 1635. Socomore
 1636. SOCOREX
 1637. SOCOREX
 1638. Soft Imaging System GmbH, Německo
 1639. Softshell BioRad
 1640. Solar TII
 1641. Soligor
 1642. Sony
 1643. Sorenson BioScience
 1644. SORVALL
 1645. SOTAX AG, Švýcarsko
 1646. Spark Holland
 1647. Specim
 1648. SPECTRA TECH
 1649. SPECTRO Analytical Instruments
 1650. SPECTRO Incorporated
 1651. Spectron NPO
 1652. Specx CertiPrep
 1653. Spellmann
 1654. SPI Supplies, USA
 1655. SpiBio, Francie
 1656. Springer
 1657. SPSS Jandel
 1658. SPX Air Treatment (Švýcarsko)
 1659. SPYco
 1660. SRI
 1661. SRI
 1662. Stable Micro Systems, Anglie
 1663. Stalatex
 1664. STANDARD INDUSTRIE (Francie)
 1665. Stange
 1666. Stanhope-Seta
 1667. STATRON
 1668. Statron
 1669. StatSpin, USA
 1670. Steinfurth
 1671. StellarNet
 1672. StemCell, Inc, Canada
 1673. Steraloids
 1674. STERIL
 1675. STERIL (Itálie)
 1676. Sterillium
 1677. Stratagene
 1678. STRECK, USA
 1679. STUART
 1680. Südmo
 1681. Summit
 1682. Supelco
 1683. SUPELCO
 1684. Supelco
 1685. Supelco
 1686. Supelco
 1687. Superarray
 1688. SUS
 1689. SWAGELOK
 1690. SY-LAB (Rakousko)
 1691. SYNBIOSIS
 1692. SYNCROSCOPY
 1693. SYNGENE
 1694. SYSTAG
 1695. Sywa
 1696. T&D
 1697. T&P (Triestram und Partner GmbH)
 1698. TaKaRa
 1699. TAMSON Holandsko
 1700. Tanaka
 1701. Taylor-Wharton-Harsco (USA)
 1702. TCI
 1703. TECAN
 1704. TECAN (Rakousko)
 1705. Tecna (IT)
 1706. TECNIPLAST
 1707. TECNOLAB S.A. (ARGENTINA)
 1708. Tecnologic
 1709. TECO
 1710. TECRA DIAGNOSTICS
 1711. TEDIA
 1712. TEHTNICA (Slovinsko)
 1713. Technosklo
 1714. TECHNOSKLO
 1715. Technosklo
 1716. Technosklo
 1717. Tekmar Teledyne , USA
 1718. TEKTRONIX
 1719. TELEDYNE
 1720. TELEDYNE Analytical Instruments
 1721. Teledyne Instruments Leeman Labs (USA)
 1722. Teledyne Isco
 1723. Teledyne-Tekmar
 1724. Telechem
 1725. TELINJECT (SRN)
 1726. Telstar
 1727. TEPNEL
 1728. TERUMO
 1729. TERUMO (Japonsko)
 1730. Tesa
 1731. Teseq
 1732. TESTO
 1733. TESTO
 1734. Testo AG
 1735. Testo AG, Německo
 1736. Testometric
 1737. TEXVOL
 1738. Texwipe
 1739. TGI
 1740. The Binding Site (UK)
 1741. The Binding Site Ltd.
 1742. THE WORLDWIDE SCIENTIFIC (PAKISTAN)
 1743. THERMO ALKO
 1744. THERMO Electron Corporation
 1745. Thermo Electron Corporation (USA)
 1746. Thermo Elemental (USA)
 1747. Thermo Fisher Scientific Inc.
 1748. Thermo Fisher Scientific, USA
 1749. Thermo Haake
 1750. THERMO NICOLET
 1751. Thermo Optek-ARL
 1752. Thermo Orion
 1753. Thermo Scientific
 1754. Thermo Scientific
 1755. Thermo Scientific - - divize laboratorní techniky
 1756. Thermo Scientific - Barnstead
 1757. Thermo Scientific - Barnstead
 1758. Thermo Scientific - Finnpipette
 1759. Thermo Scientific - Forma
 1760. Thermo Scientific - H+P
 1761. Thermo Scientific - H+P
 1762. Thermo Scientific - Heraeus
 1763. Thermo Scientific - Heto
 1764. Thermo Scientific - Heto-Holten
 1765. Thermo Scientific - Holten
 1766. Thermo Scientific - Jouan
 1767. Thermo Scientific - Jouan
 1768. Thermo Scientific - LabSystems
 1769. Thermo Scientific - Savant
 1770. Thermo Scientific - Savant
 1771. Thermo Scientific - Sorvall
 1772. THERMO SPECTRONIC
 1773. THERMOQUEST
 1774. THERMOSPECTRONIC (USA/Velká Británie)
 1775. Thermotron
 1776. THETA `90
 1777. THETA 90
 1778. THIEMT
 1779. Thomson
 1780. TIEDE
 1781. Timi
 1782. Tinius Olsen
 1783. Tintometer
 1784. Tintometer (SRN)
 1785. TOELLNER
 1786. TOF
 1787. TOF
 1788. Tokyo Boeki, Japonsko
 1789. TOMOS-GROUP
 1790. Tomy Digital Biology
 1791. TosoHaas
 1792. TOXITEST
 1793. TPP
 1794. TRANSDUCTION LABORATORIES
 1795. Transgenomic
 1796. TRC
 1797. TREFF
 1798. TREFF LAB
 1799. TREFFLAB
 1800. TreffLab, Switzerland
 1801. TRESPA TopLabPlus (NL)
 1802. Tripette&Renaud, Francie
 1803. TROVAN (UK)
 1804. TROXLER Elektronics
 1805. TSI
 1806. TSP
 1807. TST MM Group
 1808. TTW
 1809. Turner BioSystems
 1810. Turner Biosystems
 1811. TUTTNAUER
 1812. Tuttnauer
 1813. TUTTNAUER
 1814. Tuttnauer
 1815. TUTTNAUER
 1816. Tuttnauer
 1817. TUTTNAUER
 1818. Tuttnauer
 1819. Tytronics
 1820. U.S. Pharmaceutica
 1821. Ultrafast Systems
 1822. Ultra-Lum
 1823. Ultraviol (Polsko)
 1824. UNICAM
 1825. UNIEQUIP GmbH (Německo)
 1826. UNION Engineering
 1827. Unity Scientific
 1828. Univet
 1829. Upchurch
 1830. Upchurch
 1831. URG (USA)
 1832. v
 1833. Vacuubrand
 1834. VACUUBRAND
 1835. VACUUBRAND
 1836. Vacuubrand
 1837. Vacuubrand
 1838. Vacuum Instrument Corporation
 1839. Vaisala
 1840. Valco Vici
 1841. Van der Heijden
 1842. VANELLUS
 1843. VANELLUS
 1844. Varian Medical Systems
 1845. VARIOMAG
 1846. VBC Genomics, Rakousko
 1847. Vector
 1848. Vegastar
 1849. VELP SCIENTIFICA (Itálie)
 1850. Ventana
 1851. Vernier
 1852. VG Instruments
 1853. VG Microtech, divize Polaron, GB
 1854. VCH
 1855. Vibratome (USA)
 1856. VICAM
 1857. VICAM
 1858. VICI AG
 1859. VICI Jour Research
 1860. Vici-Valco
 1861. VICI-VALCO
 1862. Vickers
 1863. VILBER LOURMAT
 1864. VILBER LOURMAT (Francie)
 1865. Vilber Lourmat, Francie
 1866. VILLA LABECO
 1867. Viogene
 1868. VirCell, S.L., Spain
 1869. Viro-Immun Labor-Diagnostika GmbH
 1870. VISCOTECH
 1871. VISHAY MEASUREMENTS
 1872. Visocolor
 1873. Vitlab
 1874. Vitlab
 1875. VIT-LAB
 1876. VITROLIFE SWEDEN AB - IVF
 1877. VMRD, USA
 1878. VOLAC
 1879. VORTEC
 1880. Vortex
 1881. Vötsch Industrietechnik
 1882. VWR
 1883. VWR
 1884. Vydac
 1885. WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG
 1886. WARD MEDIC LTD., PART (THAILAND)
 1887. WARING
 1888. Wavefunction
 1889. WEALTEC (Taiwan)
 1890. Weatherometer
 1891. Weiss Gallenkamp (Velká Británie)
 1892. WEISS GALLENKAMP LIMITED, Anglie
 1893. WEISS Umwelttechnik GmbH, SRN
 1894. Weiss-Gallenkamp
 1895. Wellington Laboratories
 1896. Werner
 1897. WHATMAN
 1898. Whatman
 1899. WHATMAN
 1900. WHATMAN
 1901. Whatman
 1902. WHATMAN
 1903. Whatman England
 1904. WHATMAN-FILTRAK
 1905. WHITEY
 1906. Wieslab (SE)
 1907. WIKA
 1908. Wilks Enterprise
 1909. WINDAUS
 1910. Wipak Medical
 1911. Wisd
 1912. WLD-TEC
 1913. WLD-Tec, Německo
 1914. Womed
 1915. WTB Binder
 1916. WTW
 1917. WTW
 1918. WTW
 1919. WTW
 1920. WTW
 1921. WTW
 1922. WTW
 1923. WTW
 1924. WTW
 1925. WTW
 1926. WTW
 1927. WTW (SRN)
 1928. WTW GmbH (Německo)
 1929. WTW, Německo
 1930. Xenotest
 1931. XION, Německo
 1932. XOS
 1933. X-Rite Inc.
 1934. YaBa (GB)
 1935. YMC
 1936. YUKON
 1937. ZEISS
 1938. ZELTEX
 1939. ZEMATRA Holandsko
 1940. Zeus Scietific (US)
 1941. Zeutec Opto-Elektronic GmbH
 1942. ZIRBUS
 1943. ZirChrom
 1944. ZPA Brno
 1945. Zygo
 1946. ZYMARK (součást fy.Caliper)
 1947. ZYMO RESEARCH

Rubriky:

 1. Astronomie
 2. Automatizace - vybavení
 3. Automatizace - vývoj, projekce, dodávky kompletních celků
 4. Bezpečnost (jedy, trhaviny, nebezpečí v práci) - služby
 5. Bezpečnost (jedy, trhaviny, nebezpečí v práci) - vybavení
 6. Biochemie (enzymy, fermenty, toxikologie aj.) - služby
 7. Biochemie (enzymy, fermenty, toxikologie aj.) - vybavení
 8. Biologie - mikrobiologie (bakterie apod.) - služby
 9. Biologie - mikrobiologie (bakterie apod.) - vybavení
 10. Biologie - molekulární (DNA, genetika apod.) - služby
 11. Biologie - molekulární (DNA, genetika apod.) - vybavení
 12. Biologie (entomologie, zvířata apod.) - služby
 13. Biologie (entomologie, zvířata apod.) - vybavení
 14. Certifikace, zkušebnictví, kalibrace - služby
 15. Defektoskopie - služby
 16. Defektoskopie - vybavení
 17. Doprava - poskytování služeb (transport něčeho)
 18. Doprava - výzkum a vývoj (např. automobily)
 19. Ekologie (rozbory vod, půd aj.)
 20. Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - dodávky komponent (čističky, separátory, sběrné boxy)
 21. Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - projektování technologických celků
 22. Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - sběr nebezpečného odpadu
 23. Elektrotechnika - dodávky komponent
 24. Elektrotechnika - projektování technologických celků
 25. Fyzika a matematika obecná
 26. Chemie - anorganická (běžná) - výzkum, vývoj a služby (např. analýzy)
 27. Chemie - organická (běžná) - výzkum, vývoj a služby (např. analýzy)
 28. Chemie - polymery (běžná) - výzkum, vývoj a služby (např. analýzy)
 29. Chemie -dodávky chemikálií a potřeb
 30. Chemie -nanotechnologie a speciální - výzkum, vývoj a služby (např. analýzy)
 31. Informace pro laboratoře (věstníky, novinky, přehledy...)
 32. Informatika - výzkum, vývoj a služby
 33. Laboratorní přístroje - různé - dodávky přístrojů, potřeb a vybavení
 34. Laboratorní přístroje - vývoj a zakázková výroba
 35. Laboratoře - dodávky armatur (skleněná, plastová, kovová…)
 36. Laboratoře - základní vybavení - dodávky (nábytek, digestoře, armatury aj.)
 37. Nukleární/radiace - vybavení
 38. Nukleární/radiace - výzkum, vývoj a služby
 39. Optika - vybavení
 40. Optika - výzkum, vývoj a služby (např. analýzy, měření, posudky)
 41. Paliva a zdroje energií - služby
 42. Paliva a zdroje energií (uhlí, vodík, světlo aj.) - vybavení
 43. Plyny - generování, zpracování, rozvody
 44. Potravinářství a zemědělství - většinou služby (analýzy nezávadnosti, obsahu cizorodých látek aj.)
 45. Stavebnictví - většinou služby (analýzy mechanických a chemických vlastností aj.)
 46. Strojírenství - služby
 47. Strojírenství - vybavení
 48. Tlaková zařízení (autoklávy, přetlakové komory) - dodávky
 49. Veterina - dodávky komponent, zvířat, včetně služeb (testování atd.)
 50. Zdravotnictví - služby
 51. Zdravotnictví - vybavení
 52. Zdravotnictví - výzkum a vývoj (v nejrůznějších oblastech - imunologie, genetika, cytologie atd.)
 53. Analýzy - služby
 54. Analýzy - vybavení
 55. Data - sběr a analýza - dodávky snímačů, senzorů, vyhodnocovacích jednotek, limitních hlásičů aj.
 56. Elektroforéza - služby
 57. Elektroforéza - vybavení
 58. Filtrace
 59. Chromatografie - služby
 60. Chromatografie - vybavení
 61. Kurzy, semináře, kongresy - zajištění
 62. Mechanika jemná - vývoj, konstrukce a opravy
 63. Měřicí přístroje - servis
 64. Měřicí přístroje - vybavení
 65. Mikroskopie - služby
 66. Mikroskopie - vybavení
 67. Obaly a nádoby - dodávky
 68. Polarografie - obecně dodávky zařízení i služby (vyhodnocení vzorků)
 69. Refraktometrie - obecně dodávky zařízení i služby (vyhodnocení vzorků)
 70. Rentgenová technika - služby
 71. Rentgenová technika - vybavení
 72. Software - dodávky a vývoj (obvykle na vyhodnocení měřených veličin, ale i na ovládání zařízení)
 73. Spektrometrie - služby
 74. Spektrometrie - vybavení
 75. Sterilizace - dodávky přístrojů, potřeb a spotřebního materiálu
 76. Tenké vrstvy/povrchy - výzkumné a vývojové práce včteně zakázek speciálního charakteru
 77. Tepelná zařízení - dodávky vybavení (teploměry, termostaty, pece aj.)
 78. Termální analýza - služby
 79. Termální analýza - vybavení
 80. Titrace - dodávky komponent a spotřebního materiálu
 81. Vakuová zařízení - dodávky komponent a spotřebního materiálu (těsnění, trubky, pumpy, měřidla aj.)
 82. Vážení, váhy - vybavení
 83. Viskozimetrie - služby
 84. Viskozimetrie - vybavení
 85. Výzkumné prostory - pronájem, zajištění budov, místností
 86. Vzorky - služby
 87. Vzorky - vybavení
 88. Armatury speciální (platina, speciální sklo…)
 89. Drahé kovy
 90. Kryogenní technika
 91. Mikrovlnná
 92. Referenční materiály
 93. Síta
 94. Supravodivost
 95. Ultrazvuk
 96. Ventily
 97. xOstatní (nezařaditelné)