Výpočet roztoku látky v kapalině:
(výpočet koncentrace ze znalosti vstupních složek nebo naopak,
výpočet množství složek pro dosažení požadované koncentrace)

(k dispozici je také výpočet míchání roztoků různých koncentrací)

Tato stránka již nefunguje. Pro výpočet použijte novou stránku koncentrace.php?offline=ano

 

 

Látka
koncentrace látky: % hmot. ve vodě
( )
množství:
Kapalina
( )
množství:
Výsledný roztok:   
množství:
hmotnostní koncentrace: g/l
hmotnostní procento: %
objemová koncentrace: %
molární koncentrace: mol/l
Postup:
1. Vyberte druh látky a kapaliny z rozbalovacích menu
2. Zadejte požadované hodnoty do dvou libovolných polí:
      · množství látky
      · množství kapaliny
      · množství výsledného roztoku
      · požadovanou koncentraci (jakýkoliv typ)
3. Stiskněte tlačítko Vypočítat