Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   15.3.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Analytical Chemist
  20.3.2018 Webinar: Avoid FDA Warning Letters and Potential Jail Time – Why Electronic Data Integrity Is Imperative To Your Business
  20.3.2018 - 23.3.2018 Amper
  29.3.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
  5.4.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
Reklama
EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11   Hradec Králové    

Tel.: 495 218 875, 495 211 579
Fax: 495 217 499
E-mail: empla@empla.cz
WWW: http://www.empla.cz/
EMPLA spol. s r. o. byla založena v roce 1991 a zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví. Společnost vlastní moderně vybavené Ekologické laboratoře č. 1110, akreditované národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
V rámci zkvalitnění a rozšíření ekologických služeb byly veškeré odborné činnosti společnosti EMPLA spol. s r. o. od 1. 6. 2009 převedeny na novou společnost EMPLA AG spol. s r. o., která poskytuje služby v ochraně životního prostředí v plném rozsahu.
Pořádání odborných seminářů a kurzů zajišťuje nadále společnost EMPLA spol. s r. o.

Poskytujeme komplexní služby v ochraně životního prostředí:
- autorizované měření emisí, měření imisí a pachových látek
- ekotoxikologické testování chemických látek a chemických přípravků Reach
- posudky v oblasti analýzy znečištění ovzduší (rozptylové studie, odborné posudky)
měření hluku, měření vibrací, hlukové studie, protihlukové opatření, měření faktorů pracovního prostředí
- rozbory, odběry a analýzy vod a potravin
- rozbory krmiv a rozbory hnojiv
- rozbory zemin, sedimentů, odpadů a pevných materiálů
- hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ekotoxikologické testování výluhů
- zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC)
- studie posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), hodnocení zdravotních rizik
- projektování, výroba a realizace ČOV a úpraven vod
- školící a vzdělávací semináře, rekvalifikační kurzy
- poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a zaměřené obecně na životní prostředí

Společnost patří ve svém oboru ochrana životního prostředí , v poskytování služeb, k předním pracovištím nejen v České republice, ale daří se jí získávat dobré odborné renomé i ve státech EU a zámoří. Je jedinou společností v České republice, která poskytuje ekologické služby v tak komplexním rozsahu. Životní prostředí a jeho ochrana jsou pro nás prvořadé.

  Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

  • REACH

  Zařazení do rubrik:

  Oblasti působení

  • Ekologie (rozbory vod, půd aj.)
  • Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - dodávky komponent (čističky, separátory, sběrné boxy)
  • Potravinářství a zemědělství - většinou služby (analýzy nezávadnosti, obsahu cizorodých látek aj.)
  Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama