Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   1.3.2018 - 31.12.2018 Webináře laboratorních technologií na přání
  20.3.2018 Webinar: Avoid FDA Warning Letters and Potential Jail Time – Why Electronic Data Integrity Is Imperative To Your Business
  20.3.2018 - 23.3.2018 Amper
  29.3.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
  5.4.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
Reklama
Pivovarský ústav Praha Výzkumné laboratoře Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s.
Lípová 15
120 44   PRAHA 2    

Tel.: 224 922 111, 224 917 555, centrála 224 915 384
Fax: 224 915 391, 224 920 618
E-mail: honigova@beerresearch.cz
WWW: http://www.beerresearch.cz
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
PIVOVARSKÝ ÚSTAV - PRAHA
120 44 Praha 2, Lípová 15
tel. 224 915 384 (centrála), fax 224 920 618
Ústav je oprávněn Ministerstvem spravedlnosti ČR pro znaleckou činnost

Analytické zkušební laboratoře Pivovarského ústavu (AZL– PÚ) v Praze jsou vybaveny špičkovou přístrojovou technikou. Provádějí kontrolu kvality pivovarských surovin, meziproduktů, hotového piva, nealkoholických nápojů i dalších potravin a materiálů podle konkrétních požadavků. Kontrolují dodržení limitů na obsah cizorodých látek, kontaminantů, aditiv a konzervačních látek podle platných předpisů ČR (např. podle zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění, pozdějších úprav a příslušných prováděcích vyhlášek), příp. požadavků zahraničního obchodního partnera.
Rozbory prováděné AZL – PÚ Praha jsou uznávány kontrolními i hygienickými orgány ČR i v zahraničí, přičemž výsledky jsou samozřejmě sdělovány výhradně zadavateli. VÚPS, a.s., je zmocněn k vydávání protokolů o zkoušce vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.
AZL – PÚ Praha je akreditována národním akreditačním orgánem Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., č. reg. 1309. Předmětem akreditace je stanovení základních kvalitativních parametrů a obsahu cizorodých látek ve sladu, pivu a dalších výrobcích.
AZL – PÚ Praha provádí na zakázku specializovaný výzkum jak v oblasti analýzy cizorodých látek a senzoricky aktivních látek, tak v oblasti vývoje, příp. modifikace analytických metod.

Nabízíme Vám provedení těchto analýz:
· rozbory v rozsahu požadavků plynoucích ze zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ve znění platných prováděcích vyhlášek;
· základní rozbory ječmenů, sladů, chmele, vody, mladiny, piva (včetně rozborů pro export - např. pro Itálii, Rusko–GOST atd.);
· stanovení NDMA a ostatních těkavých N–nitrosaminů a celkových N-nitrososloučenin (ATNC);
· stanovení těžkých kovů (Cu, Zn, Mn, Fe, Pb, Cd, Ni, As, Hg apod.);
· stanovení dusičnanů a dusitanů;
· stanovení organických kyselin ( kyselina sorbová, benzoová, askorbová);
· stanovení chininu, kofeinu, sacharinu;
· stanovení alifatických chlorovaných uhlovodíků;
· stanovení polycyklických aromatických sloučenin (PAH) ve vodě a pivu;
· stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vodě a pivu;
· stanovení alfa–, beta–, iso-alfa– hořkých kyselin a konduktometrické hodnoty ve chmelu;
· stanovení senzoricky aktivních látek – diacetylu a dalších ketonů a aldehydů, esterů, vyšších alkoholů, mastných kyselin, aminokyselin, furfuralu; oxidu siřičitého a celé další řa-dy látek podle dohody.

Podrobné informace poskytne :
Ing. Vladimír Kellner, CSc., vedoucí AZL - PÚ Praha, Lípová 15, 120 44 Praha 2,
(tel. 224 922 111 nebo 224 917 555; fax 224 915 391 nebo 224 920 618, e-mail: kellner@beerresearch.cz)
příp. Ing. P. Čejka, CSc. (manažer jakosti AZL) nebo Ing. J. Čulík, CSc. (techn. ved. AZL)
www.beerresearch.cz

Je možné se rovněž s dotazy nebo objednávkami obrátit na sekretariát AZL - PÚ Praha:
(tel. 224 922 111; fax 224 915 391 nebo e-mail: sekret.azl@beerresearch.cz

Obraťte se na nás s důvěrou, jsme tady pro Vás

  Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

   -

   Zařazení do rubrik:

   Oblasti působení

   • Ekologie (rozbory vod, půd aj.)
   • Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - dodávky komponent (čističky, separátory, sběrné boxy)
   • Potravinářství a zemědělství - většinou služby (analýzy nezávadnosti, obsahu cizorodých látek aj.)

   Metody a procesy, měření

   • Analýzy - služby
   Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama