Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   15.3.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Analytical Chemist
  20.3.2018 Webinar: Avoid FDA Warning Letters and Potential Jail Time – Why Electronic Data Integrity Is Imperative To Your Business
  20.3.2018 - 23.3.2018 Amper
  29.3.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
  5.4.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
Reklama
Laboratoř environmentální chemie a analýz půd Ústav pro životní prostředí
Benátská 2
128 01   Praha 2    

Tel.: 22195 1901
Fax:
E-mail: uzp@natur.cuni.cz
WWW: http://https://www.natur.cuni.cz
LECHAP se skládá ze tří pracovišť: Laboratoř environmentální chemie, Laboratoř instrumentální analýzy a Půdní laboratoř. LECHAP slouží jak pregraduálním, tak postgraduálním studentům k realizaci jejich závěrečných prací a současně k výuce některých předmětů (např. Praktikum z environmentální chemie).

Analýzy a přístrojové vybavení LECHAPu

Dílčí laboratoře jsou dobře vybavené pro zpracování vzorků různého charakteru, především však půdy a biomasy:

vážení (vč. Vážení na mikrováhách Metler Toledo MX5), třepání, filtrace, titrace, inkubace, sonikace, extrakce apod.
Sušení v sušárně, lyofilizování, sušení v proudu dusíku nebo rotační vakuovou odparkou
mikrovlnné rozklady a rozklady v topných hnízdech
mineralizace půdních a rostlinných vzorků v mineralizačním bloku (MB 64 RTK)
homogenizace a mletí půd, rostlinné biomasy (oscilační kulový mlýn Retsch MM 400)

Využíváme následující instrumentaci:

absorpční spektrofotometr Genesys 10, Thermo Scientific
destičkový absorpční a fluorescenční spektrofotometr Infinite M200 Pro, Tecan
kombinovaný kapalinový a iontový chromatograf Dionex ICS 5000+, Thermo Scientific
plynový chromatograf Hewlett Packard 5890 Series II
jednoúčelový atomový absorpční spektrofotometr pro stanovení rtuti AMA 254, Altec
atomový absorpční spektrofotometr Perkin Elmer 306
TOC/TN analyzátor Formacs, Skalar
elementární CHN analyzátor EA 1108, Carlo Erba Instruments

Běžně provádíme tyto analýzy:

pH a vodivost
sušina ve vzorku
organická hmota žíháním pomocí pece MLW, Electro
bazální respirace půdy titrací či plynovým chromatografem HP 5890
celkový fosfor v mineralizátu a dostupný fosfor podle Mehlicha III spektrofotometricky
stanovení dusíku a fosforu ve vodných výluzích půd, potenciální nitrifikace spektrofotometricky
výměnné bazické kationty (Na, K, Mg, Ca) pomocí iontového chromatografu Dionex ICS 5000
extrakce mastných kyselin (PLFA, NLFA) a ergosterolu z buněčných membrán mikroorganismů
stanovení ergosterolu pomocí kapalinového chromatografu Dionex ICS 5000
stanovení metylesterů mastných kyselin (PLFA, NLFA) pomocí plynového chromatografu Varian s hmotnostní detekcí Finnigan Mat Magnum
stanovení rtuti v pevných a kapalných vzorcích (půda, vlasy, voda)
stanovení uhlíku a dusíku v organických a anorganických vzorcích (sušina půdy, opadu, rostlin, živočichů) pomocí EA 1108
hot-water extractable carbon pomocí TC/TOC
stanovení uhlíku mikrobiální biomasy

  Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

   -

   Zařazení do rubrik:

   Oblasti působení

   • Biochemie (enzymy, fermenty, toxikologie aj.) - služby
   • Ekologie (rozbory vod, půd aj.)
   Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama