Česká chromatografická škola
Trávnice 169
511 01   Turnov    

Tel.:
Fax:
E-mail: info@ceskachromatografickaskola.cz
WWW: http://www.ceskachromatografickaskola.cz

Občanské sdružení Česká chromatografická škola

Občanské sdružení Česká chromatografická škola je dobrovolným sdružením občanů, v němž se sdružují příznivci a uživatelé analytické chemie a bylo založeno ke dni 03.11. 2008 v Praze.

 


 

Cíle sdružení:

  1. propagace, šíření a podpora analytické chemie formou celoživotního vzdělávání, což je hlavním cílem sdružení
  2. vytvářet široké možnosti zapojení zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména pak mládeže, do oblasti činností sdružení
  3. propagace a popularizace moderních analytických metod pro nejširší odbornou veřejnost, s důrazem na mládež
  4. hledání nových aplikačních možností analytické chemie
  5. vytváření materiálních a tréninkových podmínek pro plánovanou činnost
  6. vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů
  7. vedení svých členů a ostatních účastníků ve sdružení k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel a zprostředkování jejich široké informovanost v oblasti analytické chemie a vědy vůbec
  8. hájení zájmů členů sdružení uvnitř i navenek, spolupráce s místními orgány, se státními organizacemi /např. ministerstva, grantové agentury apod./ i jednotlivci za tímto účelem a napomáhání rozvoji vědy v České republice dalšími formami své činnosti


Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

-

Zařazení do rubrik:

Metody a procesy, měření