Scienceworld       VEDA.CZ       AVO       SCIRESCO       Akademon.cz       Chemagazín       Eurochem       Osel       Gate2Biotech       Vesmír TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168, www.volny.cz/ats-cz,, předváděcí přístroje z...
Kalendář : 7.10.15: Webinar - The Progress Challenge: Working and Winning in a World of Change
Reklama
Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.
Branišovská 1160/31
370 01   České Budějovice    

Tel.: 387 771 111
Fax: 385 310 338
E-mail: bc@bc.cas.cz
WWW: http://www.bc.cas.cz
Biologické centrum AV ČR bylo vytvořeno usnesením XXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 15. 12. 2005. Tímto usnesením bylo s účinností od 1. 1. 2006 sloučeno pět českobudějovických vědeckých ústavů AV ČR se Společnou technicko-hospodářskou správou biologických pracovišť AV ČR, a současně došlo ke změně názvu na Biologické centrum AV ČR.

K 1. 1. 2007 se Biologické centrum AV ČR stalo veřejnou výzkumnou institucí.

Biologické centrum AV ČR má tyto organizační součásti:

* Entomologický ústav
* Hydrobiologický ústav
* Parazitologický ústav
* Ústav molekulární biologie rostlin
* Ústav půdní biologie
* Technicko-hospodářská správa

Součástí aktivit vědeckých pracovníků Biologického centra je pedagogická činnost. Ústavy AV ČR stály při vzniku Jihočeské univerzity, významně se podílely na vytváření jejího profilu a nadále s ní úzce spolupracují ve vědě a výzkumu, výchově studentů i rozvoji společného areálu. Laboratoře Biologického centra zajišťují vědeckou výchovu téměř stovky doktorandů Přírodovědecké fakulty JU

Ústavy vytvářející Biologické centrum mají dobrou mezinárodní reputaci, jsou v povědomí odborné veřejnosti celého světa. Pro potřeby celosvětové vědecké komunity vycházejí časopisy European Journal of Entomology a Folia Parasitologica. Každoročně se v Českých Budějovicích rovněž pořádá několik mezinárodních vědeckých setkání se stovkami účastníků.

  Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

   -

   Zařazení do rubrik:

   Oblasti působení

   • Biologie - mikrobiologie (bakterie apod.) - služby
   • Biologie - molekulární (DNA, genetika apod.) - služby
   • Zdravotnictví - služby

   Metody a procesy, měření

   • Analýzy - služby
   Hledání:
    
   (fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

   Doporučujeme články:

   Aktuální akce   (více v kalendáři akcí):
   • 5.10.2015 - 8.10.2015 INDC 2015
     
   • 7.10.2015 Webinar - The Progress Challenge: Working and Winning in a World of Change
     
   • 8.10.2015 - 10.10.2015 Pragodent
     
   • 15.10.2015 Webinar: Techniques in Forensic Science
     
   • 29.10.2015 Webinar: BSCs – Innovations in Worker Safety and Material Protection
     

   Reklama

   Reklama