Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i.
Branišovská 1160/31
370 01   České Budějovice    

Tel.: 387 771 111
Fax: 385 310 338
E-mail: bc@bc.cas.cz
WWW: http://www.bc.cas.cz
Biologické centrum AV ČR bylo vytvořeno usnesením XXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 15. 12. 2005. Tímto usnesením bylo s účinností od 1. 1. 2006 sloučeno pět českobudějovických vědeckých ústavů AV ČR se Společnou technicko-hospodářskou správou biologických pracovišť AV ČR, a současně došlo ke změně názvu na Biologické centrum AV ČR.

K 1. 1. 2007 se Biologické centrum AV ČR stalo veřejnou výzkumnou institucí.

Biologické centrum AV ČR má tyto organizační součásti:

* Entomologický ústav
* Hydrobiologický ústav
* Parazitologický ústav
* Ústav molekulární biologie rostlin
* Ústav půdní biologie
* Technicko-hospodářská správa

Součástí aktivit vědeckých pracovníků Biologického centra je pedagogická činnost. Ústavy AV ČR stály při vzniku Jihočeské univerzity, významně se podílely na vytváření jejího profilu a nadále s ní úzce spolupracují ve vědě a výzkumu, výchově studentů i rozvoji společného areálu. Laboratoře Biologického centra zajišťují vědeckou výchovu téměř stovky doktorandů Přírodovědecké fakulty JU

Ústavy vytvářející Biologické centrum mají dobrou mezinárodní reputaci, jsou v povědomí odborné veřejnosti celého světa. Pro potřeby celosvětové vědecké komunity vycházejí časopisy European Journal of Entomology a Folia Parasitologica. Každoročně se v Českých Budějovicích rovněž pořádá několik mezinárodních vědeckých setkání se stovkami účastníků.

Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

-

Zařazení do rubrik:

Oblasti působení

Metody a procesy, měření