Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   1.3.2018 - 31.12.2020 Webináře laboratorních technologií na přání
  20.3.2018 Webinar: Avoid FDA Warning Letters and Potential Jail Time – Why Electronic Data Integrity Is Imperative To Your Business
  20.3.2018 - 23.3.2018 Amper
  29.3.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
  5.4.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
Reklama
INSET, spol. s r.o.
Sadská 603/10
198 00   Praha-Hloubětín    

Tel.: +420 281 865 600
Fax: 281 865 603
E-mail: info@inset.cz
WWW: http://www.inset.cz
INSET s.r.o. byla zalozˇena v roce 1991 a vzˇdy soustrˇedila sve´ u´sili´ na oblast distribuce, vy´roby a vy´voje vy´robku° na jedno pouzˇiti´ pro le´karˇske´ obory, zejme´na: spirometrie, elektrokardiografie, ultrasonografie, klinicka´ chemie, hematologie, mikrobiologie a bakteriologie, a jeji´m ci´lem je maxima´lni´ spokojenost za´kazni´ku°. INSET s.r.o. je prvni´ cˇeskou soukromou spolecˇnosti´, ktera´ doda´va´ papi´rove´ i plastove´ vy´robky na jedno pouzˇiti´ pro verˇejne´ i soukrome´ nemocnice, pru°mysl a vy´zkumne´ laboratorˇe. Od te´ doby se spolecˇnost stala li´drem na trhu v Cˇeske´ republice a dosa´hla v te´to zemi vy´znamny´ch u´speˇchu°. Nasˇe obchodni´ oddeˇleni´, vy´roba a sklad se nacha´zeji´ v hlavni´m meˇsteˇ CˇR - Praze. Prodej a distribuce v CˇR a neˇktery´ch sousedni´ch zemi´ch jsou prova´deˇny prˇi´mo nebo prostrˇednictvi´m kvalifikovany´ch distributoru°.

  Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

   -

   Zařazení do rubrik:

   Oblasti působení

   • Biochemie (enzymy, fermenty, toxikologie aj.) - vybavení
   • Biologie - mikrobiologie (bakterie apod.) - služby
   • Biologie - mikrobiologie (bakterie apod.) - vybavení
   • Biologie - molekulární (DNA, genetika apod.) - vybavení
   • Chemie -dodávky chemikálií a potřeb
   • Laboratorní přístroje - vývoj a zakázková výroba
   • Laboratoře - dodávky armatur (skleněná, plastová, kovová…)
   • Optika - vybavení
   • Tlaková zařízení (autoklávy, přetlakové komory) - dodávky
   • Zdravotnictví - vybavení

   Metody a procesy, měření

   • Mikroskopie - služby
   • Obaly a nádoby - dodávky
   • Titrace - dodávky komponent a spotřebního materiálu
   • Vzorky - služby
   Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama

   Reklama