Scienceworld       VEDA.CZ       AVO       SCIRESCO       Akademon.cz       Chemagazín       Eurochem       Osel       Gate2Biotech       Vesmír TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168, www.volny.cz/ats-cz,, předváděcí přístroje z...
Kalendář : 15.10.15: Webinar: Techniques in Forensic Science, webinar, Recently, advances in...
Reklama
RMI s.r.o.
Pernštýnská 116
533 41   Lázně Bohdaneč    

Tel.: 466 921 885, 466 921 404
Fax: 466 921 885, 466 921 404
E-mail: sale@rmi.cz
WWW: http://www.rmi.cz
Dodávky, instalace, aplikační a metodická podpora, záruční a pozáruční servis laboratorní přístrojové techniky firem: AHURA, Air Sense, BERGHOF Products + Instruments, Carbolite, CETAC, Claisse, CPI International, Elvatech, DURATEC, GBC Scientific Equipment, Glass Expansion,HWL Instruments, HYSITRON, Lambda Solutions, LUMEX, Lightpath Optical (UK), Lynceé Tec, MLE, NT-MDT, MAASSEN, Photron, SCP Science, SG, Solar TII, Ppecx Certiprep, Spectron NPO, StellarNet,Van der Heijden, Wilks Enterprise, Zeutec.

- UV-VIS, AA spektrometry, ICP-OES a ICP-oTOFMS spektrometry, HPLC (GBC)
- vlnově-disperzní XRF spektrometry (Spectroscan)
- energiově-disperzní XRF spektrometry (ElvaX)
- kompletní sortiment SPM (Scaning Prope Microscopy) - AFM, STM, SNOM (NT-MDT)
- kompletní sortiment hrotů, kalibračních mřížek a testovacích vzorků pro SPM (NT-MDT, Nano and More)
- aktivní antivibrační stoly a systémy (HWL Instruments)
- nanoindentace (Hysitron)
- kombinace SPM a Ramanova konfokálního mikroskopu, TERS (NT-MDT)
- nanolaboratoře (NT-MDT)
- 3D digitální holografické mikroskopy (Lynceé Tec)
- monochromátory, spektrografy, optické členy (Solar TII)
- lasery, laditelné lasery, COPO, OPO (Solar TII)
- Ramanovy konfokální mikroskopy Nanofinder (Solar TII)
- přenosné Ramanovy spektrometry (Ahura)
- procesní disperzní Ramanovy spektrometry (Lambda Solutions)
- laboratorní disperzní Ramanovy spektrometry (Lambda Solutions)
- Ramanovy mikroskopy (Lambda Solutions)
- LIBS spektrometry (Solar TII)
- terenní analýza nebezpečných látek, výbušnin, drog, plynných a těkavých nebezpečných látek (Ahura, Air Sense)
- mobilní a rychlá pozitiovní identifikace látek ve farmaceutickém a chemickém průmyslu (Ahura True Scan)
- mikrovlnné tlakové rozkladné systémy (až 190 barů a 300 °C) (Berghof)
- zařízení pro vysokotlaké (200 bar) rozklady vzorků o objemu 10 - 250 ml (Berghof)
- vysokotlaké laboratorní reaktory a autoklávy do objemu 4 litrů (Berghof)
- automatické tavení vzorků pro XRF a ICP OES (Claisse)
- analyzátory pro stanovení Hg v ovzduší, kapalných a pevných vzorcích (Lumex)
- citlivé kompaktní fluorescenční spektrometry a spektrofluorimetry Fluorat (Lumex)
- ON-Line analyzátory ropných látek a tvrdosti vody (Lumex)
- FIA analyzátory (MLE)
- cenově dostupné FTIR a FTNIR spektrometry InfraLUM (Lumex)
- FTNIR analyzátory obilí, krmných směsí, řepky (Lumex)
- systémy kapilární elektroforézy s vysokou citlivostí a stabilitou CAPEL (Lumex)
- VFA IR spektrometry - robustní a kompaktní IR spektrometry pro průmyslové, mobilní a výukové aplikace
- komplexní řešení dodávek deionizované a ultračisté vody pro laboratoře (SG)
- topné desky, zařízení pro otevřenou mineralizaci a Kjeldahlizaci (SCP)
- kryogenní mlýny, klasické mlýny, lisování vzorků (Specx CertiPrep)
- recirkulační chladící jednotky všech výkonů (Van der Heijden)
- chladící recirkulační jednotky pro AA spektrometry (RMI)
- zařízení pro elektr. ohřev křem. trubice pro atomizaci hydridů pro AAS (RMI)
- zařízení pro termic. test. uhlí (dilatace, plasticita) a skla dle ISO a ASTM (RMI)
- sušárny, pece všech typů, včetně vakuových, rotačních a vysokoteplotních (Carbolite)
- kompaktní IR analyzátory INFRACAL pro stanovení ropných látek (NEL)
- zařízení pro podvarovou destilaci kyselin a vody (v teflonu nebo křemeni)
- deuteriové výbojky pro UV-VIS a DAD detektory (HPLC, CE) a spektrometry
- elektronové násobiče pro většinu hnotnostních spektrometrů
- křemenné a skleněné kyvety pro UV-VIS a IČ spektrometry
- spotřební materiál pro AAS (HCL výbojky, SuperLamp, gr. kyvety, D2 výbojky, modif. matrice, ionizační pufry a vytěsňovací činidla)
- spotřební materiál pro ICP-OES a ICP-MS spektrometry (zmlžovače, mlžné komory, plazmové hlavice, hadičky do peristalt. pump,
zařízení na čištění zmlžovačů (nebulizer) ELUO, zvlhčovače argonu, kónusy a elektronové násobiče pro ICP MS spektrometry)
- spotřební materiál (fólie, vzorkovnice) pro XRF spektrometry
- jednoprvkové a multiprvkové (směsné) certifikované standardní roztoky pro AA, ICP-OES a ICP-MS spektrometry,
standardy síry v olejích, naftě, kerosinu a top. oleji pro XRF spektrometry, certifikované referenční materiály

  Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

  • Ahura Scientific Inc.   - Výhradní zastoupení
  • Air Sense   - Výhradní zastoupení
  • BERGHOF Products + Instruments   - Výhradní zastoupení
  • Carbolite   - Výhradní zastoupení
  • CETAC   - Autorizovaný distributor
  • Claisse   - Výhradní zastoupení
  • CPI International   - Výhradní zastoupení
  • DURATEC   - Autorizovaný distributor
  • Elvatech   - Výhradní zastoupení
  • GBC Scientific Equipment   - Výhradní zastoupení
  • Glass Expansion   - Autorizovaný distributor
  • HWL Instruments   - Výhradní zastoupení
  • HYSITRON   - Výhradní zastoupení
  • Lambda Solutions   - Výhradní zastoupení
  • Lightpath Optical (UK)   - Autorizovaný distributor
  • LUMEX   - Výhradní zastoupení
  • Lynceé Tec   - Výhradní zastoupení
  • MAASSEN   - Autorizovaný distributor
  • MLE   - Výhradní zastoupení
  • Nano and More   - Výhradní zastoupení
  • NT-MDT   - Výhradní zastoupení
  • Photron   - Výhradní zastoupení
  • SCP Science   - Výhradní zastoupení
  • SG   - Výhradní zastoupení
  • Solar TII   - Výhradní zastoupení
  • Spectron NPO   - Výhradní zastoupení
  • Specx CertiPrep   - Výhradní zastoupení
  • StellarNet   - Výhradní zastoupení
  • Van der Heijden   - Výhradní zastoupení
  • Wilks Enterprise   - Výhradní zastoupení
  • Zeutec Opto-Elektronic GmbH   - Výhradní zastoupení

  Zařazení do rubrik:

  Oblasti působení

  • Biochemie (enzymy, fermenty, toxikologie aj.) - služby
  • Certifikace, zkušebnictví, kalibrace - služby
  • Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - dodávky komponent (čističky, separátory, sběrné boxy)

  Metody a procesy, měření

  • Elektroforéza - služby
  • Elektroforéza - vybavení
  • Měřicí přístroje - servis
  • Mikroskopie - vybavení
  • Termální analýza - služby
  • Termální analýza - vybavení
  • Vakuová zařízení - dodávky komponent a spotřebního materiálu (těsnění, trubky, pumpy, měřidla aj.)
  • Vzorky - služby

  Ostatní/Speciální

  • Kryogenní technika
  • Mikrovlnná
  • Referenční materiály
  Hledání:
   
  (fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

  Doporučujeme články:

  Aktuální akce   (více v kalendáři akcí):
  • 5.10.2015 - 8.10.2015 INDC 2015
    
  • 7.10.2015 Webinar - The Progress Challenge: Working and Winning in a World of Change
    
  • 8.10.2015 - 10.10.2015 Pragodent
    
  • 15.10.2015 Webinar: Techniques in Forensic Science
    
  • 29.10.2015 Webinar: BSCs – Innovations in Worker Safety and Material Protection
    

  Reklama

  Reklama