Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   22.2.2018 Webinar: Automated Liquid Handing Solutions for Your Lab
  27.2.2018 - 2.3.2018 SALIMA TECHNOLOGY
  27.2.2018 - 2.3.2018 EmbaxPrint
  15.3.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Analytical Chemist
  20.3.2018 Webinar: Avoid FDA Warning Letters and Potential Jail Time – Why Electronic Data Integrity Is Imperative To Your Business
Reklama
RMI s.r.o.
Pernštýnská 116
533 41   Lázně Bohdaneč    

Tel.: 466 921 885, 466 921 404
Fax: 466 921 885, 466 921 404
E-mail: sale@rmi.cz
WWW: http://www.rmi.cz
Dodávky, instalace, aplikační a metodická podpora, záruční a pozáruční servis laboratorní přístrojové techniky firem:divize laboratorních a procesních systémů: BERGHOF Products + Instruments, Claisse, DURATEC, Elvatech, Evouqua, GBC Scientific Equipment, Glass Expansion, Lambda Solutions, LUMEX, Lightpath Optical (UK), MAASSEN, ORS, Photron, SCINCO, SCP Science, SOL Instruments, Spex SamplePrep, Spectron NPO, StellarNet, Teledyne-Cetac, Thermo Fisher Scientific (divize Portable Optical Analyzers), Tornado Spectral Systems, Van der Heijden, Wilks - A Spectro Scientific Company- UV-VIS, AA spektrometry, ICP-OES a ICP-oTOFMS spektrometry (GBC)

- diode array bio UV-VIS spektrometry (SCINCO)

- UV-VIS-NIR spektrometry s vláknovou optikou (StellarNet)

- citlivé kompaktní fluorescenční spektrometry a spektrofluorimetry Fluorat (Lumex)

- výkonné dvoumonochromátorové spektrofluorimetry (SCINCO)

- cenově dostupné FT NIR spektrometry InfraLUM (Lumex)
- FTNIR analyzátory obilí, krmných směsí, řepky (Lumex)
- přenosné Ramanovy, FT-IR a NIR spektrometry (Thermo Fisher Scientific -divize Portable Optical Analyzers)

- VFA IR spektrometry - robustní a kompaktní IR spektrometry pro průmyslové, mobilní a výukové aplikace

- kompaktní IR analyzátory INFRACAL pro stanovení ropných látek (NEL)

- mobilní a rychlá pozitivní identifikace látek ve farmaceutickém a chemickém průmyslu (Thermo Fisher Scientific -divize Portable Optical Analyzers)
- procesní disperzní Ramanovy spektrometry (Lambda Solutions, Tornado Spectral Systems)
- laboratorní disperzní Ramanovy spektrometry (Lambda Solutions)
- Ramanovy mikroskopy (Lambda Solutions)

- vlnově-disperzní XRF spektrometry (Spectron NPO)
- energiově-disperzní XRF spektrometry (Elvatech)
- LIBS spektrometry (SOL Instruments)

- analyzátory pro stanovení Hg v ovzduší, kapalných a pevných vzorcích (Lumex)

- systémy kapilární elektroforézy s vysokou citlivostí a stabilitou CAPEL (Lumex)

- mikrovlnné tlakové rozkladné systémy (až 190 barů a 300 °C) (Berghof)

- zařízení pro vysokotlaké (200 bar) rozklady vzorků o objemu 10 - 250 ml (Berghof)
- vysokotlaké laboratorní reaktory a autoklávy do objemu 4 litrů (Berghof)
- automatické tavení vzorků pro XRF a ICP OES (Claisse)
- komplexní řešení dodávek deionizované a ultračisté vody pro laboratoře (Evoqua)
- topné desky, zařízení pro otevřenou mineralizaci a Kjeldahlizaci (SCP)
- kryogenní mlýny, klasické mlýny, lisování vzorků (Spex SamplePrep)
- recirkulační chladící jednotky všech výkonů (Van der Heijden)
- zařízení pro elektr. ohřev křem. trubice pro atomizaci hydridů pro AAS (RMI)
- zařízení pro termické test. uhlí (dilatace, plasticita) a skla dle ISO a ASTM (RMI)
- zařízení pro podvarovou destilaci kyselin a vody (v teflonu nebo křemeni)
- deuteriové výbojky pro UV-VIS a DAD detektory (HPLC, CE) a spektrometry
- křemenné a skleněné kyvety pro UV-VIS a IČ spektrometry
- spotřební materiál pro AAS (HCL výbojky, SuperLamp, gr. kyvety, D2 výbojky, modif. matrice, ionizační pufry a vytěsňovací činidla)
- spotřební materiál pro ICP-OES a ICP-MS spektrometry (zmlžovače, mlžné komory, plazmové hlavice, hadičky do peristalt. pump,
zařízení na čištění zmlžovačů (nebulizer) ELUO, zvlhčovače argonu, kónusy a elektronové násobiče pro ICP MS spektrometry)
- spotřební materiál (fólie, vzorkovnice, pojidla, tavidla) pro XRF spektrometry
- jednoprvkové a multiprvkové (směsné) certifikované standardní roztoky pro AA, ICP-OES a ICP-MS spektrometry,
standardy síry v olejích, naftě, kerosinu a top. oleji pro XRF spektrometry, certifikované referenční materiály (SCP Science, Conostan)

divize materiálové analýzy: Bruker microCT, FRT, HWL Instruments, HYSITRON, Lynceé Tec, Nano and More, NT-MDT, SOL Instruments

- kompletní sortiment SPM technik (Scaning Prope Microscopy) - AFM, STM, SNOM (NT-MDT)

- kompletní sortiment hrotů, kalibračních mřížek a testovacích vzorků pro SPM (NT-MDT, Nano and More)
- testování lokálních mechanických vlastností - nanoindentace, pikoindentace (Hysitron)

- microCT systémy pro materiálovou analýzu i life science aplikace (Bruker microCT).
- kombinace SPM a Ramanova konfokálního mikroskopu, TERS (NT-MDT)
- nanolaboratoře (NT-MDT)
- 3D digitální holografické mikroskopy (Lynceé Tec)

- 3D analýza povrchů, konfokální optické 3D mikroskopy (FRT)
- monochromátory, spektrografy, optické členy (SOL Instruments)
- lasery, laditelné lasery, COPO, OPO (SOL Instruments)
- Ramanovy a CARS konfokální mikroskopy Nanofinder (SOL Instruments)

- Ramanovy mikroskopy (Lambda Solutions)

- aktivní antivibrační stoly a systémy (HWL Instruments)divize bezpečnostních technologií: 908 Devices, Air Sense, AVIR Sensors, FLIR CBRN Systems, ORS, Thermo Fisher Scientific (divize Portable Optical Analyzers)

- ruční Ramanovy, a FT-IR spektrometry pro identifikaci nebezpečných látek (Thermo Fisher Scientific -divize Portable Optical Analyzers)

- ruční Ramanovy spektrometry pro rychlou a přesnou terénní identifikaci drog a jejich prekurzorů (Thermo Fisher Scientific - divize Portable Optical Analyzers)

- ruční detektory ultrastopových koncentrací výbušnin (FLIR CBRN Systems)
- mobilní analyzátory nebezpečných plynů s detektorovým polem (AirSense)

- mobilní MS a MS/MS spektrometry (908 Devices)

- mobilní GC-MS/MS systémy (FLIR CBRN Systems)

- ruční gama spektrometry pro rychlou identifikaci radioizotopů (FLIR CBRN Systems)

- mobilní detekce bojových chemických látek (AirSense, FLIR CBRN Systems, M908 Devices)

- mobilní a stacionární detekce bio útoku (FLIR CBRN Systems)

- stacionární detektory stopových koncentrací výbušnin a drog (FLIR CBRN Systems)

- detekce kapalných výbušnin, detekce výbušnin v elektronice (letiště) (ORS)

- stacionární gama spektrometry pro kontrolu vstupů (FLIR CBRN Systems)

- stacionární detektory nebezpečných látek v ovzduší (AirSense, Avir Sensors)

  Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

  • 908 Devices   - Výhradní zastoupení
  • Air Sense   - Výhradní zastoupení
  • Avir Sensors   - Výhradní zastoupení
  • BERGHOF Products + Instruments   - Výhradní zastoupení
  • Bruker microCT   - Výhradní zastoupení
  • Claisse   - Výhradní zastoupení
  • DURATEC   - Autorizovaný distributor
  • Elvatech   - Výhradní zastoupení
  • Evouqua   - Výhradní zastoupení
  • FLIR CBRN Systems   - Výhradní zastoupení
  • FRT   - Výhradní zastoupení
  • GBC Scientific Equipment   - Výhradní zastoupení
  • Glass Expansion   - Autorizovaný distributor
  • HWL Instruments   - Výhradní zastoupení
  • HYSITRON   - Výhradní zastoupení
  • Lambda Solutions   - Výhradní zastoupení
  • Lightpath Optical (UK)   - Autorizovaný distributor
  • LUMEX   - Výhradní zastoupení
  • Lynceé Tec   - Výhradní zastoupení
  • MAASSEN   - Autorizovaný distributor
  • Nano and More   - Výhradní zastoupení
  • NT-MDT   - Výhradní zastoupení
  • ORS   - Výhradní zastoupení
  • Photron   - Výhradní zastoupení
  • SCINCO   - Výhradní zastoupení
  • SCP Science   - Výhradní zastoupení
  • SG   - Výhradní zastoupení
  • SOL Instruments   - Výhradní zastoupení
  • Spectron NPO   - Výhradní zastoupení
  • Spex Sample Prep   - Výhradní zastoupení
  • StellarNet   - Výhradní zastoupení
  • Teledyne CETAC   - Autorizovaný distributor
  • Thermo Fisher Scientific - Portable Opt.Analyzers   - Výhradní zastoupení
  • Tornado Spectral Systems   - Výhradní zastoupení
  • Van der Heijden   - Výhradní zastoupení
  • Wilks A Spectro Scientific Company   - Výhradní zastoupení

  Zařazení do rubrik:

  Oblasti působení

  • Biochemie (enzymy, fermenty, toxikologie aj.) - služby
  • Certifikace, zkušebnictví, kalibrace - služby
  • Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - dodávky komponent (čističky, separátory, sběrné boxy)
  • Laboratorní přístroje - různé - dodávky přístrojů, potřeb a vybavení

  Metody a procesy, měření

  • Elektroforéza - služby
  • Elektroforéza - vybavení
  • Měřicí přístroje - servis
  • Mikroskopie - vybavení
  • Spektrometrie - vybavení
  • Termální analýza - služby
  • Termální analýza - vybavení
  • Vakuová zařízení - dodávky komponent a spotřebního materiálu (těsnění, trubky, pumpy, měřidla aj.)
  • Vzorky - služby

  Ostatní/Speciální

  • Kryogenní technika
  • Mikrovlnná
  • Referenční materiály
  Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama