Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   13.12.2018 Webinar - Automated Tools for the Modern Lab
  17.1.2019 Velká novela známkového zákona od roku 2019
  19.3.2019 - 22.3.2019 AMPER
  8.4.2019 - 11.4.2019 Hutní a průmyslová analytika 2019
  9.4.2019 - 11.4.2019 Powtech
Reklama
AMEDIS, spol. s r.o.
Bobkova 786
198 00   PRAHA 9 - Černý Most II    

Tel.: 281 918 191
Fax: 281 917 500
E-mail: sales@amedis.cz
WWW: http://www.amedis.cz

Pobočky:

 • HAVOG spol. s r.o., Nám. Svobody 160, 763 15   Slušovice
  Tel.: 603444966
  E-mail: havog@havog.cz
  WWW: http://www.havog.cz

  AMEDIS, spol. S r.o. byla založena v roce 1993 jako společnost zaměřená na obchodní aktivity v oblasti laboratorní a zdravotnické techniky. Hlavní náplní naší činnosti je vybavení laboratoří chemickými a fyzikálními analyzátory a vybavení radioterapeutických pracovišť ozařovací technikou. Provádíme též instalace a servis námi dodaných zařízení včetně poskytování dalších služeb v obou oblastech.
  Laboratorní technika
  Vybavení chemických a biologických laboratoří.

  Zastoupení, dovoz, instalace, zaškolení, záruční a pozáruční servis předních výrobců CEM, DeltaNu, Dionex, Inficon, Oxford Instruments, Teledyne Isco, Thermo Scientific a ERWEKA

  • Separační techniky
   Hmotnostní spektrometrie
   Iontová chromatografie
   Kapalinová chromatografie
   Plynová chromatografie
   Nízkotlaká chromatografie
  • Spektrální techniky
   AAS
   ICP/MS
   ICP/OES
   Raman
   Rentgenová fluorescence
   UV-VIS Spektrofotometry
  • Extrakce rozpouštědlem
  • Disoluce a fyzikální testery tablet
  • Procesní analyzátory
  • Příprava vzorků
   Tlakove rozklady
   Extrakce na pevné fázi
  • Mikrovlnná syntéza
   Organická a anorganická syntéza
   Sekvenční syntéza peptidů
   Syntéza nových materiálů
   Syntéza velkých objemů
  • Zastoupení

  Zdravotnická technika

   
  • Lineární urychlovače / lineární urychlovač Truebeam
   Lineární urychlovač Clinac 21EX/23EX
   Lineární urychlovač iX
   Lineární urychlovač Clinac 2100C family
   Lineární urychlovač Clinac 6EX
   Lineární urychlovač Unique
  • Příslušenství k LU
  • Systémy pro SRS/SRT
  • Simulátory
   Simulátor Acuity iX
  • Brachyterapie
   Aftelroading Gammamedplus 3/24
   Gammamedplus iX Afterloader
   VariSource iX
   Systém VariSeed, BrachyVision
  • Plánovací systémy
   3D plánovací systém Eclipse
   Inverzní plánovací systém Helios
  • Verifikační systémy
   ARIA
  • Dosimetrie absolutní, relativní dosimetrie
   In Vivo Dozimetrie
   Filmová verifikace IMRT, radiace
  • Rentgenové ozařovače v radioterapii
  • Vybavení modulové laboratoře, fixace
   Frézka kompenzátorů
   Vyřezávačka vykrývacích bloků
   Fixační pomůcky
  • Služby
   Dodávka a instalace nových zařízení
   Projektování RT ozařoven a budov
   Přejímací zkoušky
   Servis instalovaného zařízení
   Zkoušky dlouhodobé stability
  • Upgrade instalovaných zařízení HW a SW
  • Zastoupení

  Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

  • ASHLAND
  • BrainLAB
  • CEM
  • CIVCO
  • DeltaNu
  • Dionex - Thermo Fisher Scientific
  • ERWEKA
  • IBA
  • Inficon
  • LAP Laser
  • Oxford Instruments
  • Teledyne Isco
  • Thermo Scientific
  • Varian Medical Systems
  • Womed

  Zařazení do rubrik:

  Oblasti působení

  • Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - dodávky komponent (čističky, separátory, sběrné boxy)
  • Laboratorní přístroje - různé - dodávky přístrojů, potřeb a vybavení
  • Laboratoře - základní vybavení - dodávky (nábytek, digestoře, armatury aj.)
  • Nukleární/radiace - vybavení
  • Zdravotnictví - vybavení

  Metody a procesy, měření

  • Chromatografie - vybavení
  • Mikroskopie - vybavení
  • Rentgenová technika - vybavení
  • Spektrometrie - služby
  • Sterilizace - dodávky přístrojů, potřeb a spotřebního materiálu
  • Tepelná zařízení - dodávky vybavení (teploměry, termostaty, pece aj.)
  • Viskozimetrie - vybavení
  • Vzorky - vybavení