Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   1.3.2018 - 31.12.2018 Webináře laboratorních technologií na přání
  20.3.2018 Webinar: Avoid FDA Warning Letters and Potential Jail Time – Why Electronic Data Integrity Is Imperative To Your Business
  20.3.2018 - 23.3.2018 Amper
  29.3.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
  5.4.2018 Webinar: Tools and Technologies for the Forensic Sciences
Reklama
AMEDIS, spol. s r.o.
Bobkova 786
198 00   PRAHA 9 - Černý Most II    

Tel.: 281 918 191
Fax: 281 917 500
E-mail: sales@amedis.cz
WWW: http://www.amedis.cz

AMEDIS, spol. S r.o. byla založena v roce 1993 jako společnost zaměřená na obchodní aktivity v oblasti laboratorní a zdravotnické techniky. Hlavní náplní naší činnosti je vybavení laboratoří chemickými a fyzikálními analyzátory a vybavení radioterapeutických pracovišť ozařovací technikou. Provádíme též instalace a servis námi dodaných zařízení včetně poskytování dalších služeb v obou oblastech.
Laboratorní technika
Vybavení chemických a biologických laboratoří.

Zastoupení, dovoz, instalace, zaškolení, záruční a pozáruční servis předních výrobců CEM, DeltaNu, Dionex, Inficon, Oxford Instruments, Teledyne Isco, Thermo Scientific a ERWEKA

 • Separační techniky
  Hmotnostní spektrometrie
  Iontová chromatografie
  Kapalinová chromatografie
  Plynová chromatografie
  Nízkotlaká chromatografie
 • Spektrální techniky
  AAS
  ICP/MS
  ICP/OES
  Raman
  Rentgenová fluorescence
  UV-VIS Spektrofotometry
 • Extrakce rozpouštědlem
 • Disoluce a fyzikální testery tablet
 • Procesní analyzátory
 • Příprava vzorků
  Tlakove rozklady
  Extrakce na pevné fázi
 • Mikrovlnná syntéza
  Organická a anorganická syntéza
  Sekvenční syntéza peptidů
  Syntéza nových materiálů
  Syntéza velkých objemů
 • Zastoupení

Zdravotnická technika

 
 • Lineární urychlovače / lineární urychlovač Truebeam
  Lineární urychlovač Clinac 21EX/23EX
  Lineární urychlovač iX
  Lineární urychlovač Clinac 2100C family
  Lineární urychlovač Clinac 6EX
  Lineární urychlovač Unique
 • Příslušenství k LU
 • Systémy pro SRS/SRT
 • Simulátory
  Simulátor Acuity iX
 • Brachyterapie
  Aftelroading Gammamedplus 3/24
  Gammamedplus iX Afterloader
  VariSource iX
  Systém VariSeed, BrachyVision
 • Plánovací systémy
  3D plánovací systém Eclipse
  Inverzní plánovací systém Helios
 • Verifikační systémy
  ARIA
 • Dosimetrie absolutní, relativní dosimetrie
  In Vivo Dozimetrie
  Filmová verifikace IMRT, radiace
 • Rentgenové ozařovače v radioterapii
 • Vybavení modulové laboratoře, fixace
  Frézka kompenzátorů
  Vyřezávačka vykrývacích bloků
  Fixační pomůcky
 • Služby
  Dodávka a instalace nových zařízení
  Projektování RT ozařoven a budov
  Přejímací zkoušky
  Servis instalovaného zařízení
  Zkoušky dlouhodobé stability
 • Upgrade instalovaných zařízení HW a SW
 • Zastoupení


  Zastoupení firem (oficiální zastoupení nebo i jen prodej výrobků či služeb dané firmy):

  • ASHLAND
  • BrainLAB
  • CEM
  • CIVCO
  • DeltaNu
  • Dionex - Thermo Fisher Scientific
  • ERWEKA
  • IBA
  • Inficon
  • LAP Laser
  • Oxford Instruments
  • Teledyne Isco
  • Thermo Scientific
  • Varian Medical Systems
  • Womed

  Zařazení do rubrik:

  Oblasti působení

  • Ekologie a nezávadnost v životním prostředí - dodávky komponent (čističky, separátory, sběrné boxy)
  • Laboratorní přístroje - různé - dodávky přístrojů, potřeb a vybavení
  • Laboratoře - základní vybavení - dodávky (nábytek, digestoře, armatury aj.)
  • Nukleární/radiace - vybavení
  • Zdravotnictví - vybavení

  Metody a procesy, měření

  • Chromatografie - vybavení
  • Mikroskopie - vybavení
  • Rentgenová technika - vybavení
  • Spektrometrie - služby
  • Sterilizace - dodávky přístrojů, potřeb a spotřebního materiálu
  • Tepelná zařízení - dodávky vybavení (teploměry, termostaty, pece aj.)
  • Viskozimetrie - vybavení
  • Vzorky - vybavení
  Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama