Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   17.9.2018 - 20.9.2018 Odběry vzorků 2018
  22.9.2018 - 25.9.2018 INDC 2018
  1.10.2018 - 5.10.2018 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
  3.10.2018 Webinar: Optimize Your GC Lab with On-Site Hydrogen Generation
  11.10.2018 Webinar: Tools and Technologies for Elemental Analysis
Reklama

 
Inovace pro Start-Ups a Mid-Sized firmy

Jde o publikaci, která shrnuje "best practices" z více než 240 inovativních chemických společností v Evropě a Izraeli. Publikováno v září 2016. Obsahuje:
- analýza 240 společností v 6 kategoriích
- úvodní slovo vydavatele k současnému stavu v chemickém průmyslu
- článek pro Innovation Managera ve větší chemické společnosti
- doporučený profil "Social Entrepreneurship"
- doporučený profil "Specialty Pharma"
- 18 profilů Start-ups a Mid-sized společností
- 3 profily velkých společností
- 13 profilů "customer-oriented chemical service providers"
- přehled více než 246 společností
Další pokračování článku popisuje vlastnosti celé publikace.

(článek je v angličtině)

Datum: 7.11.2016

publikace o best practices v chemických společnostech

  
Barevné obrázky z elektronového mikroskopu

Elektronový mikroskop dokáže dodáhnout nejvyššího rozlišení v mikroskopii, ale jelikož se již nejedná o světlo, tak jsou obrázky černobílé. Vědci nyní vyvinuli techniku, pomocí které lze odlišit jednotlivé typy molekul a tyto následně na obrázku obarvit s pomocí počítače. Elektronová mikroskopie se stává barevnou!

Datum: 7.11.2016

barevná elektronová mikroskopie, označkované proteiny

  
Jak vytvořit supravodivost v nesupravodivých materiálech

Nová metoda indukce supravodivosti v nesupravodivých materiálech by časem mohla vést k vývoji méně nákladných supravodivých materiálů.

Datum: 4.11.2016

supravodivost

  
CAMAG Derivatizer pro TLC

Firma CAMAG představuje derivatizer pro TLC (Thin layer chromatography). Jde o sprejovací zařízení, které automatizuje celý proces a dosahuje perfektní reproducibility díky "micro droplet" sprejovací technologie.
Zajišťuje homogenní aplikaci všech běžných reagentů. Aby bylo možno vyhovět všem vlastnostem reagentů, používají se 4 různé hlavice v 6 různých módech.
- Systém je uzavřený a tedy ekologický a čistý vůči okolnímu prostředí
- Jednoduchá správa
- Nízká spotřeba reagentů (4 ml na 20 x 20 cm destičky a 2 ml na 20 x 10 cm destičky)
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje CAMAG Derivatizer.
(článek je v angličtině)

Datum: 4.11.2016

TLC, thin layer chromatografie, chromatografie na tenké vrstvě, sprejování reagentů

 


Reklama

 
3D tištěný magnet překonává klasické verze

Výzkumníci z Department of Energy Oak Ridge National Laboratory ukázali, že permanentní magnet vyrobený technologií 3D tisku dokáže překonat vlastnosti klasického neodym-železo-bór (NdFeB) magnetu a přitom ušetří vzácné suroviny.

Datum: 4.11.2016

3D tisk permanentních magnetů

  
Listopad a jeho 600 akcí ze světa vědy

Co mají společného astrofyzik Jiří Grygar, fotograf Petr Jan Juračka, profesor imunologie Václav Hořejší, moderátor Daniel Stach, 3D tisk nebo film Kronika králů? Všechny spojuje věda a také 16. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR, ve kterém se od 1. do 13. listopadu uskuteční na 600 akcí po celé České republice. Vstup na veškerý program festivalu je zdarma.

Datum: 3.11.2016

Týden vědy a techniky

  
Filmování svázaného světla a elektronů - plasmonů

Vědci v Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) učinili průlom v pozorování, jak světlo a svázané elektrony cestují skrze překážku. Toto může být velice užitečné pro hybridní počítače (světlo + elektřina).

Datum: 3.11.2016

surface plasmon, PINEM

  
Databáze AVO v novém kabátu

AVO již řadu let spravuje databázi organizací zabývajících se výzkumem a vývojem a také databázi členů AVO. Obě databáze jsou pravidelně aktualizovány a nyní dostaly novou grafickou podobu.

Datum: 3.11.2016

Databáze organizací vědy a výzkumu

 


Reklama

 
Nový termoelektrický materiál

Povedla se první syntéza velkoobjemového CaMgSi s termoelektrickými vlastnostmi, což znamená, že materiál dokáže přímo převádět teplo na elektrickou energii (tzv. Seebeckův jev). Až dosud se tyto články nedalo používat, protože obsahovaly buď vzácné, nebo toxické prvky.

Datum: 2.11.2016

termoelektrický materiál, Seebeckův jev, zelená energie

  
Iontová rozpouštědla zjednodušují laserová měření na vzorcích v roztoku

Tým z HZB (Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH) vyvinul novou metodu pro fotoemisní spektroskopii molekul v roztoku. Namísto konvenčních rozpouštědel použil iontová rozpouštědla, která se nevypařují ani ve vysokém vakuu.

Datum: 2.11.2016

PES, fotoemisní spektroskopie, time-resolved photoemission spectroscopy, solvent

  
Centrum pro teoretická studia

CTS provozuje teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i společenských věd. Stimuluje tak transdisciplinární přístup k výzkumu spočívající v hledání nových forem interakce mezi zavedenými disciplínami, a posiluje propojení mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou.

Datum: 2.11.2016

Centrum pro teoretická studia

  
Miniaturní výpočetní element budoucnosti

V roce 1959 známý fyzik Richard Feynman předpověděl vznik miniaturních strojků o rozměrech jen několika atomů. Tato vize zůstávala nenaplněna až do dnešních dnů.

Datum: 1.11.2016

memristor, nové počítačové architektury

 


Reklama

 
Kvalitní analyzátor NOx

Nové analyzátory CLD SUPREME od firmy ECO PHYSICS patří ke špičce v měření oxidů dusíku. (Poznámka: oxidy dusíku jsou součástí emisí při spalování, např. v autech.)
Princip měření je založen na chemiluminiscenci, která dává velmi přesné výsledky v širokém rozsahu koncentrací oxidů dusíku. Analyzátory dokáží změřit koncentrace až k minimu 1 ppm.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů série CLD SUPREME.
(článek je v angličtině)

Datum: 31.10.2016

měření oxidů dusíku, emise

  
Výdaje na výzkum rostou

Z údajů ČSÚ vyplývá, že výdaje na VaV v ČR opět vzrostly, meziročně o 3,6 miliardy korun (4,2 %). Loni tak dosáhly 88,7 miliardy korun. Spolu s tím se zvýšil i počet pracovníků ve výzkumu.

Datum: 31.10.2016

výdaje na výzkum v ČR

  
Neurální sítě Googlu vynalezly vlastní šifrování

Bylo to cílem výzkumu a nešlo o žádné složité šifrování. Ale jak se říká, každý začátek je těžký.

Datum: 31.10.2016

neurální sítě, umělá inteligence, šifrování

  
Podlahový generátor

Podlahové díly, které generují elektřinu z chůze, vynalezli Xudong Wang a Chunhua Yao se svými kolegy z University of Wisconsin-Madison a Zhiyongem Caiem z Forest Products Laboratory.

Datum: 27.10.2016

generování elektřiny z chůze, triboelektrický jev

 


Reklama

 
Vývoj optické mikroskopie

Poznejte vývoj optické mikroskopie. Od 17-tého století, kdy holanďan Antoni van Leeuwenhoek (výrobce čoček) vytvořil první mikroskop s rozlišením 1 μm, přes fyzika Ernst Karl Abbeho, který s pomocí čoček od Carl Zeisse v roce 1873 formuloval tzv. Abbeho zákon, že rozlišení mikroskopu nemůže být lepší než 200 nm díky omezením daným difrakcí světla, až po současné mikroskopy, které dokáží dosáhnout rozlišení lepšího než 10 nm.
Je dobré si říci, že hlavním problémem vždy zůstává Abbeho limit s vlnovou délkou světla, který se musí překonávat různými metodami s průchodem světla skrze maličký otvor a dalším problémem je osvětlení vzorku - při tak malých rozměrech je nutné osvětlení až miliónkrát větší, než je přirozené světlo, což škodí biologickým vzorkům.
Výše uvedené problémy se daří překonávat různými technikami, ale nepředstavujme si pak již normální školní mikroskop - špičkové mikroskopy s rozlišením lepším, než je velikost buňky, jsou velká zařízení, která speciálně manipulují se světlem a obraz vzorku se nepozoruje očima, ale je snímán kamerou a často je více obrazů skládáno dohromady, aby se dosáhlo výsledného zobrazení.
(článek je v angličtině)

Datum: 27.10.2016

optická mikroskopie

  
3D tištěný metamateriál, který se smršťuje při zahřívání

Vědci vyvinuli metodou projection microstereolithography 3D printing (mikroskopické nanášení různých vrstev na sebe) metamateriál (materiál normálně neexistující), který má negativní či nulový koeficient teplotní roztažnosti - při zahřívání se smšťuje.

Datum: 27.10.2016

negativní teplotní roztažnost, mikroskopický 3D tisk

  
Extrémně nízká smáčivost

Speciální folií, která odpuzuje veškeré kapaliny, připravil Arun K.Kota se svými kolegy z Colorado State University ve Fort Collins. Tvoří ji nanočástice oxidu křemičitého SiO2 s fluoridovaným povrchem, které pohromadě drží polyuretan.

Datum: 26.10.2016

nízká smáčivost

  
Kautex katalog plastových nádob

Výrobní portfolio firmy Kautex - plastové nádoby a kontejnery od 5 ml až po 60 l.
Úspěšné produkty pro laboratoře v chemickém, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.
Kautex Textron se již více než 50 let specializuje na výrobu plastových nádob. Nyní máte možnost si objednat kompletní katalog našeho výrobního programu.
(článek je v angličtině)

Datum: 26.10.2016

plastové nádoby

 


Reklama

 
Lasery pro ELI Beamlines – kdy dorazí nejmodernější technologie v Evropě?

Jeden ze dvou superlaserů vyvíjených v Americe by se měl do výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy letecky ze Spojených států dostat v polovině příštího roku.
Další pokračování článku popisuje transport superlaserů.

Datum: 25.10.2016

superlasery v ČR

  
Optimální staining development TLC/HPTLC plátků

Je to jednoduché jako otevření knížky: Derivapress® immerzní derivatizační systém od firmy AR2i poskytuje cenově efektivní a jednoduchou cestu k přípravě TLC a následnému denzitometrickému měření jako kvantitativní a semi-kvantitativní TLC.
Snadná práce se všemi TLC destičkami.
V souladu s European Pharmacopoeia 2.2.27 (visualisation devices by immersion)
Další pokračování článku popisuje vlastnosti soupravy Derivapress®.
(článek je v angličtině)

Datum: 25.10.2016

TLC, chromatografie

  
Nová studie odhaluje důvody rozdílů v síle mezi grafenem a uhlíkovými vlákny

Vědci se pokoušeli modelovat tvorbu uhlíkových vláken v běžně používaných produktech a zjišťovali, proč jsou mnohem slabší, než je jejich teoretická pevnost. Výsledkem je návrh zlepšení, které může uhlíková vlákna zpevnit až 4x.

Datum: 25.10.2016

pevnost uhlíkových vláken

  
Krevní destičky máme normální a super-aktivované

Že máme v krvi trombocyty, se ví už dlouho. Stejně jako že mají v popisu práce srážení krve. Až nyní se ale daří zjistit, jak to vlastně dělají. Většina se změní v hubeňoury s panožkami, ale část se jich nafukuje jako airbagy. V přeměnách jejich kabátu hraje roli programovaná smrt.

Datum: 24.10.2016

trombocyty

 


Reklama

 
Co je to REACH?

Zkratka REACH pochází z anglického "the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" a do češtiny se překládá jako "registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek". Vyslovuje se [ríč].

Datum: 24.10.2016

REACH, chemické látky, schvalování

  
Dopad zákona o registru smluv na oblast vědy, výzkumu a inovací

Nová pravidla pro uzavírání smluv, účinnost, způsob uveřejnění, výjimky pro výzkumné organizace a VŠ, smlouvy pod 50tis Kč a další detaily nového zákona najdete v článku na blogu AVO.

Datum: 24.10.2016

registr smluv, nový zákon o smlouvách

  
Rozděleno! Už není cesty zpět

V neděli odpoledne našeho času došlo u Marsu k velmi důležitému momentu. Od mateřské sondy TGO (Trace Gas Orbiter) se oddělilo pouzdro EDM (Entry Descent Module) určené k přistání na povrchu Marsu. Krok to byl důležitý nejen z hlediska blížícího se přistání, ale i proto, že oddělením se z jednoho projektu se najednou staly dvě samostatné mise, přičemž každá má úplně jiné úkoly.

Datum: 21.10.2016

sonda na Marsu

  
Výkonný systém pro NIR analýzy potravin

Rychlé a přesné analýzy s mnohým uplatněním v průmyslu, potravinářství a na univerzitách.
Systém od firmy Unity Scientific nabízí jednoduché rozhraní (dotykovou obrazovku) a vysokou výkonnost a škálovatelnost. Má skenovací rozsah od 680 do 2600 nm. Databáze umožňuje uchovávat data o měřeních. Standardizace s TAS technologií.
Ideální pro laboratoře a produkci na testování vstupních surovin, průběžné testování, laboratorní testování.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje SpectraStar XT.
(článek je v angličtině)

Datum: 21.10.2016

NIR analýzy v potravinářství

 


Reklama

 
Ekologická produkce křemíkových nanodrátků

Vědci z Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University vyvinuli novou metodu pro výrobu křemíkových nanodrátků, která již nevyžaduje extrémně toxickou fyselinu fluorovodíkovou. Křemíkové nanodrátky vyrůstají na povrchu pokrytém vhodných kovem (stříbrem). Jde o metodu metal-assisted-etching. Velikost nanodrátků lze snadno měnit dobou narůstání a vlastnostmi kovového pokrytí.

Datum: 21.10.2016

křemíkové nanodrátky, fotovoltaika

  
Správnou strukturou proti Parkinsonově nemoci

Dvě nadějné sloučeniny, které by mohly sloužit při prevenci Parkinsonovy choroby, vytipovali Joe Kakish a Jeremy S.Lee se svými kolegy z University of Saskatchewan v kanadském Saskatoonu.

Datum: 20.10.2016

Parkinsonova nemoc

  
Vyhlášení výsledků programu Epsilon

TA ČR vyhlásila výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Uspěla řada členů AVO.

Datum: 20.10.2016

výsledky programu Epsilon

  
Nanodrátky jako senzory v novém typu Atomic Force Microscope

Nový typ Atomic Force Microscope (AFM) používá nanodrátky jako miniaturní senzory. Na rozdíl od standardních AFM, zařízení umožňuje měřit nejen velikost vzorku, ale i směr sil do stran.

Datum: 20.10.2016

Atomic Force Microscope, nanodrátky

 


Reklama

 
Po stopách měření inteligence

Inteligence je považována za jedno z nejkontroverznějších témat na poli psychologie. Přesto se dá říci, že měření IQ je považováno za její největší úspěch. Jak k tomu došlo? Komu za to psychologie může poděkovat? A je vlastně za co děkovat?

Datum: 19.10.2016

měření inteligence, IQ

  
Největší český dalekohled zamíří na planety u jiných hvězd

V pátek 21.9. skončilo na observatoři Astronomického ústavu AV ČR mezinárodní setkání vědců s jediným tématem - vědecké využití Perkova dalekohledu, největšího dalekohledu v České republice s průměrem zrcadlového objektivu 2 metry. Je velmi důležité správně určit pozorovací program dalekohledu této třídy velikosti, zejména v době, kdy se chystá stavba největšího dalekohledu světa E-ELT s průměrem přes 39 metrů.

Datum: 19.10.2016

Největší český dalekohled, astronomie

  
Vědecká analýza tekutých pěn

Dynamic Foam Analyzer – DFA100. Reprodukovatelné, precizní a procesní měření.
Síla DFA100 od firmy Krüss je v mimořádné reprodukovatelnosti měření výšky pěny díky přesně řízenému procesu tvorby pěny. Optický senzor měří množství pěny a charakteristiku jejího rozpadu s vysokým rozlišením i pro pěny s velmi krátkou dobou života. Teploty lze nastavovat až do 90 °C a lze používat i externí zdroje plynů, jako například kysličník uhličitý.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje DFA100.
(článek je v angličtině)

Datum: 19.10.2016

analyzátor pěny

  
F.O.R.T.U.N.E.: 7 Charakteristika úspěšného vedoucího

Jaký by měl být úspěšný vedoucí? Hlavní zásady, jejichž začáteční písmenka dají slovo F.O.R.T.U.N.E. zde ve stručnosti uvedeme. Jde o charakteristiky obecného vedoucího ("business leader"), nikoliv jen z oblasti laboratorní praxe.

Datum: 18.10.2016

charakteristika úspěšného vedoucího

 


Reklama

 
Měření povrchové volné energie jedním kliknutím

Mobile Surface Analyzer – MSA od firmy Krüss. Rychlé a mobilní zařízení pro měření Surface Free Energy (SFE, smáčivost) pomocí měření kontaktního úhlu dvou kapalin. Jsou použity dvě kapaliny - jedna polární (obvykle voda) a jedna nepolární (obvykle diiodomethane). MSA obsahuje dózy pro obě kapaliny a měří kontaktní úhly kapiček k danému povrchu. Videoobrázky obou kapiček jsou následně zpracovány a je spočítána SFE. Celé měření trvá méně než sekundu.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje MSA.
(článek je v angličtině)

Datum: 18.10.2016

Surface Free Energy, SFE, smáčivost

  
Nano-hrotový katalyzátor přeměňuje oxid uhličitý přímo na etanol

Šťastnou náhodou se vědcům z Department of Energy Oak Ridge National Laboratory podařilo vyvinout elektrochemický proces využívající miniaturní hroty uhlíku a mědi na přeměnu oxidu uhličitého (skleníkového plynu) přímo na etanol.

Datum: 18.10.2016

nano katalyzátor, etanol

  
Fluorescence a viskozita

Závislost intenzity fluorescence na viskozitě rozpouštědla u organických sloučenin fluoroborhydrazonů se specifickou strukturou pozorovali Matthew D. Liptak z University of Vermont a Ivan Aprahamian z Dartmouth College v americkém New Hampshire se svými kolegy.

Datum: 18.10.2016

fluorescence a viskozita

  
Nový systém pro Kjeldahlovy analýzy

Akreditované laboratoře nyní mohou ušetřit mnoho času a peněz s novým VAPODEST® s podporou normy ISO 17025.
Firma C. Gerhardt se specializuje na vývoj systémů pro určení nitrogen/protein poměru pomocí Kjeldahlovy analýzy.
Nová řada VAPODEST® destilačních jednotek určuje nové meze v očekáváních od Kjeldahlových systémů.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů VAPODEST®.
(článek je v angličtině)

Datum: 17.10.2016

Kjeldahlova analýza

 


Reklama

 
Výkonnost a variabilita úpravy polymerních povrchů

Povrchy polymerů (plastů) mají obvykle podobu kartáčků - nejde o hladký povrch, ale o kartáčovitou strukturu, kde mnoho miniaturních vlákének polymeru vyčnívá ze svého podkladu. Úpravou struktury tohoto povrchu lze dosáhnout různých zajímavých vlastností. Toto se dosud dělalo vícestupňovým procesem, ale vědci nyní objevili nový postup s použitím vhodné fotomasky.

Datum: 17.10.2016

úprava povrchu polymerů

  
Merck zveřejnil své plány a strategii do 2018

Merck informoval analytiky a investory na 2016 Capital Market Day o pokrocích, kterých dosáhl a o své strategii do roku 2018. Merck nyní slaví 350-té výročí své existence.

Datum: 17.10.2016

Merck, strategie

  
Nobelova cena 2016 za chemii: Molekuly strojem. Autem. Výtahem

Miniaturní výtah, nepatrná autíčka, tenoulinké umělé svaly. Nanostroje všeho druhu dnes vznikají v laboratořích na celém světě. Možnosti miniaturizace jsou nekonečně velké. Tři vědci, průkopníci, dnes dostali Nobelovu cenu za chemii. Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart a Bernard L. Feringa, kteří stvořili ty nejmenší myslitelné stroje.

Datum: 14.10.2016

Nobelova cena 2016 za chemii

  
Zařízení pro řízení teploty

Chystáte se na pořízení nového termostatu či jiného zařízení na řízení teploty?
Můžeme nabídnout nové katalogy zařízení pro řízení teploty od profesionálních dodavatelů. Můžete si objednat zdarma jak v tištěné formě, tak i ve formě PDF.

Datum: 13.10.2016

termostaty, tepelná zařízení, katalogy

 


Reklama

 
První ukázka zařízení inspirovaného strukturou mozku

Artificial neural networks (ANNs) mají schopnosti učení a dokáží provádět úlohy, které jsou obtížné prokonvenční počítačové systémy, např. rozpoznávání obrazců, on-line učení a klasifikace. Praktické implementace ANN ztroskotávaly na neexistenci vhodného hardware, které by dokázalo věrně napodobit chování neuronů a synapsí.

Datum: 13.10.2016

neuronové sítě, umělá inteligence, samoučení, memristor

  
Nobelova cena za fyziologii a medicínu: Jak pracují buněční popeláři

Letošní Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu získal japonský buněčný biolog Jošinori Ósumi (Ohsumi) (* 1945) z Tokijského technického ústavu za objasnění detailů autofagie, tedy procesu, při němž buňky „požírají samy sebe“.

Datum: 13.10.2016

Nobelova cena za fyziologii a medicínu, autogafie

  
Nové pipetovací špičky od STARLAB

Nová generace pipetovacích špiček TipOne® - mistrovské kousky od STARLAB.
Výhody:
Univerzální napojení - nástavec je přizpůsoven k napojení na všechny populární pipety.
Zlepšená viditelnost - zlepšená průhlednost pro lepší viditelnost obsahu uvnitř pipety.
Bezpečnost a ergonomie - špička je optimalizována na snížení síly při nasávání/vypouštění.
Ekologie - minimalizace množství použitého materiálu.
Další pokračování článku popisuje vlastnosti špiček TipOne®.
(článek je v angličtině)

Datum: 12.10.2016

pipetovací špičky

  
Nejmenší tranzistor ze všech

Výzkumníci překonali bariéru při tvorbě tranzistorů. Vyrobili tranzistor, který má gate z uhlíkové nanotyčinky dlouhou pouhý 1 nm.

Datum: 12.10.2016

nejmenší tranzitor, molybden disulfid

 


Reklama

 
Veletrh FFF

Srdečně vás zveme k účasti na FUTURE FORCES FORUM (FFF), nejvýznamnější akci v oblasti obrany a bezpečnosti, která se koná ve dnech 19. - 21. 10. 2016 na výstavišti PVA EXPO PRAHA.

Datum: 12.10.2016

veletrh FUTURE FORCES FORUM

  
Nové a staré techniky v moderní neurovědě

Obsáhlý článek, který mapuje základní techniky používané v neurovědě. Je zde popsán vývoj od základních metod jako elektro encefalogram (EEG), přes různé modernější metody neinvazivního mapování mozkových aktivit typu pozitronové tomografie (PET), magnetické rezonance (MRI) a metody světelné stimulace až k současným možnostem aktivace a mapování mozkových aktivit.
Článek je určen pro laiky, kteří se chtějí více dozvědět o vývoji možností sledování nervových signálů a jejich stimulaci u člověka i u pokusných zvířat.
Faktem je, že mozek člověka zůstává stále velkou hádankou a se svými 86 miliardami neuronů a 100 biliony synapsí je polem, na kterém má i současná věda před sebou mnoho výzev.
Základní metody typu EEG, MRI a PET zůstávají stále těmi základními nástroji, které neurovědci mají k dispozici.
Určitých pokroků bylo dosaženo v oblasti vývoje chemických látek ovlivňujících chování mozku, ale základního průlomu jsme se zatím nedočkali.
(článek je v angličtině)

Datum: 11.10.2016

neurověda, EEG, MRI, PET, tomografie

 


 

Novější Novější článkyStarší články Starší

 

Archiv článků:   2016   2017   2018  

 

Doporučujeme články:
  Nová metoda tisku X-ray čoček pro XRM mikroskopy pomocí 3D tisku
  První MOF materiál vhodný k praktickému zachycování toxických atmosférických plynů
  Membránové reaktory mohou významně přispět k hledaným uzavřeným uhlíkovým procesům
  Znáte pojem MOF?
  Jak se rodí proteiny
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
Tekutá biopsie a sekvenování


 
Nové doteky vyráběné 3D tiskem z kovových prášků


 
TZ Renishaw - technologie měření SupaTouch


 
Akční nabídka novinky Shimadzu UV-Vis spektrofotometru UV-1900


 
Dánskému výzkumnému institutu pomáhá odhalit výskyt mikroplastů v životním prostředí Ramanův spektrometr od společnosti Renishaw.


 
Přenosný digitální hustoměr Density2Go značky Mettler Toledo


 
Martínek - nová řada laboratorních pecí!

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama