Věda       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení        Laboratorní přístroje 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy        O nás        E-obchody 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168, www.volny.cz/ats-cz, Předváděcí přístroje z...
Kalendář : 2.12.17: 9. česká Wikikonference, Francouzský institut v Praze, 9. česká Wikikonference,...
Reklama

 
Studie nalezla vyšší expozici zpomalovači hoření u dětí, než u dospělých

Zpomalovače hoření se již staly běžnou přísadou do nejrůznějších produktů, od náplní peřin až po nábytek. V nové studii se ukázalo, že nejvíce ohroženou skupinou těmito látkami jsou děti.

Datum: 30.12.2015

zpomalovače hoření, negativní působení na lidské zdraví zvláště u dětí

  
Smažené brambůrky bez akryamidů

Milovníci smažených francouzských brambůrků, dejte si pozor! Můžete být vystaveni působení chemikálií, které jsou spíše spojovány s chemickým těžkým průmyslem, než s potravinami. Naštěstí, vědci našli cestu k řešení tohoto problému.

Datum: 29.12.2015

akrylamidy, karcinogeny, smažené potraviny, čipsy

  
Bílý grafen

Bílý grafen je monomolekulární vrstvička podobná svou strukturou grafenu (monomolekulární vrstva atomů uhlíku), ale je tvořena hexagonálním nitridem boru.

Datum: 28.12.2015

bílý grafen, nitrid boru

  
Líní mikrobi jsou klíčem k rozkladným procesům v půdě

Zajímavá studie, která ukazuje, že v půdě (a v jiných rozkladných ekosystémech) nežijí jenom aktivní mikrobi, ale také podvodné bakterie, které však mají svoji nezastupitelnou úlohu.

Datum: 24.12.2015

půdní ekosystém, podvodné bakterie, rozklad organické hmoty

 


Reklama

 
Použití síly světla ke studiu molekul

Když je zapotřebí studovat jednotlivé shluky molekul, vědci používají výkonnou techniku zvanou "surface-enhanced Raman scattering" (SERS). SERS detekuje vibrační stavy molekul ze změny spektra po ozáření dané molekuly.

Datum: 23.12.2015

SERS, Ramanova spektroskopie, plasmon

  
Půdní krusta emituje dusíkaté oxidy

Nová studie přispívá k modelu globálního klimatu a vnáší světlo na produkci reaktivních dusíkatých látek.

Datum: 22.12.2015

půdní krusta, oxid dusný, model globálního klimatu

  
Molekulární film bez defektů

Materiálová věda se nyní hodně zabývá filmy o tloušťce jediné molekuly. Velkým problémem je ovšem přítomnost defektů. Výzkumnému týmu se nyní podařil zajímavý pokrok.

Datum: 21.12.2015

monomolekulární film, optoelektronika, protonace

  
Grafenem řízené elektromagnetické záření

Vědci vyvinuli novou zajímavou hybridní strukturu založenou na grafenu. Tato struktura nazývaná též "metamateriál" vykazuje vlastnosti, které v přírodě nenajdeme.

Datum: 18.12.2015

metamateriál, pasmové oscilace, grafen, spektroskopie

 


Reklama

 
Tlampačový efekt v křemíkových nanokuželech pro zvýšení luminiscence

Křemík ukazuje další ze svých možností. Při uspořádání nanotyčinky do podoby kuželu dokáže zvýšit tvorbu luminicenčního záření až 200x.

Datum: 17.12.2015

optický nanokužel, optický tlampač, Purcellův jev, zesílení luminiscence

  
Metalické kontakty na slunečních článcích téměř neviditelné

Technologie vyvinutá na Stanford University dokázala učinit kovové kontakty na povrchu slunečních článků téměř neviditelnými a tím zvýšila jejich účinnost.

Datum: 16.12.2015

sluneční články, nanopilířky, cover contacts

  
Nanomagnety - vytváření uspořádání z chaosu

Fyzikové dokázali vytvořit miniaturní nanomagnety přímo ve vrstvičce z paramagnetického materiálu.

Datum: 15.12.2015

nanomagnety, spintronika

  
Nová forma zlata, lehká jako vzduch

Výzkumníci vytvořili novou formu zlata, která je ve formě pěny, tzv. aerogelu. Je to dosud nejlehčí forma, která byla vytvořena z drahého kovu.

Datum: 14.12.2015

zlatý aerogel, pěnové zlato

 


Reklama

 
Crack it! Energie z fosilních paliv bez oxidu uhličitého

Již dlouhou dobu je hledána technologie, která by umožnila využití fosilních paliv bez přídavné produkce oxidu uhličitého. Vědci se nyní pokusili najít metodu, jak rozložit metan na energeticky využitelný vodík (ze kterého je po spálení voda) a čistý práškový uhlík.

Datum: 11.12.2015

krakování metanu, vodík pro palivové články

  
Nová rentgenová metoda - detailní obrázky nanostruktur

Jak v materiálové vědě, tak v medicíně, je důležité znát miniaturní nanostruktury, například uhlíková vlákna v materiálech a kostech. Vědci nyní vyvinuli novou metodu zobrazování 3D tomografie, která není založena na absorpci, ale na rozptylu rentgenova záření (X-rays). Technika umožňuje poprvé v historii zobrazit nanostruktury na objektech malých jen několik mm.

Datum: 10.12.2015

rozptylová X-ray tomografie

  
Simulace laserových procesů dostupná jako aplikace

V laserovém obrábění materiálů dokázala simulace procesů udělat velké kroky v posledních letech. Dnešní software dokáže velmi přesně simulovat skutečné procesy. Bohužel, vyžaduje superpočítače a hodně výpočetního času. Proto je překvapením, že že vědci z Fraunhofer ILT dokázali vyvinout zjednodušený simulační software, který dokáže běžet v reálném čase i na laptopech či smartphonech.

Datum: 9.12.2015

metamodelování, simulace laserového obrábění jako aplikace v reálném čase

  
Exkluzivní licence pro lithium-sulfur baterie

Department of Energy Oak Ridge National Laboratory (ORNL) a firma Solid Power Inc. of Louisville, Colo. podepsaly společnou smlouvu o exkluzivním patentování technologie lithium-sulfur materiálů pro další generaci baterií.

Datum: 8.12.2015

lithium-sulfur baterie, Solid Power

 


Reklama

 
Leybold Vacuum bude prodáno firmě Atlas Copco

Firma Oerlikon podepsala smlouvu, že prodá svoji divizi Leybold Vacuum firmě Atlas Copco.

Datum: 7.12.2015

Oerlikon Leybold Vacuum, Atlas Copco

  
Miniurychlovač částic

Postavit urychlovač částic o velikosti krabice od bot - to je cílem mezinárodního výzkumného týmu vědců v rozsáhlém projektu. Principy jsou známy a ověřeny, ale zbývá dopilovat ještě mnoho detailů.

Datum: 4.12.2015

urychlovač částic o velikosti krabice od bot, accelerator-on-a-chip

  
Topologické izolátory - vrstvení namísto mixování

Přehřívání počítačových čipů je jedním z hlavních problémů při miniaturizaci elektroniky. Jednou z nadějných cest jsou tzv. topologické izolátory, které vedou proud s menším odporem a tím i tvorbou tepla, než konvenční materiály. Výzkum je ale zatím jen v počátečních fázích.

Datum: 3.12.2015

topologické izolátory, přehřívání počítačových čipů

  
Ultrakrátké pulsy rentgenova záření v počítačové simulaci

Pokud jste někdy s úžasem sledovali zpomalené záběry letu ptáků či jiných rychlých momentů, tak s pomocí nové techniky by se tohle mohlo stát realitou i pro procesy odehrávající se na molekulární či atomární úrovni.

Datum: 2.12.2015

ultrakrátké záblesky rentgenových paprsků, X-ray pulsy

 


Reklama

 
Podařilo se ochladit kapalinu pomocí laseru

Pojem laserového paprsku byl vždycky spojován se zahříváním a je to také jeho nejběžnější role. Ať už v reálné praxi nebo ve science-fiction. Nyní se ale vědcům podařilo s pomocí laserového paprsku dosáhnout ochlazení v kapalině.

Datum: 1.12.2015

ochlazení kapaliny pomocí laserového paprsku

  
Víte co znamená nano?

Nanotechnologie, nanozobrazení, nanolitografie, nanovlákna... zde všude se setkáte s pojmem nano-. Co si pod tím pojmem ale reálně představujete? Jaký má vztah k ostatním veličinám a k ostatním oborům? Pojďme se na to podívat blíže.

Datum: 30.11.2015

nanotechnologie, nanometrie, mikroskopie, litografie

  
Ultrarychlé scanování celého povrchu pod mikroskopem

Miniaturizované součástky (zvláště v elektronice) se musí kontrolovat pod mikroskopem. Jelikož je tento proces zdlouhavý, obvykle se nekontroluje celá plocha, ale jen náhodně vybrané oblasti. Vědci z Fraunhofer IPT vyvinuli metodu pro scanování celého povrchu.

Datum: 27.11.2015

ultrarychlé a kontinuální scanování povrchu elektronických součástek

  
Mořští ježci dodávají nové náměty pro lehké a pevné materiály

Materiáloví výzkumníci mají rádi mořské tvory. Perly nabízejí náměty pro hladké povrchy, škeble inspirují k přilnavým substancím, žraločí kůže k vývoji materiálů s malým třením vůči vodě a tak dále. Vědci z University of Copenhagen Department of Chemistry nyní našli model pro pevný a lehký materiál, ke kterému je inspirovali mořští ježci.

Datum: 26.11.2015

mořští ježci, skořápka, uhličitan vápenatý, pevné a lehké struktury

 


Reklama

 
Pokrok může přinést komerční aplikace pro stříbrná nanovlákna

Stříbrná nanovlákna jsou slibným materiálem pro aplikace jako flexibilní displeje nebo solární buňky, ale mají nevýhodu v tom, že jsou velmi citlivé na UV záření, které je poškozuje. Nové výzkumy naznačují, že je možné je zabalit byť jen jednoatomovou vrstvou grafenu a jejich odolnost se značně zvýší.

Datum: 25.11.2015

stříbrná nanovlákna, ITO, optoelektronika

  
Nová metoda elektronové mikroskopie vytváří 3_D struktury na atomární úrovni

Výzkumníci elektronové mikroskopie v ORNL (Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory) vyvinuli unikátní metodu na vyváření 3-D struktur s jemně kontrolovanými tvary s rozlišením 1 až 2 nm.

Datum: 25.11.2015

elektronová mikroskopie, nanoškálová úroveň

  
Merck dokončil akvizici Sigma-Aldrich

Evropská komise schválila prodej divize Sigma-Aldrich Honeywellu.

Datum: 25.11.2015

Merck, Sigma-Aldrich, akvizice

  
Miliarda nebo bilión?

Mezi metrickým systémem zavedeným soustavou SI a běžnou praxí, která se používá v anglicky mluvívích zemích panuje často nesoulad v názvech násobků množství. Pojem milión je všude stejný, ale pojem bilión je v metrické soustavě 10E12, kdežto v anglicky mluvících zemích je totéž co miliarda, tedy 10E9. Pojďme se na to podívat blíže.

Datum: 24.11.2015

miliarda, bilion, billion

 


Reklama

 
Zobrazení mikrovln dvěma komplementárními metodami

Vědci objevili nezávisle na sobě dvě různé metody na zobrazení mikrovln. Obě metody jsou založeny na detekci změn spinů atomů, ale každá metoda funguje jinak a dává jiné možnosti.

Datum: 24.11.2015

měření mikrovln, rubidium, spinové stavy, dusíkové vakance, rastrování

  
Nová třída materiálů pro organickou elektroniku

Polymerní nitridy uhlíku jsou organické látky syntetizované z velkého množství nanokrystalů. Jejich krystalická struktura připomíná grafit, protože jednotlivé vrstvy polymeru jsou mezi sebou vázány jen slabými (Van der Waals-ovými) silami.

Datum: 24.11.2015

polymerní nitridy, organická elektronika

  
Miniaturizovatelná magnetická rezonance

Miniaturní krystal garnetu (křemíkatá sloučenina používaná jako abrazivo) posloužil týmu fyziků z University of Alberta jako cesta k "lab-on-a-chip" technologii pro magnetickou rezonanci.

Datum: 24.11.2015

miniaturizovaná magnetická rezonance, garnet

  
Lasery by mohly zahřát materiál na větší teplotu, než je v centru Slunce

Lasery by mohly zahřát materiál na teplotu větší, než je v centru Slunce (10 miliónů stupňů Celsia) za dobu kratší, než je 1E-14 sekundy. Alespoň to tak tvrdí nová teoretická studie fyziků z Imperial College London.

Datum: 23.11.2015

lasery, zahřátí hmoty, termojaderná fůze

 


Reklama

 
Baterie z bláznova zlata (fools gold)

Vědci vynalezli zajímavou alternativu k Li-ion bateriím. Není to alternativa tak výkonná, jako Li-ion baterie, ale je mnohem levnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Datum: 23.11.2015

nová baterie s hořčíkem jako náhradou za Li-ion baterie

  
Nové grafenové biosenzory bez značky

Biosenzory bez značky (radioaktivní či fluorescenční) jsou relativní novinkou v biochemických a farmaceutických laboratořích a značně zjednodušují práci.

Datum: 23.11.2015

biosenzory bez značky, SPR, surface plasmon resonance

  
10 otázek před pořízením nového plamenového fotometru

Možná i u vás nastal čas na pořízení nového plamenového spektrofotometru. Pak je určitě užitečné znát 10 základních otázek, které byste si měli ujasnit před jeho pořízením.

Datum: 20.11.2015

plamenový spektrofotometr

  
Jak pracuje bleskový zmrazovač

Bleskové (přinejmenším hodně rychlé) zmrazování vzorků je důležitou záležitostí v mnoha oblastech použití. Zmrazení by mělo být tak rychlé, aby se zabránilo tvoření ledových krystalků na vzorku, které jej můžou poškodit. Rychlý zmrazovač by měl mít nejen dostatečnou kapacitu, ale měl by být pro tento účel i konstruován, což by jinak snižovalo jeho životnost.
Na obrázku: The Thermo Scientific™ XBF40 series of -40°C blast freezer

Datum: 20.11.2015

blast freezer, rychlé zmrazování vzorků

 


Reklama

 
Vyrábění sušenek z uhlí?

ThyssenKrupp a TU Berlin vyvinuli nový proces pro ekologickou konverzi průmyslovývh plynů při přípravě koksu.

Datum: 20.11.2015

výroba kypřícího prášku do pečiva z odpadu při výrobě koksu

 


 

 

Archiv článků:   2015   2016   2017  

 

Hledání:
 
(fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

Aktuální akce   (více v kalendáři akcí):
 • 28.11.2017 Managing Collaboration and Delivery among Labs Separated by Distance
   
 • 30.11.2017 Webinar: Cannabis Testing – New Tools and Technologies
   
 • 2.12.2017 9. česká Wikikonference
   
 • 7.12.2017 Webinar: Automation for Improved Results
   
 • 27.2.2018 - 2.3.2018 EmbaxPrint
   

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama