Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   22.9.2018 - 25.9.2018 INDC 2018
  1.10.2018 - 5.10.2018 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
  3.10.2018 Webinar: Optimize Your GC Lab with On-Site Hydrogen Generation
  11.10.2018 Webinar: Tools and Technologies for Elemental Analysis
  15.10.2018 - 18.10.2018 Analýza anorganických látek 2018
Reklama
Iontová rozpouštědla zjednodušují laserová měření na vzorcích v roztoku

Tým z HZB (Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH) vyvinul novou metodu pro fotoemisní spektroskopii molekul v roztoku. Namísto konvenčních rozpouštědel použil iontová rozpouštědla, která se nevypařují ani ve vysokém vakuu.

Datum: 2.11.2016

PES, fotoemisní spektroskopie, time-resolved photoemission spectroscopy, solvent


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Do současné doby bylo obtížné provádět měření metodou Time-resolved photoelectron spectroscopy (PES) molekul v roztoku, protože tato měření se musí provádět ve vysokém vakuu a normální rozpouštědla se ihned vypařují. Nový výzkum ukazuje, že klasická rozpouštědla je možno nahradit iontovou kapalinou s nízkým tlakem nasycených par, která se nevypařují ani za podmínek vysokého vakua (jinak bylo nutné použít komplikované metody jako liquid micro jet). Kupodivu, tato rozpouštědla nekazí naměřené PES charakteristiky.

PES měření je založeno na excitaci molekuly pomocí silného laserového, tzv. pump pulsu, který molekulu uvede do excitovaného stavu. Následně je měřena vazebná energie excitovaných elektronů pomocí krátkých a přesně časovaných, tzv. probe pulsů. Takto je možno si udělat obrázek o tom, jak excitované elektrony relaxují do svých základních stavů a z toho odvodit fyzikální, chemické a biologické procesy, které se po ozáření odehrávají.

Nová metoda nalezne využití při studiu organických slunečních článků nebo při studiu nových tříd katalyzátorů založených na nanočásticích v roztoku.

Vědci metodu testovali na červeném barvivu organického původu a použili 150 probe pulsů během jediné pikosekundy (10-12s) následující po excitačním pump pulsu. Naměřené výsledky porovnávali s dosavadními měřeními. Ukázala se obdivuhodná shoda jak v naměřených výsledcích, tak i v teoretických předpovědích. Znamená to, že náhrada rozpouštědla za iontové rozpouštědlo nemá na naměřené výsledky podstatný či žádný vliv.

Reklama

Vědci se nyní zaměří na studium nanočástic v iontovém roztoku metodou PES. Specificky se zaměři na nanočástice uhlíku - nanodiamanty. Slibují si od toho významný přínos k mezinárodnímu projektu DIACAT, který studuje využití nanodiamantů jako katalyzátorů pro produkci paliva za působení světla.


Zdrojem informací je Chemeurope.

Pro kompletní informace si přečtěte  celý článek.

 

Reklama

Reklama