Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   17.9.2018 - 20.9.2018 Odběry vzorků 2018
  22.9.2018 - 25.9.2018 INDC 2018
  1.10.2018 - 5.10.2018 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
  3.10.2018 Webinar: Optimize Your GC Lab with On-Site Hydrogen Generation
  11.10.2018 Webinar: Tools and Technologies for Elemental Analysis
Reklama
Vodní páry dokáží způsobovat oscilace u některých oxidů

Při vystavení určitého typu oxidů vodním parám a současně elektronovému paprsku mohou tyto oxity oscilovat a připomínat tak dýchání živého organismu. Toto by mohlo najít netušené možnosti v oblasti separace plynů.

Datum: 6.10.2016

perovskit, rozklad vody


 

Sdílet na Facebooku   Odeslat na Twitter

Určitý typ oxidů zvaných perovskity (základní perovskit CaTiO3 (oxid titaničito-vápenatý) je kosočtverečný minerál) vykázal tento jev ve vakuu při současném působení vodních par a elektronového paprsku. Podle objevitelů byl tento jev zcela neočekávaný.

Perovskity jsou v současnosti velice zkoumanými materiály, protože vykazují vlastnosti, které by se daly využít v mnoha oblastech - sluneční články, akumulátory, zařízení na separaci vody, generování kyslíku a vodíku, palivové články, senzory aj.

Vědci zkoumali určitý typ perovskitů zvaný BSCF podle složení: barium, stroncium, kobalt, železo. Ve vakuu při zobrazení v transmisním elektronovém mikroskopu (TEM) jsou struktury velice stabilní. V přítomnosti malého množství vodních par se však objevil nečekaný jev - krystal perovskitu se jevil, jakoby začal dýchat. Vytvářely se v něm bublinky a zase mizely.

Frekvence oscilací se dá přesně nastavovat podle tlaku vodních par a intenzity elektronového paprsku (TEM). Vědci si to vysvětlují tak, že kyslík ve vodě se elektronovým paprskem ionizuje, proniká do krystalu a pak zase mizí. Struktura krystalu se přitom nemění.

Reklama

Vědci říkají, že tento jev je zcela nový a nečekaný. Je základem pro další zkoumání. Bude se zkoumat působení světla namísto elektronového paprsku a hlavně možnosti potenciálního využití - např. při separaci kyslíku a vodíku z vody ve slunečním článku. Toto by mohlo najít uplatnění nejen při výrobě paliva, ale i při čištění vody. Jedná se o nový typ katalýzy, která neprobíhá jen na povrchu látky, ale uvnitř materiálu.


Zdrojem informací je Chemeurope.

Pro kompletní informace si přečtěte  celý článek.

 

Reklama

Reklama