Scienceworld       VEDA.CZ       AVO       SCIRESCO       Akademon.cz       Chemagazín       Eurochem       Osel       Gate2Biotech       Vesmír TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení        Laboratorní přístroje 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy        O nás 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168, www.volny.cz/ats-cz,, předváděcí přístroje z...
Kalendář : 26.11.15: Registrace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, The Mark Luxury...
Reklama
ReklamaReklamaReklama


   
  Ultrarychlé scanování celého povrchu pod mikroskopem

  Miniaturizované součástky (zvláště v elektronice) se musí kontrolovat pod mikroskopem. Jelikož je tento proces zdlouhavý, obvykle se nekontroluje celá plocha, ale jen náhodně vybrané oblasti. Vědci z Fraunhofer IPT vyvinuli metodu pro scanování celého povrchu.

  Datum: 27.11.2015

  ultrarychlé a kontinuální scanování povrchu elektronických součástek

      
  Mořští ježci dodávají nové náměty pro lehké a pevné materiály

  Materiáloví výzkumníci mají rádi mořské tvory. Perly nabízejí náměty pro hladké povrchy, škeble inspirují k přilnavým substancím, žraločí kůže k vývoji materiálů s malým třením vůči vodě a tak dále. Vědci z University of Copenhagen Department of Chemistry nyní našli model pro pevný a lehký materiál, ke kterému je inspirovali mořští ježci.

  Datum: 26.11.2015

  mořští ježci, skořápka, uhličitan vápenatý, pevné a lehké struktury

      
  Pokrok může přinést komerční aplikace pro stříbrná nanovlákna

  Stříbrná nanovlákna jsou slibným materiálem pro aplikace jako flexibilní displeje nebo solární buňky, ale mají nevýhodu v tom, že jsou velmi citlivé na UV záření, které je poškozuje. Nové výzkumy naznačují, že je možné je zabalit byť jen jednoatomovou vrstvou grafenu a jejich odolnost se značně zvýší.

  Datum: 25.11.2015

  stříbrná nanovlákna, ITO, optoelektronika

      
  Nová metoda elektronové mikroskopie vytváří 3_D struktury na atomární úrovni

  Výzkumníci elektronové mikroskopie v ORNL (Department of Energy’s Oak Ridge National Laboratory) vyvinuli unikátní metodu na vyváření 3-D struktur s jemně kontrolovanými tvary s rozlišením 1 až 2 nm.

  Datum: 25.11.2015

  elektronová mikroskopie, nanoškálová úroveň

   


  Reklama

   
  Merck dokončil akvizici Sigma-Aldrich

  Evropská komise schválila prodej divize Sigma-Aldrich Honeywellu.

  Datum: 25.11.2015

  Merck, Sigma-Aldrich, akvizice

      
  Miliarda nebo bilión?

  Mezi metrickým systémem zavedeným soustavou SI a běžnou praxí, která se používá v anglicky mluvívích zemích panuje často nesoulad v názvech násobků množství. Pojem milión je všude stejný, ale pojem bilión je v metrické soustavě 10E12, kdežto v anglicky mluvících zemích je totéž co miliarda, tedy 10E9. Pojďme se na to podívat blíže.

  Datum: 24.11.2015

  miliarda, bilion, billion

      
  Zobrazení mikrovln dvěma komplementárními metodami

  Vědci objevili nezávisle na sobě dvě různé metody na zobrazení mikrovln. Obě metody jsou založeny na detekci změn spinů atomů, ale každá metoda funguje jinak a dává jiné možnosti.

  Datum: 24.11.2015

  měření mikrovln, rubidium, spinové stavy, dusíkové vakance, rastrování

      
  Nová třída materiálů pro organickou elektroniku

  Polymerní nitridy uhlíku jsou organické látky syntetizované z velkého množství nanokrystalů. Jejich krystalická struktura připomíná grafit, protože jednotlivé vrstvy polymeru jsou mezi sebou vázány jen slabými (Van der Waals-ovými) silami.

  Datum: 24.11.2015

  polymerní nitridy, organická elektronika

   


  Reklama

   
  Miniaturizovatelná magnetická rezonance

  Miniaturní krystal garnetu (křemíkatá sloučenina používaná jako abrazivo) posloužil týmu fyziků z University of Alberta jako cesta k "lab-on-a-chip" technologii pro magnetickou rezonanci.

  Datum: 24.11.2015

  miniaturizovaná magnetická rezonance, garnet

      
  Lasery by mohly zahřát materiál na větší teplotu, než je v centru Slunce

  Lasery by mohly zahřát materiál na teplotu větší, než je v centru Slunce (10 miliónů stupňů Celsia) za dobu kratší, než je 1E-14 sekundy. Alespoň to tak tvrdí nová teoretická studie fyziků z Imperial College London.

  Datum: 23.11.2015

  lasery, zahřátí hmoty, termojaderná fůze

      
  Baterie z bláznova zlata (fools gold)

  Vědci vynalezli zajímavou alternativu k Li-ion bateriím. Není to alternativa tak výkonná, jako Li-ion baterie, ale je mnohem levnější a šetrnější k životnímu prostředí.

  Datum: 23.11.2015

  nová baterie s hořčíkem jako náhradou za Li-ion baterie

      
  Nové grafenové biosenzory bez značky

  Biosenzory bez značky (radioaktivní či fluorescenční) jsou relativní novinkou v biochemických a farmaceutických laboratořích a značně zjednodušují práci.

  Datum: 23.11.2015

  biosenzory bez značky, SPR, surface plasmon resonance

   


  Reklama

   
  10 otázek před pořízením nového plamenového fotometru

  Možná i u vás nastal čas na pořízení nového plamenového spektrofotometru. Pak je určitě užitečné znát 10 základních otázek, které byste si měli ujasnit před jeho pořízením.

  Datum: 20.11.2015

  plamenový spektrofotometr

      
  Jak pracuje bleskový zmrazovač

  Bleskové (přinejmenším hodně rychlé) zmrazování vzorků je důležitou záležitostí v mnoha oblastech použití. Zmrazení by mělo být tak rychlé, aby se zabránilo tvoření ledových krystalků na vzorku, které jej můžou poškodit. Rychlý zmrazovač by měl mít nejen dostatečnou kapacitu, ale měl by být pro tento účel i konstruován, což by jinak snižovalo jeho životnost.
  Na obrázku: The Thermo Scientific™ XBF40 series of -40°C blast freezer

  Datum: 20.11.2015

  blast freezer, rychlé zmrazování vzorků

      
  Vyrábění sušenek z uhlí?

  ThyssenKrupp a TU Berlin vyvinuli nový proces pro ekologickou konverzi průmyslovývh plynů při přípravě koksu.

  Datum: 20.11.2015

  výroba kypřícího prášku do pečiva z odpadu při výrobě koksu

      
  Některé ozone-fiendly chemikálie mohou napáchat víc škody než užitku

  Některé chemikálie, které se používají jako náhrada za chemikálie, které poškozují ozónovou vrstvu mohou napáchat větší škodu ve formě plynů, které způsobují skleníkový efekt.

  Datum: 19.11.2015

  CF4, ozónová díra, skleníkový efekt

   


  Reklama

   
  Evropská komise propaguje open access pro vědecké informace

  Předseda Evropské komise pro výzkum Carlos Moedas se snaží prosadit otevřený přístup k informacím z oblasti vědeckého výzkumu.

  Datum: 19.11.2015

  open access, otevřený přístup k vědeckým informacím

      
  Jak pracuje bezpečný Bunsenův hořák

  Bunsenův hořák je běžným laboratorním nástrojem používaným pro spalování, zahřívání a sterilizaci. Hořák je pojmenovaný po Robertu Bunsenovi, německém vědci, který se snažil vytvořit kvalitní hořák. Perličkou je, že v té době v Heidelbergu právě instalovali plynové pouliční osvětlení a tak byly laboratoře zásobeny dostatečným přísunem plynu.

  Datum: 19.11.2015

  Bunsenův hořák

      
  Objev vedoucí k přenosným urychlovačům částic

  Nový objev fyziků z University of Maryland (UMD) může vést ke konstrukci malých, levných, přenosných urychlovačů částic se širokým využitím. Tým urychlil elektronový paprsek takřka na rychlost světla s použitím laseru o nízké energii, což bylo úzké místo při konstrukci dosavadních urychlovačů.

  Datum: 18.11.2015

  přenosný urychlovač částic, gama paprsky, paprsky elektronů, laserový puls, plasma

      
  Nová metoda ověřování kvality polovodičů

  Vědci vyvinuli novou metodu, která dokáže ověřit kvalitu vyrobeného polovodičového výrobku, aniž by měřila element po elementu a dokáže i předpovědět pravděpodobnost individuálních selhání.

  Datum: 18.11.2015

  testování kvality vyrobených polovodičů, Graysonova metoda

   


  Reklama

   
  Od sněhových vloček k sazím - je zde mnoho společného

  Částečky sazí letící vzduchem a komety cestující vesmírem mají přinejmenším jedno společné: 0,36.

  Datum: 18.11.2015

  shlukování částic

      
  Struktura nemoci betonu odhalena

  Výzkumníci se zaměřili na studium problému stárnutí betonu, tzv. alkali-aggregate reaction (AAR). Díky AAR se v materiálu vytvářejí póry, které zabírají více místa, než originální beton a díky tomu se beton časem narušuje (v řádu desetiletí).

  Datum: 16.11.2015

  AAR, stárnutí betonu, alkali calcium silicate hydrate

      
  Zařízení kombinuje sílu hmotové spektroskopie a mikroskopie

  Zařízení, které poskytuje špičkovou mikroskopii a prostorové rozložení formou chemické analýzy vykazuje zajímavé a slibné uplatnění v mnoha oblastech, jako je chemická věda, biologické procesy, farmaceutický vývoj, průběh nemocí a jejich odezva na léčení.

  Datum: 13.11.2015

  mikroskopie, hmotová spektrometrie, laserová ablace

      
  Připalování tekutých paliv

  V zařízeních se spalováním tekutých paliv (například dieselové motory), kde se při vysoké teplotě odpařuje z povrchu směs paliva a lubrikantu, vznikují na povrchu připáleniny (coking), které mohou mít vliv na funkčnost systému. Detailní proces je zatím nejasný. Proto vznikl projekt, který má vnést světlo do této oblasti tvorby usazenin.

  Datum: 13.11.2015

  coking, připáleniny tekutého paliva ve spalovacích motorech, termogravimetrie, hmotová spektrometrie

   


  Reklama

   
  BASF rozšiřuje rozsah svých inovací

  BASF sází dále na výzkum a vývoj (research and development - R&D) v oblasti Asia Pacific, konkrétně v Číně. BASF očekává, že čtvrtinu svých R&D aktivit investuje v oblasti Asia Pacific.

  Datum: 13.11.2015

  BASF, výzkumná centra Asia Pacific, chemické procesy

      
  Co obnáší dosažení vakua?

  Vakuum je častým pomocníkem vědců při mnoha příležitostech. Dá se říct, že skoro každá laboratoř, která se zabývá základním výzkumem, se bez vakua neobejde. A neobejdeme se bez něj ani my doma - v žárovkách, zářivkách.

  Datum: 12.11.2015

  vakuum, vývěvy

      
  Jak funguje zlepšování výsledků PCR

  Problém: ačkoliv PCR je základem v laboratořích molekulární biologie, její průběh je často daleko od ideálních podmínek, což vede k nevhodným reakčním podmínkám a nepřesnosti výsledků. Článek publikovala IDT (Integrated DNA Technologies).

  Datum: 12.11.2015

  PCR, optimalizace a přesnost výsledků, IDT

      
  Vítejte v IKA

  Historie firmy IKA začala v roce 1910. Čína ještě nebyla Lidovou republikou Čína a slovo "globalizace" nebylo dosud vynalezeno.

  Datum: 12.11.2015

  IKA

   


  Reklama

   
  Pittcon 13 oceněných v analytické chemii

  Na konferenci Pittcon (30.9.2015) bylo oceněno 13 odborníků, kteří nejvíce přispěli k rozvoji v oborech bioanalytical, environmental, nanotechnology, material science, polymers/plastics, pharmaceutical, biomedical and homeland security. Methodologie: include near infrared spectroscopy, molecular and vibrational spectroscopy, mass spectrometry, electrochemistry, liquid chromatography, separations.

  Datum: 11.11.2015

  pittcon ocenění vědci v analytické chemii

      
  BASF a Volkswagen oznámili Science Award Electrochemistry

  Letošní cena “Science Award Electrochemistry” od firem BASF a Volkswagen putuje k Dr. Bryan McCloskey, Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of California, Berkeley za výzkum v oblasti lithium-oxygen batterí.

  Datum: 11.11.2015

  Science Award Electrochemistry, BASF a Volkswagen, lithium-oxygen baterie

      
  Architektura molekulárního stroje, který vytváří kopie DNA

  Nová studie obrací naruby obrázky, které se dříve publikovaly v učebnicích.

  Datum: 11.11.2015

  replikace DNA, helikáza, polymeráza

      
  Optimalizace a řešení problémů v PCR

  Polymerase chain reaction (PCR) a quantitative nebo real-time PCR (RT-PCR, qPCR) mají mnoho společného, ale fungují různě a produkují odlišné výsledky.

  Datum: 10.11.2015

  standardní podmínky pro PCR

   


  Reklama

   
  Zlepšený PCR termocycler

  Toto léto byl spuštěn k prodeji první teplotní cycler pro 4 zcela nezávislé bloky. To zvyšuje efektivitu procesů, jejich rychlost a reprodukovatelnost. Pochází od společnosti PCRmax.

  Datum: 10.11.2015

  PCRmax PCR termocycler Alpha Cycler

      
  Schopnost spolupráce - hlavní schopnost lidí

  Nový výzkum odhaluje významy schopnosti spolupráce a sdílení myšlenek. Výzkumníci modelovali evoluci lidí především díky možnosti sdílení myšlení jako základu pro spolupráci.

  Datum: 10.11.2015

  teorie her vysvetluje vznik spolupráce u lidí, díky které se mohli dále rozvíjet

      
  Grafenová ultrarychlá anténka

  Výzkumníci z USA a Drážďan vyvinuli ultrarychlý a širokopásmový detektor elektromagnetického záření.

  Datum: 9.11.2015

  grafenová širokopásmová a ultrarychlá anténa

      
  Nejrychlejší fotonický přepínač v nanostrukturové škále

  Vědcům se podařilo vytvořit přepínač (switch), kde interagují mezi sebou dva paprsky na prostoru menším, než 250 nm.

  Datum: 9.11.2015

  optoelektronický switch ve femtosekundové časové škále

   


  Reklama

   
  GE Aviation staví vlastní továrnu na pokročilé materiály

  Nová továrna bude postavena v USA, Alabamě a bude produkovat ceramic matrix composite components (CMCs) ve velkých objemech. Plného provozu by měla dosáhnout v roce 2018.

  Datum: 9.11.2015

  nová továrna v USA na vysokoteplotní keramické materiály

      
  Perovskit/křemíkové sluneční články s rekordní efektivitou

  Organicko-anorganické perovskitové materiály (CaTiO3 - oxid titaničito-vápenatý) jsou jedním z největších překvapení v konstrukci slunečních článků. V posledních 6 letech jejich účinnost stoupla 5x. Navíc mohou být vyráběny poměrně levným procesem.

  Datum: 6.11.2015

  perovskitovo-křemíkové sluneční články s vysokou účinností

      
  Nové kovové slitiny pro ekologické chladicí technologie

  Slibné nové kovové slitiny by mohly přispět k chladicím technologiím a snížily by zátěž na životní prostředí. Podstatou je využití "magnetokalorického" efektu, který dokáže měnit teplotu, ale vyžaduje velmi silé magnetické pole.

  Datum: 6.11.2015

  magnetokalorický jev využitý pro chladicí zařízení

      
  Odsolování mořské vody přispívá v výzkumu grafenu

  Grafen (atomární vrstva uhlíku) je zkoumán nyní z mnoha stran pro nejrůznější použití. Jak se ukazuje, tak odsolování mořské vody může být dalším potenciálním využitím grafenu, které bude stimulovat jeho výzkum.

  Datum: 6.11.2015

  odsolování mořské vody pomocí grafenových filtrů

   


  Reklama

   
  Nové směry v designu lithiových baterií

  Vědci vyvinuli v laboratorních podmínkách novou baterii, která je založena technologii lithium-kyslík. Je více než na 90% efektivní a je možno ji nabíjet více než 2000x.

  Datum: 5.11.2015

  Li-ion baterie

      
  Lidské fekálie - velký zdroj energie

  Nová zpráva UN University (Canadian-based Institute for Water, Environment and Health) ukazuje, že lidský odpad by mohl být významným zdrojem energie a mohl by generovat elektřinu až pro 138 miliónů domácností.

  Datum: 5.11.2015

  lidské odpadní vody jako zdroj energie

      
  Od sci-fi k realitě - zvukový tactor beam byl vynalezen

  Tým výzkumníků poprvé vytvořil "tractor beam" , který dokáže udržet menší objekty v prostoru a manipulovat s nimi. Je to myšlenka vynalezená již autory starších sci-fi, ale dosud nebyla realizována.

  Datum: 5.11.2015

  akustický tractor beam, který dokáže manipulovat s objekty v prostoru

      
  Film ve 4-D s ultrakrátkými elektronovými pulsy

  4-D je vyjádření obrazu v trojrozměrném prostoru a čase. Podařilo se toho dosáhnout u jednotlivých atomů pomocí ultrakrátkých elektronových pulsů.

  Datum: 4.11.2015

  femtosekundové elektronové pulsy pro rozlišení pohybu atomů v čase

   


  Reklama

   
  Dřevo namísto benzínu

  Nový přístup k výrobě chemických produktů z přírodně obnovitelných zdrojů.

  Datum: 4.11.2015

  výroba benzínu z biomasy, využití obnovitelných zdrojů, xylochemie

      
  Jsou auta továrnami na uhlíkové nanotyčinky?

  Jak to vypadá, tak auta (a s nimi i jiné zdroje spalování) produkují uhlíkové nanotyčinky, které vědci nalezli v městském prachu, ale i v dýchacích cestách lidí.

  Datum: 3.11.2015

  uhlíkové nanotyčinky v běžném znečištění životního prostředí

      
  Toxiny v oděvu

  Vědci zkoumali části oděvů z nejrůznějších oděvních řetězců ve Švédsku. Vypadá to, že v oděvech je mnoho chemikálií, které tam nemají být, ale jejich přesý vliv na lidské zdraví či znečištění životního prostředí zatím není znám.

  Datum: 3.11.2015

  toxiny v oděvu, polyester, životní prostředí

      
  Halloysite - slibný nanomateriál?

  Halloysite je zajímavý materiál připomínající keramiku a je dobře zdravotně kompatibilní. Mohl by do budoucna sloužit jako přepravník pro nejrůznější druhy látek, které by se z něj jen pozvolna uvolňovaly.

  Datum: 3.11.2015

  halloysite, pomalé uvolňování léčivé substance, nanotrubička

   


  Reklama

   
  Vodu-odpuzující povrch oceli

  Během posledních 50 let byly vyvinuté mnohé nové druhy ocelí, ale jedno zůstávalo stejné - jejich povrch včetně odolnosti vůči korozi a abrazivním materiálům. Chirurgické nástroje na svém povrchu stále mohly přenášet mikroorganismy, pokud nebyly dezinfikovány.

  Datum: 3.11.2015

  nanoostrůvky, oxid wolframu, voduodpuzující povrch oceli

      
  Simultánní scanner celého těla pozitronovou tomografií

  Vědci z Berkeley Lab mají v úmyslu do dvou let vytvořit první PET (positron emission tomography) celého těla naráz.

  Datum: 2.11.2015

  pozitronová emisní tomografie, PET, scanner, Berkeley Lab

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2013   2014   2015  

   

Hledání:
 
(fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

Doporučujeme články:

Aktuální akce   (více v kalendáři akcí):
 • 26.11.2015 Registrace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
   
 • 2.12.2015 Webinar: Be the Ringmaster of Your Work and Life
   
 • 3.12.2015 Webinar: Trends in Sample Preparation for Chromatography
   
 • 8.12.2015 Webinar: Learn the Key Best Practices for Relocating Your Laboratory
   
 • 23.1.2016 - 28.1.2016 SOFSEM 2016
   

Kontakty:

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama
O nás       Služby       Ceník       Napište nám       Kontakty