Věda       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Fyzikální ústav AVČR TOPlist
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Užitečné pomůcky:   Tabulky        Encyklopedie        Nástroje 
Katalog dodavatelů:   Rubriky        Firmy        Zastoupení        Laboratorní přístroje 
Ostatní:       Titulní strana        Zajímavé odkazy        O nás        E-obchody 
Nástěnka : Chlazené laboratorní inkubátory LBT 168, www.volny.cz/ats-cz,, předváděcí přístroje z...
Kalendář : 1.12.16: Webinar: Automation for Improved Results and Reproducibility, webinář, Laboratory
Reklama
ReklamaReklamaReklama


   
  První dva měsíce lidské bytosti ve 3-D

  Tým nizozemských výzkumníků z Academic Medical Center in Amsterdam vytvořil interaktivní 3-D atlas lidského vývoje od početí do dvou měsíců. V doprovodném článku v časopise Science vědci uvádějí proč. Stávající výukové materiály jsou totiž „děsivě zastaralé a nepřesné“.

  Datum: 2.12.2016

  obrázky lidského plodu

      
  Proč je něco spíš než nic?

  Je tento svět nejlepším z možných světů? Jakým mechanismem se v něm uplatňují fyzikální zákony? A co nadpřirozené bytosti? To jsou otázky, které si kladl Gottfried Wilhelm Leibniz (zemřel právě před 300 lety). Viz také Poslední špičkový polyhistor. Tak trochu monstrum.

  Datum: 2.12.2016

  Gottfried Wilhelm Leibniz, filozofie

      
  Malý, menší, nejmenší

  Firma Bronkhorst High-Tech B.V. vyvinula novou řadu měřičů CORI-FLOW™ pro extrémně malé hodnoty průtoků. Měřiče pracují na principu Coriolis Mass Flow Meter.
  Jsou k dispozici různé modely tak, aby pokryly celý rozsah od 5 g/h do 600 kg/h.Přístroje jsou odolné vůči počasí, mají krytí IP65 a jsou volitelně dostupné se schválením ATEX pro použití v nebezpečných zónách typu 2.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů CORI-FLOW™.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 2.12.2016

  měřiče malých průtoků

      
  Z DNA je pouhá polovina chromozomu, k čemu je ta druhá?

  Novou metodou mikroskopování vyvinutou ve Skotsku vyšlo najevo, že deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje pouze polovinu našich chromozomů a že až 47 % z jejich struktury je jakýsi záhadný plášť, který ten „vlastní genetický materiál“ obklopuje.

  Datum: 1.12.2016

  DNA, chromozómy

   


  Reklama

   
  Agentura pro evropský GNSS opět zve na Dny otevřených dveří

  V pátek 2. prosince a v sobotu 3. prosince máte příležitost přijít se zdarma do sídla Evropské GNSS Agentury (GSA) podívat, jak agentura funguje, zjistit, na jakém principu pracuje systém Galileo a proč je Praha srdcem globálního navigačního systému. Dále se dozvíte, jakým způsobem realizuje Evropská unie svou satelitní navigaci, jaké má evropská satelitní navigace funkce a proč je tak důležitá v našich každodenních životech.

  Datum: 1.12.2016

  navigační systém Galileo - dny otevřených dveří

      
  Nová metoda pro analýzu krystalické struktury

  Vědci z MIT (Massachusetts Institute of Technology) objevili novou metodu, s níž lze jednoduše analyzovat tzv. fotonické krystaly - krystaly, které svou strukturou působí na procházející světlo.

  Datum: 1.12.2016

  fotonické krystaly

      
  Perovskity mohou vést k nové generaci zařízení na ukládání dat

  V současné době stále rostou nároky na množství ukládaných dat, jejich hustotu a rychlost zápisu a čtení. Vědcům z EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) se podařilo vyrobit materiál na bázi perovskitů, který je možná cestou k novým opto-magnetickým úložištím dat.

  Datum: 30.11.2016

  perovskity, magneto-optická úložiště dat

      
  Jak vypadá situace okolo mikrovlnného (EM) pohonu

  V současné době vyšel první článek v recenzovaném vědeckém časopise, který popisuje testy s mikrovlnným motorem. Testy realizované v laboratoři NASA byly první, při kterých se využívalo torzní zařízení pro měření extrémně slabých tahů umístěné ve vakuu. Proto je dobré si nyní situaci okolo mikrovlnného pohonu podrobněji shrnout.

  Datum: 30.11.2016

  mikrovlnný pohon

   


  Reklama

   
  Nanočástice, které zlepšují sluneční zahřívání vody

  Vědci objevili novou metodu, jak zlepšit účinnost absorpce slunečního záření ve vodě. Tato metoda je založena na nanočásticích nitridu titanu (TiN), který dosahuje účinnosti podstatně lepší, než dosud používané zlaté či uhlíkaté nanočástice.

  Datum: 29.11.2016

  nanočástice nitridu titanu, sluneční ohřev vody

      
  CLAM-2000: Plně automatizovaná příprava vzorků pro LC-MS

  LCMS znamená Liquid Chromatograph Mass Spectrometer a tato metoda se stala v poslední době široce využívanou v klinické praxi a biochemických laboratořích. Má velkou citlivost a dokáže analyzovat data i ze smíšených vzorků. Ukázala se být často lepší, než běžné imuno-analýzy. Problémem však byla vždy příprava vzorků - šlo o zdlouhavou práci, při které se mohlo vyskytnout mnoho chyb a často znamenala ohrožení infekcí pro personál.
  CLAM-2000 (Clinical Laboratory Automated sample preparation Module) od firmy SHIMADZU automatizuje přípravu krevních a jiných biologických vzorků pro LCMS analýzu. Je ideální pro farmaceutická a medicinská pracoviště a pro pracoviště, kde je velké riziko infekce.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje CLAM-2000.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 28.11.2016

  LCMS, kapalinová chromatografie, hmotová spektrometrie

      
  Omlazení octomilek a myší

  Odstranit nefunkční mitochondrie stimulací autofagie zvládli prof.Ming Guo a prof.Bruce A. Hay z University of Californina v Los Angeles (UCLA) se svými kolegy. Mitochondrie jsou buněčné organely, které zbytek buňky zásobují energií. Máme jich stovky až tisíce uvnitř každé buňky.

  Datum: 25.11.2016

  mitochondrie

      
  Zrychlení thermal desorption/GC

  Thermal desorption (TD) je technika přípravy vzorků pro gas chromatography (GC) k měření nestálých organických složek ve vzduchu a jiných materiálech. Samotná GC je založena na tom, že tyčinka naplněná adsorbentem s vzorkem se zahřívá, obsah se uvolňuje a následně měří detektorem.
  Důležitá je ale samotná příprava vzorku navázaného na adsorbent, který musí být absolutně čistý, což je náročná procedura.
  Firma SIM nyní přichází s novým systémem TD CLEAN-CUBE, který dokáže trubičky vyčistit od zbytků předchozího měření. Současně dokáže čistit až 20 trubiček.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje TD CLEAN-CUBE.

  (článek je v angličtině)

  Datum: 24.11.2016

  plynová chromatografie

   


  Reklama

   
  Vyšel první Přehled pracovišť transferu technologií v ČR

  Cílem brožury je poskytnout po vzoru dalších evropských zemí přehled o jednotlivých pracovištích, která mají za úkol propojit výzkumnou a aplikační sféru a zvýšit uplatňování výsledků VaV v praxi.

  Datum: 24.11.2016

  Přehled pracovišť transferu technologií v ČR

      
  Jednoduchá úprava pro mnohem rychlejší molekulární kamery

  Vědci z Rice University vyvinuli zajímavý trik, pomocí něhož lze dosáhnout podstatně vyššího časového rozlišení i s použitím stávajícího vybavení klasickými CCD kamerami v optické mikroskopii.

  Datum: 23.11.2016

  trik pro rychlou kameru v molekulární mikroskopii

      
  Snadná příprava filmů pro FTIR- a Raman-mikroanalýzu

  Řezání a analýza filmů, papírků a vícevrstvých vzorků pro FTIR- a Raman-mikroanalýzu je často velice náročná.
  Firma S.T.Japan nyní vyvinula nový držák vzorků MicroVice SliceIR pro snadnou manipulaci.
  S tímto držákem vzorků můžete snadno připravovat filmy a upevňovat je v rozsahu 90°, 30° nebo 15°. Optimalizace při těchto úhlech je 2- až 4-násobná.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje MicroVice SliceIR.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 22.11.2016

  FTIR a Ramanova mikroanalýza

      
  Vyladěním fotosyntézy vědci zvýšili rostlinám výnos o 20 %

  Americkému týmu v němž je i jedna Polka, se zvýšením hladiny tří proteinů podílejících se na fotosyntéze, podařilo zvýšit rostlinám produkci. Upravené rostliny vyprodukují ze stejného množství světla mnohem více hmoty. I když tvůrci své vylepšení nazývají buněčným a metabolickým inženýrstvím, odpůrcům GMO tato kamufláž nejspíš dlouho unikat nebude.

  Datum: 22.11.2016

  fotosyntéza a její umělé ladění u rostlin

   


  Reklama

   
  Inhibitor karcinomu prostaty - nejčastějšího nádorového onemocnění u mužů

  Inhibitor, který výrazně zpomaluje množení buněk při karcinomu prostaty, připravil tým pod vedením Phuoc T. Trana a Veru Ramana z Johns Hopkins University.

  Datum: 22.11.2016

  Inhibitor karcinomu prostaty

      
  Aktuální data k účasti ČR v programu Horizont 2020

  Zpráva EK: za silné stránky ČR byla označena výše veřejných prostředků plynoucí do podnikového VaV a rostoucí atraktivita ČR pro zahraniční investice.

  Datum: 21.11.2016

  podnikový výzkum, Horizont 2020

      
  První praktická realizace zařízení, které má funkci laseru a opačnou (anti-lasing)

  Lasing (zesilovací funkce) a anti-lasing (zeslabovací funkce) se podařilo vytvořit v rámci jednoho mikroskopického elementu, ve kterém se střídají zesilovací a zeslabovací zóny. Toto je zcela mimořádné, protože zkombinovat obě dvě funkce do jednoho prvku nebylo dosud možné. Mezi oběma funkcemi se přepíná pomocí vlnového posuvu mezi dvěma vstupujícími koherentními paprsky.

  Datum: 17.11.2016

  lasing a anti-lasing režimy světelného paprsku

      
  I-GraphX: inovativní plynový chromatograf pro použití v terénu i v laboratoři

  Patentovaná série chromatografů I-GraphX od firmy INRAG AG nabízí celosvětově nejlepší plynové mikrochromatografy. Lze je používat jako mobilní i jako stacionární. Mohou být vybaveny až čtyřmi separačními kolonami. Chromatografy jsou certifikovány ATEX 1 a díky tomu mohou být používány i v explozivním prostředí.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 16.11.2016

  plynový mikrochromatograf

   


  Reklama

   
  Slyší trávu růst

  Pomocí citlivých mikrofonů lze zachytit zvuky, které vydávají tkáně kukuřice při svém růstu. Dokázali to Douglas Cook z New York University spolu s Rogerem Elmorem a Justinem McMechanem z University of Nebraska. Kukuřice (rod Zea) patří do čeledi jednoděložných rostlin lipnicovitých (Poaceae), které označujeme jako trávy. Skutečně tedy slyší trávu růst.

  Datum: 16.11.2016

  extrémně citlivý mikrofon

      
  Memorandum o spolupráci s Fraunhoferovou společností posílí český aplikovaný výzkum

  Lepší spolupráci českých a německých vědců, společné projekty aplikovaného výzkumu a snazší čerpání evropských peněz slibuje nedávno podepsané memorandum o spolupráci s Fraunhoferovou společností.

  Datum: 15.11.2016

  spolupráce s Fraunhoferovou společností v Německu

      
  První chaoticky uspořádaný laser z keramiky založené na papíru

  Vědci dokázali vytvořit první chaoticky uspořádaný laser. Podařilo se jim to pomocí celulózového papíru vloženého do keramiky. Mikrolasery takto vzniklé jsou již od své podstaty uspořádané chaoticky.

  Datum: 15.11.2016

  chaotický laser z mikrovláken

      
  Záznamy přednášek z Dne Akademie věd ČR na Univerzitě Karlově

  Pokud jste nestihli přednášky, které se uskutečnily v rámci speciálního programu Den Akademie věd ČR na Univerzitě Karlově v Praze, můžete si je pustit ze záznamu!

  Datum: 14.11.2016

  Den Akademie věd ČR na Univerzitě Karlově v Praze

   


  Reklama

   
  Celosvětový přehled platů v oblasti Life Sciences

  Velice pěkný článek doplněný mnoha grafy, kde zjistíme rozdíly v platech mezi jednotlivými geografickými regiony a hlavně vývoj platů mezi rokem 2015 a 2016. Grafy jsou většinou rozděleny do jednotlivých témat jako je farmakologie, biotechnologie, onkologie, genetika apod. Co si jen tak při prvním pohledu můžeme všimnout? Že největší nárůsty zažívá genetika.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 9.11.2016

  Life Sciences - platy a jejich vývoj

      
  Viry v lidském těle

  Od úsvitu mikrobiologie se vědci zaměřovali na patogenní (škodlivé) organismy a naprostá většina studií označovala viry za škodlivé organismy. Nyní se však ukazuje, že v rámci lidského těla žije mnoho virů, které škodlivé nejsou i při například snížené imunitě. Celá kolekce virů, které žijí v rámci našeho organismu se označuje jako lidský virom. Je to podobné, jako osídlení organismu bakteriemi, které nejsou škodlivé, ale naopak užitečné.

  Datum: 8.11.2016

  virom, viry v lidském organismu

      
  Celosvětově největší kolekce ATR-FTIR a Ramanových Spekter materiálů

  120 spektrálních knihoven s více než 15.2700 spektry pro ATR, FTIR, Transmission, Raman nebo NIR.
  Spektra vydává firma S.T.Japan-Europe GmbH.
  Jde o spektra:
  - Polymer & Polymer Additives
  - Solvents
  - Pharmaceuticals
  - Food Additives & Food Packaging
  - Pesticides
  - Explosives
  - Forensics
  - Minerals & Inorganics
  - Essential Oils
  - Petrochemicals
  A mnoho dalších!
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti kolekce spekter S.T.Japan-Europe GmbH.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 7.11.2016

  kolekce knihoven spekter ATR, FTIR, Transmission, Raman nebo NIR

      
  Inovace pro Start-Ups a Mid-Sized firmy

  Jde o publikaci, která shrnuje "best practices" z více než 240 inovativních chemických společností v Evropě a Izraeli. Publikováno v září 2016. Obsahuje:
  - analýza 240 společností v 6 kategoriích
  - úvodní slovo vydavatele k současnému stavu v chemickém průmyslu
  - článek pro Innovation Managera ve větší chemické společnosti
  - doporučený profil "Social Entrepreneurship"
  - doporučený profil "Specialty Pharma"
  - 18 profilů Start-ups a Mid-sized společností
  - 3 profily velkých společností
  - 13 profilů "customer-oriented chemical service providers"
  - přehled více než 246 společností
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti celé publikace.

  (článek je v angličtině)

  Datum: 7.11.2016

  publikace o best practices v chemických společnostech

   


  Reklama

   
  Barevné obrázky z elektronového mikroskopu

  Elektronový mikroskop dokáže dodáhnout nejvyššího rozlišení v mikroskopii, ale jelikož se již nejedná o světlo, tak jsou obrázky černobílé. Vědci nyní vyvinuli techniku, pomocí které lze odlišit jednotlivé typy molekul a tyto následně na obrázku obarvit s pomocí počítače. Elektronová mikroskopie se stává barevnou!

  Datum: 7.11.2016

  barevná elektronová mikroskopie, označkované proteiny

      
  Jak vytvořit supravodivost v nesupravodivých materiálech

  Nová metoda indukce supravodivosti v nesupravodivých materiálech by časem mohla vést k vývoji méně nákladných supravodivých materiálů.

  Datum: 4.11.2016

  supravodivost

      
  CAMAG Derivatizer pro TLC

  Firma CAMAG představuje derivatizer pro TLC (Thin layer chromatography). Jde o sprejovací zařízení, které automatizuje celý proces a dosahuje perfektní reproducibility díky "micro droplet" sprejovací technologie.
  Zajišťuje homogenní aplikaci všech běžných reagentů. Aby bylo možno vyhovět všem vlastnostem reagentů, používají se 4 různé hlavice v 6 různých módech.
  - Systém je uzavřený a tedy ekologický a čistý vůči okolnímu prostředí
  - Jednoduchá správa
  - Nízká spotřeba reagentů (4 ml na 20 x 20 cm destičky a 2 ml na 20 x 10 cm destičky)
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje CAMAG Derivatizer.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 4.11.2016

  TLC, thin layer chromatografie, chromatografie na tenké vrstvě, sprejování reagentů

      
  3D tištěný magnet překonává klasické verze

  Výzkumníci z Department of Energy Oak Ridge National Laboratory ukázali, že permanentní magnet vyrobený technologií 3D tisku dokáže překonat vlastnosti klasického neodym-železo-bór (NdFeB) magnetu a přitom ušetří vzácné suroviny.

  Datum: 4.11.2016

  3D tisk permanentních magnetů

   


  Reklama

   
  Listopad a jeho 600 akcí ze světa vědy

  Co mají společného astrofyzik Jiří Grygar, fotograf Petr Jan Juračka, profesor imunologie Václav Hořejší, moderátor Daniel Stach, 3D tisk nebo film Kronika králů? Všechny spojuje věda a také 16. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR, ve kterém se od 1. do 13. listopadu uskuteční na 600 akcí po celé České republice. Vstup na veškerý program festivalu je zdarma.

  Datum: 3.11.2016

  Týden vědy a techniky

      
  Filmování svázaného světla a elektronů - plasmonů

  Vědci v Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) učinili průlom v pozorování, jak světlo a svázané elektrony cestují skrze překážku. Toto může být velice užitečné pro hybridní počítače (světlo + elektřina).

  Datum: 3.11.2016

  surface plasmon, PINEM

      
  Databáze AVO v novém kabátu

  AVO již řadu let spravuje databázi organizací zabývajících se výzkumem a vývojem a také databázi členů AVO. Obě databáze jsou pravidelně aktualizovány a nyní dostaly novou grafickou podobu.

  Datum: 3.11.2016

  Databáze organizací vědy a výzkumu

      
  Nový termoelektrický materiál

  Povedla se první syntéza velkoobjemového CaMgSi s termoelektrickými vlastnostmi, což znamená, že materiál dokáže přímo převádět teplo na elektrickou energii (tzv. Seebeckův jev). Až dosud se tyto články nedalo používat, protože obsahovaly buď vzácné, nebo toxické prvky.

  Datum: 2.11.2016

  termoelektrický materiál, Seebeckův jev, zelená energie

   


  Reklama

   
  Iontová rozpouštědla zjednodušují laserová měření na vzorcích v roztoku

  Tým z HZB (Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH) vyvinul novou metodu pro fotoemisní spektroskopii molekul v roztoku. Namísto konvenčních rozpouštědel použil iontová rozpouštědla, která se nevypařují ani ve vysokém vakuu.

  Datum: 2.11.2016

  PES, fotoemisní spektroskopie, time-resolved photoemission spectroscopy, solvent

      
  Centrum pro teoretická studia

  CTS provozuje teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i společenských věd. Stimuluje tak transdisciplinární přístup k výzkumu spočívající v hledání nových forem interakce mezi zavedenými disciplínami, a posiluje propojení mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou.

  Datum: 2.11.2016

  Centrum pro teoretická studia

      
  Miniaturní výpočetní element budoucnosti

  V roce 1959 známý fyzik Richard Feynman předpověděl vznik miniaturních strojků o rozměrech jen několika atomů. Tato vize zůstávala nenaplněna až do dnešních dnů.

  Datum: 1.11.2016

  memristor, nové počítačové architektury

      
  Kvalitní analyzátor NOx

  Nové analyzátory CLD SUPREME od firmy ECO PHYSICS patří ke špičce v měření oxidů dusíku. (Poznámka: oxidy dusíku jsou součástí emisí při spalování, např. v autech.)
  Princip měření je založen na chemiluminiscenci, která dává velmi přesné výsledky v širokém rozsahu koncentrací oxidů dusíku. Analyzátory dokáží změřit koncentrace až k minimu 1 ppm.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů série CLD SUPREME.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 31.10.2016

  měření oxidů dusíku, emise

   


  Reklama

   
  Výdaje na výzkum rostou

  Z údajů ČSÚ vyplývá, že výdaje na VaV v ČR opět vzrostly, meziročně o 3,6 miliardy korun (4,2 %). Loni tak dosáhly 88,7 miliardy korun. Spolu s tím se zvýšil i počet pracovníků ve výzkumu.

  Datum: 31.10.2016

  výdaje na výzkum v ČR

      
  Neurální sítě Googlu vynalezly vlastní šifrování

  Bylo to cílem výzkumu a nešlo o žádné složité šifrování. Ale jak se říká, každý začátek je těžký.

  Datum: 31.10.2016

  neurální sítě, umělá inteligence, šifrování

      
  Podlahový generátor

  Podlahové díly, které generují elektřinu z chůze, vynalezli Xudong Wang a Chunhua Yao se svými kolegy z University of Wisconsin-Madison a Zhiyongem Caiem z Forest Products Laboratory.

  Datum: 27.10.2016

  generování elektřiny z chůze, triboelektrický jev

      
  Vývoj optické mikroskopie

  Poznejte vývoj optické mikroskopie. Od 17-tého století, kdy holanďan Antoni van Leeuwenhoek (výrobce čoček) vytvořil první mikroskop s rozlišením 1 μm, přes fyzika Ernst Karl Abbeho, který s pomocí čoček od Carl Zeisse v roce 1873 formuloval tzv. Abbeho zákon, že rozlišení mikroskopu nemůže být lepší než 200 nm díky omezením daným difrakcí světla, až po současné mikroskopy, které dokáží dosáhnout rozlišení lepšího než 10 nm.
  Je dobré si říci, že hlavním problémem vždy zůstává Abbeho limit s vlnovou délkou světla, který se musí překonávat různými metodami s průchodem světla skrze maličký otvor a dalším problémem je osvětlení vzorku - při tak malých rozměrech je nutné osvětlení až miliónkrát větší, než je přirozené světlo, což škodí biologickým vzorkům.
  Výše uvedené problémy se daří překonávat různými technikami, ale nepředstavujme si pak již normální školní mikroskop - špičkové mikroskopy s rozlišením lepším, než je velikost buňky, jsou velká zařízení, která speciálně manipulují se světlem a obraz vzorku se nepozoruje očima, ale je snímán kamerou a často je více obrazů skládáno dohromady, aby se dosáhlo výsledného zobrazení.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 27.10.2016

  optická mikroskopie

   


  Reklama

   
  3D tištěný metamateriál, který se smršťuje při zahřívání

  Vědci vyvinuli metodou projection microstereolithography 3D printing (mikroskopické nanášení různých vrstev na sebe) metamateriál (materiál normálně neexistující), který má negativní či nulový koeficient teplotní roztažnosti - při zahřívání se smšťuje.

  Datum: 27.10.2016

  negativní teplotní roztažnost, mikroskopický 3D tisk

      
  Extrémně nízká smáčivost

  Speciální folií, která odpuzuje veškeré kapaliny, připravil Arun K.Kota se svými kolegy z Colorado State University ve Fort Collins. Tvoří ji nanočástice oxidu křemičitého SiO2 s fluoridovaným povrchem, které pohromadě drží polyuretan.

  Datum: 26.10.2016

  nízká smáčivost

      
  Kautex katalog plastových nádob

  Výrobní portfolio firmy Kautex - plastové nádoby a kontejnery od 5 ml až po 60 l.
  Úspěšné produkty pro laboratoře v chemickém, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.
  Kautex Textron se již více než 50 let specializuje na výrobu plastových nádob. Nyní máte možnost si objednat kompletní katalog našeho výrobního programu.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 26.10.2016

  plastové nádoby

      
  Lasery pro ELI Beamlines – kdy dorazí nejmodernější technologie v Evropě?

  Jeden ze dvou superlaserů vyvíjených v Americe by se měl do výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy letecky ze Spojených států dostat v polovině příštího roku.
  Další pokračování článku popisuje transport superlaserů.

  Datum: 25.10.2016

  superlasery v ČR

   


  Reklama

   
  Optimální staining development TLC/HPTLC plátků

  Je to jednoduché jako otevření knížky: Derivapress® immerzní derivatizační systém od firmy AR2i poskytuje cenově efektivní a jednoduchou cestu k přípravě TLC a následnému denzitometrickému měření jako kvantitativní a semi-kvantitativní TLC.
  Snadná práce se všemi TLC destičkami.
  V souladu s European Pharmacopoeia 2.2.27 (visualisation devices by immersion)
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti soupravy Derivapress®.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 25.10.2016

  TLC, chromatografie

      
  Nová studie odhaluje důvody rozdílů v síle mezi grafenem a uhlíkovými vlákny

  Vědci se pokoušeli modelovat tvorbu uhlíkových vláken v běžně používaných produktech a zjišťovali, proč jsou mnohem slabší, než je jejich teoretická pevnost. Výsledkem je návrh zlepšení, které může uhlíková vlákna zpevnit až 4x.

  Datum: 25.10.2016

  pevnost uhlíkových vláken

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2014   2015   2016  

   

Hledání:
 
(fulltextové vyhledávání na stránkách tohoto serveru)

Doporučujeme články:Zobrazit jen doporučené články.

Aktuální akce   (více v kalendáři akcí):
 • 1.12.2016 Webinar: Automation for Improved Results and Reproducibility
   
 • 3.12.2016 8. česká Wikikonference
   
 • 12.12.2016 - 16.12.2016 Mezinárodní Masarykova konference
   
 • 21.12.2016 Gravitační vlny - Co nás čeká?
   
 • 16.2.2017 Jeden den s fyzikou
   

Kontakty:

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama
O nás       Napište nám