Věda a výzkum       Akademon       Vesmír       Osel       AVO       Chemagazín TOPlist       Kontakt 
Laboratorní průvodce - na titulní stranu
Databáze:   Laboratorní přístroje        Firmy        Zastoupení        E-obchody        Novinky 
Hledání:  
 
Ostatní:       Nástroje        Encyklopedie        Tabulky 
Kalendář :   17.9.2018 - 20.9.2018 Odběry vzorků 2018
  22.9.2018 - 25.9.2018 INDC 2018
  15.10.2018 - 18.10.2018 Analýza anorganických látek 2018
  5.11.2018 - 7.11.2018 Příprava a užití referenčních matariálů a mezilaboratorního porovnání zkoušek VII
  9.4.2019 - 11.4.2019 Powtech
Reklama

   
  Prázdniny!

  Tak tu máme prázdniny. A prázdniny jsou obdobím dovolených, odpočinku, relaxace a užívání všech příjemností léta, které nám toto nabízí.

  Přejeme vám tedy, ať naberete mnoho sil a optimismu do příštího školního roku a v září se na vás zase těší Váš:


  Datum: 1.7.2018

  prázdniny   ID:93

      
  Problémy české vědy - pohled zvenčí II.

  V nové sérii letních příspěvků přivítal Daniel Münich na svém blogu hostujícího autora, Alberta Kšiňana z Virginia Commonwealth University. Ten bude ve třech příspěvcích postupně analyzovat problematické aspekty české vědy. Tentokrát se zabývá úrovní vědecké práce.

  Datum: 29.6.2018

  věda a výzkum   ID:121

      
  Fotoakustický tomograf – perspektivní nástupce radiologického mamografu

  "Našim cílem je sestrojit přístroj ideální pro screening prsou, diagnostiku, monitoring a prognózu nádorového onemocnění bez jakéhokoli ohrožení zdraví pacienta. Chceme být rychlí, bezbolestní, bezpeční a finančně nenároční,“ slibují vědci z kalifornského Caltechu.

  Datum: 28.6.2018

  fotoakustický tomograf, mamografie   ID:111

      
  První MOF materiál vhodný k praktickému zachycování toxických atmosférických plynů

  Mezinárodní tým vědců vedený University of Manchester vyvinul metal-organic framework materiál (MOF), který nabízí selektivní, plně reverzibilní a opakovanou možnost odstraňovat NO2 z atmosféry za běžných podmínek. Je to první materiál, který splňuje všechny náročné podmínky na něj kladené. Umožnilo by to odstraňovat škodlivé plyny (včetně CO2) z ovzduší ve velkých množstvích a jejich ukládání do dlouhodobých úložišť. Zabránilo by se tímto jak znečišťování ovzduší, tak i globálnímu oteplování.

  Datum: 27.6.2018

  MOF, zachycování škodlivých a skleníkových plynů   ID:153

   


  Reklama

   
  OPUS: In- and On-line Particle Size Analysis ve vysoce koncentrovaných emulzích

  Firma SympaTec přichází s novým procesním analyzátorem suspenzí a emulzí pro detekci částic v rozsahu 0.01 µm až 3,000 µm.
  Tekuté disperze s vysokou koncentrací částic a kapek, často zcela neprůhledné, jsou běžnou složkou průmyslových procesů. Velikost částic je nutno měřit a optické systémy v mnoha případech selhávají. Pro takové případy firma SympaTec vyvinula procesní analyzátor založený na ultrazvukovém principu. Analyzátor dokáže pracovat s obsahem pevných částic v roztoku od 5% až do 50 % objemu.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístroje OPUS.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 26.6.2018

  detekce pevných částic v emulzi   ID:125

      
  Membránové reaktory mohou významně přispět k hledaným uzavřeným uhlíkovým procesům

  Uzavřené uhlíkové cykly (kde neodchází žádný CO2) mohou hrát významnou roli v chemickém a energetickém průmyslu budoucnosti. Vědci z Fraunhofer IKTS ve spolupráci s Thuringian company MUW-SCREENTEC GmbH vyvinuli nový membránový reaktor, na kterém se mohou odehrávat základní katalyzované děje současně.

  Datum: 25.6.2018

  skleníkový plyn, uchování energie z obnovitelných zdrojů   ID:121

      
  Nepropásněte příležitosti před začátkem prázdnin

  S koncem června se uzavírá hned několik zajímavých příležitostí jak získat finanční prostředky na vaše aktivity ve VVI. Ještě než odjedete na dovolenou, zkontrolujte tedy kalendář příležitostí a zvažte, zda se nezúčastnit některé z končících výzev.

  Datum: 22.6.2018

  věda a výzkum, granty   ID:88

      
  Nový katalog více než 10.000 laboratorních chemikálií

  Firma Bernd Kraft nabízí tzv. "ready-to-use" chemikálie: běžné roztoky, standardy a předpřipravené reagencie.
  Bernd Kraft je specialistou v oblasti přípravy chemikálií již více než 40 let.
  Místo přípravy vlastní směsi, jednoduše si vyberte z již předpřipravených chemikálií ve více než 900-stránkovém katalogu.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti katalogu Bernd Kraft.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 21.6.2018

  katalog chemikálií, standardy   ID:109

   


  Reklama

   
  Znáte pojem MOF?

  MOF je zkratka pro Metal–Organic Framework. Jde o podtřídu tzv. koordinačních polymerů, kde kovové ionty jsou propojeny organickými články zvanými ligandy. MOF mohou tvořit útvary o různých prostorových uspořádáních. MOF jsou v současnosti velice slibnými materiály v oblasti katalýzy, separace, ukládání plynů a rozpoznávání molekul. Na objekty MOF je zaměřen intenzívní výzkum.

  Datum: 19.6.2018

  MOF, metal - organic framework, ukládání vodíku   ID:132

      
  Filtry s drátkovou sítí s precizní selektivitou

  Firma Haver & Boecker nabízí výrobu filtrů vody na přání. Jde fo filtraci nečistot, homogenizaci a zabránění průchodu aglomerátů.
  Filtry jsou založeny na bázi kovové síťoviny a firma nabízí jejich výrobu ve všech možných velikostech, tvarech a uspořádáních - skládané, trubičkové či ploché.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti filtrů Haver & Boecker.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 18.6.2018

  filtrace   ID:99

      
  Stav příprav nového programu EU pro výzkum a vývoj

  11.6.2018 bude zástupce Evropské komise prezentovat pracovní skupině Rady Evropy rámcovou představu komise o nové podobě následného programu EU pro výzkum a vývoj.

  Datum: 15.6.2018

  výzkum a vývoj, Evropská komise   ID:106

      
  Nové systémy pro manipulaci s kyselinami a zásadami

  Merck Millipore prezentuje nové systémy pro manipulace s kyselinami a zásadami. Jde především o bezpečnost.
  Portfolio systémů nabízí především práci s většími objemy - kontejnery, balónkové pumpičky, dávkovače apod.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 14.6.2018

  manipulace s kyselinami a zásadami, dávkovače, pumpy   ID:129

   


  Reklama

   
  Shodex catalog 2018 - 2019 pro RP, NP, GPC, GFC (SEC), IC, IEX, Chiral a Affinity Chromatografii

  Shodex nabízí široké portfolio HPLC kolon založených na křemíkových a polymerních gelových materiálech. Podporovány jsou následující chromatografické systémy:
  - Reversed phase (RP)
  - Normal Phase and HILIC (NP – HILIC)
  - Gel-Filtration Chromatography (GFC)
  - Gel-Permeation Chromatography (GPC)
  - Ionen Chromatography (IC)
  - Ionen Exchange Chromatography (IEX)
  - Chiral Chromatography
  - Affinity Chromatography
  - Ligand Exchange Chromatography
  (článek je v angličtině)

  Datum: 12.6.2018

  RP, NP, GPC, GFC (SEC), IC, IEX, Chiral, Affinity, chromatografie   ID:121

      
  Není voda jako voda

  Molekuly vody mohou existovat ve dvou odlišných formách s téměř identickými fyzikálními vlastnostmi. Nicméně mohou být v podobě dvou izomerů orto- a para- vody, lišících se orientací spinů v atomech vodíku. A tyto izomery se mohou lišit svou chemickou reaktivitou.

  Datum: 11.6.2018

  chemická reaktivita vody, spin   ID:122

      
  Minichladičky

  Firma Huber prezentuje novou řadu výrobků z oblasti chlazení. Jde o kompaktní chladničky malých rozměrů se spolehlivou funkcí a varováním při ztrátě chlazení.
  Jde především o řadu Unichillers®, která je velmi ekonomickou variantou oproti vodnímu chlazení u procesů.
  Umožňuje nastavit teplotu chlazení v rozsahu -20 °C až po 40 °C s kontrolou teploty ±0.5 °C.
  Celá řada produktů zahrnuje modely s výkonem od 0.3 kW do 50 kW.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů Unichillers®.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 8.6.2018

  chladičky   ID:156

      
  FTIR, NIR a UV-Vis Spektroskopie - příprava a manipulace se vzorky

  PIKE Technologies - souhrnný katalog pomůcek a příslušenství pro manipulaci se vzorky.
  Ať už jsou vzorky specifické nebo standardní, velké či malé, pevné či měkké, tekuté či tuhé, čisté nebo kontaminované - PIKE vám nabízí vhodná příslušenství.
  Dodáváme příslušenství pro:
  - Attenuated Total Reflectance (ATR)
  - Diffuse Reflectance
  - Specular Reflectance
  - Transmission Sampling including Gas Analysis and Pellet Making
  - GC/FTIR
  - Remote Sensing
  - High-Throughput Automation
  - Wafer Analysis
  - Semiconductor Analysis
  (článek je v angličtině)

  Datum: 7.6.2018

  FTIR, NIR a UV-Vis Spektroskopie - manipulace se vzorky   ID:146

   


  Reklama

   
  PURGEGRIP™ skleněné lahvičky poskytují bezpečnější manipulaci s látkami v laboratoři

  Firmy Foxx Life Sciences a Borosil Glass Works Ltd. oznámily vytvoření nové linie lahviček a kontejnerů na látky používané v laboratoři. Linie se nazývá PUREGRIP™ a je založena na použití borosilikátového skla.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti linie PUREGRIP™.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 6.6.2018

  lahvičky a kontejnery, borosilikátové sklo   ID:153

      
  SME Instrument nejvíce pomáhá Španělům, Češi zaostávají

  Nástroj SME instrument, který pomáhá malým a středním podnikům překlenout období mezi ukončením financování výzkumu a uvedením produktu na trh, stále roste, a to již čtvrtým rokem. Evropská unie takto podpořila inovativní podniky již více než jednou miliardou eur. Do České republiky z této částky putovalo pouze necelých čtyři a půl milionů eur.

  Datum: 5.6.2018

  věda a výzkum, SME Instrument, Evropská unie, financování projektů   ID:162

      
  Nejmenší termostaty

  Firma Huber představuje novou řadu termostatů Ministat, což jsou celosvětově nejmenší chladicí termostaty.
  Jsou ideální pro stabilizaci teploty u fotometrů, refraktometrů, viskozimetrů, destilačních přístrojů, reaktorů a podobných zařízení v laboratoři. Díky miniaturní velikosti mohou být umístěny dokonce i v laboratorních odsávacích trubicích. Řada Ministat sestává ze 3 modelů a s možností volby buď vodního či vzduchového chlazení.
  Teploty chlazení se pohybují od -45°C do +200°C a výkon chlazení může dosáhnout 600 wattů.
  Další pokračování článku popisuje vlastnosti přístrojů Ministat.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 4.6.2018

  termostaty   ID:138

      
  Zaostříme elektricky

  Metačočkou nazýváme tenkou průhlednou desku, jejíž povrch pokrývají struktury o rozměrech menších než mikrometr. Dopadající světlo zaostří stejně jako běžná čočka skleněná. Výhodou metačoček je menší tloušťka, nižší hmotnost a absence chromatické vady.

  Datum: 31.5.2018

  metačočka   ID:148

   


  Reklama

   
  Ze „zlého“ CO2 vzácný materiál

  Američtí vědci zdokonalují postup, na jehož začátku je bezplatný oxid uhličitý jako surovina, na konci pak drahý produkt se širokým využitím - kvalitní uhlíkové nanotrubičky.

  Datum: 30.5.2018

  uhlíkové nanotrubičky, CNT (carbon nanotubes)   ID:167

      
  Fond malých projektů – uzávěrka přijímání žádostí

  4. uzávěrka přijímání žádostí FMP je 22. 6. 2018, 14.00 hodin

  Fond malých projektů (dále FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem a lokálním významem vykazující přeshraniční dopad. FMP je součástí programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

  Datum: 28.5.2018

  fond projektů   ID:178

      
  Odstranění aktivních nečistot z průmyslové odpadní vody

  Envochem® AOP process je speciální zařízení o velikosti dvou průmyslových kontejnerů, které odstraňuje aktivní (např. farmaka) nečistoty z odpadní vody.
  Provádí to pomocí oxidace a UV zářením. Má speciální schopnost přizpůsobení se změnám objemu čištěné vody a tak šetří spotřebu oxidantu i UV záření.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 25.5.2018

    ID:151

      
  TA ČR hledá oponentky a oponenty

  Technologická agentura ČR hledá expertky a experty na výzkum, vývoj a inovace.

  Datum: 24.5.2018

  věda a výzkum   ID:162

   


  Reklama

   
  Kompaktní a malý hmotový spektrometr pro rychlé určení molekulárních komponent

  Firma Advion přichází s hmotovým spektrometrem, který si můžete postavit na stůl! Jde o zařízení iASAP®, které umožňuje zjistit složení pevných látek, tekutin i plynů. Je konstruováno modulárně z jednotlivých jednotek.
  High - vacuum unit - obsahuje robustní single-quadrupole mass analyzer a mass detector (a secondary electron multiplier) - může být vybaveno snadno vyměnitelným zdrojem ionizace:
  - onElectrospray Ionization [ESI]
  - Atmospheric-Pressure Chemical Ionization [APCI]
  - Atmospheric Solids Analysis Probe [ASAP®]
  (článek je v angličtině)

  Datum: 23.5.2018

  hmotový spektrometr   ID:163

      
  Ovládání vodivosti grafenu pomocí mechanického působení

  Tým vědců z Columbia University vyvinul novou techniku, jak manipulovat s elektrickými vlastnostmi grafenu. Grafen je nejlepší 2D elektrický vodič na světě a vědci si od něj hodně slibovali. Jde o dvorozměrnou vrstvičku uhlíku, která má excelentní mechanické a elektrické vlastnosti.

  Datum: 22.5.2018

  grafen, elektrická vodivost   ID:182

      
  Jak se rodí proteiny

  Zrození fascinuje člověka odnepaměti a ona fascinace se projevuje na mnoha úrovních. Zrození proteinu je obtížné vměstnat do jediného okamžiku, čímž se vymyká obecnějším představám. Následující text má za úkol naznačit důvody takové výjimečnosti a ukázat, proč je důležité se ptát, jak se rodí proteiny.

  Datum: 21.5.2018

  protein, ribozom, RNA, bílkovina, translace   ID:200

      
  Marketingová polepšovna: Umí vědci vzbudit zájem o jejich práci?

  Neumí. Všechna čest výjimkám. Češi jsou skvělí technici, výzkumníci a badatelé, ale za světem zaostávají v komunikaci, ve schopnosti svoji práci „prodat“ veřejnosti. Není divu. Nejsou k tomu tlačeni ani ve škole, ani v zaměstnání. Tato neschopnost je také jedním z důvodů slabé spolupráce výzkumníků s aplikační sférou.

  Datum: 18.5.2018

  věda a výzkum, marketing   ID:182

   


  Reklama

   
  Přenosný Raman Spektrometr pro aplikace s extrémně slabými signály

  I-Raman® Pro je součástí portfolia produktů firmy B&W Tek: i-Raman portable Raman spectrometers.
  Využívá CCD array technologii s vysokou kvantovou účinností. Díky tomu, že snímač je chlazen na hodně nízkou teplotu (-25°C) je výsledkem vysoký poměr odstupu signálu od šumu. Dokáže tedy měřit i velice slabé Ramanovy signály.
  I-Raman Pro je unikátní kombinací širokého pokrytí vlnových délek (65 cm-1 až 3200 cm-1) a vysoké rozlišitelnosti.
  Přístroj je přenosný a ovládá se pomocí dotykové obrazovky.

  Datum: 16.5.2018

  Ramanův spektrometr   ID:182

      
  Evropa chce být na špičce využívání palivových článků do roku 2020

  VTT Technical Research Centre of Finland koordinuje pětiletý projekt Evropské Unie s rozpočtem 10 milionů EUR. Bude se pokoušet vužít tzv. SOFC technologii palivových článků v praktických aplikacích a cílem je dostat se na špičku využití SOFC technologie na světě. VTT má již desetileté zkušenosti s vývojem palivových článků.

  Datum: 15.5.2018

  SOFC, palivové články, projekt EU, fuel cell   ID:182

      
  Syntetičtí biologové chtějí přepsat lidský genom, aby odolával virům

  Lidské buňky, do kterých se nedostane žádný virus. To je nový cíl projektu přepisování DNA Genome Project–Write, který se netají svými ambicemi.

  Datum: 14.5.2018

  DNA, viry, genom   ID:158

      
  Pokročilá CSONH analýza v kovech a anorganických materiálech

  Firma Elementar přichází s uživatelsky přívětivou sérií inductar® pro analýzu anorganických materiálů.
  Pomocí vysokoteplotního spalování lze určit koncentrace: carbon, sulfur, oxygen, nitrogen, hydrogen.
  Je ideální jak pro výzkum a vývoj a stejně tak i pro rutinní analýzy.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 11.5.2018

  CSONH, analýzy prvků v anorganických materiálech   ID:155

   


  Reklama

   
  Vylepšená mikroskopická metoda dvoufotonového měření

  Vědci z University of Warwick vyvinuli novou metodu dvoufotonové mikroskopie, která je 100x přesnější než dosavadní metody. Lze tak dosáhnout rozlišení na úrovni jednotlivých atomů v případě 2D objektů.

  Datum: 10.5.2018

  dvoufotonová mikroskopie, kvantové interakce fotonů   ID:173

      
  Senzorické náplasti jako dotykové rozhraní na lidském těle

  Počítačoví odborníci ze Saarbrückenu vyvinuli senzorickou náplast, kterou je možno nalepit na libovolné místo na těle a dotykem pak ovládat elektroniku jako mobilní telefony či smart-watches.

  Datum: 9.5.2018

  interaktivní dotyková kůže, senzorická náplast   ID:158

      
  Grafen zpevní beton

  Grafen jak plnivo cementového betonu nikdo nečekal. Grafen, rovinná vrstva z atomů uhlíku navzájem provázaných a do šestiúhelníků uspořádaných, vykazuje zajímavé elektrické a optické vlastnosti. Pracuje se na jeho využití v elektronice, při konstrukci fotovoltaických článků, akumulátorů nebo superkapacitorů. Grafen se vyznačuje i vysokou pevností, což zřejmě byla příčina testování jako přídavku do betonu. Pevnost v tlaku (angl. compressive strength) narostla o 146%, pevnost v ohybu (flexural strenght) o 79,5%. Výrazně poklesla propustnost pro vodu.

  Datum: 7.5.2018

  grafen, beton   ID:193

      
  Co bude dál s aplikovaným výzkumem?

  V úterý 17. dubna se v konferenčních prostorech OK System konal seminář s názvem O budoucnosti aplikovaného výzkumu, který pořádala Asociace výzkumných organizací ve spolupráci s ČSNMT.

  Datum: 5.5.2018

  aplikovaný výzkum   ID:201

   


  Reklama

   
  Příležitosti v květnu 2018

  V kalendáři příležitostí pro vás sledujeme aktuální možnosti financování aktivit ve výzkumu a vývoji na národní i mezinárodní úrovni. Co vám přináší květen 2018 se můžete dočíst v následujícím článku. Nepropásněte termín pro odevzdání návrhů projektů či zaslání přihlášek.

  Datum: 4.5.2018

  granty věda a výzkum   ID:193

      
  Mikroskopické metody většiny typů - popis a porovnání

  Už jste se zajímali o to, jaké oblasti velikostí pokrývají různé mikroskopické metody? V následujícím článku získáte přehled o mikroskopických metodách a jejich možnostech od 0,1 nm až po 1 mm. Jednotlivé metody (UV, elektronová, AFM, IČ apod.) jsou také vysvětleny.

  Datum: 3.5.2018

  mikroskopické metody, AFM, rentgenova, elektronová, UV, IČ, VIS   ID:189

      
  Nová technologie detekuje extrémně malé dávky chemických bojových látek

  Při zákeřných chemických útocích, jako byla otrava Skripalovych nebo bombardování města Dúmá, hraje velkou roli možnost pohotové a přesné detekce použitých bojových látek. Nová metoda infračervené spektroskopie to zvládá velmi dobře. Jistě by se velmi hodila inspektorům OPCW.

  Datum: 2.5.2018

  IR spektroskopie, detekce chemických bojových látek

      
  Odolný a levný katalyzátor pro výrobu vodíku

  Vědci z Ruhr-Universität Bochum (RUB) vyvinuli nový katalyzátor pro štěpení vody pomocí elektrické energie, který by mohl dobře sloužit jako náhrada za drahou platinu.

  Datum: 30.4.2018

  katalyzátor, platina, výroba vodíku

   


  Reklama

   
  Táto, mámo, máme molu!

  O početí nového lidského života často mluvíme jako o fascinujícím zázraku. Mechanismy tvorby pohlavních buněk a oplození jsou však evolucí vyšroubovány k takové složitosti, že se celý proces ne vždy povede. Někdy chyba vede k neplodnosti, někdy k vážným vrozeným poruchám typu Downova syndromu – a někdy ke vzniku zvláštních, hrubě aberantních produktů početí, které se vymykají klasickým zákonitostem lidské dědičnosti. Do života rodičů přinášejí tyto genetické entity smutek, z hlediska forenzní DNA analýzy jsou však nesmírně zajímavé a lze na nich ukázat smysl a půvab použití bayesovské inference při hodnocení důkazu.

  Datum: 27.4.2018

  početí, oplození, reprodukce

      
  Speciál pro manipulaci s tekutinami

  Have a Look!
  Liquid Handling Special 2018
  Vše, co potřebujete vědět pro laboratorní práci s tekutinami.

  Datum: 26.4.2018

  manipulace s tekutinami

      
  Masarykova univerzita láká špičkové vědce na supergrant

  Novou výzvu v soutěži o mimořádný grant ve výši pěti milionů korun ročně po dobu pěti let s názvem Muni Award in Science and Humanities vyhlásila interní Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU). Chce tak navázat na velmi úspěšné první kolo a dát tentokrát vědcům více času na podání přihlášky, a to do září tohoto roku.

  Datum: 25.4.2018

  grant věda a výzkum MUNI

      
  Certifikované UV/Vis referenční materiály pro spektrofotometry

  Spektrofotometry je nutno pravidelně testovat a kalibrovat. Firma Hella k tomuto účelu nabízí širokou nabídku sad pro testování i jen v určitých oblastech. Standardy vyhovují normám (např. NIST, ASTM), (Ph. Eur., USP).
  Standardy jsou akreditovány podle DIN EN ISO 17025. Jsou v podobě sklíček nebo roztoků.
  (článek je v angličtině)

  Datum: 24.4.2018

  standardy, UV-VIS, spektrofotometry

   


  Reklama

   
  Účinná profylaktická léčba Alzheimerovy choroby na dohled

  Vyšetrenie hladiny amyloidu β42 (Aβ42) v slinách ELISA testom môže odhaliť individuálne riziko vzniku Alzheimerovej choroby a viesť k profylaktickému podávaniu všeobecne dostupných nesteroidných protizápalových liekov, napríklad ibuprofenu, ktoré môžu oddialiť nástup príznakov tejto choroby.

  Datum: 23.4.2018

  Alzheimerova choroba

      
  Problémy a perspektivy pachové identifikace

  Policisté využívají citlivý psí čich k prokazování spojitosti osob, předmětů a míst s trestnými činy. Tato metoda ale není bez rizika a při chybném použití může vést k omylům s vážnými důsledky. Přijde revoluce v podobě objektivních analytických přístrojů? Zatím jim identifikace pachů jde jak psovi pastva. Zatím!

  Datum: 20.4.2018

  pach, čich, olfaktronika

      
  Náhrada řepky? Vědci vyšlechtili novou meziplodinu

  Zemědělcům se jako poměrně nová meziplodina nabízí lnička setá. Novou odrůdu se podařilo vyšlechtit Výzkumnému ústavu pícninářskému v Troubsku na Brněnsku.

  Datum: 19.4.2018

  řepka olejná, lnička setá

      
  Optické imerzní sondy pro laboratoř i procesy

  Optické imerzní sondy a průtokové články od firmy Hellma jsou základem pro analýzy v laboratořích i v průmyslu.
  V kombinaci s FT-NIR nebo UV/Vis spektrofotometry nabízí skvělou kvalitativní i kvantitativní analýzu chemických či fyzikálních vlastností.

  (článek je v angličtině)

  Datum: 18.4.2018

  optické imerzní sondy

   


  Reklama

   
  Kopernio: legální obdoba Sci-Hub

  Přístup na jedno kliknutí. To nabízí nástroj Kopernio, který chce dopřát výzkumníkům více pohodlí při hledání odborných publikací. Tento „legální Sci-Hub“ zpřístupní miliony článků přímo ve chvíli, kdy je pomocí Google Scholar nebo PudMed najdete. Uživatel si ale může stáhnout jen ty, na které má právo.

  Datum: 17.4.2018

  Kopernio, publikace, vědecké články, vyhledávání

      
  Revoluci v kosmetice přinášejí nanovlákna na bázi kyseliny hyaluronové

  Výzkumníci z české biotechnologické společnosti Contipro dokončili vývoj nového produktu pro kosmetický průmysl. Inovativní nanovlákna kyseliny hyaluronové obohacená o další aktivní látky jsou vyrobená patentovanou technologií, kterou Contipro ovládá jako jediná firma na světě. Nanovlákna dokáží pleti dodat řádově vyšší množství látek proti stárnutí pleti, než umí běžné produkty. Navíc jsou mnohem bezpečnější, protože neobsahují žádné konzervanty, stabilizátory, barviva ani parfémy.

  Datum: 16.4.2018

  kosmetika, biotechnologie, nanovlákna kyseliny hyaluronové

   


   

  Starší články Starší

   

  Archiv článků:   2016   2017   2018  

   

Doporučujeme články:
  První MOF materiál vhodný k praktickému zachycování toxických atmosférických plynů
  Membránové reaktory mohou významně přispět k hledaným uzavřeným uhlíkovým procesům
  Znáte pojem MOF?
  Jak se rodí proteiny
  Evropa chce být na špičce využívání palivových článků do roku 2020
  Zobrazit jen doporučené články.

Novinky:
 
 
TZ Renishaw - technologie měření SupaTouch


 
Akční nabídka novinky Shimadzu UV-Vis spektrofotometru UV-1900


 
Dánskému výzkumnému institutu pomáhá odhalit výskyt mikroplastů v životním prostředí Ramanův spektrometr od společnosti Renishaw.


 
Přenosný digitální hustoměr Density2Go značky Mettler Toledo


 
Martínek - nová řada laboratorních pecí!


 
společnost Renishaw představuje nové inteligentní řízení procesů pomocí softwaru IPC pro systém EQUATOR™


 
Peristaltická dávkovací čerpadla využívají obecného principu rotační peristaltiky. Tím, že do styku s čerpaným mediem dochází pouze čerpací hadička, je zajištěna těsnost a snadná dekontaminace. Volbou vhodného materiálu hadičky je možno dosáhnout šir

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama
Kontakt       Napište nám